PDF superior Μελέτη αύξησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς της αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε διαφορετικούς ξενιστές

Μελέτη αύξησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς της αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε διαφορετικούς ξενιστές

Μελέτη αύξησης, ανάπτυξης και συμπεριφοράς της αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε διαφορετικούς ξενιστές

Χημικά ερεθίσματα μπορεί να οδηγήσουν την αφίδα σε ένα συγκεκριμένο φυτό. Επιλογή ξενιστή με βάση το άρωμα του φυτού αναφέρθηκε από τον Petterson (1970), που έδειξε ότι σεξουαλικά άτομα του Rhopalosiphum padi (L.) αντιδρούσαν θετικά στο άρωμα του χειμερινού ξενιστή τους. Οι Tamaki et al. (1970) έφτιαξαν κομμάτια μήλου ελκυστικά σε θηλυκά Μ. persicae εμβαπτίζοντάς τα σε απόσταγμα από οφθαλμούς ροδακινιάς. Επίσης, παρατηρήθηκε και η αντίδραση του A. pisum σε ορμόνες ανάπτυξης φυτού. Τα δύο παραπάνω είδη αφίδων κυρίως ελκύονταν από την αυξίνη σε συγκεντρώσεις συγκρινόμενες με αυτές που είναι παρούσες στους μεριστωματικούς ιστούς και απωθούνταν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (Pravdina 1979). Προηγούμενες μελέτες απέτυχαν ή παρέμειναν αμφισβητήσιμες όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα του Alikhan (1960), που βρήκε ελκυστικές ιδιότητες για μεγάλο αριθμό ουσιών (π.χ. ζάχαρη). Η αντίδραση αρσενικών αφίδων σε φερομόνες θηλυκού αποτελεί μια έμμεση οδό για εύρεση ξενιστή, π.χ. τα αρσενικά της Μ. persicae ελκύονταν από φερομόνη θηλυκών και προσγειωνόντουσαν σε φύλλα ροδακινιάς κοντά στο θηλυκό που καλούσε (Tamaki et al 1970). Ο Steffan (1983) παρατήρησε παρόμοια αποτελέσματα με το Sitobion avenae (Fabricius) και το
Mostrar más

83 Lee mas

Μελέτη παραλλακτικότητας του είδους αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε σχέση με τη γεωγραφική του εξάπλωση

Μελέτη παραλλακτικότητας του είδους αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε σχέση με τη γεωγραφική του εξάπλωση

θηλυκό, βρίσκονται στους οφθαλμούς ή σε εσοχές αδρών μερών του φλοιού. Στο τέλος του χειμώνα με αρχές ανοίξεως τα ωά εκκολάπτονται και δίνουν άπτερα παρθενογ ενετικά θηλυκά, τα θεμελιωτικά (fundatrices). Ακολουθούν παρθενογενετικές γενιές (fundatrigeniae) στη ροδακινιά και έπειτα πτερωτά άτομα μεταναστεύουν σε ποώδη φυτά (δευτερεύοντες ξενιστές), όπου κατά τη διάρκεια της περιόδου βλαστήσεως των φυτών η μία παρθενογενετική γενιά διαδέχεται την άλλη με παραγωγή πτερωτών και άπτερων μορφών. Το φθινόπωρο ή τις αρχές του χειμώνα παράγονται στα ποώδη φυτά πτερωτά θηλυτόκα και αρσενικά τα οποία μεταναστεύουν στον πρωτεύοντα ξενιστή. Εκεί τα θηλυτόκα θα δώσουν τα ωοτόκα, τα οποία αφού συζευχθούν με τα αρσενικά, θα γεννήσουν τα χειμερινά ωά. Σε περιοχές με σχετικά ζεστό χειμώνα το έντομο αναπαράγεται παρθενογενετικά όλες τις εποχές του έτους, χωρίς να χρειάζεται να γεννηθούν χειμερινά ωά στη ροδακινιά. Παρθενογενετικά πολλαπλασιάζεται και σε πιο ψυχρές περιοχές σε προστατευμένους χώρους, όπως θερμοκήπια (Miiller 1954, 1958, Waldhauer 1953, 1957, VanEmden et al. 1969, Blackman 1971).
Mostrar más

