PDF superior Selimovic, Mesa - Za i Protiv Vuka

Selimovic, Mesa - Za i Protiv Vuka

Selimovic, Mesa - Za i Protiv Vuka

Izlažući Vukovo objašnjenje da je uneo 49 slovenskih reči, "koje se u našem narodnom jeziku ne govore, ali se lasno mogu razumjeti i s narodnijem pomiješati", te 47 reči "slavenskijeh" (nelicemjeran, neblagodaran, prijatan, sujetan itd.) i 84 reči koje nije čuo u narodu, nego ih je sam načinio, a "najviše ovijeh riječi kazao bi ovako i najprostiji Srbin, samo kad bi mu zatrebalo...", Stejić kaže da drukčije nije ni moglo biti, jer se Novi zavet mogao samo ovako prevesti. "Mi smo svagda znali da u našem narodnom jeziku ne'ma sviju oni reči, koje treba i mora da ima, da bi njim sve ono mogli kazati, što smo našim jezikom naumili i preduzeli kazati; pa zato smo svagda iz nužde, kao i G. Vuk sad, takove potrebne, u narodnom našem jeziku nenalazeće se reči uzimali i pravili, i pri tome smo mislili i držali, da činimo samo što je dobro i što treba." Vuk je suviše strogo sudio o takvim piscima, držeći se svoga principa, piši kao što govoriš, ali je, eto, i sam iskusio da je to lakše bilo reći nego učiniti. "Kad mi nebi imali i drugo i više što napisati nego samo što obično govorimo, onda bi se kojekako moglo od nas iskati da to pravilo ne prestupimo." Ali ovako, kad znamo da narodni jezik nije dovoljan za potrebe književnosti, moramo, kao i do sada, malo drukčije pisati nego što se u narodu govori, otprilike ovako kao što je Vuk pisao svoj prevod Novog zaveta. Oživljavajući tako pitanje srednjeg sloga, kojim se i Vuk morao poslužiti čim je naišao na složeniju materiju, Stejić podseća Vuka kako je bio strog i nepravedan prema književnicima kad su činili isto što i on sad. (A Vuk je govorio da ondašnji književnici, koji su zaboravili narodni jezik, uče od naroda.) Istina, jezik Joakima Vujića, Milovana Vidakovića i nekih drugih nedoučenih i nedozrelih ljudi, zaista zaslužuje najstroži ukor. Ali nisu svi književnici takvi, niti su svi književnici iskvarili narodni jezik. Samo, ne treba ni to zaboraviti da je neiskvareni narodni jezik veoma siromašan. Jezik Vukova prevoda Novog zaveta nije naš narodni jezik. A da se još Vuk odvaži da prevede "malo višu i težu nauku", na primer filozofiju, ili bar samo logiku i metafiziku i slično, bio bi prisiljen da stvara mnoge reči kojih u narodu nema. I šta je to "narodni jezik"? Svaki narod je "složen" od više "redova". Glavni redovi su: seljaci ili prosti ljudi, zatim varošanii napokon
Mostrar más

