PDF superior Pàgina web amb gestor de continguts

Pàgina web amb gestor de continguts

Pàgina web amb gestor de continguts

Degut a la feina de la universitat i el treball no puc estar cada poc temps modificant les pàgines de forma manual així que he decidit fer una pàgina web amb un gestor de contingut al darrera, amb una interfície el més intuïtiva possible per a que siguin ells mateixos qui afegeixin, editin i eliminin els continguts de la forma que els sembli convenient.

44 Lee mas

Anàlisi i disseny d'aplicacions enfocades a la gestió de continguts via web, amb tècniques d'orientació objectes

Anàlisi i disseny d'aplicacions enfocades a la gestió de continguts via web, amb tècniques d'orientació objectes

D’altra banda, per tal d’utilitzar el gestor de continguts així com per visualitzar la web resultant tan sols es necessari un navegador web amb suport javascript i flash. En l’actualitat el mercat està ple de solucions gratuïtes per la navegació, Mozilla, Firefox, Opera, Explorer entre altres. Tot i que, el nostre disseny suporta la creació de webs en diferents formats, així donen la possibilitat de visualitzar la web en format text per navegadors més senzills o de text com podria ser el Lynx per Linux. I una connexió a internet.

51 Lee mas

Desenvolupament d'una pàgina web per a la publicació de continguts per a professionals d'esdeveniments infantils basada en Wordpress

Desenvolupament d'una pàgina web per a la publicació de continguts per a professionals d'esdeveniments infantils basada en Wordpress

S’han reduït mitjançant plugins d’optimització i manualment imatge a imatges les imatges més pesants que es van introduir per a generar continguts de prova inicials i es trobabene en varies rutes i també s’han unificat les crides a javascript inicials agrupant-les i eliminant plugins inactius que seguien generant queries i per tant una ralentització de càrrega. Evidentment és millorable amb una dedicació i inversió de temps i diner més acurada, però es tindrá en compte per en un futur pròxim.

85 Lee mas

Pla Estratègic del Sector Cultural de Barcelona

Pla Estratègic del Sector Cultural de Barcelona

L'Institut de Cultura de Barcelona, en la seva memòria de fundació, plantejava la possibilitat d'impulsar i promoure la redacció d'un Pla estratègic del sector cultural. L'anàlisi per cicles de la vida cultural de la ciutat posa en relleu un moment d'inflexió i de canvi i, per tant, la necessitat d'orientar estratègicament les actuacions en matèria cultural. Els darrers anys, a cavall de les enormes transformacions de la ciutat, l'ús de la cultura s'ha estès, amb un augment perceptible de l'oferta i del consum cultural per part dels ciutadans, i s'ha filtrat cap a sectors socials tradicionalment desatesos. D'altra banda, el protagonisme públic dels inicis de l'etapa democràtica ha donat pas a una multipolaritat de la iniciativa cultural amb un protagonisme creixent del sector privat empresarial i associatiu. Barcelona, a més, ha renovat el seu perfil industrial tradicional i s'ha convertit en una ciutat de serveis on els elements intangibles (qualitat, modernitat, etc.) prefiguren nous elements culturals definitoris de la identitat de la ciutat, sobre els quals recolza la projecció i el prestigi internacional de la Barcelona actual. Finalment cal destacar la importància dels darrers anys en la transformació de la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat, que disposa, a hores d'ara, d'una nova generació d'infraestructures.
Mostrar más

40 Lee mas

Protocol d'atenció a les persones amb discapacitat en els centres esportius municipals de la ciutat de Barcelona

Protocol d'atenció a les persones amb discapacitat en els centres esportius municipals de la ciutat de Barcelona

El Servei d’Assessorament Pedagògic per a la Inclusió Esportiva de les persones usuàries amb discapacitat als Centres Esportius Municipals de Barcelona, té com objectiu donar assessorament als educadors i tècnics esportius que es trobin en situacions complexes respecte a la inclusió dels usuaris amb discapacitat a les seves sessions. Aquest servei està nodrit per un equip multiprofessional, provinent de diferents àmbits educatius amb el denominador comú d’una dilatada experiència, tant en l’ensenyament de les activitats físiques i esportives, com en la inclusió de les persones amb discapacitat en l’oferta d’activitats que ofereixen els centres esportius municipals.
Mostrar más

