Top PDF L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives

L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives

L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives

... Sense voler fer una relació exhaustiva dels diferents aspectes de la problemàtica escolar (que requeri¬ ria una investigació específica), i dels quals fins ara només se n'han apuntats e[r] ...

18

Evolució de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (2001-2011)

Evolució de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (2001-2011)

... d’Espanya i la de les Illes ...tendència i l’aproximació de les taxes és la crisi econòmica, per la minva important d’ofertes laborals per als més ...població i aquesta roman més temps en el sistema ...

18

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

... feina, i el més important, no consumeix territori, conscient de la importància de la preservació de l'entorn de no caure en errors del ...Illes Balears com a plató cinematogràfic suposa una alternativa ...

83

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

... dues perspectives diferents: tradició i ...antigues i profundes, des del simbolisme dels animals en les cultures antigues, fi ns a l’aparició dels entremesos en les processons de Corpus i la ...

26

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

... A secundària es constituïren les Comissions de la Diversitat compostes pel psicòleg i el professor de pedagogia terapèutica del centre (departament d’orientació), el psicòleg de l’EAP, el cap d’estudis, ...

52

CRITERIS DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA MATEMÀTICA AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CRITERIS DE CORRECCIÓ COMPETÈNCIA MATEMÀTICA AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

... 3. En Pep diu que el gràfic del navegador no és correcte, hauria de ser així: Però la Neus no està gens d'acord amb el gràfic que ha presentat el Pep. I tu què hi dius? És correcte aquest gràfic? Argumenta ...

7

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

... aquesta situació d’utilitzar constantment metodologies basades en l’adquisició d’informació per part dels alumnes dels seus llibres de text, amb la finalitat de recordar-la alhora de fer els exàmens, apareix també ...

47

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

... impopularitat i les poques amistats observats al seu perfil, els quals l’atorgaria un estatus inferior al de ...física i psicològica, característics del seu ...temerositat i sentiment d’indefensió, ...

99

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

... aquesta situació als amics: si llancem un dau 5 vegades i en totes ha sortit un 1, què passarà al sisè llançament? La Laila opina que seguirà sortint un 1; el Joan creu que ja no pot tornar a sortir un 1, ...

9

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

... coherent-, i la seva ...intuïtius i amb menys demanda cognitiva, i anar augmentant progressivament el nivell de complexitat i ...interpretar i resoldre una determinada situació ...

15

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

... dona i d‟un home, així com també de l‟aparell reproductor femení i masculí (diapositiva ...resposta i la professora les va anotant a la ...que l‟altra fa referència a una ...

90

L educació i la formació de persones adultes: perspectives de present i futur

L educació i la formació de persones adultes: perspectives de present i futur

... tercera situació que ens dona la pròpia ...d’elements i una nova combinació d’elements que esdevenen el nou context de ...car i col·locar en la nostra vida i la de la nostra ...d’acció ...

9

L educació post-obligatòria de l Eix de la Riera de Caldes en xifres:

L educació post-obligatòria de l Eix de la Riera de Caldes en xifres:

... d’Instal·lació i manteniment (la proporció d’estudiants del conjunt de Catalunya és del 4%, mentre que a la Riera de Caldes és només de ...d’hostaleria i activitats ...

57

Màster Universitari en Formació de Professorat d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster Universitari en Formació de Professorat d Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

... L’objectiu d’aquest mòdul és presentar un model de dinàmica de grups aplicat a la gestió de la classe de secundària. Ens ocuparem de tècniques de gestió no verbal per respondre a les preguntes: Com captar la ...

13

CRITERIS DE CORRECCIÓ. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA Llengua castellana AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

CRITERIS DE CORRECCIÓ. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA Llengua castellana AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

... En aquest apartat es valorarà de 0 a 4 punts cada un d’aquests tres aspectes del text escrit: lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques (caselles L, O i M). Es descriuen les valoracions 4, 2, ...

10

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

... físic i social pels adolescents. Inhelder i Piaget (1955) consideren que apareix en aquesta etapa un tret fonamental i qualitativament distintiu que permet de comprendre les actuacions i ...

75

Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de joves en situació d'exclusió

Cap a una escola secundària inclusiva: sabers i experiències de joves en situació d'exclusió

... 11 i en Jaume no apareix. Deixo passar els 10 minuts de cortesia i finalment truco; ja no puc domesticar més estona la meva ...fer i tampoc sé el tipus de relació que podrem ...Penjo i ho ...

121

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2n D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Octubre 2009

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 2n D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA Octubre 2009

... Les preguntes que te trobaràs seran de diversos tipus: De quatre alternatives (hauràs de triar-ne l’opció correcta). De verdader i fals (on posaràs una creu segons la frase siga verdadera o falsa). D’escriure la ...

8

INFORMACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

INFORMACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

... llibres i el material a través de l’empresa BEN VIL, que treballa directament amb les ...econòmics i de l’opció que pugueu contactar directament amb l’empresa, aquesta també facilita les devolucions, sempre ...

8

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

... • La convalidació de la matèria de Música de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «convalidada». • En el cas que no es presente el ...

7

Show all 10000 documents...