60 Lee mas

Za i Protiv Vuka, Mesa Selimovic

Za i Protiv Vuka, Mesa Selimovic

"Za prve tri godine", piše Vuk o Dositejevu boravku u Srbiji, "nije imao nikakvog drugog posla osim što je učio ono jedno dijete (Aleksu, sina Crnoga Đorđija), pa i to nije sve učio, nego je išlo i u školu, a on ga je samo poučavao i s njim življeo. Ako nije imao nikakve plate, nije mu ni trebala", jer je imao gospodsku hranu i napitak, konak, svu poslugu, a "davalo mu se opet kašto po desetine dukata. Pa šta mu je više trebalo plata (njemu kao staru kaluđeru)? Zar je on bio došao u Srbiju da teče novce? A o njegovim muzama u Srbiji (među koje g. Solarić računa i njegovu platu), toliko nam je poznato; a da je pisao nekoliko poučenija, koja su se čatila u crkvi biogradskoj, 1808. godine na novo ljeto stihove ruskome caru i Rodofinikinu (koji su naštampani u Mlecima), i može se reći da su najgori od sviju njegovih stihova..." Nije Srbija kriva, kao što kaže Solarić, da Dositej nije više napisao, jer je on i izvan Srbije napisao malo, niti je "vrlo hitio s pisanjem". A i u Vlaškoj nije ništa znamenitije učinio nego što je dobio jedan sveštenički zlatan krst; i sto je došao u Biograd prije Petra i Milenka [Petra Dobrnjca i Milenka Stojkovića] i protolkovao Crnome Đorđiju njihove intrige i pomagao ih proćerati iz Srbije (i tim načinom pomogao da Srbija prije propadne), i potom postao ,popečitelj duhovnih djel i narodnago prosveščenija' i dobio pet stotina dukata plate na godinu. I tu je već bila riba uhvaćena, i ključevi se našli (niti je trebalo više mreže na trpezu metati, ni pogureno ići...) Sad dakle i mi velimo sa g. Solarićem: kamo sreće da ne bješe ni on prešao u Srbiju! Zašto on Srbiji ako nije učinio kakve štete, polze nije nikakve; a sebi je učinio i štetu i sramotu. Zašto je on na ovoj strani po svome, ‚veщjedstvu‘ i ’sladkorječiю‘ propovijedao i kazivao kako bi trebalo činiti, pa je pokazao da je to sasvim različito: znati o kakvom poslu lijepo govoriti, i znati ga dobro i pametno raditi!" — "Koliko je Dositije vikao na laskanje i na laskatelje, toliko je to rado imao." — Što se tiče jezika, Dositej je "pisao po pravilam babi Smiljani", kao i ostali. Nije Dositej prvi počeo izostavljati ni neka slova, kao što veli Solarić, nego su "Srblji pisali bez jerova i bez я i ю na dvadeset godina prije Dositejevih knjiga". "Vrlo nam je drago što g. Solarić ne pominje uzrok zašto je Dositej u početku Mezimca potvrdio svoje misli da treba srpski pisati knjige: zašto onomlani pisaše neko u njemačkim novinama (Österr. Beob. 1818. №260) da se Dositije pokajao od svoga govedarskog jezika!" — "Љto se tiče jezika u ovom predgovoru, on je obična bezpravilna smjesa srpskog i nisko-slavenskoga kao i u
Mostrar más

71 Lee mas

Mesa Selimovic - Tvrdjava

Mesa Selimovic - Tvrdjava

Mula Ismail, narodni prvak, koji je predstavljao ljude iz naseg dzemata, primio me ljubazno, pa sam pomislio da me zamijenio s nekim. A onda sam vidio da me nije zamijenio ni s kim, niti je znao ko sam, a nije ni mogao saznati, ma koliko da sam se trudio. Ljubazan je po navici, takav mu je posao, i to prema svakome, jer ne moze sve ljude poznavati, niti mu je potrebno, a ljubaznost se pamti, cak i kad se posao ne svrsi uspjesno. Zacudilo me jos nesto: nije me upitao zasto sam dosao, ni sta zelim. Rekao je da mu je drago sto me vidi, i da ce mu uvijek biti drago da me vidi, mada nikako nisam mogao da odgonetnem zasto bi mu to bilo drago. Onda je, ne zaustavljajuci se, ne dajuci meni da dodjem do rijeci, nastavio da govori o raznim pitanjima, o pitanju rata, koji se ne moze voditi bez sloge. I ovo sto gubimo u Rumuniji i Rusiji, to nije zbog slabosti muslimanske vojske, vec zbog nesloge vojskovodja i zbog odsustva bozije pomoci. Zatim o pitanjima nepostovanja vjere, nepostovanja vlasti, nepostovanja ljudi od ugleda. Eto, ne postuju se ni pase, ni ajani, ni ulema, cak ni kadije. A takva raspusnost sluti na kugu. Doduse, kako kaze Knjiga, na kugu i na ratove sluti i veliko crvenilo, kad se pojavi sa sjevera. I snijeg, kad padne u nevrijeme, kao lanjske godine sto je pao 24. agistosa, i to sluti na kugu. I kad psi mnogo zavijaju dok mujezin uci na munari. I kad djeca vrijedjaju Zidove i hriscane. I kad se narod pretjerano mnozi. I kad su ljudi suvise pohlepni. I tako, sve sluti na kugu, na ratove, na nesrece, sto mu nije ni tako glupo, jer se nevolje neprestano desavaju, pa ako se ne mogu otkloniti, mogu se bar objasniti, i time je pola posla obavljeno. A druga polovina svakako ne zavisi od nas.
Mostrar más

