Top PDF Les gloses: Proposta didàctica per a l’ensenyament de lèxic

Les gloses: Proposta didàctica per a l’ensenyament de lèxic

Les gloses: Proposta didàctica per a l’ensenyament de lèxic

... vida. Per altra banda, Maribel Servera confessa que la glosa li permet dir coses que parlant no diria ...Ja per acabar, cal destacar la definició que fa Felip Munar (2015; 11-12) sobre el terme ...

76

Anàlisi de l’explicació atòmica de la química escolar mitjançant una proposta didàctica basada en la Història de la Ciència

Anàlisi de l’explicació atòmica de la química escolar mitjançant una proposta didàctica basada en la Història de la Ciència

... històrics, per la qual cosa en conjunt es transmet una imatge de la ciència allunyada de la seua realitat interna com a procés de construcció de coneixements i deslligada del context social en què ha nascut i s'ha ...

296

Proposta didàctica per a l’alumnat d’ESO mitjançant la música popular actual

Proposta didàctica per a l’alumnat d’ESO mitjançant la música popular actual

... altres. Per tant, alhora d’elaborar una programació s’ha de tenir en compte la combinació de tots ells, però també la llibertat de la qual es disposa alhora ...d’organitzar-los. Per altra banda, les ...

77

Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO

Aproximació interdisciplinària a la diversitat lingüística en el sistema educatiu de les Balears: una proposta didàctica per a ESO

... i per això no és habitual que formi part del ...única per treballar la diversitat lingüística a les aules que ens permet aprendre no només amb recursos teòrics sinó també podent incorporar el coneixement ...

81

Proposta d’un nou enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició humana

Proposta d’un nou enfocament per a la didàctica dels processos de nutrició humana

... estudiants per poder prendre mesures per aquells alumnes que necessitin reforç; també cal que l’avaluació orienti sobre com adaptar i modificar els programes d’ensenyament amb la finalitat de millorar els ...

102

El treball per projectes i la incompetència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'àrea de llengua i literatura catalanes

El treball per projectes i la incompetència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'àrea de llengua i literatura catalanes

... Un altre dels problemes que presenta el model educatiu vigent és que l’àmbit familiar no hi ocupa un paper gaire rellevant. Aquest aspecte, de fet, no afavoreix la qualitat de l’ensenyament, sinó que genera l’efecte ...

124

Anàlisi de la proposta didàctica: la fossa comuna de Montuïri

Anàlisi de la proposta didàctica: la fossa comuna de Montuïri

... dictats per tribunals militars, empresonaments i qualsevol pena de privació de la ...oficial per a l’ensenyament, l’administració i els mitjans de comunicació (Thomas, 1979 i Tamames ...

32

Didàctica de les Ciències Socials  Desenvolupament d’una proposta didàctica atenent a la diversitat

Didàctica de les Ciències Socials Desenvolupament d’una proposta didàctica atenent a la diversitat

... d’una proposta didàctica relacionada amb les ciències socials, concretament en la geografia de la ...Aquesta proposta es va desenvolupar en distints centres del municipi de Nules: CEIP Pio XII, CEIP ...

9

La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat  Una proposta didàctica

La inserció de la pràctica filosòfica al batxillerat Una proposta didàctica

... més didàctica, justa i objectiva que una avaluació ...l’activitat. Per dir-ho d’una altra manera, l’exercici que proposem és necessàriament reflexiu i autocrític, i això no és aliè a ...

52

Proposta didàctica per treballar a partir de la lectura de Rondalles Mallorquines

Proposta didàctica per treballar a partir de la lectura de Rondalles Mallorquines

... sols per comunicar el món que coneixem, sinó també per ...una proposta d’acció, la saviesa de la col·lectivitat gràcies a l’ingeni i la ...paraula... per altra banda l’ensenyament intrínsec, ...

34

La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari  Una proposta didàctica

La transmissió de la memòria democràtica dins l'ensenyament secundari Una proposta didàctica

... oficial: per al CE, «ensenyar la memòria» és un programa d’informació i documentació sobre prevenció de crims contra la ...tractar per parlar sobre episodis traumàtics de guerra o genocidis», i la història ...

66

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

... important per donar visibilitat a aquestes ...aptes per integrar les tècniques de ioga en la seva pràctica docent i la possibilitat de dur a terme seminaris o tallers educatius d’aquesta ...conformada ...

50

La intervenció educativa als museus  Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca

La intervenció educativa als museus Una proposta didàctica per al Museu de Mallorca

... un lèxic específic ja que les tècniques i els processos de producció de la ceràmica requereixen un vocabulari concret per a ser ...i per tant, es requereixen habilitats ...serveix per a ...

105

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

... estructurats per assolir el que marca el currículum, tenint en compte la història d’aquesta regió a la UE, la influència que hi té allà, les possibles polítiques europees que afecten a les Illes Balears, la ...

114

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

... d’entendre per l’alumnat, per això és important sempre cercar situacions, problemes on es vegi la utilitat diària de les ...propicis per plantejar activitats ...servit per adonar-nos que és ...

55

Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca

Proposta didàctica per tractar la industrialització a partir d'un itinerari per Inca

... continguts per sí mateixos, demostracions i dramatitzacions (Asensio i Pol, ...optat per fer accessible part de la col·lecció als alumnes de manera que aquests hi tinguin accés ...directe. Per això, ...

106

Estat de la qüestió de l'estudi de l'aspecte lèxic : una proposta cognitiva de classficació d'esdeveniments

Estat de la qüestió de l'estudi de l'aspecte lèxic : una proposta cognitiva de classficació d'esdeveniments

... humà, per tal d’arribar a una comprensió automàtica. És el cas, per exemple, de l’ambigüitat que presenten els verbs polisèmics: cal crear models o algoritmes que determinin quin sentit del verb s’està ...

50

Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca  Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO

Orígens i evolució del jazz i la música moderna a Mallorca Proposta didàctica per a alumnat de 3r d’ESO

... teòric per part del professor i pretén enllaçar el documental Cançons d’una illa: Història de la música moderna en català a Mallorca, vist a l’activitat 1 (Bloc 1 - La música de jazz durant la dictadura a ...

66

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

"Bases generals per a una didàctica del disseny"

... etc.; per això, considerar el disseny com una ciència social ens ajudarà a construir una didàctica del disseny útil per a totes les assignatures del currículum oficial; una didàctica ...

13

Jigsaw

Jigsaw

... relacions per la recerca amb la universitat de ...associació per tots els organismes i entitats interessades en la robòtica ...Europea per desenvolupar i implementar l’estratègia i el mapa de ruta ...

107

Show all 10000 documents...