PDF superior La violència de gènere

La violència de gènere

La violència de gènere

Encara avui el biaix de gènere en l'assistència sanitària constitueix una forma de violència silenciada. Nombrosos estudis han demostrat com tant en l'àmbit de la recerca com de l'assistència sanitària es produeix el que Carme Valls anomena "la síndrome de Yentl". Yentl és la protagonista d'una novella curta d'Isaac Bashevis Singer portada al cinema, en la qual aquesta jove dona jueva acaba disfressant-se d'home per tal de poder estudiar el Talmud. Efectivament, moltes vegades la dona és forçada a assumir les característiques, conductes i comportaments típics dels homes per tal d'aconseguir la igualtat. El fet de la diferència, d'altra banda, ha comportat un tractament desigual en molts àmbits de la vida pública i privada, com és el cas de la investigació i l'assistència en l'àmbit sanitari.
Mostrar más

98 Lee mas

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

Alguns dels que entenen el significat de la prevenció, identificació dels casos, el cicle de la violència i el tractament, no manifesten els coneixements a la pràctica (16). Això es pot millorar utilitzant guies (17) i realitzant protocols i polítiques específiques per violència de gènere (20). Tot i així, crear protocols però no formar al personal, crea una contradicció (23). La combinació de la implementació dels protocols, l’ensenyament i la formació continuada són els que demostren més efectivitat entre les infermeres (18). Referent als estudiants d’infermeria, es proposa la realització d’un currículum educatiu específic i unificat per a totes les universitats (7,20) que inclogui el concepte de violència de gènere i la detecció de víctimes (10). Sense oblidar que han d’entendre la importància de les estratègies preventives (21). En un estudi del 2013, cap Comunitat Autònoma d’Espanya tenia institucionalitzat l’ensenyament universitari en violència de gènere (6). Per tal de que això es dugui a terme, les autoritats educatives han de garantir que l’ensenyament sigui present (7). Les actituds dels estudiants milloren després de la formació i això els permet reconèixer les víctimes d’abús i tenir-ne cura (7,24). Per augmentar l’efectivitat de l’aprenentatge, a més dels continguts teòrics, s’aposta per l’entrenament, simulació de casos i millora de les tècniques de comunicació terapèutica (7,10,24). D’altre banda, també cal augmentar la formació dels docents encarregats (7). El contingut educatiu varia segons les mancances específiques que es detecten en cadascun dels articles analitzats. Com a primera passa, es destaca canviar actituds negatives cap a les víctimes i destruir mites i estereotips sobre la violència de gènere (9,12,23). No obstant, canviar les creences personals dels professionals requereix principis educatius addicionals (25) ja que ens trobem dins un ensenyament patriarcal des de els inicis de l’educació (19). L’OMS recomana estar segurs que els professionals de la salut que estan en contacte amb dones víctimes de violència masclista no es deixen endur per creences errònies (18).
Mostrar más

32 Lee mas

Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí

Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí

Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) no disposa de dades en relació a la violència de gènere exercida per homes; en canvi, l’Institut Balear de la Dona, disposa d’enllaços per accedir a n’aquestes dades. El Portal Estadístic per a la violència de gènere de la Delegació del Govern del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat ens permet consultar la informació seleccionant un àmbit d’anàlisi, un indicador i una variable d’anàlisi. Per tant, ens centrarem en el nombre de víctimes mortals dones a les Illes Balears, l’estructura temporal (any), l’estructura territorial (Comunitat Autònoma) i el tipus de relació. Doncs, a les Illes Balears, des de l’any 2003 fins l’any 2016, el nombre de dones assassinades per les seves ex-parelles, parelles o parelles en fase de separació, foren de 30 dones (Portal Estadístic, 2016). També, si filtrem la recerca per mesos, observem que durant el mes de Gener, és quan més ocorren els assassinats. Cal esmentar que, aquestes dues bases de dades, no disposen d’informació sobre la violència de les dones cap als homes. L’única font és l’INE. A continuació, assenyalem les dades estadístiques en relació a les víctimes de violència domèstica amb ordre de protecció o mesures cautelars segons sexe a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des de l’any 2011 fins l’any 2015.
Mostrar más

