• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

Has 10000 "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006" found on our website. Below are the top 20 most common "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006".

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

... En el año 2006 la población de Barcelona ha declarado tener un buen estado de salud. Sin embargo, parte de la población ha declarado sufrir algunos problemas, como trastornos psicológicos, accidentalidad, ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

... sanitaris i la seva utilització, cal destacar la disminució de les urgències hospitalàries gràcies, en part, a l’increment de l’oferta extrahospitalària i també al desplegament dels programes de ... See full document

90

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

... t i c s u b - g ro u p s o f a n t i - inflammatories, analgesics and antipyretics, peptic ulcer and reflux medication, tranquillizers, and cholesterol- and triglyceride-lowering medication have the highest ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

... la salut i els seus determinants en els diferents àmbits. Per posar-ne alguns exemples, en el medi ambient es comprova la reducció d'emissions de contaminants atmosfèrics de partícules de fum ... See full document

84

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

... [r] ... See full document

39

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

... de 2006 tanto en chicos como en chicas. Sin embargo en 2006 no se apreciaba gradiente según la posición socioeconómica, mientras que en 2011 los niños de posición más favorecida realizan mayor actividad ... See full document

88

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

... guia per a la selecció d’indicadors, en particular fent atenció al context socioeconòmic i laboral, però no sense certes ...limitacions. Per un costat, els efectes adversos de la crisi econòmica ... See full document

89

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

... Càncer de mama 18,75 52,52 120,75 54,29 49,72 48,68 33,61 72,95 39,57 53,56 75,70 42,10 Malaltia isquèmica del cor 18,75 37,94 34,46 11,74 32,26 46,69 8,40 66,31 29,69 10,76 0,00 11,68 Malaltia cerebrovascular 56,93 ... See full document

48

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

... hospitalitzades i en la realització d’algunes pràctiques ...de salut ha atès el 76,2% de la població de referència, el 55,8% de la qual eren ...respiratori i digestiu han estat les tres primeres ... See full document

78

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

... 14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...d’IVES i percentatge que ... See full document

212

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

... estandarditzades per edat (mèto- de directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiacis, cocaïna i ...15 i 49 ... See full document

68

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

... de salut de la població de la ciutat i els seus determinants, tant pel que fa a l’any 2004 com pel que fa a la seva evolució en els darrers anys, a partir de l’anàlisi de les fonts d’informació de base ... See full document

78

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

... de Barcelona, i continua essent inferior, sobre tot en els ...estandarditzada per edat va ser 902,8 per 100.000 homes i 524,1 per ...de Barcelona, amb una raó de ... See full document

93

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

... l’any 2006 es van posar en marxa els Centres Biomèdics en Xarxa (CIBER) a l’Estat ...d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), que actualment consta de 55 grups de recerca de diferents centres, ... See full document

91

Salut als districtes. 2014

Salut als districtes. 2014

... 2013). Barcelona gaudeix d’un pla d’urgències amb mecanismes per clas- sificar la demanda i establir circuits per dirigir les urgències al recurs més adient, hospitalari o extrahospitalari, ... See full document

74

Salut als districtes. Eixample. 2013

Salut als districtes. Eixample. 2013

... Respecte als hàbits no saludables, en base a les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona, a l’Eixample l’obesitat es presentava amb valors similars al total de la ...anys i majors de 65 ... See full document

93

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

... Gervasi, i en canvi el 2011 els valors eren similars al global de la ...baixes i similars a les taxes d’avortaments, s’observen taxes de fecunditat molt baixes respecte la ...naixements per 1.000 ... See full document

99

Salut als districtes . Les Corts. 2015

Salut als districtes . Les Corts. 2015

... estadístics als registres civils, valida la informació, codifica les dades, realitza la gravació en suport ...l’INE per tal que n’elabori les estadístiques oficials de tot l’Estat ...a Barcelona amb ... See full document

83

Salut als districtes.  Eixample. 2015

Salut als districtes. Eixample. 2015

... dels districtes amb major nivell socioeconòmic de ...relació als indicadors socio-econòmics, el percentatge de població amb estudis universitaris l’any 2015 va ser superior als percentatges globals ... See full document

87

Salut als districtes : Gràcia. 2012

Salut als districtes : Gràcia. 2012

... Respecte als hàbits no saludables, en base a les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona, s’observa un augment de l’obesitat en els homes joves i adults de Gràcia entre els anys 2001 ... See full document

99

Show all 10000 documents...