72 Lee mas

Μελέτη του μηχανισμού επιλογής ξενιστή από πτερωτές μορφές της αφίδας Myzus persicae (Sulzer)

Μελέτη του μηχανισμού επιλογής ξενιστή από πτερωτές μορφές της αφίδας Myzus persicae (Sulzer)

βλαστοί Ροδακινιάς προσβεβλημένοι με πτερωτές αφίδες συλλέχθηκαν από την περιοχή της Μελικής, όπου καλλιεργείται ο καπνός και από τα Λεχώνια όπου δεν καλλιεργείται ο καπνός. Τα κλαδιά Ροδακινιάς μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου τοποθετήθηκαν σε ειδικούς κλωβούς σε εξωτερικό χώρο. Εκεί, τα ενήλικα πτερωτά είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ φυτών πιπεριάς και καπνού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο αριθμός των πτερωτών που εγκαθίσταντο στον κάθε ξενιστή καταγράφοταν. β) Τη συμπεριφορά ελεύθερα κινούμενων ανοιξιάτικων μεταναστευτικών πτερωτών σε συνθήκες αγρού κατά την πρώτη φάση της επιλογής ξενιστή, δηλ. για σύντομο χρόνο μετά την προσγείωση είτε στον καπνό είτε στην πιπεριά, γ) Τη διατροφική συμπεριφορά ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών πτερωτών (alatae alienicolae) με την τεχνική της Ηλεκτρικής Καταγραφής της Διατροφικής Συμπεριφοράς (Electrical Penetration Graph, EPG). Οι καταγραφές διήρκεσαν 15 λεπτά και πραγματοποιήθηκαν σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες, σε κλωβό Faraday, σε θερμοκρασία 23±1°C και φωτοπερίοδο Φ16:Σ8. Κατά τη διάρκεια των καταγραφών διαπιστώθηκαν τρία διαφορετικά πρότυπα διατροφικής συμπεριφοράς, δ) Τη γονιμότητα ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών μεταναστευτικών πτερωτών και τη διάρκεια ζωής τους σε διαφορετικούς ξενιστές. Ως ξενιστές επιλέχθηκαν φυτά πιπεριάς και καπνού στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε θαλάμους ανάπτυξης στους 20±1°C με Φ16:Σ8.
Mostrar más

75 Lee mas

Ανάπτυξη και αναπαραγωγή κλώνων του είδους αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε ποικιλίες καπνού

Ανάπτυξη και αναπαραγωγή κλώνων του είδους αφίδας Myzus persicae (Sulzer) σε ποικιλίες καπνού

Η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των αφίδων εξαρτάται από την κατάσταση ανάπτυξης ή το επίπεδο του διαλυτού αζώτου στα φυτά ξενιστές (Kennedy et al. 1950, Mittler 1958, Dixon 1970). Η M. persicae αποκτά μεγαλύτερο βάρος και είναι πιο γόνιμη τρεφόμενη σε φυτά καπνού όταν η περιεκτικότητα αζώτου και σακχάρων στα φύλλα είναι υψηλή. Υπάρχει περισσότερο άζωτο στον κατεργασμένο χυμό των φυτών των οποίων τα φύλλα αναπτύσσονται ή γηράσκουν, γιατί τα θρεπτικά συστατικά, ιδίως το άζωτο, τότε είναι ενεργά μεταφερόμενα μέσα ή έξω από τα φύλλα (van Emden et al. 1969). Ο χυμός δεν είναι τόσο θρεπτικός όταν τα φύλλα είναι ώριμα. Ακόμα υπάρχουν αξιοσημείωτες εποχικές αλλαγές στην ποιότητα της διαθέσιμης τροφής για τη διατροφή των αφίδων σε ένα συγκεκριμένο φυτό, η οποία μπορεί να επηρεάζεται, συν τοις άλλοις, και από την καταπόνηση έλλειψης νερού που αντιμετωπίζει το φυτό (Wearing 1972, από van Emden 1973). Επίσης, σε συγκεκριμένο χρόνο η ποιότητα της τροφής που είναι διαθέσιμη από διαφορετικά είδη φυτών ποικίλλει. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη διασπορά των αφίδων ανάμεσα στα φυτά (Kennedy et al. 1950).
Mostrar más

