• No se han encontrado resultados

1r BATXILLERAT Curs 2018/19 REUNIÓ INICI DE CURS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1r BATXILLERAT Curs 2018/19 REUNIÓ INICI DE CURS"

Copied!
25
0
0

Texto completo

(1)

1r BATXILLERAT Curs 2018/19

REUNIÓ INICI DE CURS

(2)

TUTORS

1r batx A : Muntsa Estrada (professora CMC) 1r batx B : Carmina Martí (professora Economia)

● Orientador personal.

● Orientació per millorar el rendiment acadèmic (hàbits d’estudi, elecció d’optatives, integració en el grup).

● Coordinador de tot l’equip de professors que actuen sobre els seus fills/es.

● Connexió entre l’escola i la família. Ús de l'agenda/correu/telèfon per concertar entrevistes.

(3)

CONTACTE: mail i horari d’atenció a les famílies

Muntsa Estrada :

muntsa.estrada@numancia.cat

dilluns 10.15 i 11.40 - dimarts 9.15 i 12.40 - dimecres 12.40

● Carmina Martí:

carmina.marti@numancia.cat

dimarts 9.15 i 11.40 - dimecres 10.15 -divendres 9.15

● Coordinadora batxillerat

Leticia Segura:

leticia.segura@numancia.cat

dimarts 11.35 fins 13.35/ dijous 11.35

(4)

Calendari del curs 2018/19

lliurament notes avaluació inicial : setmana 5 al 8 de novembre 2018

Lliurament de notes curs:

1r Trimestre: 14/9/2018 al 5/12/2018 . 21 desembre 2018 2n Trimestre: 10/12/2018 al 1/3/2019. 29 de març de 2019

3r Trimestre: 4/3/2019 al 13/6/2019. Notes finals : 28 de juny de 2019

(5)

VACANCES

Nadal: 24 de desembre de 2018 - 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos)

Setmana Santa: 15 -22 de abril de 2019

Dies festius

11 setembre

12 octubre (festiu)

1 novembre (festiu) + 2 novembre (lliure disposició) 6 desembre (festiu) 7 (lliure disposició)

4 març (lliure disposició) 1 maig (festiu)

10 juny (festa local)

(6)

● Sortida pati exterior institut

● Permís 1a/darrera hora per no venir/marxar centre si absència professorat

● Autorització sortir del centre entre les 14’00- 14’35 en el cas de fer un control a darrera hora i acabar abans de la finalització jornada

● Tornar autònomament d’alguna sortida

DOCUMENTS SIGNATS CURS 2018/19

(7)

HORARI 1r batx A

(8)

HORARI 1r batx B

(9)

NORMES DE CONVIVÈNCIA

● Control assistència i puntualitat a 1ª hora matí

● Control assistència abans de controls

● Control assistència controls

● utilització mòbils aula / entorn escolar

● 20% absències : pèrdua dret d’avaluació continuada

(absències als butlletins)

(10)

● Hàbits d’estudi

● Ritme de treball

● Planificació/ organització estudi a casa

● Batxillerat: importància notes 1r i 2n (mitjana aritmètica)

● Modalitats : entre 1r i 2n, 6 matèries de la mateixa modalitat CIENTÍFIC/TECNOLÒGIC o HUMANÍSTIC/SOCIAL

● Canvi matèries modalitat: el primers dies del curs (alerta ponderacions)

TRANSICIÓ ESO - modalitats BATXILLERAT

(11)

CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP

● MODALITATS

● NÚMERO ALUMNES CLASSE

● COMPORTAMENT

● DEDICACIÓ A L’ESTUDI

● DINÀMIQUES DEL GRUP

(12)

PROFESSORAT 1r BATX PER MATÈRIES

LAURA BALSELLS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

MARIA ROGET/ MARI LUZ BENAVENTE

MATEMÀTIQUES CIENTÍFIC/TECNOL.

LETICIA SEGURA MATEMÀTIQUES CCSS

DOLORES BELENES LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

CRISTINA MARTOS QUÍMICA

CARMINA MARTÍ/

MARIA PARRAS ECONOMIA/ECONOMIA EMPRESA

BRIGIT RUBIÓ / CHARO HERRANZ

LLENGUA ANGLESA

ÀNGELS BARBÉ BIOLOGIA

DOLORES BELENES LITERATURA CASTELLANA

GABRIEL FERNÀNDEZ FILOSOFIA

IRENE MIQUEL FÍSICA

JAUME COSTA

HISTÒRIA MÓN CONTEMP.

JAVIER ROCANDIO EDUCACIÓ FÍSICA

CRISTINA GUERRERO CIÈNCIES DE LAS TERRA

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LLATÍ /GREC

EMILIANA CORRAL DIBUIX TÈCNIC/DISSENY

SERGI CURTU TECNOLOGIA

MUNTSA ESTRADA CIÈNCIES MÓN CONTEMP

(13)

1r BATX / 2n BATX

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES

COMUNES + desdoblaments 1 hora setmanal

(14)

AVALUACIÓ/RECUPERACIÓ MATÈRIES / REPETICIÓ CURS

● Seguir rigurosament els criteris d’avaluació de cada matèria: percentatges i recuperació

● Criteri de cada departament

● JUNY 2019

* PROVES FINALS I/O DE RECUPERACIÓ principis de JUNY 2019 * PROVES DE SETEMBRE 2019

* ALUMNAT AMB MATÈRIES PENDENTS SETEMBRE : * 2 matèries pendents : promocionen a 2n batx.

