• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

Has 10000 "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004" found on our website. Below are the top 20 most common "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004".

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

... Las mujeres entrevistadas se encuentran en las primeras fases del proceso migratorio, pero muestran una autonomía creciente basada en la capacidad laboral y económica. Identifican claramente los principales determinantes ... See full document

78

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

... sanitaris i la seva utilització, cal destacar la disminució de les urgències hospitalàries gràcies, en part, a l’increment de l’oferta extrahospitalària i també al desplegament dels programes de ... See full document

90

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

... t i c s u b - g ro u p s o f a n t i - inflammatories, analgesics and antipyretics, peptic ulcer and reflux medication, tranquillizers, and cholesterol- and triglyceride-lowering medication have the highest ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

... la salut i els seus determinants en els diferents àmbits. Per posar-ne alguns exemples, en el medi ambient es comprova la reducció d'emissions de contaminants atmosfèrics de partícules de fum ... See full document

84

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

... [r] ... See full document

39

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

... mortalitat i consumeixen més del 50% dels recursos del sistema ...cardiovascular i de diabetis mellitus, s’aconsegueix una millora en l’evolució de la malaltia, a la vegada que se n’eviten possibles ... See full document

88

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

... guia per a la selecció d’indicadors, en particular fent atenció al context socioeconòmic i laboral, però no sense certes ...limitacions. Per un costat, els efectes adversos de la crisi econòmica ... See full document

89

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

... Càncer de mama 18,75 52,52 120,75 54,29 49,72 48,68 33,61 72,95 39,57 53,56 75,70 42,10 Malaltia isquèmica del cor 18,75 37,94 34,46 11,74 32,26 46,69 8,40 66,31 29,69 10,76 0,00 11,68 Malaltia cerebrovascular 56,93 ... See full document

48

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

... d'alcohol i d'altres substàncies il·legals ha augmentat en la població més jove, i part de la població infantil no ha portat una alimentació saludable i ha practicat activitats ...positiva i ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

... 14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...d’IVES i percentatge que ... See full document

212

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

... estandarditzades per edat (mèto- de directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiacis, cocaïna i ...15 i 49 ... See full document

68

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

... hospitalitzades i en la realització d’algunes pràctiques ...de salut ha atès el 76,2% de la població de referència, el 55,8% de la qual eren ...respiratori i digestiu han estat les tres primeres ... See full document

78

Salut als districtes. 2014

Salut als districtes. 2014

... 2013). Barcelona gaudeix d’un pla d’urgències amb mecanismes per clas- sificar la demanda i establir circuits per dirigir les urgències al recurs més adient, hospitalari o extrahospitalari, ... See full document

74

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

... Respecte als hàbits no saludables, en base a les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona, cal destacar que la prevalença d’obesitat a la població de Sarrià - Sant Gervasi era molt baixa, inferior ... See full document

99

Salut als districtes. Eixample. 2013

Salut als districtes. Eixample. 2013

... de Barcelona, a qui correspon la creació, manteniment, revisió i custòdia; essent l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) qui s’encarrega de la seva gestió, control de la qualitat i tutela de la ... See full document

93

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

... de Barcelona, a qui correspon la creació, manteniment, revisió i custòdia; essent l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) qui s’encarrega de la seva gestió, control de la qualitat i tutela de la ... See full document

93

Salut als districtes.  Eixample. 2015

Salut als districtes. Eixample. 2015

... de Salut de Catalunya per Barcelona del 2011 al 2014, la majoria de la població de L’Eixample tenia cobertura sanitària exclusivament pública encara que lleugerament per sota del global de la ... See full document

87

Salut als districtes . Les Corts. 2015

Salut als districtes . Les Corts. 2015

... estadístics als registres civils, valida la informació, codifica les dades, realitza la gravació en suport ...l’INE per tal que n’elabori les estadístiques oficials de tot l’Estat ...a Barcelona amb ... See full document

83

Salut als districtes : Gràcia. 2012

Salut als districtes : Gràcia. 2012

... estadístics als registres civils, valida la informació, codifica les dades, realitza la gravació en suport informàtic, i la retorna a l’INE per tal que n’elabori les estadístiques oficials de tot ... See full document

99

Salut als districtes : Gràcia. 2013

Salut als districtes : Gràcia. 2013

... de Barcelona, a qui correspon la creació, manteniment, revisió i custòdia; essent l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) qui s’encarrega de la seva gestió, control de la qualitat i tutela de la ... See full document

92

Show all 10000 documents...