102 Lee mas

Το Ρόδο Της Αλεξάνδρειας

Το Ρόδο Της Αλεξάνδρειας

Κι ο Ναρθίς εμφανίζεται κρατώντας ένα γαλάζιο φτε­ ρό, με παπιονάκι, κάπως ξεχτένιστο το ελάχιστο ξανθό μαλλί που του απομένει, τα γυαλιά στην άκρη της μύτης και το παγωμένο χαμόγελο ενός ζώου, λεπτού, μικρού και λευκού, το ίδιο πάντα από τότε που γεννήθηκε. Για να ξεκινήσουμε, ξέρει τι έχει και δεν έχει, και π α ρ ' όλο που δεν το δείχνει έχει ήδη επισημάνει τον Καρβάλιο σε μια γωνία του καταστήματος ν' ανοιγοκλείνει υπνωτι­ σμένος ένα ψυγείο στο οποίο θα μπορούσαν να χωρέ­ σουν όλα τα κομμάτια ενός πτώματος, τεμαχισμένου σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ψύξης. Η μητέρα του Ναρθίς είναι μια αξιοσέβαστη κυρία πίσω από την ηλεκτρονική ταμιακή μ η χ α ν ή , κατακρίκ κατακράκ δύο χιλιάδες διακόσιες πεσέτες, κατακρίκ κατακράκ πεντα­ κόσιες πεσέτες η δόση για την έγχρωμη τηλεόραση, κατακρίκ κατακράκ πενήντα πεσέτες οι μπαταρίες, άλ­ λαζε μόνο ο ή χ ο ς της γκιλοτίνας της πιστωτικής κάρτας Βίζα, σημειωμένης εκ των προτέρων στο τεφτέρι με τα χρωστούμενα, γιατί αυτοί που έχουν βίζα είναι πολύ άτιμοι άνθρωποι, κι άμα τους χρεώσεις πέντε τάλιρα παραπάνω σου δημιουργούν προβλήματα, κι όπως τα κάνει όλα η μηχανή, άντε μετά να βρεις άκρη, γιατί οι μηχανές δεν κάνουν διακρίσεις και λένε ναι ή όχι χωρίς να λάβουν υπόψη τους όνομα και επώνυμο. Σπάνιες πα­ λιότερα οι πιστωτικές κάρτες σ' αυτή τη μικροαστική γειτονιά όπου έμεναν κυρίως εργάτες, άνθισαν ξαφνικά στα αβέβαια χέρια των ανθρώπων που κάνουν τα ψώνια τους Σάββατο απόγευμα, δύσπιστοι πάντα με το γεγονός ότι αρκεί να δείξεις την κάρτα για να σου δώσουν τόσο ακριβά πράγματα. Σε λίγο θα εξαφανιστούν εντελώς τα μετρητά, σχολίασε η κυρία Πονς με κάτι μασημένα κα- στιλιάνικα, τα καστιλιάνικα που ήταν υποχρεωμένη να μιλάει εξαιτίας των πελατών που στην πλειοψηφία τους ήταν μετανάστες.
Mostrar más

342 Lee mas

Variabilidad genética neutral y presencia de mecanismos de resistencia en Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae), provenientes de diferentes hospedantes en Chile central

Variabilidad genética neutral y presencia de mecanismos de resistencia en Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae), provenientes de diferentes hospedantes en Chile central

en los que informan que las poblaciones estudiadas no están en HWE, por ejemplo, en Francia (Fenton et al., 2003; Guillemaud et al., 2003), Australia (Wilson et al., 2002) y en Grecia (Margaritopoulos, Malarky et al., 2007). Esto podría deberse a que las poblaciones analizadas en estos estudios fueron colectadas sobre hospedantes secundarios principal- mente, donde no ocurre la reproducción sexual, siendo este tipo de reproducción uno de los supuestos para que una población se encuentre en HWE. Diferenciación genética entre las poblaciones Los resultados del Amova entre regiones mostraron que hay diferenciación genética significativa (0,28 %) entre las dos regiones evaluadas (tabla 6), pero no hay diferencias genéticas significativas de las pobla- ciones, entre las localidades de la misma región. Sin embargo, sí se encontró diferenciación genética significativa de los individuos dentro de las localidades (6,97 %), mientras que la mayor variación genética se encontró dentro de los individuos (92,67 %). Los resultados del Amova, cuando los hospedantes fueron considerados como el componente principal del análisis (tabla 6), indicaron un bajo pero signi- ficativo porcentaje de variación genética entre hospedantes (1,37 %). Cuando se analiza la contri- bución de las localidades teniendo en cuenta el mismo hospedante, el porcentaje de variación en este nivel no fue estadísticamente significativo. Se observó un porcentaje de diferenciación genética (6,31 %) altamente significativa entre individuos dentro de las localidades, y la mayor variación genética se sigue presentando dentro de los individuos (92,34 %). Según los resultados obtenidos durante el estudio, la variación genética entre las poblaciones de M. persicae que se presenta en Chile está más
Mostrar más