28 Lee mas

Acta 20 de març de 2012 de la Comissió Permanent

Acta 20 de març de 2012 de la Comissió Permanent

La Sra. Berta Clemente explica que el Sr. Orland Blasco i ella es van reunir amb la síndica, Sra. Assumpció Vila, per tractar d’aspectes generals del Consell. Quant a l’informe, atès que l’ordre del dia d’aquest plenari és molt extens, s’ha proposat a la síndica que assisteixi al plenari de l’estiu per tal de donar un espai adequat al seu informe i perquè els membres del Consell de Ciutat puguin fer preguntes. La síndica hi ha estat d’acord.

5 Lee mas

Desenvolupament d'aplicacions amb J2EE

Desenvolupament d'aplicacions amb J2EE

La meva experiència d’haver realitzat el projecte en J2EE han estat molt positiva. Crec que es una tecnologia molt sòlida i amb un gran futur. Per això penso seguir aprofundint en J2EE, altres patrons de treball com Struts i d’altres tecnologies com Ruby on Rails. L’inconvenient que he trobat es que la corba d’aprenentatge es bastant alta i que certs camps de la tecnologia no tenen una metodologia unificada i estàndard per donar solució a certs problemes.

58 Lee mas

Disseny web : gestors de continguts (nivell inicial), setembre 2011

Disseny web : gestors de continguts (nivell inicial), setembre 2011

Fins fa poc, realitzar un web podia ser un treball molt complicat si no es disposava dels coneixements informàtics ni les eines adequades. Normalment eren eines enfocades en la creació de pàgines webs que en el manteniment dels webs. Darrerament aquestes eines han evolucionat i han donat pas als Sistemes Gestors de Continguts (CMS o Content Management Systems) que permeten crear i mantenir un web amb facilitat.

19 Lee mas

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

Creació d'una aplicació web per a la gestió de la formació

El disseny de les pagines del back-office serà molt semblant a les del front- office. El canvi més important el farem utilitzant els colors. A les pàgines del front-office hi predominarà el color lila, que actualment identifica l'apartat de Formació a la web actual de Dipsalut, mentre que a les pàgines del Back- office hi predominaran els tons vermellosos, tant als logos com als menús. Mantenir una estructura semblant al front-office i al back-office proporcionarà coherència a la web, i es fa amb la intenció de que els tècnics de Dipsalut percebin que el front-office i el back-office formen part de la mateixa aplicació. No obstant, afegir-hi diferencies importants en els colors pot ajudar-los, a primera vista, a saber en quin dels dos apartats es troben.
Mostrar más

78 Lee mas

Infraestructura de Clau Pública (PKI) per a la
gestió d'historials mèdics

Infraestructura de Clau Pública (PKI) per a la gestió d'historials mèdics

Un   tècnica   molt  utilitzada   codificada   per   sobre   de   TCP   es   la  crida   a  procediments  remots. Són força coneguts protocols com RMI que permet fer crides a procediments  remots   amb   Java   o   RPC   que   ens   permetria   fer­ho   amb   C,   llenguatge   utilitzat   en   el  projecte. 

54 Lee mas

El pensament matemàtic en el primer cicle d’educació infantil

El pensament matemàtic en el primer cicle d’educació infantil

En tercer lloc, s’exposa la proposta de “les safates d’experimentació”. Es tracta d’una activitat en la qual els infants experimenten de manera lliure amb els materials que hi ha dins les safates. Així com exposa Edo (2012), gràcies a aquesta activitat els infants continuen l’experimentació i manipulació iniciada a la panera dels tresors i al joc heurístic. L’edat aproximada per realitzar aquesta activitat és entre els 24 i els 36 mesos. S’utilitzen 3 o 4 safates de 50x30x5 cm aproximadament. Normalment es col·loca dins les safates un material continu (arena, aigua, pa ratllat, farina, arròs, xocolata, pasta, llenties, etc.). A més, s’utilitzen materials addicionals com són pots, embuts, culleres, coladors, tubs, recipients de diferents mides, etc. Per tal que els infants puguin experimentar i fer relacions amb els diferents materials. Amb aquesta proposta els infants formulen hipòtesis a partir de les accions que realitzen i comproven els resultats. Finalment, hi trobem “la transformació d’espais” o “les instal·lacions”. Es tracta d’una proposta en la qual els infants es troben en un espai amb una sèrie d’objectes i elements que abans no hi eren i juguen i experimenten amb ells. Alguns exemples d’aquests materials poden ser caixes, teles, llençols, papers...
Mostrar más

