Top PDF Memòria del Consell Social 2010 2011

Memòria del Consell Social 2010 2011

Memòria del Consell Social 2010 2011

... El Consell Social té com a membres representants al Patronat de la FUEIB les persones següents: senyor Andreu Ramis, representant de Sa Nostra, senyor Joan Ramon Fuertes Blasco, representant de la Caixa, ...

10

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2010 2011

Memòria anual d'activitats del Campus per la Pau 2010 2011

... Des que el màster Gestió del cicle de projectes i acció humanitària va començar la seva singladura, amb les primeres especialitzacions l’any 2004, un gran nombre d’alumnes han passat per les seves aules i s’ha consolidat ...

21

Memòria del Consell Social 2013 2014

Memòria del Consell Social 2013 2014

... el Consell Social de la UIB ha funcionat regint-se en particular per les disposicions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; ...

9

Memòria del Consell Social 2012 2013

Memòria del Consell Social 2012 2013

... el Consell Social de la UIB ha funcionat regint-se en particular per les disposicions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; ...

11

Memòria del Consell Social 2008 2009

Memòria del Consell Social 2008 2009

... ƒ Comissió Acadèmica: dies 24 de novembre i 12 de desembre de 2008, i 1 de juny de 2009. Les actuacions principals d’aquesta comissió han estat: elaborar les principals línies d’actuació de la comissió; realitzar un ...

8

Memòria d'activitat 2010-2011

Memòria d'activitat 2010-2011

... El programa pretén facilitar el pas de primària a secundària, i per això s'adreça a l'alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d'ESO. El reforç escolar el fan els amics@grans (majori- tàriament exalumnes de ...

93

Memòria curs 2010-2011

Memòria curs 2010-2011

... • Treball conjunt i de col·laboració amb el CEMB: Sessions de formació per les no- ves secretaries. Participació en el PEC des del Consell Directiu del mateix i in- clusió del Districte de Ciutat Vella com a ...

76

Memòria del Consell Social 2014 2015

Memòria del Consell Social 2014 2015

... el Consell Social de la UIB ha funcionat regint-se en particular per les disposicions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; ...

9

Memòria 2010-2011

Memòria 2010-2011

... al Consell Municipal de Dones com al Consell Municipal del Poble Gitano, i les ha integrat en el marc de les polítiques orientades al conjunt de les associacions gitanes de la ...

84

Memòria del Consell Social 2009 2010

Memòria del Consell Social 2009 2010

... del Consell Social han assistit regularment a les jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats públiques espanyoles, així com a altres reunions, jornades o esdeveniments en ...

11

Memòria del Consell Social 2015 2016

Memòria del Consell Social 2015 2016

... el Consell Social de la UIB ha funcionat regint-se en particular per les disposicions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; ...

30

Memòria del Consell Social 2011 2012

Memòria del Consell Social 2011 2012

... el Consell Social de la Universitat com un òrgan col·legiat de la Universitat de les Illes Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i ...

7

Memòria 2010

Memòria 2010

... eleccions 2011 de representants de les persones amb discapacitat del Consell Rector de l’IMD, aprovació de la normativa electoral d’aquest procés, presentació de l’avanç de resultats de l’informe sobre el ...

67

Memòria del curs acadèmic 2010 2011

Memòria del curs acadèmic 2010 2011

... Ha ofert 20 concerts a Mallorca i dos assaigs oberts al públic en general al campus universitari. Cal destacar la participació en el concert més multitudinari de la història de les Illes Balears, amb Andrea Bocelli i ...

344

Memòria del Consell de Ciutat 2008-2011

Memòria del Consell de Ciutat 2008-2011

... del Consell de Ciutat seria a principi d’any, coincidint amb el debat anual amb ...el Consell de Ciutat consideri oportú ...política social en temps de crisi, els plans d’equipaments, l’extensió de ...

31

Memòria breu del Consell Municipal d'Immigració 2017

Memòria breu del Consell Municipal d'Immigració 2017

... del Consell, especialment dels objectius prioritzats i a partir de l’actualització disponible al web del CMIB 1 ...del Consell, en els grups de treball hi participen entitats que no formen part del ...

6

Memòria del Consell de Ciutat 2004-2007

Memòria del Consell de Ciutat 2004-2007

... el Consell de Ciutat —van afirmar els experts— ha d’acceptar i promoure un debat estimulador de posicions crítiques i ...del Consell de ...al Consell de Ciutat incloïen la necessitat de reforçar la ...

15

Memòria 2010

Memòria 2010

... La Memòria Anual és un document estratègic dins d’una organització. En primer terme serveix per saber si s’han assolit els objectius marcats, si s’ha actual d’acord a la planificació, i si els recursos invertits ...

20

Memòria socioeconòmica de Barcelona 2002

Memòria socioeconòmica de Barcelona 2002

... al Consell Econòmic i Social de Barcelona amb la celebració del 10è aniversari de la seva ...la Memòria Socioeconòmica anual de la ciutat, que ha aparegut regularment des de la seva primera edició ...

8

Síntesi de l'Informe participatiu 2008-2009

Síntesi de l'Informe participatiu 2008-2009

... l’atomització i la fragmentació social. Per exemple, l’experiència dels espais familiars al barri del Raval de Barcelona és fantàstica, però s’ofereixen poques places. Hi participen famílies culturalment més ...

48

Show all 10000 documents...