Top PDF Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

... keressen, és az egész életen át tartó tanulást segítse elő a későbbiek ...gye és Vajdaság képviselői az érintett ...megvitassanak, és javaslatokkal álljanak elő a szerb kormány ...Vajdaságban, ...

156

A hazai társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata a káoszelmélet eszközével

A hazai társadalmi-gazdasági mutatók vizsgálata a káoszelmélet eszközével

... jelzőszámoké, és az alsó bifurkációs vonalak ágai között is ...1960 és 1991, valamint az 1992 és 2013 ...(1,322 és 1,534) itt is növekedést ...

28

A sertéshús-előállítás és -fogyasztás gazdasági elemzése

A sertéshús-előállítás és -fogyasztás gazdasági elemzése

... termelőknek és kiskereskedőknek egyaránt előnyös ismerniük a korrelált együtthatójú modell specifikációt, mivel megmutatja az ilyen feltételes választási értékelések egymással összefüggő ...együttható és ...

21

A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban

A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban

... változást és a gazdasági és regionális fejlődést (Schumpeter, 1980), az elmúlt néhány évtizedben a fent megfogalmazott kutatási egység eltolódott különböző aggregátumok vizsgálatára: vállalkozások, ...

14

Közszolgáltatások és térbeli koncentráció

Közszolgáltatások és térbeli koncentráció

... a gazdasági potenciál térbeli koncentrációja a kü- lönböző területi determinációk ...jellemezhetik és differenciálhatják az egyes területi egy- ségeket társadalmi-gazdasági helyzetük és ...

22

Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán

Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán

... boldogabbak, és a munkahelyen megélt boldogság-élményük is ...feladatokat és a képességeiket magas szinten szinkronba tudják hozni a flow-él- mény növelése ...adásának és elfogadásának képessége (az ...

12

La Idea és només una de les peces

La Idea és només una de les peces

... - Pla d’empresa: et preguntes què ha de contenir un pla d’empresa? No saps per on començar? A través del Pla d’empresa tan sols hauràs de limitar-te a explicar la teva idea i desenvolupar tots aquells aspectes que cal ...

9

A társadalmi gazdaság posztszocialista sajátosságai Kelet-Közép-Európában

A társadalmi gazdaság posztszocialista sajátosságai Kelet-Közép-Európában

... keleti és nyugati felének társadalmai, azoknak a tőkés gazdaság hatásaira való reagálása között már az államszocialista rendszer kiépülése előtt is voltak ...Nyugat és Kelet közötti – jellegéből ...31 ...

16

Miért és mitől védjük a fogyasztókat?: Aszimmetrikus információ és/vagy korlátozott racionalitás

Miért és mitől védjük a fogyasztókat?: Aszimmetrikus információ és/vagy korlátozott racionalitás

... Egy – az amerikai szövetségi versenyhatóság (Federal Trade Commission, FTC) által kezdeményezett – kutatás éppen egy olyan kognitív hibára hívta fel a figyelmet, amit a szabályozás generált (Lacko–Pappalardo [2004]). A ...

28

Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban – régen és ma

Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban – régen és ma

... bővülésével és végzett hallgatók szeniorrá, a Collegium tanárává válásával az órakínálat folyamatosan ...1998 és 2004 között évente két-három új bentlakó és bejáró taggal bővült a közösség, majd az ...

42

És Nou Barris +

És Nou Barris +

... Us presentem el resultat del compromís amb els ciutadans i ciutadanes de Nou Barris durant aquest mandat que tot just acabem. És el compromís de les mesures consensuades a cadascun dels nostres barris per seguir ...

44

La independència és irreversible

La independència és irreversible

... Reig veu en tot plegat moltes incongruències –“si dorms amb la teva pa- rella, per què no pots ba- llar amb ella?”– i una greu indefinició legal, davant de la qual els ajuntaments, que són els principals pro- gramadors, ...

42

Sage Murano. Qué és?

Sage Murano. Qué és?

... El Portal del Empleado es la nueva solución de SAGE, 100% web, que permite realizar una gestión laboral más abierta, más cercana al trabajador.  Consulta y modificación de datos básico[r] ...

32

L automatització és:

L automatització és:

... Sistema de Control sensor actuador EIXIDA ENTRADA SISTEMA AUTOMÀTIC SENSORS Posició Finals de carrera Sensors de proximitat Posició Pressió Temperatura Llum Humitat Eix[r] ...

22

Bosch, Anna – UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE SI EL FER DE LES DONES HI ÉS VISIBLE

Bosch, Anna – UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE SI EL FER DE LES DONES HI ÉS VISIBLE

... ja és més difícil si no disposem de la informació ...no és renovable però és poc contaminant podria jugar un paper important durant la transició cap a un model ...primer és l’estalvi energètic ...

5

Vezető/leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői

Vezető/leader versus etika avagy az etikus leaderi magatartás jellemzői

... Conger és Kanungo (1987) a karizmatikus vezetés magatartástudományi alapokra épülő elmélete alapján megfogalmazható, hogy leader az, aki sikert kovácsol abból, hogy támogatja munkatársait, erősíti önbizalmukat, ...

12

A konvencionális és az újszerű metaforák megértési folyamata a serdülő és fiatal felnőtt korosztály esetében

A konvencionális és az újszerű metaforák megértési folyamata a serdülő és fiatal felnőtt korosztály esetében

... 6 és 13 éves kor között fokozati ...kontextusnak és a szituációnak megfelelően próbálták értelmezni, ám az esetek nagy részében azonban nem a beszélő szándékainak megfelelően interpre- tálták a ...Az ...

21

A hagyományos és az újító Csáth

A hagyományos és az újító Csáth

... – és talán csak annyiban – figyelemreméltó, hogy nézõ- pontja szigorúan egyetlen személybe rögzül, és onnan egyszer sem mozdul el; a nézõpont azé a gyilkosé, aki retteg a „fekete csöndtõl”, aki minden ...

8

A metán természetes és antropogén forrásai, a hazai metán kibocsátás számbavétele és pontosítása a vadállomány emissziójával

A metán természetes és antropogén forrásai, a hazai metán kibocsátás számbavétele és pontosítása a vadállomány emissziójával

... takarmány és annak elfogyasztásának a bizonytalanságából ered, hanem a vad életkorából és tömegéből ...9; és 11,5 hónapos egyedek közötti metán emisszió értéke 26–26%-kal növekszik a ...

49

Az intézményi gazdaságtan és a főáram

Az intézményi gazdaságtan és a főáram

... többletgazdaság és a hiánygazdaság is teljesen általános érvényű mikroökonómiai ...miért és miképpen vezet el a köztulajdonon alapuló rendszer elkerül- hetetlenül nemcsak a hiányhelyzetek kialakulásához, ...

23

Show all 10000 documents...