43 Lee mas

Gestión del conocimiento para el  desarrollo del portal WEB, aplicando CMS LIFERAY

Gestión del conocimiento para el desarrollo del portal WEB, aplicando CMS LIFERAY

El proceso de desarrollo de software consta de 5 fases. Las primeras cuatro fases, incepción, elaboración, construcción y transición son las mismas que maneja el Proceso Unificado. La quinta fase es una fase de mantenimiento. Esta fase comienza cuando la primera versión de la aplicación web es entregada y termina cuando esta es nunca más usada. Ajustes, mejoras y actualizaciones de un sistema son manejadas en la fase de mantenimiento. En cada fase se realizan actividades de casi todos los flujos de trabajo. Cada fase termina con un hito, los cuales son respectivamente: objetivos del ciclo de vida, arquitectura del ciclo de vida, capacidad operativa inicial, lanzamiento del producto, y suspensión del producto. Estos hitos consisten en predefinir conjuntos de artefactos, tales como modelos, código o documentación por un lado; y por otro, en determinar las decisiones que son tomadas antes de que la siguiente fase pueda empezar.
Mostrar más

83 Lee mas

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

indirecta de la Guerra de Successió però, curiosament, no ve de mans dels vencedors, els Borbons, sinó del vençut Arxiduc Carles. Com diu Antònia Mª Perelló, al mateix temps que es desenvolupà a Mallorca la tendència plenament barroca (de formes recarregades i exuberants de caràcter vegetal), s’introdueix un nou tipus d’influència italiana, més classicista (amb una marcada preferència per les formes geomètriques i regulars). És un corrent identificable amb el que Rudolf Wittkower anomena “Classicisme barroc-tardà”. Tal com indica Perelló, la penetració d’aquesta tendència es deu en bona part a la presència d’artistes italians que acompanyen l’Arxiduc Carles, pretendent al tron espanyol i recolzat per Mallorca i Catalunya en la Guerra de Successió. Més tard, aquest corrent es veuria afavorit per la influència italiana de Isabel de Farnesi, segona esposa del rei Felip V, triomfador de la pugna per la corona espanyola 11 .
Mostrar más

59 Lee mas

Màrqueting electrònic

Màrqueting electrònic

I és que la programació web demana la capacitat d’abstracció i de previsió del comerciant, de la persona emprenedora, de la persona que vol aprofitar totes les capacitats del mitjà. Abans de veure el resultat final de la nostra botiga virtual, hem de tenir clar quin tipus d’informació volem i quines dades ens interessa obtenir de la clientela. Fent-ho d’aquesta manera, podrem generar els formularis per obtenir-la o contractar un sistema estadístic que ens permeti

12 Lee mas

Desarrollo de Aplicación Móvil del World Trade Center Ciudad de México.

Desarrollo de Aplicación Móvil del World Trade Center Ciudad de México.

El propósito de esta factibilidad es dar a conocer los conocimientos que serán requeridos para la correcta operación del gestor web y la aplicación. Los requerimientos según [r]

33 Lee mas

La formación del profesorado universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de Salamanca / Training of University Lecturers in Information and Communication Technology at the University of Salamanca

La formación del profesorado universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Universidad de Salamanca / Training of University Lecturers in Information and Communication Technology at the University of Salamanca

