• No se han encontrado resultados

PDF superior Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2013

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2013

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2013

... de polítiques comunes, més centrades en els aspectes in- dustrials i econòmics de la televisió que en el vessant cultural, en gran part per la influència del procés de convergència entre l’audiovisual, les ...

36

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

... bil i el televisor, i també els nous dispositius de vídeo i àudio de ...base, i amb la competència cada vegada més gran dels usuaris, 's'estableix una ...Xarxa i que té la persona com a ...

100

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2015

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2015

... temps i diners a investigar quins mecanismes d’intervenció s’utilitzaven a Europa, però no en va saber veure la rellevància a la Gran Bretanya” (Humphreys, 2006, ...

20

Organització i processos periodístics, febrer 2013

Organització i processos periodístics, febrer 2013

... previstos i que formen part del dietari o ...previstos i “majoritàriament per tant són fets pertanyents a l’esfera politica, institucional, administrativa o judicial” (Wolf, 1987, ...

10

Llenguatges d'especialitat i terminologia, febrer 2013

Llenguatges d'especialitat i terminologia, febrer 2013

... pública i recollides en l’opuscle Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua, publicat el 2005 per la Generalitat de Catalunya, han estat revisades i substitu- ïdes per la ...

68

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

... s’impliquin i participin activament en el seu desenvolupament, que se sentin disconformes amb les conductes, i que siguin conscients que han de canviar el comportament futur (Serin i Lloyd, 2009; ...

42

Delinqüència i TICs, febrer 2013

Delinqüència i TICs, febrer 2013

... injúries i amenaces executades per mitjà de correus electrònics o mitjançant la publicació en pàgines ...lació�de�la�intimitat�personal, i no solament com a part del cibercrim eco- nòmic com a mitjà per a ...

42

Cultura i mercat, febrer 2013

Cultura i mercat, febrer 2013

... cost i sense pèrdua de qualitat de la infor- mació, i Internet, que facilita la seva distribució immediata i econòmica a escala planetària, han obert un escenari poten- cialment ...de ...

83

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

... Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu ...Montreal i a la York University de ...de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon ...

16

Polítiques i programes culturals a Barcelona 2011-2015

Polítiques i programes culturals a Barcelona 2011-2015

... fires i festivals internacionals, com ara l’Art Souterrain de Montréal, o de la música de Bar- celona al Womex o al mercart d’Ulsan (Corea); també, i molt especialment, a través de la par- ticipació de ...

102

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

... serveis culturals realitzades per entitats de caràcter ...audiovisuals i cinematogràfiques (lletra ...serveis culturals realitzada per una entitat privada de caràcter social, ja que la FAMA té ...

38

Les polítiques urbanes de foment d'indústries culturals i creatives al districte 22@ i el sector artístic del Poblenou

Les polítiques urbanes de foment d'indústries culturals i creatives al districte 22@ i el sector artístic del Poblenou

... objectius i solucions generals de planejament de la renovació urbana de les àrees industrials del Poblenou, tret a exposició pública el maig de 1998, estableix les bases de la conveniència d’un planejament que ...

61

Polítiques d'administració i govern electrònic, setembre 2013

Polítiques d'administració i govern electrònic, setembre 2013

... informació i la comu- ...eficaces i eficients en la provisió dels seus serveis, hi estarà anant a ...dispositiu i en xar- xa) i/o educatius (perquè la interacció amb portals de les ...

36

Drogues i delinqüència, febrer 2013

Drogues i delinqüència, febrer 2013

... droga i delinqüència (JIFE, Epstein i ...Mèxic i altres de l’àrea centreamericana (càrtels, bandes, ...consumidors i el percentatge de consumidors que delinqueixen és excepcionalment ...

58

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

... de comunicació social exhibien més por al ...Gerbner i Gross), aquest autor va suggerir que les persones que passaven més hores veient televisió tendien a pensar que el seu risc de victimització era més alt ...

52

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... suport i l’acompanyament en processos d’atenció a la persona, ens trobem davant un espectre d’alta ...d’acompanyament i suport a les persones es mouen en un context complex, en què convergeixen una multitud ...

252

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

... patològica i de la salut del fetus o de la mare a causa dels riscos que genera l’activitat laboral per a l’un o l’altra, encara que es podria desenvolupar aquella afectació, de manera que podria canviar de lloc de ...

70

Direcció estratègica i lideratge, febrer 2013

Direcció estratègica i lideratge, febrer 2013

... Convé assenyalar que, si bé el focus d’atenció són les institucions d’educació superior, el que diem aquí sobre la gestió de l’e‐learning es pot aplicar, en general, a institucions d’educació preuniversitària, ...

46

Desviació i control social, febrer 2013

Desviació i control social, febrer 2013

... l’homicidi i l’agressió sexual (Daly i Wilson, 1988), i intenta explicar altres aspectes de la conducta humana com l’homosexualitat, l’infanticidi, la promiscuïtat, la percepció de la bellesa ...

42

Institucions, empreses i entitats culturals, febrer 2010

Institucions, empreses i entitats culturals, febrer 2010

... nombre i tipus de funcions a rea- ...(tot i que no té l'obligatorietat competencial) d'afavorir els artistes locals, no podrà destinar els recursos necessaris per dotar-los d'espais, premis, compres, ...

44

Show all 10000 documents...