24 Lee mas

Diversidad de parasitoides primarios y secundarios del pulgón Myzus persicae (Hemiptera, Aphididae) en el duraznero Prunus persica (Rosales, Rosaceae) en la provincia de Mendoza, Argentina

Diversidad de parasitoides primarios y secundarios del pulgón Myzus persicae (Hemiptera, Aphididae) en el duraznero Prunus persica (Rosales, Rosaceae) en la provincia de Mendoza, Argentina

Mazzitelli et al. Se puede observar que en ambos años, los mayores porcentajes de parasitoidismo se asociaron a bajas poblaciones de M. persicae. Esto es coincidente con la respuesta funcional de A. colemani, al que se le asigna una respuesta funcional de tipo III. En este caso, el número de áfidos parasitoidizados se acelera con el aumento de la densidad de la plaga, hasta un cierto tiempo en que comienza a limitarse (Fernández–Arhex and Corley, 2003). A su vez, valores elevados al final del ciclo de la plaga podrían asociarse también a la presencia de pulgones momificados en fechas anteriores. Por otra parte, los parasitoides primarios emergieron principalmente durante los meses de octubre y noviembre, mientras que los secundarios lo hicieron durante noviembre y diciembre, por lo que los valores tan altos de parasitoidismo encontrados al final de la temporada se debieron probablemente a la presencia de hiperparasitoides, afectando a los valores promedios de parasitoidismo natural. Berta et al. (2002) encontró valores menores de parasitoidismo a campo (10,5 % frente a 19,6 7 % en nuestro estudio). Sin embargo, a diferencia de los resultados obtenidos en ese estudio, el hiperparasitoidismo de M. per- sicae sobre el duraznero en ambas temporadas desempeñó un importante papel dentro del parasitoidismo natural, ya que del total de ejemplares emergidos desde las momias en ambos años de estudio, alrededor del 60 % en promedio en los años 2015–2016 fueron especies asociadas a parasitoides secundarios. A partir de esto se deduce que el mayor valor promedio de parasitoidismo en nuestro estudio se asocia a una mayor incidencia de parasitoides secundarios. Dichos autores registraron también, como en el trabajo que aquí se presenta, una emergencia posterior de los parasitoides secundarios con relación a los primarios.
Mostrar más

11 Lee mas

Efecto de Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams cepa VL-01 sobre Myzus persicae nicotianae Blackman (Hemiptera: Aphididae) en condiciones de laboratorio

Efecto de Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare & W. Gams cepa VL-01 sobre Myzus persicae nicotianae Blackman (Hemiptera: Aphididae) en condiciones de laboratorio

Myzus persicae ssp. nicotianae Blackman ( 5 ). Para esta especie se informa que existen dos subespecies, Myzus persicae persicae (Sulzer) y Myzus persicae nicotianae Blackman ( 6 ); ambas representan un peligro potencial por la rapidez con que crecen sus poblaciones y por la no detección temprana de la plaga, debido a que cuando se observa la infestación, generalmente, su presencia ya es demasiado alta para introducir con éxito los enemigos naturales ( 7 ). Una de las vías para solucionar el problema es a través del uso de ciertos plaguicidas, pero, generalmente, los áfidos son resistentes o el plaguicida empleado no es compatible con el control biológico y la polinización a través de insectos. Esto motivó la necesidad de emplear una alternativa biológica ( 4 ).
Mostrar más

5 Lee mas

Análisis fitoquímico y actividad insecticida in vitro de extracto acuoso de Agdestis Clematidea en el manejo de Myzus Persicae (Original)