Algunas de las conclusiones a las que llegamos con este análisis cualitativo y cuantitativo de los proyectos de innovación en la Universidad de Salamanca son las siguientes. En primer lugar cabe reseñar que un tercio de todos los proyectos concedidos en cinco años académicos en la USAL van dirigidos a la dotación y manejo tecnológicos. Dentro de esta proporción es destacable como la creación de páginas web, las plataformas virtuales y la creación de materiales online copan casi la mitad de los proyectos TIC concedidos. Ello pone de relieve el interés de la institución académica por fomentar una renovación de los recursos docentes y una apuesta clara por los soportes virtuales.  Por   otra   parte   resulta   remarcable como el uso de blogs, la creación de videojuegos o las redes sociales no están tan presentes en los proyectos   de   innovación   universitarios,   cuando,   por   ejemplo,   en   el   ámbito   no   universitario   es relativamente común encontrar iniciativas que apunten en esa dirección. Ello nos sugiere la posibilidad de que la universidad pueda seguir anclada en un modelo de enseñanza eminentemente transmisor, en el que la participación se limita a los repositorios de contenidos online y foros oficiales de la institución. Las redes sociales no tienen una representación fuerte en la docencia y parece que la tendencia es que en próximos años esta temática vaya siendo más trabajada, en función de la demanda social que se está generando al respecto.
Mostrar más

14 Lee mas

Análisis, diseño y prototipo de un gestor de contenidos para páginas web

Análisis, diseño y prototipo de un gestor de contenidos para páginas web

Se realizó una búsqueda en internet sobre el proceso de diseño gráfico para páginas web, y se encontraron muchas herramientas que permiten crear dicho diseño de manera muy gráfica, pero todas ellas son incompletas ya que no permiten que el usuario exporte su proyecto a un gestor de contenidos como tal, es decir, si el usuario crea una interfaz gráfica muy agradable tendría que conocer de lenguajes de programación web para poder administrar estos esquemas gráficos y para que varíen en el tiempo. Lo que se pretende con este proyecto es que el usuario utilice un diseño básico y agradable y que a la vez se centre en la funcionalidad y administración del contenido de su sitio web.
Mostrar más

89 Lee mas

Portal web dinàmic de difusió empresarial i conceptes d'e màrqueting

Portal web dinàmic de difusió empresarial i conceptes d'e màrqueting

Talment va provocar un canvi de disseny i implementació força important tant a nivell temàtic com tècnic en el treball fins i tot en el títol del treball que va començar essent “Difusió empresarial a través d’e-màrqueting“. Es van haver de reestructurar i refer totes les PAC’s realitzades fins al moment per arribar a assolir els nous objectius establerts i garantir l’èxit del TFC i canviar el títol del treball a l’actual, a causa de què se centra, sobretot, en el disseny d'un portal web i optimització per als cercadors, principalment.
Mostrar más

129 Lee mas

Informe de gestió 2003

Informe de gestió 2003

Sants-Montjuïc durant els anys 2000-2003 (sense inversió) s'ha destinat en un 37 % a serveis per a les persones, en un 37 % a actuacions relacionades amb l'espai públic, en un 4 % a informació i comunicació amb els ciutadans i en un 20 % a serveis indirectes. La despesa realitzada en recursos humans, actuacions vinculades a l'espai públic, informació als ciutadans i manteniment d'equipaments ha representat pràcticament el 80 % del pressupost del Districte.Els increments més significatius en valors absoluts respecte l'any 1999 s'han produït en l'atenció social primària, la neteja viària i recollida de residus i el suport competencial a les escoles
Mostrar más

22 Lee mas

Pàgina Web gestió protectora d'animals

Pàgina Web gestió protectora d'animals

Els usuaris anònims igual que els registrats podran veure els animals de que disposa la protectora realitzant cerques filtrades segons el tipus (gat o gos), grandària (cadell, petit, mitjà i gran) i sexe i així obtenir una informació resumida i que només amb un clic podran veure la fitxa de l‟animal amb moltes més dades: fotografies, raça, color, pes, comportament, etc... Un cop aquí si l‟usuari està registrat i autenticat podrà demanar una adopció on-line i rebrà una notificació feta per un administrador quan l‟animal es pugui passar a recollir.
Mostrar más

63 Lee mas

Show all 10000 documents...