253 Lee mas

Razvoj i odobravanje lijekova za dermalnu primjenu

Razvoj i odobravanje lijekova za dermalnu primjenu

55 Jednostavne otopine nastaju fizičkim otapanjem, a izrađuju se izravnim otapanjem djelatnih tvari u nekom otapalu. Ako je djelatna tvar lako topljiva, dostatno ju je promućkati s otapalom. Teže topljive djelatne tvari treba prethodno usitniti, a ako su termostabilne, otapati uz zagrijavanje. Kako su prema definiciji otopine bistri pripravci, nakon izrade najčešće ih je potrebno filtrirati. Vodene otopine podložne su promjenama koje smanjuju njihovu stabilnost. Stoga im se radi zaštite od oksidacijskih procesa često dodaju antioksidansi, a mikrobiološki utjecaj sprječava se dodatkom konzervansa. Ako te mjere opreza zbog bilo kojeg razloga nisu moguće, mora se znatno ograničiti rok trajanja pripravka. Pri izradi emulzija, primjena znatne mehaničke energije uzrokuje opsežno dispergiranje jedne faze u drugoj, ali to stanje održava se tek kratko vrijeme. Smanji li se napetost granične površine između faza, ne samo da se olakšava nastajanje emulzija, već se sprječava i spajanje dispergiranih kuglica pa se time povećava stabilnost sustava. Emulzije mogu nastati metodom otapanja ili metodom suspendiranja. Kod metode otapanja, emulgator se otapa u fazi u kojoj je topljiv (vanjska faza) i u tu se otopinu postupno primješava unutarnja faza. Metoda je prikladna za izradu gotovo svih emulzija i to u relativno velikim količinama. Kod metode suspendiranja, emulgator se suspendira rastrljavanjem u fazu u kojoj nije topljiv (unutarnja faza). Tada se primiješa dio vanjske faze i izradi primarna emulzija, nakon čega se dodaje ostatak vanjske faze. Navedenom metodom često se izrađuju emulzije U/V tipa primjenom arapske gume ili traganta.
Mostrar más

96 Lee mas

Razvoj i odobravanje lijekova za dermalnu primjenu

Razvoj i odobravanje lijekova za dermalnu primjenu

Najčešće korištene nanočestice su čvrste lipidne nanočestice (engl. solid lipid nanoparticles, SLN), razvijene 90-tih godina prošlog stoljeća kao alternativa tradicionalnim emulzijama, liposomima i nanočesticama. U odnosu na tradicionalne oblike, pripravci za dermalnu primjenu koji sadrže SLN povećavaju permeabilnost kože i tako povećavaju djelotvornost liječenja, kontrolirano i ciljano otpuštaju djelatne tvari, osiguravaju veću raspoloživost uklopljenih djelatnih tvari te smanjuju sistemsku apsorpciju i sistemske nuspojave. U posljednjih nekoliko godina SLN koriste se za dermalnu primjenu različitih lijekova kao što su protuupalni lijekovi i antimikotici, izotretinoin, podofilotoksin, vitamin A i mnogi drugi. Postoje različiti pristupi za povećanje permeabilnosti kože za djelatne tvari, te se ovisno o namjeni, razvijaju različite formulacije pripravaka za dermalnu primjenu. Stupanj prolaska djelatne tvari kroz kožu ovisi o fizičko-kemijskim svojstvima djelatne tvari, fizičkom stanju površinskog sloja kože (SC) i prirodi podloge (npr. polarnosti otapala ili veličini čestica). Ne postoji velik broj ispitivanja koja proučavaju kako veličina čestica utječe na dostavu i apsorpciju djelatne tvari u kožu, ali pretpostavka je da smanjenje veličine čestica uvjetuje povećanje količine djelatne tvari u dubljim slojevima kože (Mardhiah Adib i sur., 2016). Modifikacijom čvrstih lipidnih nanočestica (SLN), odnosno uvođenjem određenog dijela tekućih lipida (ulja) umjesto čvrstih lipida dobivaju se nanostrukturirani lipidni nosači (engl. nanostructured lipid carriers, NLC) (Üner i Yener, 2007). SLN imaju uređenu kristalnu strukturu, dok NLC, zbog korištenja smjese tekućih i čvrstih lipida, imaju specifičnu neuređenu strukturu koja omogućava veće uklapanje i stabilnost uklopljene djelatne tvari (Müller i sur., 2002).
Mostrar más