Análisis fitoquímico y actividad insecticida in vitro de extracto acuoso de Agdestis Clematidea en el manejo de Myzus Persicae (Original)

El presente trabajo fue realizado en los laboratorios de los Centros de Estudio de Química Aplicada, de la Universidad de Granma. El cual contó con dos etapas, una que consistió en confirmar científicamente que los extractos de la planta Agdestis clematedea (boniato apestoso), que se utiliza de forma tradicional en el manejo de insectos, contiene metabolitos secundarios con actividad insecticida, y otra donde fue evaluado la acción insecticida del extracto acuoso en la regulación de poblaciones de pulgón verde (Myzus persicae). La planta fue colectada en la localidad de Troya, Manzanillo, Granma, e identificada por especialistas del laboratorio de Botánica de la Universidad de Granma, el órgano de la planta utilizado fue el tubérculo, del cual se obtuvo el extracto acuoso. Al mismo se le realizó el tamizaje fitoquímico, el cual permitió constatar que en el extracto de la planta, existe la presencia de varias familias de metabolitos secundarios de interés biológico, como: Alcaloides, Saponinas, Aminoácidos libres y Coumarinas. Luego se realizaron ensayos en el laboratorio para medir la actividad insecticida y/o repelente, se utilizaron diferentes concentraciones de extractos, 30 %, 45 %, 60 % y 75 % y se determinó la efectividad técnica, lográndose demostrar el efecto insecticida y repelente, evidenciando esto la posibilidad de utilizar extracto acuoso del boniato apestoso en el manejo de la población de M. persicae.
Mostrar más

11 Lee mas

Efecto de la aplicación de Candida guilliermondii (cepa PUJ) sobre dos estadios (adulto y ninfa) de Myzus persicae en Solanum phureja

Efecto de la aplicación de Candida guilliermondii (cepa PUJ) sobre dos estadios (adulto y ninfa) de Myzus persicae en Solanum phureja

En los tratamientos y controles por aspersión tanto en adultos como ninfas en el presente estudio no se controlaron las distancias entre los organismos y el aspersor al igual que el número de aspersiones por individuo. Otro factor influyente fue el desconocimiento de la presión con la que iba dirigida la solución hacia el insecto ocasionando estrés a los individuos especialmente en los instares ninfales los cuales se vieron más afectados por esta técnica en cuanto a tiempo de mortalidad. Igualmente estudios realizados por Kim et al., (2007) y Shan et al.,(2010) quienes realizaron procesos de aspersión de hongos entomopatógenos como Lecanicillium sp. y Metarhizium sp. a Myzus persicae utilizaron dispositivos mecánicos como el rociador Track Sprayer el cual posee un diámetro de 8002micras y a una presión de aspersión de 344.7 KPa y el Automatic Potter Spray Tower respectivamente, lo que disminuye la manipulación de los insectos reduciendo el error humano en la técnica. Por otra parte, los valores reportados según Hernández et al., (1981) la presión utilizada para asperjar una solución a insectos es de 10kg/cm 2 , velocidad de 8km/h y volumen de 150-300l/Ha.
Mostrar más

60 Lee mas

Parámetros biológicos y poblacionales de Myzus persicae subsp. nicotianae (Blackman) sobre Nicotiana tabacum L. cv. ´Corojo 2006´

Parámetros biológicos y poblacionales de Myzus persicae subsp. nicotianae (Blackman) sobre Nicotiana tabacum L. cv. ´Corojo 2006´

laboratory conditions at 25.41 ± 0, 14 ⁰C and 63.4 ± 0.71% relative humidity. The nymphal period; the development cycle; the pre-reproductive, reproductive, and post-reproductive periods; longevity; life cycle; survival; as well as the average fecundity (number of nymphs / female) and the number of batches per female were determined in a cohort of 50 individuals obtained from a mesh greenhouse. An equal number of nymphs collected from chard were also placed on tobacco leaves in Petri dishes to confirm the development of M. persicae Sulzer on tobacco. The biological indicators of M. persicae
Mostrar más

7 Lee mas

Comparación de la eficacia del insecticida Sulfoxaflor con Flupyradifurone, Spirotetramate e Imidacloprid para el control de Myzus persicae en chile dulce (Capsicum annuum)

Comparación de la eficacia del insecticida Sulfoxaflor con Flupyradifurone, Spirotetramate e Imidacloprid para el control de Myzus persicae en chile dulce (Capsicum annuum)

