• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

PDF superior Ús i necessitat de formació dels docents en TIC de 1Library.Co

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

... desenvolupament dels nins. Les TIC proporcionen el contacte amb noves formes de descobrir, experimentar i crear projectes que no es limiten a l'espai físic on es troben, sent possible recórrer a ... See full document

27

Curs de formació en les TIC

Curs de formació en les TIC

... Presentació i amb una amplia plantilla de professorat amb perfils molt diferents, es detecta inicialment la necessitat d’una formació continuada del professorat en les ...innovació i ... See full document

91

Actituds dels docents cap a la diversitat cultural

Actituds dels docents cap a la diversitat cultural

... l´actitud dels docents i aquesta està directament relacionada amb la formació que aquests tenen cap a la diversitat ...un dels aspectes fonamentals que es deu tindre en compte per a ... See full document

54

Importància de la formació universitària dels mestres d’audició i llenguatge

Importància de la formació universitària dels mestres d’audició i llenguatge

... tercer i darrer lloc, una millor adequació dels continguts presents a aquesta formació inicial, relacionats amb la realitat pràctica de l’ensenyament, permet que els futurs docents posin en ... See full document

33

Educació artística i patrimonial a l’escola: una aproximació a la situació actual de Mallorca

Educació artística i patrimonial a l’escola: una aproximació a la situació actual de Mallorca

... la necessitat que la societat conegui i comprengui els significats tant intrínsecs com extrínsecs de ...l’art. I per això, afirma, és necessària una formació específica dels ciutadans ... See full document

42

Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies

Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies

... Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a algunes metodologies educatives, unes avantguardistes, com ara l’autoaprenentatge, i, d’altres, més tradicionals com ara la classe ...flexibilitzar ... See full document

88

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

... els docents no esdevinguin analfabets tecnològics, tot intentant adequar les necessitats formatives a cada ...la formació a la realitat de cada ...nous docents tinguin un coneixement i domini ... See full document

135

Les actituds dels docents cap a les TIC a partir de la pràctica reflexiva

Les actituds dels docents cap a les TIC a partir de la pràctica reflexiva

... les TIC del món educatiu. Un dels reptes pedagògics futurs consisteix a integrar les TIC dins dels processos d'ensenyament-aprenentatge de manera ...canvis i incertesa neixen les ... See full document

86

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

... explotat i amb certa reticència alhora de ser utilitzat, són les xarxes ...comunicació i accés immediat a la informació i d’ús constant entre els ...Aróstegui i Guerrero (2014) feren un estudi ... See full document

72

Els materials multimèdia en línia al batxillerat d'Arts Plàstiques : Anàlisi i utilització didàctica en els centres de secundària

Els materials multimèdia en línia al batxillerat d'Arts Plàstiques : Anàlisi i utilització didàctica en els centres de secundària

... classificació dels materials didàctics que alguns ofereixen és molt generalista, doncs malgrat quasi sempre hi figura el nivell educatiu dels estudiants a qui van adreçats, a vegades no es contemplen les ... See full document

54

Memòria 2009

Memòria 2009

... la necessitat d'avançar cap a un nou model de competitivitat, cal destacar la conclusió compartida d'identificar el capital humà com a element clau per aconseguir un teixit productiu innovador que permeti ... See full document

56

La convivència als centres d'educació secundària  Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives

La convivència als centres d'educació secundària Crear espais per construir relacions positives i reduir els conflictes mitjançant les pràctiques restauratives

... 27 necessitat d’establir propostes comunes entre tot el claustre de professors per tal que tinguin sentit i coherència les accions i propostes ...La formació dirigida al professorat és una ... See full document

92

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

... complementaria i destinada als adults amb una certa base de ...l’analfabetisme i els grups educativament parlant ...d’ensenyament, i es va començar a parlar d’educació ...metodologia i uns ... See full document

6

Disseny d'un curs de formació virtual per a docents : El llibre digital a la plataforma Weeras

Disseny d'un curs de formació virtual per a docents : El llibre digital a la plataforma Weeras

... Tal i com ha informat l’editorial, per la seva experiència en els anteriors cursos de formació, l’edat dels participants és molt variada, des de 22 a 60 anys, per la qual cosa el nivell de ... See full document

92

Pla d'Actuació 2008-2011: Districte de Ciutat Vella

Pla d'Actuació 2008-2011: Districte de Ciutat Vella

... neuràlgic i vital referent de tota la ...veïnals dels seus quatre barris i les aspiracions i reptes d’una de les ciutats més dinàmiques social i econòmicament del ...recer i ... See full document

40

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

... Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona com a instrument d’administració educativa a la ciutat, és el responsable de la planificació de la FP pública a Barcelona, amb una oferta pública, concertada i privada ... See full document

8

Pla de negoci basat en el programari lliure Metaeditor per a la generació automàtica de paraules clau

Pla de negoci basat en el programari lliure Metaeditor per a la generació automàtica de paraules clau

... massiu i una segon servei “premium” amb el tractament massiu i que sigui accessible en línia en un compte de ...de formació, assessorament, desenvolupament de taxonomies i desenvolupament ... See full document

43

El període d’adaptació i les percepcions dels docents

El període d’adaptació i les percepcions dels docents

... Un dels subapartats que trobem en aquest punt tracta la qüestió del infant que no s’acaba d’adaptar, i totes les professionals entrevistades coincideix que si aquest no s’acaba d’adaptar s’allarga el ... See full document

65

Música i literatura per créixer emocionalment

Música i literatura per créixer emocionalment

... Tot això és possible gràcies a la narració de fets semblants a la realitat dels infants i pel procés d'identificació que aquests poden dur a terme. "Pueden sentirse identificados con los protagonistas ... See full document

38

Resum d'activitats facilitat per les associacions de consumidors que formen part del Consell Municipal de Consum [2010]

Resum d'activitats facilitat per les associacions de consumidors que formen part del Consell Municipal de Consum [2010]

... de formació, informació, assessorament, defensa jurídica col·lectiva i estudis ...Un dels objectius primordials d’AICEC-ADICAE per al 2010 era precisament fomentar i potenciar la participació ... See full document

17

Show all 10000 documents...