94 Lee mas

Ususret izazovima obrazovanja za medije i kulturu 21. stoljeća:
Nova znanja i vještine za digitalno, interaktivno i participativno okruženje

Ususret izazovima obrazovanja za medije i kulturu 21. stoljeća: Nova znanja i vještine za digitalno, interaktivno i participativno okruženje

Uz nove metode i oblike učenja potrebno je razviti nove metode ocjenjivanja uspješ- nosti studenata i stupnja napretka. Bolonjski proces uveo je obvezu jasnog definira- nja studentskih postignuća u okviru različitih aktivnosti predispita i ispita, otvara- jući prostor za evaluaciju različitih oblika učenja, doprinosa i aktivnosti studenata. Međutim, uz fleksibilnost i svestranost metoda poučavanja, usporedno se smanjuje i prostor za jedinstvene, krute modele ocjenjivanja. Studenti će u različitim sredina- ma, s različitim poticajima i različitim brzinama neprestano stjecati nove prostore znanja i nove vještine, a to moraju prepoznati i novi oblici vrednovanja tog rada. To se posebno odnosi na područja medijske, kulturne i umjetničke produkcije koja se temelje na kreativnosti, osobnim talentima, individualnosti studenata. Prema prijed- lozima OECD-a, metodologiju ocjenjivanja trebalo bi razvijati u smjeru svakodnev- ne, kontinuirane aktivnosti, praćenja znanja, vještina i razumijevanja studenata, a ne kao jednokratni događaj koji procjenjuje veći obujam znanja. Stoga je važno, kao dio budućih modela obrazovanja za medije, kulturu i umjetnost, „razviti mehanizme za bolje prikupljanje metričkih podataka studenata, mnogo učinkovitije procese dijeljenja podataka i vizualnu prezentaciju rezultata vrednovanjaˮ (Heick, 2015). U procesu promjene i prilagođavanja nastavnih planova i programa te poučavanja za digitalno doba, sveučilišta i fakulteti također dobivaju nove oblike konkurencije. U doba otvorenosti, pristupačnosti i neograničenog pristupa izvorima znanja, sadaš- nji i budući studenti jačaju afinitete i interese za informacijama do kojih dolaze kroz brojne digitalne kanale i platforme - putem iTunesU 12 tečajeva, YouTube tutorijala,
Mostrar más

24 Lee mas

Analiza postojećeg stanja i primjena mjera za podizanje razine sigurnosti na moru za kupače i ronioce

Analiza postojećeg stanja i primjena mjera za podizanje razine sigurnosti na moru za kupače i ronioce