87 Lee mas

Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació

Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació

La xacra de la violència de gènere a Espanya és un problema social on cada dia moren dones en mans de les seves parelles o exparelles. Les dades alerten que ja, no només, són les dones majors d’edat sinó que, a més, també trobem moltes al·lotes joves que es veuen en situacions de perill i demanen protecció, nombre que ha augmentat aquest darrer any. Per aquesta raó, des dels centres educatius no poden donar l’esquena a un problema social com aquest, cosa que ens porta a concloure que s’ha de treballar amb temes de violència de gènere i en coeducació en els centres educatius perquè els joves han de ser conscients de la gran problemàtica i aconseguir una sensibilització total sobre el tema.
Mostrar más

90 Lee mas

De la teoria a l'aula: L’àlbum “La Caputxeta d’Innocenti”, una aproximació a la violència de gènere

De la teoria a l'aula: L’àlbum “La Caputxeta d’Innocenti”, una aproximació a la violència de gènere

Al llarg dels anys, he anat creixent amb molts casos de violència de gènere o d’ abús sexual en menors semblants a aquesta història, que dissortadament han succeït a Espanya i que sempre m’han impactat molt. Un cas mediàtic que recorde i que sempre m’ha contat la meua família és el que va succeir a la Comunitat Valenciana, concretament en el municipi d’Alcasser, l’any 1992. Tres xiquetes menors de 14 i 15 anys van desaparèixer de camí a una discoteca, ja que durant el seu trajecte diversos homes les van segrestar amb el seu vehicle per a violar-les, torturar-les i finalment assassinar-les. Després d’ un temps buscant-les, van aparèixer els seus cadàvers enterrats prop del pantà de Tous. En aquest crim tot i que van ser diversos els culpables, només un és el que va ser sentenciat a presó.
Mostrar más

62 Lee mas

Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere  Les víctimes invisibles

Relació entre salut mental infantil i exposició a violència de gènere Les víctimes invisibles

Gràcies als esforços que s’han realitzat durant les últimes dècades, la violència de gènere esdevé avui un fenomen visible, considerat un dels majors problemes socials i de salut pública de les nostres societats, i comptant amb dades rigoroses sobre les dones que la pateixen. No obstant, quan parlem dels fills i filles d’aquestes dones el panorama és molt diferent. Tot i que es reconeix que la violència de gènere afecta no tan sols a la dona que la pateix, sinó als membres de la unitat familiar que conviuen amb ella, la descendència de les víctimes ha quedat relegada a un paper secundari: els fills i filles d’aquestes dones no són reconeguts com a víctimes directes de la violència de gènere i, en conseqüència, no disposem de les intervencions i actuacions adients per atendre les seves necessitats. Cada vegada són més els estudis que apunten a la necessitat de que aquests infants siguin també objecte d’intervenció, no obstant, calen més investigacions que examinin les repercussions que l’exposició a violència de gènere suposa per als més petits/es per, en base a elles, reflexionar sobre les noves demandes que planteja dita situació i actuar en conseqüència.
Mostrar más

71 Lee mas

Anàlisi de dades sobre la correlació entre delictes de violència de gènere i la climatologia

Anàlisi de dades sobre la correlació entre delictes de violència de gènere i la climatologia

Així, aquest projecte pretén aportar una eina a les entitats relacionades amb la seguretat pública, que a partir de un o diversos indicadors es pugui des d’un punt de vista estratègic conèixer quines són les tendències sobre els delictes relacionats amb la violència de gènere i des d’un punt de vista tàctic i operatiu, poder reduir el número de víctimes focalitzant els recursos d’una manera més efectiva i eficient.

