PDF superior Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya

Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya

Noves dades sobre els gasteromicets de Catalunya

Gasterocarp piriforme o claviforme ; gleba bruna i subgleba cellular, de color groguenc ; en els exemplars joves , exoperidi en forma de v el blanc que , en madurar , es fragmenta en for[r]

24 Lee mas

Noves dades sobre líquens i fongs liquenícoles dels substrats rocosos carbonatats a Catalunya

Noves dades sobre líquens i fongs liquenícoles dels substrats rocosos carbonatats a Catalunya

Un altre ambient particular són les superfícies d’escorren- ties (rain-tracks), roques més o menys inclinades per on rega- lima l’aigua durant la pluja i també durant un curt temps des- prés d’aquesta. Aquests ambients estan poblats per comunitats de líquens de color negre, amb cianobacteris com a fotobiont – els anomenats cianolíquens –, fet que els permet retenir i aprofitar millor l’aigua líquida. Aquí hi trobem una gran di- vervistat d’espècies, amb formes diverses de tal.lus liquènic. Algunes són fruticuloses, com ara Lichinella stipatula, Sy- nalissa symphorea, Thermutis velutina; microfruticuloses, com per exemple Lichinella sinaica i Peccania coralloides; foliàcies com seria el cas de Collema euthallinum, C. tenax, enchylium polycarpon, Lathagrium auriforme, L. cristatum, L. fuscovirens, L. latzelii, Lichinella iodiopulchra, L. nigri- tella i Scytinium lichenoides; esquamuloses o peltades, com anema nummularium, Lichinella algerica, Peltula euploca i Thyrea girardi; o fins i tot, algunes de les espècies menys aparents a simple vista, amb tal.lus crustacis epilítics: anema prodigulum, Psorotichia montinii, P. murorum i P. schaereri.
Mostrar más

14 Lee mas

Les Noves tecnologies i l'agricultura. Impacte a Catalunya

Les Noves tecnologies i l'agricultura. Impacte a Catalunya

En aquest entorn, hem de tenir en compte també que hem pres consci- ència que l’alimentació té efectes sobre la nostra salut a diferents nivells . D’una banda, l’estat o la composició dels aliments poden produir infeccions o efectes tòxics . Evitar aquests tipus de problemes i assolir el millor nivell possible de seguretat alimentària ha estat una preocupació general a la qual hem donat una gran prioritat a Europa . Diferents crisis, com la síndrome tòxica, la de la malaltia de les vaques boges o la recent que ha produït una infecció alimentària a Alemanya, que va ser atribuïda a cogombres ecològics espanyols, han alertat el públic de la necessitat de no abaixar la guàrdia en aquest tema . D’una altra banda, sabem que certs aliments poden provocar reaccions específiques . Afeccions com la celiaquia o la intolerància a la lac- tosa i fins i tot certes al·lèrgies o reaccions d’obesitat tenen una base genètica que, quan sigui coneguda, ens permetrà orientar de manera més directa la nostra alimentació per assegurar el nostre nivell de salut . En aquest aspecte el desenvolupament de la genòmica pot donar lloc a dades que poden per- metre una alimentació personalitzada que pot demanar nous tipus de pro- ductes . Tampoc no cal negligir l’impacte que la cultura gastronòmica ha tingut a casa nostra . Es tracta de reconèixer la importància sensorial i cultu- ral del menjar . Els seus efectes econòmics en un país turístic i productor d’aliments al mateix temps no es poden menystenir .
Mostrar más

10 Lee mas

Els sectors estratègics a Barcelona : dades 2018

Els sectors estratègics a Barcelona : dades 2018

Pel seu gran impacte ambiental a la ciutat tal com subratlla el Pla de Mobilitat 2015-2018, que proposa accions per millorar la mobilitat a peu, de la bicicleta i del transport públic. Així mateix, la ciutat col·labora amb el clúster d’automoció en la implantació del vehicle elèctric en el marc del programa LIVE i l’any 2016 compta amb 409 punts de recàrrega elèctrica públics, dada que més que duplica la de 2011 i consolida aquesta aposta estratègica de futur. Si se li sumen els privats, la ciutat compta amb un total de 664 punts de recàrrega.

22 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Agost 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Agost 1995

Al Baix Penedes, Valles Oriental, el Bergueda i el Maresme s'han.. tripicat els valors normals, i en estacions del Bages i del.[r]

28 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Juliol 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Juliol 1995

Tuvimos cielos con intervalos de nubes o cubiertos en algunas comarcas y algunas precipitaciones poco importantes en los Pirineos; nieblas y brumas matinales en e[r]