Glava IV, Red na ostalim dijelovima unu- tarnjih morskih voda i teritorijalnog more Republike Hrvatske, odredbom iz čl. 75., zabranjeno je kupanje u lukama, prila- zima lukama, uskim morskim kanalima koji se koriste za plovidbu plovnih ob- jekata, bez prethodno ishodovanog odobrenja nadležne lučke kapetanije. U odredbi čl. 78. st. 1. i st. 2. Pravilnika iz 2005. godine negativnom definicijom propisano je da se zabranjuje kupanje izvan ograđenog morskog prostora uređene plaže, te na udaljenosti većoj od 100 metara od obale prirodne plaže. Iznimka od spomenutog pravila postoji kada su plovidbene opasnosti (pličine, hridi, grebeni) na udaljenosti većoj od 100 metara od kupališta takve prirode da onemogućavaju plovidbu plovnih objek- ta. Uzimajući u obzir spomenuto u odred- bama čl. 75. i čl. 78. Pravilnika iz 2005. godine kupači se mogu kupati isključivo na uređenim ili prirodnim plažama, ali ne na drugim dijelovima morske obale. Osoba koja se kupa na lučkom području povrjeđuje odredbu iz čl. 56. st. 2. Po- morskog zakonika, jer je odredbom iz čl. 30. st. 1. toč.10 Pravilnika iz 2005. prop- isano da je kupanje na lučkom području zabranjeno. Dalje, u odredbi čl. 56. st. 3. Pomorskog zakonika navodi se: „U luci i drugim dijelovima unutarnjih morskih voda zabranjeno je obavljati aktivnosti utvrđene posebnim propisom“. Temeljem ove odredbe moguće je pokrenuti prekršajni postupak protiv osobe koja se kupa na prilazima lukama, uskim prolazi- ma i kanalima koji se koriste za plovidbu, a gdje je zabranjeno kupanje. Povrjeđuje odredbu iz čl. 56. st. 3. Pomorskog za- konika svaka osoba koja se kupa izvan područja koja definirano odredbom u čl. 78. Pravilnika iz 2005. godine, odnos- no koja se kupa izvan ograde uređene plaže ili koja se kupa na udaljenosti većoj od 100 metara od obale. Udaljenost kupača od obale prirodne plaže treba ograničiti na udaljenost od najviše 50 metara, a ograda uređene plaže treba biti postavljena na udaljenosti od najviše 50 metara od obale, osim iznimno kada konfiguracija obale omogućava i veće udaljenosti. Postavljeno ograničenje neće biti učinkovito, ako se ne primjen- juju, dosljedno i uvijek, prekršajno pravne sankcije prema osobama koje ne poštuju postavljena ograničenja 27 .
Mostrar más

10 Lee mas

Izvješće opservatorija za istraživanje i inovacije (RIO) o državama za 2015.: Sažetak.
Hrvatska

Izvješće opservatorija za istraživanje i inovacije (RIO) o državama za 2015.: Sažetak. Hrvatska

Javna politika Glavni ciljevi Strategije pametne specijalizacije i Nacionalne inovacijske strategije i ostalih strateških dokumenata povezanih s istraživanjem i razvojem (vidi Problem 1.) uključuju stvaranje poslovnog okruženja za MSP-ove koje je povoljno za inovacije, jačanje veza između znanosti i poduzetništva i razvoj nužnih „pametnih” vještina za zadovoljavanje poslovnih potreba. Pitanja ljudskih potencijala razmatraju se i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (vidi Problem 3.). U Akcijskom planu za provedbu Strategije pametne specijalizacije predviđeno je nekoliko „infrastruktura” za podupiranje istraživanja i inovacija: centri kompetencija, centri izvrsnosti, klasteri konkurentnosti. S obzirom na smanjeno financiranje istraživanja i razvoja, hrvatska vlada preispitala je i revidirala programe za dodjelu bespovratnih sredstava i preispitala je niz instrumenata za podupiranje ulaganja poduzeća u istraživanje i inovacije. Nekoliko programa financiranja integrirano je u program Poduzetnički impuls 2015. (IRCRO, RAZUM i Program provjere inovativnog koncepta) koji se financira iz zajedničkog projekta Svjetske banke i MZOS-a koji se financira kreditom IBRD-a – Drugi projekt znanosti i tehnologije i kojim upravlja HAMAG-BICRO). U programu Poduzetnički impuls 2015. predviđeno je i nekoliko mjera usmjerenih na olakšavanje pristupa kapitalu, uključujući programe početnog kapitala i kapitala za početne faze poslovanja. Očekuje se i objava nekoliko programa za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti istraživanja i inovacija koji se financiraju iz ESIF-a. Te će programe provoditi Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poduzetništva i obrta.
Mostrar más