Recuperen en la convocatòria durant el curs 2019/20

● 3 o 4 matèries pendents : matèries soltes 1r + matèria 2n + TR ( difícil combinació)

● 5 o més matèries pendents: repetició curs sencer.

(15)

PONDERACIONS DE MATÈRIES JUNY 2018

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions_Catalunya_codi_pin.pdf

(16)

CÀLCUL DE LA NOTA DE BATXILLERAT

MITJANA NOTES 1R/2N BATXILLERAT X 0.9 + NOTA TREBALL DE RECERCA X 0.1

MITJANA NOTES MATÈRIES BATXILLERAT 8.2 X 0.9 = 7.38 NOTA TREBALL DE RECERCA 9 X 0.1 = 0.9 NOTA DE BATXILLERAT = 8.28 EXEMPLE:

ALUMNE AMB MITJANA DE BATX 8.2 / TR QUALIFICACIÓ 9

(17)

SORTIDES

● Són obligatòries i són material avaluable (dossiers - proves).

● Cal aportar justificant oficial si no es pot assistir.

● Única autorització inici de curs.

● Les sortides formen part del currículum: tutoria, acadèmiques, culturals, lúdiques, esportives…

● Pagament únic sortides comunes: cal lliurar puntualment el full de pagament a consergeria.

● PROPOSTA VIATGE ANGLATERRA.

(18)

SORTIDES matèries comunes 1r BATX

(19)
(20)

SORTIDES matèries modalitat 1r BATX

(21)

TUTORIES: xerrades , activitats, orientació...

● Projecció: el hijo de Saul

Relació projecte Buchenwald 2018: 4 alumnes escollits.

● Conferència constructors de Pau: Quinzena de la solidaritat i la cooperació, Santa Coloma.

● La Marató Tv3

● Xerrada i celebració Dia Mundial de la SIDA ( novembre 2018) Projecció Dallas Byer Club (relació Dia Mundial de la SIDA)

● Teatre jove: Happy hour!. Tema: Teatre jove sobre drogues.

● Taller: Què fas? Joves parlen sobre sexualitat.

● Xerrada informativa UB ( a l’institut)

● Saló ensenyament 2019 ( opcional migdia/tarda)

● Celebració setmana de la ciència: activitats dirigides per batxillerat

● Celebració setmana cultural: activitats dirigides per batxillerat

● Gestió ansietat

● Orientació TR

(22)

TREBALL DE RECERCA 2018/19

● 2n trimestre curs 2018/19: sessions informatives tutories.

gener : sessions introductòries de mètodes i recursos per a fer el TR.

● febrer 2019: Definició del treball i assignació tutor/a del treball

● febrer - inici de maig 2019: desenvolupament treball

● Dedicació final de curs ( 15 maig a 15 de juny)

● Darrera quinzena juny 2019: avançar el cos del treball- reunió amb tutors.

● Finals octubre 2019: Presentació treball de recerca.

● Puntuació TR : 10% nota de batxillerat.

(23)

CLASSES DE SUPORT A L’ESTUDI / BATXILLERAT

dimarts/dijous tarda 15.30-17.00

No gestió econòmica

El centre cedeix espai i contacte ex-alumnes del nostre institut

(24)

ESTADA LINGÜÍSTICA A ANGLATERRA NIVELL: 1r BATX JUNY 2019

- OBJECTIU: millorar la comprensió escrita i oral de la llengua anglesa.

- ACOMPANYANTS:professors/es departament d’anglès i/o professorat de l’equip docent de 1r BATX.

- ACTIVITATS: classes matí, activitats tarda i vespre, sortides culturals - ALLOTJAMENT AMB FAMÍLIES: 3 opcions

individual, amb alumnes Santa Coloma, amb alumnes altres nacionalitats - PREU: 750 € ( Tot inclós menys 1r dinar)

- RESERVA PLAÇA : 250 € abans del 10 octubre 2018. LLiurar comprovant de pagament consergeria.

1r pagament ( 250 €) : abans del 10 d’octubre 2018 2n pagament ( 250 € ) abans del 28 febrer 2019 3r pagament ( 250 € ) : abans del 20 maig 2019

(25)

Contacte/ informació amb el nostre institut:

Web http://www.numancia.cat/web3/

E-Mail iesnumancia@xtec.cat

Telèfon de l’institut: 933912053

Referencias

Documento similar

han de comptar amb un informe en matèria de seguretat que elaboren els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. -

A continuació, s'explicarà com dur a terme la tècnica d'aprenentatge cooperatiu "un per a tots" (Apartat 5.1.2 de la programació), en la qual el professor plantejarà

Com és molt més fàcil el treball en classe quan les tasques estan dividides i l’interés dels i de les alumnes es mantenen quan les activitats es canvien mitjançant les

• Activitats preventives en pacients de fins a 5 anys amb diagnòstic de càries: es descriu com el nombre d’infants menors de 6 anys amb alguna lesió de càries que han

EINFLOE 2C - Educació infantil: Parvulari - Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda

b) Sessions de presentació del servei a les famílies dels alumnes nous a cada curs escolar sempre que el centre ho requereixi, així com participació en jornades de portes obertes

Per tant, per a aquest curs acadèmic 2018-2019, continuen aplicant-se, entre altres normes, tots aquells preceptes que no s’oposen a una norma del mateix rang però dictada

Trobarem contes, trobarem poemes, trobarem ordinador i radiocasset amb CD, trobarem cartells indicadors i la llista dels alumnes del grup-classe a qualsevol aula