• No se han encontrado resultados

PDF superior Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... At Oberlin’s French House, teaching assistants Julia Contentin and Cécile Thivolle-Cazat —both from France— encourage their housemates to take advantage of in-house French film scree- n[r] ...

9

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... afectat per la reducció de radiació solar deguda a l’eclipsi, ja que aquest procés de canvi d’estat requereix energia (0,5 punts) i, per tant, es veu afavorit per l’energia de la radiació solar, que ...

20

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... Bien qu’on dise que les mots ne sont pas très importants, surtout dans cette première partie de l’entretien où tout ce que vous allez dire c’est « Bonjour », vous devez connaître par[r] ...

9

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... Recordo que tota aquella explicada m’havia fet cavil·lar molt, i compto que havia estat així perquè fins aquell dia quan sentia la paraula néixer raonava una pensada lluent i llisa, sense destorbs. Aleshores, després ...

12

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... industrial per tal d’aprofitar les exempcions fiscals que comportaven i amb l’objectiu de mantenir la pau social dins de la fàbrica en un moment en què el moviment obrer era molt ...servien per augmentar ...

18

La Nit dels museus

La Nit dels museus

... Una visita que arrenca a la pl. Vuit de Març i que arriba fins a la Casa de l’Ardiaca, al llarg de la qual s’explica quin era originalment el recorregut de l’aqüeducte i quina era la impor- tància de l’aigua en l’època ...

33

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

... E/la professor/a projecta una sèrie de vídeos que tracten sobre el rol dels homes i de les dones en la societat. El primer vídeo consisteix en un recull d‟anuncis publicitaris que promocionen diversos tipus de productes ...

90

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

... A banda de la seva utilitat com a eina versàtil a molts nivells educatius, el cinema suposa una important font d’ingressos a l’estat espanyol, un sector que dóna un gran nombre de llocs de feina, i el més important, no ...

83

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

... penal per aquells que són imputables (disminuidament), el jutge de menors té un ampli marge de discrecionalitat, ja que la LORRPM només estableix les mesures i uns criteris però deixa al jutge de menors la ...

99

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 02 (20 gen. 1990)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 077, núm. 02 (20 gen. 1990)

... concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça de Tècnic Superior, Catedràtic del Conservatori (Càtedra de Violí): Títol de Professor Superior de Violí. (pla 66) o Professional de[r] ...

16

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

... M'ha encantat aprendre i treballar en aquell despatx. Sempre aprenia alguna cosa nova i marxava amb la satisfacció d'haver col·laborat en el procés de millora d'aquells alumnes. Pel que fa al projecte, s'ha desenvolupat ...

35

12 X 11. Audició per a Cobla: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

12 X 11. Audició per a Cobla: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

... nosaltres. Per aquest motiu es proposa una audició que acosta la cobla i la seva peculiar forma d’interpretar la música a altres estils ...musicals. Per fer-ho, us proposem diferents audicions que aproparan ...

25

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... d’alumnat per escolaritzar, com a Sant Martí, Sant Andreu i l’Eixample (vegeu el capítol de nous centres públics i noves construccions), ha permès ajustar la ubicació de l’oferta a la demanda ...palès, per ...

54

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

... preparada per assumir-lo. En prova d’això, Enric Alzamora, llavors president de la Cambra de Comerç, seguint la idea llançada en el citat llibre, fundà només dos anys després la societat del Fomento del ...

161

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

... mateixa per a tractar temes molt diversos que van des de l’ús correcte de la terminologia que utilitzem i les connotacions que té, la repressió de la dictadura que en molts casos s’intenta minimitzar, l’educació ...

55

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

Barcelona educació. Núm. 18 (2001)

... pressió per accelerar la transformació pedagògica dels instituts per adaptar-los a l’a- rribada de l’alumnat de dotze anys va deixar en segon terme el vessant més acadèmic —i professio- nalitzador, en ...

32

La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines

La Sortida didàctica com a recurs per a l'Educació Secundària Obligatòria en el municipi de Ses Salines

... tractar per facilitar la realització d’aquesta proposta és la metodologia a seguir durant el seu ...grup per el qual va dirigida la sortida, però tant podria ser exposada per a un grup gran (és a ...

231

RECOMANACIONS PER PREPARAR LA PROVA DE SETEMBRE

RECOMANACIONS PER PREPARAR LA PROVA DE SETEMBRE

... 45€ per cada nou client i 0,30€ per kilometre recorregut Empresa B: 600€ fixos, 40€ per cada nou client i ...0.35€ per kilometre recorregut Ell estima que cada mes farà uns 3000 km i està ...

11

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

Aplicacions web per a la correcció automàtica de proves

... la prova amb les respostes que en el seu moment va marcar ...la prova està configurada per permetre-ho, sortiran marcades amb un rectangle verd les respostes que eres correctes, de manera que ajudin ...

14

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

... format per una seqüenciació d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha acon- seguit, i fins a quin punt, ...

15

Show all 10000 documents...