13 Lee mas

Razvoj i validacija RP-HPLC metode za analizu višekomponentnog sirupa za kašalj

Razvoj i validacija RP-HPLC metode za analizu višekomponentnog sirupa za kašalj

gradijentno eluiranje sa mobilnom fazom koju čine voda (čiji je pH podešen na 2,5 sa ortofosfornom kiselinom) i acetonitril kao organski rastvarač. Za detekciju ispitivanih jedinjenja korišćen je UV/VIS detektor podešen na 210 nm ( doksilamin sukcinata, efedrin-hidrohlorida, dekstrometorfan-hidrobromida i natrijum-benzoata) tj. 270 nm (paracetamol). Kako je definisana metoda namenjena za identifikaciju i određivanje aktivnih supstanci i konzervansa u sirupu za kašalj, od parametara validacije ispitani su: selektivnost/specifičnost, linearnost, tačnost i preciznost. Svaki od parametara je statistički potvrđen. Dobijene vrednosti statističkih parametara (r 0,999, CV 2 % i Recovery od 98 % – 102 %) ukazuju da je definisana RP– HPLC metoda pogodna za identifikaciju i određivanje doksilamin-sukcinata, efedrin- hidrohlorida, dekstrometorfan-hidrobromida, paracetamola i natrijum-benzoata u sirupu za kašalj.
Mostrar más

14 Lee mas

Skripta za tečaj informatike i računalstva

Skripta za tečaj informatike i računalstva

Tipkovnica je skup tipki (ili tipki) koje su organizirane u jednu cjelinu, a njihova svrha je da omogu ć avaju slanje signala nekom stroju ili aparatu. Svaka tipka na tipkovnici obi č no ima jedinstvenu funkciju, ali u praksi zbog komfornosti operatera i prakti č nosti, u izgradnji tipkovnice nekim tipkama dodjeljuje se više funkcija, a isto tako je mogu ć e

41 Lee mas

Agenda I. APERTURA DE LA MESA DE TRABAJO

Agenda I. APERTURA DE LA MESA DE TRABAJO

Cada organismo de la administración central y descentralizada funcionalmente debe organizarse internamente en función de sus objetivos, de la naturaleza de sus actividades y operaciones,[r]

69 Lee mas

Dizajn za AAL integrirani namještaj za brigu i pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom

Dizajn za AAL integrirani namještaj za brigu i pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom

i zdravlju ukupnoga europskoga gospodarstva, konkurentnosti, kreativnosti, inovativnosti, zapošljavanju i izvo- zu. Sektor proizvodnje namještaja osigurava europskom gospodarstvu 1,08 milijuna radnih mjesta, a jedan od ključnih čimbenika poboljšanja stanja u sektoru jesu buduće potrebe europskog stanovništva. Do 2050. godine u EU-u se očekuje porast broja stanovnika u dobi od 65 i više godina za 70 %, a stanovnika starijih od 80 godina za 170 %. Život potpomognut okolinom (Ambient Assisted Living – AAL) omogućuje ljudima da dulje žive kod kuće unatoč njihovim kognitivnim ili fi zičkim poteškoćama. AAL je odgovor na sve veći broj starijih osoba u većini europskih gospodarstava te je riječ o sektoru koji stvara nova radna mjesta. Namještaj za starije osobe i osobe s invaliditetom mora biti poseban zbog specifi čnih potreba njegovih korisnika. Funkcionalnost tog namještaja ovisi o dobroj kombinaciji dizajna i ergonomije, osnovne elektronike, psihologije i AAL-a.
Mostrar más

