PDF superior El mètode Montessori: una proposta pràctica al segon cicle d educació infantil.

SEGON CICLE DE L EDUCACIÓ INFANTIL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS I PLANIFICACIÓ

SEGON CICLE DE L EDUCACIÓ INFANTIL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS I PLANIFICACIÓ

integració social. EL TREBALL D’HÀBITS S'aprofitarà qualsevol proposta per anar interioritzant els hàbits que treballem. Creiem que quan es treballen els hàbits d'higiene i convivència es facilita al nen una autonomia, una comprensió de la realitat social, el sentit crític i el respecte al seu entorn i als altres.

9 Lee mas

El paisatge sonor natural  Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil

El paisatge sonor natural Proposta didàctica al segon cicle d’Educació Infantil

Fent referència a les obres i estudis esmentats anteriorment, queda una vegada més constància de que no tenim en compte els sons que ens envolten, ja que estam avesats a sentir-los i estan a un segon pla en el nostre dia a dia. El mateix passa en l’àmbit educatiu, per la qual cosa la Junta d’Andalusia va crear el projecte educatiu anomenat Paisaje sonoro. La contaminación acústica, amb la finalitat d’acostar als alumnes a l’escolta de l’entorn i saber discriminar entre els sons que provenen de la contaminació acústica, i els que són naturals. També trobem, al Regne Unit, Sonic Postcards, on els alumnes tenen l’oportunitat d’intercanviar postals sonores amb altres infants de diferents llocs del món, mitjançant internet. Ells mateixos composen la seqüència sonora, mitjançant sons dels seu entorn i permet dóna opció a que es treballi l’escolta des d’una altra mirada.
Mostrar más

32 Lee mas

Compota de cobla: Segon cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

Compota de cobla: Segon cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

l’experiència que s’aborda des del programa d’activitats educatives de les Cases de la Festa per a aquestes edats. La seva funció és activar les informacions prèvies que l’alumnat té sobre el tema i presentar els conceptes clau sota els quals es treballa el programa per a aquestes edats. La proposta contempla el desenvolupament en una única sessió, però en funció de l’interès de l’alumnat i de la motivació del tema la podem ampliar tant com sigui necessari.

32 Lee mas

On dormen els gegants? Segon cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

On dormen els gegants? Segon cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària

l’experiència que s’aborda des del programa d’activitats educatives de les Cases de la Festa per a aquestes edats. La seva funció és activar les informacions prèvies que l’alumnat té sobre el tema i presentar els conceptes clau sota els quals es treballa el programa per a aquestes edats. La proposta contempla el desenvolupament en una única sessió, però en funció de l’interès de l’alumnat i de la motivació del tema la podem ampliar tant com sigui necessari.

31 Lee mas

Emociona’t cada dia: Programa d’Educació Emocional pel segon cicle d’educació infantil

Emociona’t cada dia: Programa d’Educació Emocional pel segon cicle d’educació infantil

Pel que fa a les activitats quan inicies una programació tu et fas una idea de com ho faràs, del temps que tindràs i els espais, però desprès sempre hi ha elements que fan que es produeixin canvis. El meu cas no ha sigut una excepció, per això hi ha hagut alguna modificació. En primer lloc i la més important, com he comentat en la valoració general, no haver fet la posada en pràctica en tot el cicle i només fer-ho a P4 per qüestió de temps de coordinació entre tutores. A la meva escola a finals de curs s’han estat fent moltes reunions i, per tant, els pocs espais buits que teníem els hem perdut. Això ha fet que no tinguem prou temps per fer una bona posada en pràctica i l’haguem posposat de cara al curs vinent.
Mostrar más

96 Lee mas

Segon Cicle d Educació Infantil

Segon Cicle d Educació Infantil

El banc de recursos digitals inclou tots els recursos d’Editorial Casals per a l’etapa d’Educació infantil, més de huit-centes activitats i àudios accessibles en línia. Tots els recursos són aptes per a utilitzar-los en pissarres digitals interactives. Els mestres disposen d’un buscador de recursos des del que poden filtrar, d’acord amb les seues necessitats: UÊ per curs;

32 Lee mas

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE. oferta

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE. oferta

Quaderns sobre l’entorn natural i social que presenten cada tema com un projecte per treballar.. Adhesius.[r]

8 Lee mas

QÜESTIONARI D INGRÉS AL SEGON CICLE DE L EDUCACIÓ INFANTIL

QÜESTIONARI D INGRÉS AL SEGON CICLE DE L EDUCACIÓ INFANTIL

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al centre, carrer Verge del Pilar, 8... La finalitat és educativa i orientad[r]

8 Lee mas

PROGRAMACIÓ DEL SEGON CICLE D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROGRAMACIÓ DEL SEGON CICLE D EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La Setmana Cultural, les famílies, les activitats amb les classes germanes i intercicle..., es tindran en compte a l’hora de fer propostes didàctiques i elaborar material que derivin un aprenentatge dels alumnes eficaç. Les sortides complementàries seran un recurs didàctic clau. En aquest aspecte, però, diferenciarem entre les sortides a l’entorn més proper, i les sortides fora de l’abast del nucli de Son Ferrer. Quant a les primeres, cal esmentar que es potenciaran al màxim. En aquest sentit, el segon cicle de Primària és clau per potenciar i dinamitzar el coneixement de l’entorn proper, crear vincles estables amb aquest entorn, aprendre a tenir-ne cura, gaudir de la seva riquesa natural, social i cultural, entre d’altres. Es faran sortides per Son Ferrer amb la finalitat d’obrir l’escola a l’exterior i aprofitar l’entorn com a recurs didàctic de primer ordre. Els diferents serveis educatius, esportius, culturals i sociocomunitaris esdevindran objecte de coneixement i se’n potenciarà l’accés educatiu. Pel que fa a les sortides didàctiques més enllà de Son Ferrer, s’organitzaran aquelles que siguin d’interès dels alumnes, intentant potenciar la cultura i els valors propis. S’intentarà que com a mínim un pic al cicle els alumnes visitin un museu (Fundació March, Fundació Pilar i Joan Miró, Es Baluard...).
Mostrar más

