Top PDF Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok

Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok

Ipar 4.0 technológiák és környezeti fenntarthatóság – magyar feldolgozóipari tapasztalatok

... a környezeti teljesítmény mérési módszerei sokat fejlődtek (Harangozó és szerzőtársai, 2016; Schaltegger és szerzőtársai, 2015), sőt, a DESI index azt mutatja, a vállalati digitális átalakulás mérése ...

19

Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés

Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés

... A magyar gyárnál az I4.0 technológiák mind három pil- léréhez kapcsolódóan számos eszközzel folyik kísérletezés, néhány pedig már a napi rutin része ...Schuch és szerzőtársai (2017) digitális ...

13

Egy előre bejelentett forradalom krónikája Magyarországon – Ipar 4.0-technológiák és a hazai feldolgozóipari leányvállalatok

Egy előre bejelentett forradalom krónikája Magyarországon – Ipar 4.0-technológiák és a hazai feldolgozóipari leányvállalatok

... – Ipar 4.0-technológiák és a hazai feldolgozóipari leányvállalatok SZALAVETZ ANDREA  A cikk részben a szakirodalom áttekintése, részben vállalati interjúk alapján arra keres választ, hogy ...

16

A magyar városhálózat stabilitása és változása

A magyar városhálózat stabilitása és változása

... Ezeknek a tényezőknek köszönhető, hogy a városoknak csak egy szűk köre, mintegy negyede kerül a teljes átlag fölé. Míg az ettől elmaradók nagy része egy viszonylag homogén tömböt alkot, [r] ...

23

A pénzügyi teljesítmény és a piaci elfogadottság

hatása a nemzetközi feldolgozóipari,

valamint szolgáltatóvállalatok részvényáraira

A pénzügyi teljesítmény és a piaci elfogadottság hatása a nemzetközi feldolgozóipari, valamint szolgáltatóvállalatok részvényáraira

... eredmény és az árfolyam kapcsolatát vizsgálta Graham–Pope–Rees [1992], valamint Harris–Lang–Möller [1994] tanulmánya ...német és amerikai vállalatok adatait hasonlította össze, és a következtetéseik ...

18

Két régió – két eltérő út: a német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése

Két régió – két eltérő út: a német feldolgozóipari kis- és középvállalatok fejlődése

... nyersanyag- és energiaigényes nehézipari ágazatok (vas- és acélgyártás, hajóipar) ...folyamatoknak és az exportorientált gazdaságpolitikának köszönhetően jelentős világpiaci részesedést ért el az ...

23

Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam

Kérdések és folyamatok a magyar társadalomföldrajzbam

... a magyar társadalomföldrajzról – keresve azokat az eseményeket, amelyek vál- tozást ígértek, vagy hoztak ...A magyar társadalomföldrajz is évszá- zados múlttal, nagy egyéniségekkel rendelke- ző ...A ...

7

A közszolgálati rádió és a magyar nyelv

A közszolgálati rádió és a magyar nyelv

... E vélekedésekkel, törekvésekkel szemben a nyelvi bizottság tagjai a „klasszikus” értékek mellé álltak. Ha tetszik, a bemondók védelmében a higgadt előadói modort védelmezték, ezzel együtt pedig a tiszta artikulációt, a ...

6

Az infokommunikációs technológiák használata és a női vezetők munka-magánélet egyensúlya

Az infokommunikációs technológiák használata és a női vezetők munka-magánélet egyensúlya

... mítosz, és ez alól a magasan képzett és magas szintű pozícióban lévő, és kiemelkedő motivációval rendelkező nők sem lehetnek ...elterjedése és az anyasághoz kapcsolódó „bírságok” jelentős ...

18

A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra

A környezeti jogi felelősség határai. Az uniós jog hatása a magyar szabályozásra

... a környezeti kár okozóit? Egyáltalán kárként értékelhető-e egyáltalán ez a fajta „bevett” szennyezés? A kár, mint sérelmes következmény objektíve megállapítható, ugyanakkor szubjektíve megáll-e, amennyiben a döntő ...

345

A földhő hasznosítás és a termálvíz visszasajtolás környezeti problémái a hazai lehetőségek és jogszabályváltozások

A földhő hasznosítás és a termálvíz visszasajtolás környezeti problémái a hazai lehetőségek és jogszabályváltozások

... technika és technológia fő célja, hogy a kisebb hőmérsékletű (14-15 °C), közvetlenül nem hasznosítható hőmérsékletű hőenergiát nagyobb hőmérsékletű (55-60 °C), hasznosítható hővé ...elpárologtatóból és egy ...

55

Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete

Globális környezeti problémák és a riói megállapodások végrehajtásának helyzete

... kezel és a nemzeti komponensek ...beléphet, és tematikusan csoportosított információkat kaphat a biológiai biztonság kérdéskörében, az utóbbi viszont az egyes országok számára készült biológiai biztonsággal ...

166

Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán

Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán

... A magyarországi ipar térszerkezetének rendszerváltás utáni kutatásában – ért- hető módon – meghatározó szerepet játszott a változások beazonosítása és ma- gyarázata (Barta 2002; Kiss 201[r] ...

18

Termelői és fogyasztóvédelem az élelmiszergazdaságban, valamint fogyasztóvédelem az ipar és a kereskedelem egyéb ágazatainál

Termelői és fogyasztóvédelem az élelmiszergazdaságban, valamint fogyasztóvédelem az ipar és a kereskedelem egyéb ágazatainál

... Magyarországon 2005-ben két nagy élelmiszerbotránynak volt a lakosság szenvedő alanya, Az egyik a magyar termesztésű őrölt paprikának rákkeltő anyagokat tartalmazó argentin paprikával [r] ...

10

A magyar nyelv és oktatása Szlovéniában

A magyar nyelv és oktatása Szlovéniában

... szlovén és a regionális hivatalos nyelv státuszú magyar – megőrzésé- nek kétirányú/egyenrangú oktatási modellje (Nećak-Lük 1989: 11; Kolláth 2009: 42) a kéttannyelvű programok tipológiájában az erős ...

11

Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben

Blaszfémia és vallásgyalázás a magyar jogrendszerben

... gyûlöletkeltést és kirekesztést tiltó bekezdését a jogalkotó úgy módosítot- ta, hogy megszûnt az egyes személyek elleni gyûlöletkeltô, illetve ki- rekesztô tartalmak ...

12

A fenntarthatóság fogalmáról

A fenntarthatóság fogalmáról

... a fenntarthatóság négy rendszerfeltétele A Bruntland-jelentést követően merült fel, hogy a korábban ökológiai gazdaságtani rend- szerösszefüggésben kialakított fenntarthatósági feltételek nem hangsúlyozzák eléggé ...

19

A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a

A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a

... nyomtatott és a kézira- tos ...enged, és csupán abban határozza meg az ortológia tévedését, hogy minden stílusnemre ki akarják terjeszteni a szabályokat ...szabályszerűségeket és nem tesznek ...

8

Fenntarthatóság - regionalitás

Fenntarthatóság - regionalitás

... nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, miközben a külgazdasági (globális) versenynek ki vannak ...„gyenge ...

11

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben

Jog és irodalom, haza és haladás a magyar eszmetörténetben

... közjogi és az irodalmi közösségi narratívák összecsapását is modellezi, valamint felvillantva Görömbei András és Papp Endre ide vonatkozó ...„haza és haladás” dichotómiáját markánsan kirajzoló ...

13

Show all 10000 documents...