9 Lee mas

MESA REDONDA:  S I F I L I S

MESA REDONDA: S I F I L I S

La Mesa acordó que dijera algunas palabras respecto a las nuevas o últimas informaciones en relación con el problema de la sífilis. Cuan- do se revisa la historia de esta enfermedad, que ya es bastante larga, se encuentra, como es el caso de otras, que ha pasado por períodos en que se han hecho magníficas contribuciones de índole clínica, diagnóstica, inmunológica, histopatológica, terapéutica, etc., y se han intercalado otros períodos en que los aportes de significación han sido muy pocos; algunas veces esto último se ha debido a que otros grandes problemas de salud pública han recabado la atención de los investigadores y han absorbido la mayor parte de los recursos técnicos y económicos, otras veces estos lapsos de quietud se han relacionado con una especie de aceptación general de que la afección había llegado a ser su- ficientemente conocida en sus diferentes aspectos o aun, y fue lo que ocurrió en el decenio 1946-1955, en que se tuvo la creencia de que la penicilina extinguiría completamente la sífilis y, por supuesto, ya no tenía mucha importancia ahondar en su estudio.
Mostrar más

45 Lee mas

Rashladni uređaj za hlađenje i točenje pića

Rashladni uređaj za hlađenje i točenje pića

Rashladni uređaj ima zadatak akumulirati rashladnu energiju u obliku 15 kg leda. Mjerenjem je ustanovljeno da čitav proces hlađenja vode temperature 10 °C do stvaranja 15 kg leda traje približno 2 sata i 30 minuta. Prvi sloj leda počinje se javljati nakon 20 minuta rada uređaja. Proračun stvaranja sloja leda provest će se za srednju temperaturu isparavanja od početka stvaranja leda do isključivanja uređaja koja je dobivena mjerenjem i iznosi približno -6 °C. Za temperaturu hladne vode uzima se srednja vrijednost izmjerena u istom periodu i iznosi približno 2,5 °C. Radi pojednostavljena proračuna uvodi se konstantna vrijednost koeficijenta prijelaza topline na strani radne tvari tijekom isparavanja. Na koeficijent prolaza topline kroz stjenku cijevi veći utjecaj ima medij sa manjim koeficijentom prijelaza topline. Koeficijent prijelaza topline na strani vode znatno je manji od koeficijenta prijelaza topline na strani radne tvari stoga uvedena pretpostavka neće znatno utjecati na rezultat.
Mostrar más

57 Lee mas

Sistem Za Napajanje Motora Gorivom i Vazduhom

Sistem Za Napajanje Motora Gorivom i Vazduhom

21 7. ZAKLJUČAK Pogonske i upotrebne karakteristike motora određuju odnos izlaza i ulaza u motor, tj. način i uslov odvijanja procesa u motoru. Ovo znači da se na izlaz iz motora (obrtni moment, ugaona brzina, izduvni gasovi i slično) može uticati regulisanjem unutrašnjih procesa u motoru u svim fazama, uslovima i režimima rada motora. Na odvijanje unutrašnjih procesa, a time i na izlaz iz benzinskog motora utiče niz parametara, od kojih su najvažniji sastav i kvalitet smješe goriva i vazduha i sistem za paljenje. Na sastav i kvalitet smješe utiče više faktora: temperatura i barometarski pritisak vazduha, temperatura motora, opterećenje i ugaona brzina i drugo, a na paljenje – opterećenje i ugaona brzina. Da izlaz iz motora ne bi (ili da bi što manje) zavisio od svih uticajnih faktora, neophodno je da se neprestano, za vrijeme rada motora, izvode intervencije u sistemu za napajanje gorivom i pripremu smješe i u sistemu za paljenje pri promjeni bilo kojeg od uticajnih faktora. Da bi se to omogućilo, potrebni su odgovarajući automatski uređaji, a da bi oni mogli da funkcionišu, potrebne su odgovarajuće informacije, njihova obrada i korišćenje.
Mostrar más

23 Lee mas

ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

El Gerent manifesta que és un document dinàmic, es possible que el dia a dia ens obligue a fer canvis. El document recull les sensibilitats del Comitè de Salut i Seguretat Laboral. Els canvis produïts han segut per millorar la seguretat. Tot el personal ha de complir. El personal sensible, està exempte de venir a treballar, ara ja s’arrima la nova normalitat. Es donarà flexibilitat. L’exempció no sempre serà possible. El Teletreball ha funcionat molt be, ha segut molt positiu. Hi ha que començar a negociar el teletreball amb la representació sindical. Ja hi ha esborranys de modificació legislativa del teletreball.
Mostrar más