24 Lee mas

Els orígens de la servitud a la Catalunya Medieval

Els orígens de la servitud a la Catalunya Medieval

Davant la indefinició en l’esfera jurídica de la servitud, Farías argumenta que a nivell pràctic es pot concloure que a la Catalunya Vella, la servitud, sempre estava condicionada a la titularitat d’un mas i s’aplicava al conjunt de persones que hi vivien, que aquesta s’associava a la vinculació hereditària del mas i a l’obligació de residir-hi o bé al pagament de la redempció per abandonar-lo i per últim, que la servitud estava vinculada a l’exercici dels mals usos. Farias argumenta que des de mitjans del segles XII s’ha documentat com els masos eren venuts amb els seus habitants com si aquests fossin un component més, tanmateix, l’autor considera que aquestes circumstàncies no s’han d’entendre com un deteriorament gradual de la condició dels homes de mas relacionada amb la dinàmica pròpia de la senyoria, sinó que aquesta nova fase de submissió de la pagesia ve donada per la ferma defensa dels privilegis senyorials enfront de la pretensions reials. Aquesta vindicació es va expressar en la subjecció sistemàtica dels pagesos als mals usos i principalment en l’enfortiment i formalització dels vincles entre els homes de mas i la terra i el senyor. 147
Mostrar más

69 Lee mas

Les noves maneres de comunicar en política a Catalunya : les eleccions del 21D

Les noves maneres de comunicar en política a Catalunya : les eleccions del 21D

diferència de la resta de partits i del que acostumen a fer totes les institucions, empreses o persones, JuntsxCat va incrustar el vídeo com a imatge de portada, la imatge que es veu a dalt de tot del perfil, cosa que provoca que quan hi accedim es reprodueixi automàticament. Aquest és un fet que crida força l’atenció, ja que no ho fa gairebé ningú i ja estàs expressant quins són els punts bàsics del teu programa de bon principi, sense la necessitat de mirar gaire les publicacions. Si mirem la resta de perfil, el que es pot veure és que la candidatura va ser molt activa, igual que a Twitter, i va publicar bastants missatges durant la campanya. Pel que fa al contingut, hi podem trobar vídeos de campanya, uns vídeos curts de presentació dels diferents candidats que formaven part de la llista, notícies i entrevistes acompanyades de les frases més destacades o retransmissions en directe d’alguns actes, que després es poden recuperar al mateix perfil. El que crida més l’atenció d’aquest perfil és la quantitat de fotografies que acompanyen a les publicacions. Tots els missatges publicats estan acompanyats d’algun contingut multimèdia, però les publicacions que resumeixen algun acte o alguna conferència s’acompanyen, majoritàriament, amb més de 10 fotografies, mentre que Ciutadans no sobrepassava les sis i ERC, com s’explicarà a continuació, va prioritzar més els vídeos. Un altre fet a destacar és que quan es parla d’algun candidat que té perfil propi a Facebook se l’etiqueta, de manera que l’usuari pot navegar entre els diferents perfils i ampliar la informació com desitgi, un dels elements bàsics de la navegació per Internet.
Mostrar más

91 Lee mas

Dades del medi ambient a Catalunya 2018

Dades del medi ambient a Catalunya 2018

Nombre d’inspeccions distribuïdes per demarcacions territorials 2017 Demarcació Lleida 216 Inspeccions d’autorització ambiental 134 Inspeccions d’extractives Demarcació Girona 73 Insp[r]

17 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Setembre 1995

Las precipitaciomes han sido inferiores a los valores normales en la mitad Occidental y extremo Sur de Catalunya, destacando los valores más distantes en la comarca[r]

23 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Decembre 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Decembre 1995

Nuevos frentes fueron pasando por la Península y continua este episodio de precipitaciones casi hasta el día 27.. Los vientos fueron de componente Oeste.[r]

25 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Octubre 1995

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Octubre 1995

Un potente anticiclón nos afecta y tenemos unos dias poco nubosos con nieblas abundantes y vientos encalmados.. El día 12 se registran precipitaciones con tormentas [r]

30 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Octubre 1996

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Octubre 1996

nieblas y neblinas matinales y los vientos encalmados. Celoni, Llesp, Vilaller-Senet, Deltebre y el Perelló[r]

33 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Juny 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Juny 1997

litoral Nord i conques ciels rius, els vents són fluixos o.. encalmats.[r]

29 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Maig 1992

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Maig 1992

Continuen els cels ennuvolats o tapats fins el 25, pero les precipi taciosn són més minses, boirines matinals al litoral gironí.. El 29 hi ha baixes pressions a[r]

28 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Abril 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Abril 1997

tenim xafecs ocasionalment tempestuosos i de quantitats destacables, els vents van bufar de Llevant o NE moderats.. Tenim uns di es amb cels poc ennuvolats en genera[r]

31 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Març 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Març 1997

Secció de Climatologia.. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier-. medio sin autorización expresa por escrito del INM. Secció de Cli~acologia.. Vents f[r]

29 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Febrer 1997

Les temperaturas en mantenen molt suaus durant aquests dies, amb mAximes superiors als vint graus en alguns observatoris i les minimes van baixant a mesura que [r]

26 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Gener 1997

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Gener 1997

Les temperatura s són mol t baixes i es mantenen durant uns dies o inclús descendei x en més, en algunes estacions s'enregistren els valors minims absoluts del me[r]

25 Lee mas

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Desembre 1996

Avanç de dades climatològiques de Catalunya. Desembre 1996

La baixa es manté alguns dies i també se'n forma una altra centrada a la Península, aixb fa que predominin els cels ennuvo la ts o molt ennuvolats amb precipit[r]

30 Lee mas

Show all 3105 documents...