Resumen: La resistencia a los insecticidas y la poca variabilidad de los ingredientes activos para controlar los insectos y romper la resistencia es cada vez más preocupante. El insecticida Sulfoxaflor, de la compañía Dow AgroSciences, es miembro único de su clase química, las sulfoximinas. Posee alta eficacia, amplio espectro y no presenta resistencia cruzada con otros insecticidas incluyendo a los neocotinoides. Se hizo un ensayo para evaluar la eficacia y otro para evaluar el efecto de repelencia del insecticida Sulfoxaflor comparado con los insecticidas comerciales Flupyradifurone, Spirotetramate e Imidacloprid para el control del pulgón verde, Myzus persicae, en chile dulce. Se usó un diseño de bloques completamente al azar y las mismas dosis en los dos ensayos. En el primer ensayo, las plantas de chile fueron infestadas con Myzus persicae para ser aplicadas y evaluadas contando las ninfas y adultos muertos, afectados y vivos. No hubo diferencia estadística significativa (Duncan) entre Sulfoxaflor ni Flupyradifurone durante todo el ensayo alcanzando a las 168 horas después de aplicación un 100 y 93% de mortalidad respectivamente. En el segundo ensayo, Se aplicaron a plantas no infestadas de Myzus persicae y luego se colocó una planta altamente infestada en cada bloque para posteriormente contar las ninfas y adultos que migraron a cada tratamiento. Los insecticidas Sulfoxaflor, Flupyradifurone y Spirotetramate mostraron los mayores efectos de repelencia a los 15 días después de la aplicación al obtener menor número de ninfas y adultos por plantas mostrando diferencia altamente significativa el testigo absoluto (control). Sulfoxaflor presentó excelente eficacia y efecto de repelencia para el control de Myzus persicae y por su perfil de baja dosis de uso, eco-amigable, y poseer diferente mecanismo de acción a Flupyradifurone puede utilizarse como alternancia para el control de esta plaga.
Mostrar más

27 Lee mas

Τα λουλούδια της Χιροσίμα

Τα λουλούδια της Χιροσίμα

- Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να κάνω: να το διαλαλήσω ολόγυρά μου. Μεταφράζω προσεχτικά. Όταν τελειώνω, ο Φούμιο σηκώνει αργά τα μάτια και ζητάει το βλέμμα του Σαμ-σαν. Οι δυο άντρες κοιτάζουν ο ένας τον άλλο για ένα δευτερόλεπτο. Καημένε μου μικρέ σύζυγε, ποια ξαφνική δύναμη λάμπει στο βλέμμα σου; Να που χαμογελάει, ναι, χαμογελάει. Το πρόσωπο του Σαμ-σαν γίνεται πορφυρό. Για πολλή ώρα συνεχίζουν να κοιτάζονται και τότε μου φαίνεται πως ο κόσμος ολόκληρος μένει ακίνητος και κάνει σιωπή, για ν' αποδώσει φόρο τιμής σ' αυτούς τους δυο άντρες. Περνάει ένα λεπτό της ώρας φορτωμένο αιωνιότητα, σφραγίζοντας το χρόνο με το ανεξίτηλο αποτύπωμά του.
Mostrar más

12 Lee mas

Diversity of primary and secondary parasitoids of the aphid Myzus persicae (Hemiptera, Aphididae) in peach Punus persica (Rosales, Rosaceae) in the province of Mendoza, Argentina

Diversity of primary and secondary parasitoids of the aphid Myzus persicae (Hemiptera, Aphididae) in peach Punus persica (Rosales, Rosaceae) in the province of Mendoza, Argentina

Diversity of primary and secondary parasitoids of the aphid Myzus persicae (Hemiptera, Aphididae) in peach Punus persica (Rosales, Rosaceae) in the province of Mendoza, Argen- tina. Mendoza is the highest stone fruit producer and the main industrial peach producer for Argentina. Myzus persicae, known as the green peach aphid or the peach–potato aphid, is one of the main pests that affect this crop. Hymenoptera parasitoids of the Braconidae family stand out as one of the most efficient groups of natural enemies of this pest. The objectives of this study were to determine the natural parasitoidism of this peach aphid and to know the diversity of parasitoids associated with this pest. During the years 2015/2016, weekly collec- tions were made from September to December of shoots with aphids that might or might not show signs of parasitoidism. The percentage of parasitoidism and the frequency and relative abundance of the parasitoids were calculated. The percentage of average parasitoidism per shoot was close to 20 %. About the peach–M. persicae association nine species of primary parasitoids and four species of secondary parasitoids were recorded. Aphidius colemani was the dominant species within the primary parasitoids.
Mostrar más

