• No se han encontrado resultados

v Un Campus d’Excel·lència Internacional

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "v Un Campus d’Excel·lència Internacional"

Copied!
38
0
0

Texto completo

(1)
(2)

v

Un Campus d’Excel·lència Internacional

Un campus internacional saludable i sostenible

Pràctiques externes i mobilitat internacional

Una universitat líder en recerca

Una universitat que fomenta la innovació i l’emprenedoria

Una docència de qualitat

Una universitat solidària, participativa i cultural

Coneix la UAB

(3)

v

Reconeguda pels millors rànquings Coneix la UAB

145

del món

RÀNQUING TIMES HIGHER EDUCATION

2019

12

del món

QS TOP 50

UNDER 50 RÀNQUING 2018

193

del món

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

2019

(4)

Tria on vols anar Coneix la UAB

Un 18 % dels estudiants fan estades a l’estranger.

Estudis

Erasmus+ Estudis

UAB Exchange Programme Programa DRAC

Programa SICUE

Pràctiques Externes Erasmus

UAB Exchange Programme

(5)

Estadística aplicada

(6)

Opcions Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS 5,000

Proves per a més grans de 25 anys 5,000

*Nota de tall juliol de 2018

La nota que necessites

El grau en xifres

(7)

Assignatures que ponderen

Opcions Ponderació

BATXILLERAT I CFGS Biologia 0.2

Ciències de la Terra i del M. Ambient 0.1

Electrotècnia 0.1

Física 0.1

Matemàtiques 0.2

Química 0.1

Tecnologia industrial 0.1

>25 ANYS Ciències

(8)

El grau d’Estadística Aplicada a la UAB

 Posa èmfasi en les aplicacions d’aquesta ciència a diferents disciplines.

 Un grau a mida gràcies a l’oferta d’assignatures optatives de quart curs.

 La base del professorat és del Departament de Matemàtiques, això li dona uns fonaments troncals científics i tècnics sòlids.

 Simultàniament hi treballen professionals de l'Estadística de les diferents branques d’aplicació, en contacte permanent amb les noves necessitats de la societat.

 A més a més, la UAB té un campus universitari multidisciplinari que posa a l’abast dels estudiants problemes i dades bio-sanitàries, biològiques, econòmiques i socials diverses que et permetran posar a prova els teus coneixements i són una via per a les sortides professionals.

(9)

Què necessites per estudiar Estadística Aplicada?

 Ser una persona creativa, deductiva i intuïtiva

 Habilitat per al càlcul

 Visió global de la ciència, del mercat i de la societat

 Interès per la informàtica

 Capacitat d’anàlisi i concreció

(10)

Així s’estructura el grau

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) Places: 40

Horari: Un sol torn de tarda

Cursos Propedèutics:

Física per a estudiants de ciències

Matemàtiques per a estudiants de ciències Química per a estudiants de ciències

(11)

Així s’estructura el grau

Formació Bàsica

Obligatòries

Optatives

Treball de fi de grau (TFG)

Assignatures de la branca de coneixement de la titulació Representen el gruix del pla d’estudis

Poden definir els itineraris o mencions

60

120

48

12

(12)

Què aprendràs

Primer curs: Semestre 1:

Àlgebra lineal

Càlcul 1

Eines informàtiques per a l'estadística

Anàlisis Exploratori de Dades

Introducció a la probabilitat

Semestre 2:

Probabilitat

Càlcul 2

Introducció a la programació

Recuperació i Emmagatzematge de Dades

Interferència Estadística 1

Segon curs: Semestre 1:

Distribució Multidimensionals

Interferència Estadística 2

Mostreig i Disseny d'Enquestes

Disseny d'Experiments

Mètodes numèrics i Optimització

Semestre 2:

Bioinformàtica

Processos Estocàstics

Models Lineals 1

Anàlisi de la Supervivència

Aprenentatge no Supervisat

(13)

Què aprendràs

Tercer curs: Semestre 1:

Estadística Bayesiana

Series Temporals

Aprenentatge Automàtic 1

Models lineals 2

Estadística en Ciències de la Salut

Semestre 2:

Modelització de dades complexes

Aprenentatge Automàtic 2

Simulació i Remostreig

Introducció a l’econometria

Modelització Avançada

Quart curs:

Assignatures optatives

Treball de Fi de Grau (TFG)

Practiques en Empresa

(14)

Què aprendràs

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Estadística Aplicada a les Ciències Socials

 Pràctiques externes optatives a 4rt curs.