6 Lee mas

Izbor materijala za oplatu mlina za usitnjavanje pri recikliranju električnog i električkog otpada

Izbor materijala za oplatu mlina za usitnjavanje pri recikliranju električnog i električkog otpada

Hoće li se na određeno svojstvo postaviti donja ili gornja granična vrijednost (tj. minimum ili maksimum) ovisi o željenim karakteristikama koje su određene primjenom, pa se postojeće vrijednosti nazivaju donjim, odnosno gornjim. Tako npr., ako se traži otporan, ali lak materijal, postavlja se donja granica za čvrstoću i gornja za gustoću. Na taj se način mogu eliminirati svi nepogodni materijali iz baze podataka; dakle, oni kod kojih svojstva izlaze izvan postavljenih granica, a preostale treba uključiti u konačnu usporedbu. Zbog toga se metoda graničnih vrijednosti svojstava obično primjenjuje za optrimiranje pri izboru materijala i proizvodnih postupaka gdje je relativno velik broj mogućih varijanti. Sužavanjem broja materijala dolazi se do prihvatljivog skupa, pogodnog za daljnju analizu. Nakon analize traženih svojstava, koja su bitna za razmatrani slučaj, svakom se svojstvu pridružuje neki faktor važnosti (digitalno – logičkom metodom) da bi se nakon toga izračunao pokazatelj vrednovanja M za svaki pojedini materijal. Pokazatelj vrednovanja M računa se prema izrazu (14):
Mostrar más

85 Lee mas

Reunión de la Mesa Directiva de la A I S S

Reunión de la Mesa Directiva de la A I S S

Toma también la iniciativa en el estudio de problemas complicados de seguridad social y organiza reuniones de comisiones técnicas a fin de estudiar dichos problemas; publica un boletín m[r]

6 Lee mas

I LIGA REGIONAL TENIS DE MESA CLM

I LIGA REGIONAL TENIS DE MESA CLM

Para todas las jornadas, se requiere de un pabellón deportivo con espacio suficiente para albergar un mínimo de 10 - 12 mesas de entrenamiento y/o competición (en función de las inscripciones) con sus vallas separadores en áreas de juego de una medida mínima de 10 x 4 metros, con sus correspondientes mesas de juego, mesa y silla de árbitro, sillas para entrenadores/delegados, marcadores y numeración en las mesas.

8 Lee mas

Citrinin u hrani i hrani za životinje

Citrinin u hrani i hrani za životinje

Slika 1. Strukturna formula izomera citrinina (Xu i sur., 2006) Figure 1. Structural formula of citrinin isomers (Xu et al., 2006) Citrinin je jednostavna molekula relativno male molekul- ske mase (250,25 g/mol) koja kristalizira u obliku žutih iglica. Predstavlja žuti ciklički spoj koji ima slobodnu karboksilnu skupinu i može oblikovati kelatne komplekse. Slabo je topljiv u vodi, ali je dobro topljiv u natrijevu hidroksidu, natrijevu karbonatu, natrijevu acetatu, metanolu, acetonitrilu, etanolu i većini ostalih polarnih organskih otapala. Djelomična fotoraz- gradnja se događa pod ultraljubičastim svjetlom u otopini, kao i u krutom stanju. Citrinin je razgadiv i u kiselim i lužnatim medijima i pod utjecajem topline (Xu i sur., 2006). Termola- bilan je u vodenim otopinama na temperaturi iznad 70 ºC te se raspada na citrinin H2 koji ne pokazuje značajnu citotok- sičnost i citrinin H1 koji se sastoji od dvije molekule citrinina i pokazuje veću toksičnost u odnosu na početni spoj (EFSA, 2012). Temperatura tališta citrinina je 172 ºC, a apsorpcijski maksimum (UV) je 333 nm u metanolu (Xu i sur., 2006, Abou- Zeid 2012).
Mostrar más

7 Lee mas

Show all 10000 documents...