Top PDF SEPARATA AL PLEC DE BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE L OBRA AMB CONDICIONS ADDICIONALS QUE MODIFIQUEN O AFECTEN EL CONTINGUT DEL PROJECTE.

SEPARATA AL PLEC DE BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE L OBRA AMB CONDICIONS ADDICIONALS QUE MODIFIQUEN O AFECTEN EL CONTINGUT DEL PROJECTE.

SEPARATA AL PLEC DE BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE L OBRA AMB CONDICIONS ADDICIONALS QUE MODIFIQUEN O AFECTEN EL CONTINGUT DEL PROJECTE.

... AL PLEC DE BASES CLAU OBRA: CLT-12917 Pàgina 2 de 5 ...lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible amb la versió ...al plec de bases i a la ...

5

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:

... general per als licitadors: 1.1.- Redacció del projecte bàsic i d'execució, i posterior Direcció d’Obra i certificació d’eficiència energètica de final d’obra corresponent a les Obres de RAM Millores ...

6

SEPARATA AL PLEC DE BASES AMB CONDICIONS ADDICIONALS QUE MODIFIQUEN O AFECTEN EL CONTINGUT DEL PROJECTE

SEPARATA AL PLEC DE BASES AMB CONDICIONS ADDICIONALS QUE MODIFIQUEN O AFECTEN EL CONTINGUT DEL PROJECTE

... d’IVA per obtenir el pressupost d’execució per ...del Plec de Bases, al final de la Memòria descriptiva l’Oferta s’inclourà la relació de subcontractistes i ...directament amb mitjans ...

13

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DE

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DE

... i per tal de permetre i agilitar les segones adjudicacions d’aquesta i/o altres promocions de la mateixa tipologia o tipologies que estiguin o quedin vacants, les llistes d’espera del contingent general, reserva ...

13

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DE

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DE

... d’Habitatge amb Protecció Oficial de ...i per tal de permetre i agilitar les segones adjudicacions d’aquesta promoció, les llistes d’espera del contingent general i la reserva específica territorial, ...

12

TREBALLS A REALITZAR I SEPARATA AL PLEC DE BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:

TREBALLS A REALITZAR I SEPARATA AL PLEC DE BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU:

... Aquesta documentació no eximirà al Consultor de realitzar el plec de prescripcions tècniques i altres documents necessaris per la correcta definició, específic per a aquest projecte.. E[r] ...

6

PLEC DE CONDICIONS PER A L ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE VENDA I/O ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, MITJANÇANT UN PROCÉS DE CONCURRÈNCIA D OFERTES, DE 4

PLEC DE CONDICIONS PER A L ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE VENDA I/O ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, MITJANÇANT UN PROCÉS DE CONCURRÈNCIA D OFERTES, DE 4

... L’adjudicació en règim de venda i/o lloguer amb opció de compra, mitjançant un procés de concurrència d’ofertes, dels locals comercials, propietat de l‘Institut Català del Sòl, situats [r] ...

11

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NÚM

... Per a la correcta instal·lació del mòdul de rentat mural, l’empresa adjudicatària es trobarà a peu d’equip les següents preinstal·lacions:... 9 Pressa d’aigua descalcificada, freda i c[r] ...

11

Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. Plec de Condicions

Projecte per a la millora de la Urbanització del barri de Montrodon de Taradell. Plec de Condicions

... Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als p[r] ...

260

Plec de prescripcions tècniques del procediment obert per a l adjudicació del contracte de serveis per al desenvolupament d un

Plec de prescripcions tècniques del procediment obert per a l adjudicació del contracte de serveis per al desenvolupament d un

... disposarà per a dedicar-se a aquest projecte i els criteris per a la seva ...desenvolupar per cada persona assignada a l’equip i la seva dedicació (%) sobre el total del procés i per ...

19

Plec de condicions tècniques que regiran el procediment obert per a l adquisició d equipament informàtic per a l Ajuntament de Tarragona

Plec de condicions tècniques que regiran el procediment obert per a l adquisició d equipament informàtic per a l Ajuntament de Tarragona

... treball, per tal de fer un master amb tot el programari habitual de l’Ajuntament, que entregarà a l’empresa adjudicatària en el termini d’una setmana des de la seva ...

7

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A GENT GRAN A SANT CUGAT DEL VALLÈS

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE LLOGUER PER A GENT GRAN A SANT CUGAT DEL VALLÈS

... presents Bases, el llogater autoritza expressament a Promusa a cedir les seves dades a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes i departaments, als departaments de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ...

11

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D AJUTS AMB CÀRREC A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DEL 0,7% DEL PRESSUPOST COL LEGIAL.

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D AJUTS AMB CÀRREC A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DEL 0,7% DEL PRESSUPOST COL LEGIAL.

... ICAB, com de les corresponents a altres finançadors i haurà de ser expressament aprovat per la Junta de Govern. e) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el progr[r] ...

11

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D AJUTS AMB CÀRREC A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DEL 0,7% DEL PRESSUPOST COL LEGIAL.

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D AJUTS AMB CÀRREC A LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DEL 0,7% DEL PRESSUPOST COL LEGIAL.

... ICAB, com de les corresponents a altres finançadors i haurà de ser expressament aprovat per la Junta de Govern. e) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el progr[r] ...

10

ANNEX A. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DEL NOU GESTOR DE COMUNICACIONS UNIFICADES

ANNEX A. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER AL PROJECTE DE IMPLANTACIÓ DEL NOU GESTOR DE COMUNICACIONS UNIFICADES

... habilitat per suportar aplicacions avançades en els camps dels serveis de les comunicacions unificades, serveis de missatgeria vocal, serveis de gestió d’usuaris i trucades, serveis de directori, serveis de ...

12

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER A LA BRIGADA JOVE D ESTIU 2016 DE L AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER A LA BRIGADA JOVE D ESTIU 2016 DE L AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

... Amb l’objectiu de donar prioritat als/les joves que no hagin format part de la Brigada jove en edicions anteriors, es farà un primer sorteig amb les persones c[r] ...

8

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER GENERAL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

BASES PER A L ADJUDICACIÓ D HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER GENERAL A SANT CUGAT DEL VALLÈS

... d’acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs ...que per qualsevol altre motiu, han establert la seva residència a una altra localitat i ...

9

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES

... aquest plec de prescripcions ...d’aquest plec, sense que sigui necessari per la seva connexió i correcte funcionament realitzar cap modificació de les instal·lacions ...mà. Per tant, els preus ...

6

[PROJECTE FASE-3 D URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT HILARI] PLEC DE CONDICIONS OBRA CIVIL

[PROJECTE FASE-3 D URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT HILARI] PLEC DE CONDICIONS OBRA CIVIL

... Kg per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, ...

130

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE TRES HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA MUNICIPAL A L ILLA 2 DEL MAS LLUÍ

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE TRES HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA MUNICIPAL A L ILLA 2 DEL MAS LLUÍ

... d’adjudicatari per rigorós ordre de la convocatòria, a la primera persona adjudicatària en reserva i successivament a la següent, fins la formalització definitiva de la compravenda derivada de ...

11

Show all 10000 documents...