Top PDF Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

... Un quatre de vuit amb folre ...cació i funcionalitat, es planteja un treball complementari que es farà a l’aula, centrat en la cultura popular i tradicional que evidenciï la ...

26

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

... festivitats— i els Quatre Fuets anuncien el principi de les ...Infantil i la Patum ...(dimonis amb maces i fuets), les Guites (monstres que envesteixen), l’Àguila, els nans capgrossos, ...

26

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

... Cante amb copla de tres o quatre ...amenc i té moltes variants que es classifi quen tenint en compte la procedència (Cadis, Sevilla, Jerez de la Frontera o ...pausat i solemne per ballar, ...

16

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

Flamenk: Alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

... comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la natura i la seva història, infonent un sentiment d’identitat i continuïtat i contribuint així a promoure el ...

26

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

... contacte amb el medi físic i social, pel coneixement de les normes socials establertes, per la interacció amb altres persones: pares, mares, germans, amics, professorat ...relacions amb els ...

590

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

... repetidament, amb reiteració i persistència en el ...delicte i els símptomes de la salut mental o emocional que presenta la víctima (Arce, Fariña i Vilariño, ...determinat i, per tant, ...

99

Educació: informe sectorial 2013

Educació: informe sectorial 2013

... formació amb el creixement econòmic, en concret, la teoria del capital humà considera l’educació com a una inversió que permet incrementar la seva dotació de capital ...persones i en conseqüència els seus ...

23

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... bressol i llars d'infants (0-3 anys) 635 269 864 1.768 Educació infantil (3-6 anys) ...4.389 Educació primària (6-12 anys) 3.835 4.967 119 8.921 Educació Secundària Obligatòria ...

51

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

Prevenció del sobrepès i l’obesitat a través d’un estil de vida actiu per a alumnes d’educació secundària obligatòria

... Solá i García Merita (1998, 1999), els quals proposaren unes variables que actualment es tenen en compte, a més de ser ampliades i modificades en qüestionaris per determinar l’estat de les diferents ...

96

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

... (abans i després del programa), i es compararan també els resultats amb els del curs ...motivació i/o interès dels alumnes respecte a l'assignatura s'avaluarà mitjançant les seues pròpies ...

86

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

... fets i esdeveniments resumits al límit i que no s’aprofundeixen i ni tan sols es correlacionen; i el segon, perquè la informació que es troba recollida als manuals escolars no respon als ...

55

Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva

Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva

... afrontar amb més èxit l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura, o si es tracta més aviat d’una de les conseqüències de ...fins i tot abans que els nens sàpiguen ...argumenten i mostren, ...

17

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

El turisme cinematogràfic: un tema transversal a l'educació secundària obligatòria

... començar amb aquesta selecció, no hi ha un exemple més paradigmàtic sobre l’enorme influència que ha tingut sobre l’ indústria turística que el de la trilogia cinematogràfica del Senyor dels ...(2002), i ...

83

La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària

La Química Computacional com a eina per promoure l’aprenentatge basat en models en els centres d’educació secundària

... orbitals” i a “Basis Set” l’opció ...dreta i la plataforma ens enviarà de nou cap a la pantalla ...resultat i anem a la pestanya “Molecular Orbitals”, que conté els orbitals calculats (Figura ...

80

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

... específiques i -se de criteris per valorar una innovació educativa és una tasca complexa, ni es pot sintetitzar en unes regles bàsiques, s’ha de contextualitzar en el lloc on s’ha de dur a ...estratègies i ...

135

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

... nuclear i vertebrador de tot el procés educatiu i la majoria de les seves actuacions s'han de plantejar a partir del ...Acadèmica i Professional (POAP) i el Pla d'Acció Tutorial (PAT), ...

75

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

La sexualitat humana al primer curs de l’educació secundària obligatòria

... adolescents i és aquí on es pot parlar de la importància dels ...global i connectada, el paper dels docents és vital per a una educació sexual positiva, alliberadora i comprensiva amb ...

90

Pla Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central de la MPGM per a la Renovació de les Àrees Industrials del Poblenou -districte d'activitats 22@bcn- : aprovació definitiva

Pla Especial de Reforma Interior del Sector Parc Central de la MPGM per a la Renovació de les Àrees Industrials del Poblenou -districte d'activitats 22@bcn- : aprovació definitiva

... l’Eixample, i proposa una mecànica de substitució de volums, sobre la pauta de la descomposició actual dels complexes fabrils del ...relació i accessibilitat, i valorant els antics passos com a llocs ...

64

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... Aproximadament 113 km separen Tunísia de Lampedusa, l’illa de les tragèdies. De les costes tunisenques parteixen les barcasses carregades de persones que volen emigrar a Europa. El centre de reclutament se situa a ...

18

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... molt, i compto que havia estat així perquè fins aquell dia quan sentia la paraula néixer raonava una pensada lluent i llisa, sense ...d’acord amb els qui deien que jo tenia una mena de pressa per ...

12

Show all 10000 documents...