• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

Has 10000 "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007" found on our website. Below are the top 20 most common "La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007".

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2007

... de salut de la població de la ciutat i els seus determinants, tant pel que fa a l'any 2007 com pel que fa a la seva evolució en els darrers anys, a partir de l'anàlisi de les fonts d'informació de ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2010

... sanitaris i la seva utilització, cal destacar la disminució de les urgències hospitalàries gràcies, en part, a l’increment de l’oferta extrahospitalària i també al desplegament dels programes de ... See full document

90

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2006

... La salut a Barcelona, que ja fa vint-i-quatre anys que es presenta i es debat al Consell Plenari Municipal de l'Ajuntament de ...de salut de la població de Barcelona com ... See full document

80

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2008

... la salut i els seus determinants en els diferents àmbits. Per posar-ne alguns exemples, en el medi ambient es comprova la reducció d'emissions de contaminants atmosfèrics de partícules de fum ... See full document

84

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2011

... [r] ... See full document

39

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2012

... mortalitat i consumeixen més del 50% dels recursos del sistema ...cardiovascular i de diabetis mellitus, s’aconsegueix una millora en l’evolució de la malaltia, a la vegada que se n’eviten possibles ... See full document

88

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2013

... guia per a la selecció d’indicadors, en particular fent atenció al context socioeconòmic i laboral, però no sense certes ...limitacions. Per un costat, els efectes adversos de la crisi econòmica ... See full document

89

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2002

... Càncer de mama 18,75 52,52 120,75 54,29 49,72 48,68 33,61 72,95 39,57 53,56 75,70 42,10 Malaltia isquèmica del cor 18,75 37,94 34,46 11,74 32,26 46,69 8,40 66,31 29,69 10,76 0,00 11,68 Malaltia cerebrovascular 56,93 ... See full document

48

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2005

... hospitalitzades i en la realització d’algunes pràctiques ...de salut ha atès el 76,2% de la població de referència, el 55,8% de la qual eren ...respiratori i digestiu han estat les tres primeres ... See full document

78

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 1999

... 14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...14 i 17 anys / total de dones entre 14 i 17 anys) x ...d’IVES i percentatge que ... See full document

212

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2001

... estandarditzades per edat (mèto- de directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiacis, cocaïna i ...15 i 49 ... See full document

68

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

La Salut a Barcelona : Salut als districtes i per àrees bàsiques de salut. 2004

... de salut de la població de la ciutat i els seus determinants, tant pel que fa a l’any 2004 com pel que fa a la seva evolució en els darrers anys, a partir de l’anàlisi de les fonts d’informació de base ... See full document

78

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2013

... de Barcelona, a qui correspon la creació, manteniment, revisió i custòdia; essent l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) qui s’encarrega de la seva gestió, control de la qualitat i tutela de la ... See full document

93

Salut als districtes. 2014

Salut als districtes. 2014

... 2013). Barcelona gaudeix d’un pla d’urgències amb mecanismes per clas- sificar la demanda i establir circuits per dirigir les urgències al recurs més adient, hospitalari o extrahospitalari, ... See full document

74

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

Salut als districtes : Sarrià-Sant Gervasi. 2012

... consultes als serveis de salut, els darrers anys la població de Sarrià – Sant Gervasi, si bé havia augmentat el 2006 la freqüentació al metge/essa de capçalera, o pediatre/a en el cas de la població ... See full document

99

Salut als districtes. Eixample. 2013

Salut als districtes. Eixample. 2013

... decreixent i es manté amb valors lleugerament inferiors a la resta de la ciutat, de manera que l’any 2011 la taxa de mortalitat estandarditzada per edat era 977,8 per ...homes i 549,7 ... See full document

93

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

... d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), que actualment consta de 55 grups de recerca de diferents centres, quatre dels quals són de l’ASPB (vegeu el quadre 1 i l’índex d'investigadors als ... See full document

91

Salut als districtes.  Eixample. 2015

Salut als districtes. Eixample. 2015

... de Salut de Catalunya per Barcelona del 2011 al 2014, la majoria de la població de L’Eixample tenia cobertura sanitària exclusivament pública encara que lleugerament per sota del global de la ... See full document

87

Salut als districtes . Les Corts. 2015

Salut als districtes . Les Corts. 2015

... estadístics als registres civils, valida la informació, codifica les dades, realitza la gravació en suport ...l’INE per tal que n’elabori les estadístiques oficials de tot l’Estat ...a Barcelona amb ... See full document

83

Salut als districtes : Gràcia. 2012

Salut als districtes : Gràcia. 2012

... estadístics als registres civils, valida la informació, codifica les dades, realitza la gravació en suport informàtic, i la retorna a l’INE per tal que n’elabori les estadístiques oficials de tot ... See full document

99

Show all 10000 documents...