11 Lee mas

Importance of the managing and the crop margins in the fluctuation of Myzus persicae (Hemiptera, Aphidae) and of his natural enemies in a smallholding agricultural system

Importance of the managing and the crop margins in the fluctuation of Myzus persicae (Hemiptera, Aphidae) and of his natural enemies in a smallholding agricultural system

Aphids are an important group of insects, responsible for high losses in several crops as a consequence of their feeding activity and their high biotic potential. They characteristically exhibit a great reproductive capability and a fast development, with numerous generations per year. Besides, combined with their ability to produce alate descendants from apterous individuals when the environmental conditions are unfavorable, allows them migrate and to disperse to less hostile areas. The green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer, 1776), is a polyphagous species which can be found on a great variety of plants (Quintanilla, 1976), and is a most important vector of viral diseases; it can reach very high densities on the tissues of young plants, leading to hydric stress, withering and a reduction in the growth rate of the affected plant (Saljoqi, 2009). This cosmopolitan species (Blackman & Eastop, 1985) is well distributed in Argentina on a great variety of vegetables (secondary hosts) and fruit trees of the genus Prunus (primary host) (Andorno et al., 2007a). M. persicae reproduces parthenogenetically on both wild and cultivated secondary hosts (Ortego & Carrillo, 1995), and this form of reproduction is considered to be an adaptation to unstable and disturbed environments (Moran, 1992). Its annual cycle is typical of aphids (cyclic parthenogenesis), with a sexual generation on peach trees in winter and spring, alternating with several parthenogenetic (all-female) generations during spring on peach trees, as well as several crops and wild plants in summer and autumn (Margaritopoulos et al., 2009).
Mostrar más

11 Lee mas

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DURAZNO (prunus persicae)  CON LA  APLICACION AL SUELO DE VERMICOMPOSTA./

CRECIMIENTO VEGETATIVO DE DURAZNO (prunus persicae) CON LA APLICACION AL SUELO DE VERMICOMPOSTA./

Se  ha  demostrado  que  las  vermicompostas  originadas  a  partir  de  estiércoles,  lodos  de  aguas  negras  o  lodos  de  residuos  de  papel  contienen  grandes  cantidades  de  su[r]

35 Lee mas

Alternativas de raleo de frutos en duraznero (Prunus persicae) CV  Red Globe

Alternativas de raleo de frutos en duraznero (Prunus persicae) CV Red Globe

Los nuevos cultivares de duraznero (Prunus persicae L. Bastch) difundidos en San Pedro, Ramallo, San Nicolás (Prov. de Bs. As) y Pavón Arriba (prov. de Santa Fe) se caracterizan por su elevada fructificación, esta sobrecarga de fruta, lleva a una competencia por fotoasimilados entre los frutos y con los brotes en crecimiento. Como consecuencia, disminuye la calidad comercial debido al pequeño tamaño de los frutos a cosecha, a la falta de color y de sólidos solubles.

8 Lee mas

Anche le pietre parlano-També les pedres parlen-También las piedras hablan-Και οι πέτρες μιλάνε

Anche le pietre parlano-També les pedres parlen-También las piedras hablan-Και οι πέτρες μιλάνε