50 Lee mas

Protocolització de la intervenció grupal amb dones que pateixen o han patit violència de gènere

Protocolització de la intervenció grupal amb dones que pateixen o han patit violència de gènere

 És habitual que alguna/es de les dones del grup expliqui quelcom que li ha passat des de la sessió anterior i que vol compartir amb les altres dones i professionals perquè li preocupa o li angoixa. S’aconsella que quan això passi s’abordi en els últims 15’ o 20’ però mai a l’inici de la sessió, doncs es corre el risc que aquestes situacions puntuals, tot i ser urgents per a la dona que les viu, acabin interferint l’abordatge dels temes de fons que aborden els mecanismes que fan possible la violència de gènere.
Mostrar más

81 Lee mas

Xarxa de pensaments : dones de Ciutat Vella contra la violència de gènere

Xarxa de pensaments : dones de Ciutat Vella contra la violència de gènere

En el Consell Participatiu de Dones de Ciutat Vella del mes de novembre de 2008 es va recollir la proposta de commemorar el “Dia internacional contra la violència de gènere” en un acte conjunt de tot Ciutat Vella i així fer visible el rebuig de les dones i els homes del Districte a la violència vers les dones. Així, el passat 25 de novembre de 2008, es van recollir les queixes, les propostes i les millores sobre aquesta xacra social en una xarxa de pensaments. El treball que presentem és una transcripció literal del que els homes i les dones dels nostres barris van expressar.
Mostrar más

24 Lee mas

Protocolització de la intervenció individualitzada amb dones que viuen o han viscut violència de gènere

Protocolització de la intervenció individualitzada amb dones que viuen o han viscut violència de gènere

Violència domèstica o familiar: La violència domèstica és la manifestació de la violència de gènere més habitual, s’exerceix majoritàriament dins l’àmbit familiar on, malgrat les creences culturals entorn la família (respecte – protecció – creixement) es marquen les diferències que afavoreixen i provoquen les conductes agressives. També s’exerceix freqüentment en l’àmbit públic, especialment en els casos d’atacs de la parella o ex parella en el decurs dels tràmits vinculats a la separació de les persones implicades. Aquest tipus de violència comprèn la física, psicològica o emocional i, molt sovint, la violència sexual. També es considera violència domèstica o familiar els maltractaments vers la infància i la vellesa, persones vulnerables també de patir les conseqüències d’una relació intrafamiliar deteriorada i amb l’hàbit de resoldre les situacions de conflicte per la força i sense diàleg.
Mostrar más

59 Lee mas

Violència de gènere en l’embaràs  Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Violència de gènere en l’embaràs Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

La violència de gènere sobre el col·lectiu de dones gestants és un tipus de maltractament que s’ha de tenir molt en compte degut a les greus conseqüències que poden patir tant la víctima com el fetus. Per aquest motiu, és necessari actuar sobre aquest tipus de violència i invertir esforços en la seva eradicació en aquest col·lectiu. Segons Thomas (2013), les dones que pateixen violència de gènere tenen major risc de patir estrès, depressió, abús de drogues, alcohol i tabac, poden patir més avortaments, més complicacions postpart, més infeccions, mala alimentació, anèmia i metrorràgies, el que repercutirà en l’evolució de l’embaràs i en el desenvolupament del fetus. Aquestes dones acudeixen més als centres de salut i també presenten més hospitalitzacions que no tenen com a causa algun aspecte relacionat amb l’embaràs. Els nounats de mares que pateixen violència de gènere solen tenir més risc de baix pes al néixer i, en el futur, poden presentar conductes més violentes i tenen major risc de morir abans dels cinc anys.
Mostrar más

