• No se han encontrado resultados

PDF superior La gamificació en l'Educació Física

La gamificació en l'Educació Física

La gamificació en l'Educació Física

... d’educació física té com a finalitat principal contribuir al desenvolupament integral dels infants i, en conseqüència, a una millora de la qualitat de vida, a través de la competència motriu, entesa com la ...

71

Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física

Estudi del clima motivacional a 6è de primària a l’àrea d’educació física

... d’activitat física, que els alumnes poden posar en pràctica en el seu temps d’oci, ja que ofereixen un nivell immillorable de participació en grup i una gran ...

72

Preus públics per a l'any 2003 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit de ciutat i de districte

Preus públics per a l'any 2003 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit de ciutat i de districte

... – 50% de potència ............................... 10,00 – 100% de potència ............................. 20,00 Educació física, escoles d’iniciació o promoció esporti- va, amb reserva de vestidor, per ...

31

Preus públics per a l'any 2000 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit ciutat i de districte

Preus públics per a l'any 2000 i successius : instal·lacions municipals esportives d'àmbit ciutat i de districte

... Gimnàstica adults – Classes 2 h/set., per mes ................... 1.000 – Inscripció anual ................................... 1.000 P ISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA SAGRERA Lloguers, per h Escoles, educació ...

34

Preus públics per a l'any 2002 i successius : instal·lacions esportives de la ciutat

Preus públics per a l'any 2002 i successius : instal·lacions esportives de la ciutat

... – 50 % de potència ................................ 9,26 – 100% de potència ................................ 18,51 Educació física, escoles d’iniciació o promoció esporti- va, amb reserva de vestidor, per ...

37

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

... De fet, a moltes escoles Nord-Americanes i Europees, jugar no és una acció que es realitza quan es té temps, sinó que és part essencial del currículum. Els currículums difereixen sobre “com” el joc serà dut a terme, però ...

75

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 14 (30 abr. 2000)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 14 (30 abr. 2000)

... l’educació física, i ésser el tipus reduït del 7% el que correspon aplicar a partir de l’1 de gener de l’any 2000, en substitució del normal del 16% que es venia aplicant fins a l’esmentada data, d’acord ...

40

Educació nutricional, febrer 2012

Educació nutricional, febrer 2012

... salut física, l'estat psicològic, el nivell d'independència, les relacions socials, les creences personals i la relació amb les característiques excel·lents de ...

10

L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil

L’activitat física i el rendiment acadèmic en Educació Infantil

... l’educació física en l’escola “ha aspirat sempre a contribuir a la formació global de la ...l’activitat física pot tenir al llarg d’una vida (competició, esbarjo, salut, contacte ...

66

Educació Física i Internet : un projecte d'integració a l'escola

Educació Física i Internet : un projecte d'integració a l'escola

... A l’actualitat, gairebé tothom està d’acord i s’ha dit i repetit abastament que una de les funcions més importants dels centres escolars és la de socialitzar, és a dir, preparar els membres que hi assisteixen per a ...

53

Promoció esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona : mesura de govern

Promoció esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona : mesura de govern

... Pel que fa al primer ambit, educació física en horari lectiu, la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius s'encarrega de donar suport a l'educació física o[r] ...

39

Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO

Gamificació com a metodologia didàctica per l’assignatura de Física i Química al 4t curs de l’ESO

... de gamificació és relativament modern, com veurem a l’apartat següent, la idea d’emprar el joc com un recurs educatiu, és a dir, fora d’un context lúdic amb una finalitat educativa, és ...web Educació Demà ...

56

La gimnasia rítmica en el desarrollo psicomotor de los estudiantes de las instituciones educativas secundarias

La gimnasia rítmica en el desarrollo psicomotor de los estudiantes de las instituciones educativas secundarias

... “Al hablar de gimnasia rítmica todo el mundo se representa la imagen de una gimnasta grácil, expresiva, con cualidades físicas excepcionales, ejecutante de malabarismos casi indescifrables. Bajo esta imagen, a la que ...

40

Preus públics per a l'any 2006 i successius : regulació general i  preus públics

Preus públics per a l'any 2006 i successius : regulació general i preus públics

... afruitat (DO) ................................ 9,35 .......... 11,20 Cerveses de barril ....................... Interior ........... Jardí – Canya de 0,20 cl ......................... 0,90 ............ 1,05 – Copa 0,30 ...

61

Acercamiento sociolingüístico a las realizaciones de /-l/ en el español hablado en la ciudad de Granada

Acercamiento sociolingüístico a las realizaciones de /-l/ en el español hablado en la ciudad de Granada

... Resumen: El fonema /-l/ en posición implosiva presenta diversas variantes de pronunciación en el conjunto del mundo panhispánico y, en especial, en las variedades del español meridional, entre las que se encuentra ...

20

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

... El currículum estableix que totes les qüestions anomenades anteriorment tenen cabuda dins l’educació secundària obligatòria: des de la II República, les reaccions a les seves reformes i [r] ...

55

Programa emocional a Educació Infantil

Programa emocional a Educació Infantil

... Aquestes competències que explica Bisquerra tenen a veure amb la intel·ligència emocional, el qual serà el tema a treballar. Però, la intel·ligència emocional és un tema molt ampli, ja que són diverses les competències ...

76

Les intel·ligències múltiples a Educació Infantil

Les intel·ligències múltiples a Educació Infantil

... Activitat 5: Fer de mestre o Objectius: - Ensenyar als companys - Relacionar-se - Practicar un rol específic o Nombre d’infants: tres o quatre o Materials necessaris: cap o Desenvolupame[r] ...

60

El M learning en Educació Infantil

El M learning en Educació Infantil

... la educació dels ...seva educació millori, sense haver planificat abans què és el que es vol fer, quins objectius es volen aconseguir, quines competències es volen treballar, ...

52

La pissarra digital en educació infantil

La pissarra digital en educació infantil

... El meu treball està enfocat al tema de la pissarra digital interactiva (PDI) en l’educació infantil. És un fet que la societat ha anat canviant a una velocitat extraordinàriament ràpida pel que fa referència a la ...

43

Show all 10000 documents...