74 Lee mas

SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL DESCOBERTA D UN MATEIX I DELS ALTRES

SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL DESCOBERTA D UN MATEIX I DELS ALTRES

s’alimenten, on viuen, com es relacionen. -Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el decurs del seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d’ésser viu i cicle. -Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la en els diferents models. -Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres.

15 Lee mas

CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL PEL CURS

CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL PEL CURS

Les sol·licituds individuals les presentaran les famílies a la direcció del centre escolar on cursin els estudis indicats, al registre del Consell Comarcal del Priorat en horari d’oficina, mitjançant la Seu electrònica al web www.priorat.cat, en un imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal, (web) o per qualsevol dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques . Si sol·licita l’ajut mes d’un membre de la família que van al mateix centre escolar, es farà un únic imprès. La presentació de les sol·licituds implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l’Agència Tributària i a d’altres administracions les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar i altra informació necessària per a sol·licitar l’ajut.
Mostrar más

9 Lee mas

A VOLAR! NOU PROJECTE 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL 2014 UN MÈTODE OBERT I INNOVADOR

A VOLAR! NOU PROJECTE 2n CICLE EDUCACIÓ INFANTIL 2014 UN MÈTODE OBERT I INNOVADOR

Entorn digital Nou banc de recursos digitals El banc de recursos digitals inclou tots els recursos d’Editorial Casals de l’etapa d’Educació Infantil amb +250 activitats interactives i +500 àudios accessibles en línia. Tots els recursos són aptes per a usar-los en pissarres digitals interactives (PDI).

32 Lee mas

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA a l EDUCACIÓ INFANTIL GRAU D EDUCACIÓ INFANTIL OBLIGATORIA SEGON CURS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA a l EDUCACIÓ INFANTIL GRAU D EDUCACIÓ INFANTIL OBLIGATORIA SEGON CURS

EI.12 Demostrar que coneix l’evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infantesa, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evo[r]

8 Lee mas

LLAR. Llar d infants. 1r Cicle d Educació Infantil

LLAR. Llar d infants. 1r Cicle d Educació Infantil

oferim als infants Un ambient, uns espais i uns recursos adaptats a les seves necessitats on partim del joc i l’experimentació, com a mètode d’aprenentatge. Organitzem, planifiquem i proposem una sèrie d’activitats i materials, per tal que ells mateixos desenvolupin la seva imaginació i creativitat, i afavoreixi tant l’aprenentatge com la bona relació i convivència amb els seus companys i adults fora de l’àmbit familiar. Treballem de forma especial en l’educació emocional i en els sentiments com a punt de partida de l’educació.

6 Lee mas

Fonaments Montessori i Educació Infantil

Fonaments Montessori i Educació Infantil

A causa de l'actual situació de crisi mundial sanitària provocada pel Covid-19, la Fundació Universitat de Girona i el Montessori Palau International Research and training Center (MIRTC)[r]

7 Lee mas

EDUCACIÓ FÍSICA 1r CICLE D ESO

EDUCACIÓ FÍSICA 1r CICLE D ESO

tot el territori nacional. A Elx cal destacar al Club Voleibol Elx, que es va fundar l’any 1969 i és un dels equips més veterans d’Espanya. Ha militat en la màxima categoria del voleibol espanyol en repetides ocasions i en aquest moment juga en la 1ª divisió nacional masculina. En categoria femenina, els primers equips sorgiren del C.P. El Palmerar d’Elx, all{ per l’any 1985 de la mà de Vicente Girona (actual President d’Honor del Club) des de les categories inferiors (infantil, cadet, juvenil) fins crear el primer equip sènior femení en la
Mostrar más

10 Lee mas

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE LLAR D'INFANTS

EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE LLAR D'INFANTS

Amb cançons de les unitats, dels hàbits, les festes i estacions, moixaines, jocs de falda, contes, audicions i cançons en anglès. Desplegables[r]

24 Lee mas

RELACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

RELACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

i fax: 93 815 30 78 ceip-aragai@xtec.cat www.xtec.cat/ceip-aragai Ensenyaments impartits Educació Infantil i Primària.. Servei de menjador amb cuina pròpia.[r]

6 Lee mas

RELACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

RELACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ SEGON CICLE D EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 I P5), PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

CENTRE PÚBLIC C/ Doctor Zamenhof, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel.. i fax: 93 815 30 78 ceip-aragai@xtec.cat www.xtec.cat/ceip-aragai Ensenyaments impartits Educació Infantil i P[r]

6 Lee mas

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS ESCOLA MONTESSORI - 1r d Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS ESCOLA MONTESSORI - 1r d Educació Primària

LLIBRE DE CONEIXEMENTS (ED.. DOSSIER D`APRENENTATGE (ED.[r]

6 Lee mas

Show all 10000 documents...