92 Lee mas

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

El racisme, l’assejament escolar i la igualtat de gènere son els principals problemes d’una societat encara en construcció. Temes que deuen ser tractats en l’educació infantil i primària on els valors de respecte, igualtat i solidaritat, deurien ser estendards de l’educació dels nens i nenes d’edats primerenques. Per aquest motiu s’estableix la necessitat d’actuar front aquestos problemes, on es pretén construir una comunitat educativa crítica amb la realitat que ens envolta. Acció necessària per la gran diversitat que se’ns presenta en les aules d’educació primària i en una societat plural. El TFG a portar a terme tractarà més en concret la violència de gènere. Pel que com es veurà més endavant es realitzaran una sèrie d’activitats en primer curs d’educació primària per a la prevenció de la mateixa. Així mateix, per construir el projecte s’utilitza l’assignatura de Llengua Valenciana en la que es pretén fomentar la utilització de la mateixa entre els xiquets i xiquetes de classe, per donar major protagonisme a la llengua que representa a bona part de la nostra comunitat, però que en molts casos es poc utilitzada pels alumnes durant el seu temps d’oci. A més aquesta ens dona l’oportunitat de tractar la literatura infantil i juvenil, el que ens pot ajudar a tractar d’una manera més entretinguda els continguts a través d’històries, les quals son una gran aportació per a l’aprenentatge d'aquests coneixements, doncs el missatge d’un llibre va més enllà de la paraula escrita i desperta inquietuds i estimula l’acció, el diàleg i la reflexió personal (Garralón, 2006). D’altra banda es fa útil l’assignatura de música per portar a terme el treball esmentat, doncs generalment la utilització de la cançó facilita la memorització i la motivació (Toscano i Fonseca 2012) en l’educació de l’alumnat, el que ens pot servir com arma de doble tall per a la tasca d’ensenyança/ aprenentatge.
Mostrar más

39 Lee mas

Pautes orientatives d'exploració i d'intervenció amb els fills i filles de les dones ateses per situacions de violència de gènere

Pautes orientatives d'exploració i d'intervenció amb els fills i filles de les dones ateses per situacions de violència de gènere

Una estratègia que s’ha demostrat útil és aprofitar entorns naturals de l’infant (el centre escolar, ludoteca, etc.) per introduir activitats grupals o col·lectives que siguin atractives i que poden estar o no directament relacionades amb el tema de la violència de gènere i les relacions home/dona. L’estratègia consistiria en crear escenaris en els quals el/la professional faciliti que es posin de manifest diferents models i pautes de relació respecte dels quals es pugui reflexionar i debatre en un ambient de respecte mutu.

60 Lee mas

51 casos d'indemnització per dany moral en violència de gènere: articles 153 1 CP i 173 2 CP

51 casos d'indemnització per dany moral en violència de gènere: articles 153 1 CP i 173 2 CP

3.1 Notes sobre l’evolució legislativa de la violència de gènere a Espanya Les campanyes de sensibilització sobre la violència en l’àmbit familiar a Espanya es van iniciar a partir dels anys 80. Cal recordar que aquesta violència es percebia fins al moment com a pròpia de l’àmbit privat: en aquest cas, el maltractament de l’home a la dona era cosa de cada casa. Tot i que la legalitat del territori ja havia començat a abordar la violència contra la dona, va ser l’any 1997 quan l’assassinat d’Ana Orantes va provocar un punt d’inflexió en el legislador espanyol. Orantes va denunciar en televisió que l’home amb què havia estat casada l’havia sotmès a maltractament durant 40 anys. Pocs dies després, convivint no a la mateixa casa però sí al mateix edifici, ell la va assassinar incendiant benzina al seu cos. IZQUIERDO recorda que és en aquest moment quan el Legislador espanyol entén que «no pot quedar a les portes de casa». En aquest sentit, es van intensificar les eines per assegurar les ordres d’allunyament o la protecció dels fills (abans del 2003, la dona que patia violència havia de «fugir i canviar l’entorn»).
Mostrar más

41 Lee mas

Les lleis sobre la violència de gènere i domèstica a Espanya i el Regne Unit i l'emoció: un estudi lèxic del discurs jurídic des de l'anàlisi del sentiment

Les lleis sobre la violència de gènere i domèstica a Espanya i el Regne Unit i l'emoció: un estudi lèxic del discurs jurídic des de l'anàlisi del sentiment

En la segunda fase, se ha utilizado la perspectiva del análisis del sentimiento y, más específicamente, el programa Lingmotif v.1.0 (Moreno Ortiz, 2017), con el fin de estudia[r]

22 Lee mas

Gènere i Turisme Comunitari: apoderament, reproducció social, comunitat o violència econòmica?