Πιο αναλυτικά, παίρνοντας ως παράδειγμα τα αρχαία ελληνικά, η επαφή μαζί τους προσφέρει τη δυνατότητα μιας βαθύτερηςκατανόησης των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των νεότερων γλωσσών, καθώς ένας σημαντικός αριθμός λέξεών της έχουν περάσει στις σύγχρονες γλώσσες με τη μορφή δανείων, ενώ άλλες δημιουργήθηκαν με οικοδομικά υλικά της αρχαίας για να να ονοματίσουν τις νεότερες, όπως την ορολογία ενός επιστημονικού κλάδου. Θα λέγαμε, λοιπόν, πως το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό έναυσμα επαφής των μαθητών με τους αρχαίους πολιτισμούς των τριών χωρών. Η συνεργασία με τους συνομηλίκους τους, το παιχνίδι ρόλων, και η ανακύκλωση του ήδη γνωστού λεξιλογίου μέσω θεματικών ενοτήτων που βασίζονται στο αρχαίο θέατρο είναι μόνο μερικές από τις δράσεις της διδακτικής διαδικασίας αυτής της προσπάθειας. Μέσα από τις συγκεκριμένες ενότητες οι μαθητές αξιοποιούν την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους με τον πλέον γόνιμο τρόπο, βλέποντας πίσω από τις γλώσσες έναν ολόκληρο πολιτισμό: αυτόν του αρχαίου θεάτρου, κατανοώντας πως οι λέξεις είναι πέτρες που χτίζουν το οικοδόμημα ενός πολιτισμού και οι πέτρες το ίδιο ζωντανές όσο οι λέξεις.
Mostrar más

111 Lee mas

Plantas refugio: su rol en el control biológico de <i>Myzus persicae</i> Sulzer (Hemiptera: Aphididae) en el cultivo de duraznero <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch (Rosaceae) en Junín, Mendoza, Argentina

Plantas refugio: su rol en el control biológico de <i>Myzus persicae</i> Sulzer (Hemiptera: Aphididae) en el cultivo de duraznero <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch (Rosaceae) en Junín, Mendoza, Argentina

The control of Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) in peach production is carried out mainly through the use of insecticides, whose indiscriminate use can cause different adverse effects in agroecosystems. This research presented as main objective: to evaluate the use of Avena sativa-Rhopalosiphum padi-Aphidius colemani system, as a strategy for the biological control of M. persicae in the cultivation of P. persica by means of the technique of refuge plants or banker plants. In a commercial peach plot in Junín (Prov. de Mendoza, Argentina), samplings were carried out to determine the plant-aphid- parasitoid associations in the vegetation surrounding the crop, in interfilar grasses and in the fruit tree. In the surrounding vegetation, 16 plant species were identified in which 13 species of aphids and seven species of primary parasitoids were identified. The dominant aphid was Aphis gossypii Glover while Lysiphlebus testaceipes (Cresson) was the dominant parasitoid. In relation to grasses, five species of aphids and six of primary parasitoids were found, Ropalosiphum maidis (Fitch) was the dominant aphid and A.
Mostrar más

97 Lee mas

247119459-Το-Κομμουνιστικό-Μανιφέστο-Σε-Κόμικ.pdf

247119459-Το-Κομμουνιστικό-Μανιφέστο-Σε-Κόμικ.pdf

2. Ή, ακριβέστερα, η γραφτή ιστορία. Το 1847 η προϊστορία της κοινωνίας, η κοινωνική οργάνωση που είχε προηγηθεί από κάθε γραφτή ιστορία, ήταν ακόμα σχεδόν άγνωστη. Τότε ο Χάξτχάουζεν ανα­ κάλυψε την κοινή ιδιοκτησία της γης στη Ρωσία. Ο Μάουρερ απέδειξε ότι η κοινή ιδιοκτησία της γης αποτελεί την κοινωνική βάση απ' όπου προήλθαν ιστορικά όλες οι γερμανικές φυλές.Ύστερα ανακά­ λυψαν σιγά-σιγά ότι οι αγροτικές κοινότητες με την κοινή κατοχή της γης αποτελούσαν την πρω­ ταρχική μορφή της κοινωνίας απ’ τις Ινδίες ως την Ιρλανδία. Τέλος, η εσωτερική οργάνωση αυτής της πρωτόγονης κομμουνιστικής κοινωνίας αποκαλύ­ φθηκε στην τυπική της μορφή με την ανακάλυψη του Μόργκαν που επιστέγασε όλο το έργο για την αληθινή φύση του γένους και τη θέση του μέσα στη φυλή. Με τη διάλυση αυτών των πρωταρχικών κοι­ νοτήτων, αρχίζει ο χωρισμός της κοινωνίας σε ξεχω­ ριστές και τελικά ανταγωνιζόμενες τάξεις. (Σημεί­ ωση τουΈνγκελς),
Mostrar más

54 Lee mas

Show all 48 documents...