Gènere i Turisme Comunitari: apoderament, reproducció social, comunitat o violència econòmica?

“El Turisme Comunitari és un model de turisme en el qual la població local d'un determinat territori rural (especialment pobles indígenes i famílies camperoles), i a través de diferents estructures organitzatives de caràcter col·lectiu, exerceix un paper preponderant en el control del seu disseny, execució, gestió i distribució de beneficis. No neix com a una activitat substitutiva de les activitats agropecuàries tradicionals (agricultura, ramaderia, pesca, producció artesanal o la gestió forestal), sinó una forma de diversificar i complementar les economies camperoles. La principal oferta turística d'aquest model es basa en facilitar la visita de recursos naturals i entorns rurals a través d'un espai de relació i trobada amb les poblacions locals. Possibilita un acostament vivencial al que la gent que viu i treballa al camp fa quotidianament” (Cañada, 2014). Ara bé, quin paper tenen les dones en aquets territoris rurals i, concretament, en el Turisme Comunitari? Les dones tenen molt a veure dins aquesta activitat i, és per això, que aquest tipus d’activitat influeix positiva o negativament en les relacions de gènere.
Mostrar más

44 Lee mas

Punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu : Memòria 2013

Punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu : Memòria 2013

El PIAD té com a finalitat intervenir a tres nivells dins el territori: individual, donant respostes a la diversitat de necessitats i demandes d’informació de les dones, assessorament (vinculades a informació de recursos, participació, associacionisme femení), i detecció precoç i posterior acompanyament de la dona (en els casos de violència de gènere); grupal, potenciant la participació, els espais de trobada i l’autonomia; i comunitari, contribuint a la sensibilització i detecció precoç de la violència de gènere.
Mostrar más

39 Lee mas

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

Malgrat els esforços de Institucions, professionals, teixit associatiu i ciutadania, per abordar aquesta problemàtica i per avançar en l’eradicació de la violència, les xifres demostren que la violència de gènere no ha disminuït, que segueix present en amplis sectors i que tampoc el nombre de víctimes disminueix. L’Ajuntament de Barcelona, conscient de que el problema persisteix i reconeixent que cal impulsar noves iniciatives, vol donar un gir al conjunt d’estratègies municipals adreçades a la prevenció, sensibilització social i assistència a les dones que pateixen situacions de violència. Malgrat haver estat pioners a la ciutat en la creació de recursos per atendre a dones que han patit situacions de violència a la llar i malgrat l’experiència de tots aquests anys de treball en l’atenció a les dones víctimes, cal continuar realitzant accions i dedicant més recursos i esforços per lluitar contra aquest fenòmen, però cal també dissenyar noves estratègies.
Mostrar más

30 Lee mas

Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets

Diàleg multidisciplinar en violència de gènere: professionals de la justícia i intèrprets

Sin embargo, los resultados de los últimos trabajos de investigación que hemos presentado ponen de manifiesto un profundo desconocimiento por parte de los profesionales de la justici[r]

16 Lee mas

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

En segon lloc, s’ha de posar especial atenció a la socialització primària. Així com argumenta Subirats (2013), la socialització primària és el primer aprenentatge al qual ens veiem sotmesos les persones, ja que s’adona en els primers anys de vida. A més, aquest aprenentatge, consisteix en l’adquisició de les característiques bàsiques, que ens converteixen en éssers socials. És a dir, a través de la socialització primària es conformen les bases de la personalitat i dels hàbits de totes les persones. Per tant l’escola té, una relació intima amb la socialització primària i la prevenció de la violència de gènere. Així com afirma Boland (1995), l’escola pot intervenir en contrarestar els models i missatges estereotipats de gènere que carreguen els nins amb un ideal masculí que no inclou la capacitat d’expressar emocions i que carrega a les nines amb un ideal femení centrat en la bellesa física. Per tant, s’han de descompondre aquests missatges nocius i mantinguts d’estereotips de gènere.
Mostrar más

76 Lee mas

Show all 10000 documents...