(15)

Grans volums de dades (bigdata, data science) gràcies al desenvolupament de les TIC : Els científics, les indústries, els governs, els ens socials i molts més, produeixen enormes quantitats de dades. Els estadístics són els professionals capacitats per a prendre decisions encertades basant-se en elles.

Utilització de les dades per prendre decisions en situacions d’incertesa. L’Estadística és l’eina que permet obtenir coneixement a partir de l’evidència empírica, per això és avui la tecnologia del mètode científic.

Està en la base dels controls de qualitat de l’aigua que bevem i dels medicaments que curen les malalties i ens allarguen la vida. També contribueix en la gestió de les polítiques públiques i empresarials.

La estadística té un impacte profund en les nostres vides, ja que és la clau de la descoberta i la innovació.

El 97% dels graduats en el grau d’estadistica aplicada treballen en feines relacionades amb els estudis.

Per què estudiar Estadística Aplicada?

(16)

Disciplines de l’estadística

Obtenció, emmagatzematge i interpretació de dades econòmiques, demogràfiques i la organització dels Estats.

Enquestes i mostrejos

Models probabilístics

Estadística matemàtica: aspectes teòrics en què es basen els metòdes estadístics

Estadística aplicada: anàlisi de dades

(17)

Curiositats de l’estadística

L’estadística s’ocupa de quantificar l’atzar.

“A principis del segle passat es van adonar que per prendre decisions òptimes, cal quantificar la incertesa en la informació extreta de dades”.

C.R. Rao, 2007

(18)

Curiositats de l’estadística

Els Egipcis utilitzaven l’estadística (2400-2600 a.C). Recollien dades sobre les collites, les crescudes del Nil i feien censos.

Durant la guerra del Peloponès a Platea (476 a.C) els atacants van estimar l’altura de les muralles de la ciutat per poder escalar-la.

Al 1900, K. Pearson va proposar un mètode per a discernir si dades obtingudes a partr d’ un experiment sòn compatibles o no amb un cert model matemàtic pel fenòmen d’ interés.

(19)

L’estadística a la ciència

O k

El 97% dels graduats del grau d’estadistica aplicada tenen una feina relacionada amb els seus estudis OK!

L’ESTADÍSTICA ÉS UNA DE LES DISCIPLINES MÉS DEMANDADES Al MERCAT LABORAL

Les empreses disposen d'enormes bases de dades (Big Data) que necessiten analitzar per prendre decisions òptimes que millorin les seves ofertes i els seus beneficis.

Internet proporciona informació d'interès per a milions d'empreses que desitgen conèixer a clients i usuaris.

Graduat en Estadística

Aplicada

(20)

L’estadística a la ciència

Els matemàtics Cox (Oxford) i Efron (Stanford) , guardonats el

2017 amb el

Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Ciències Bàsiques opinen que no només els seus mètodes, sinó l'estadística en general, continuarà sent clau en el desenvolupament científic dels proper anys, especialment dins de l'àrea del Big Data.

L' Efron aposta especialment per la data science, és a dir, la construcció de bases de dades massives. "Això ens permetrà analitzar a fons tota la informació sobre una malaltia, per exemple, per desenvolupar tractaments més eficaços”

http://elpais.com/elpais/2017/01/24/ciencia/1485257497_740829.html

(21)

L’estadística a la ciència

Juan Lerma, investigador de l'Institut de Neurociències d'Alacant, reconeix que molts científics tenen un coneixement estadístic "de pa sucat amb oli".

Jo sóc editor de la revista Neuroscience, rebo uns 2000 estudis cada any, i veig una deficiència general en el tractament de les dades estadístiques”

És essencial l’estadística a la ciència!

(22)

 Àmbit de l’economia i les finances

 Àmbit de la indústria i els serveis

 Àmbit de les ciències de la vida, la salut, la biosanitat i la psicologia

 Àmbit administracions públiques

 Àmbit académic, de la docència i la recerca

 Àmbit dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials

Sortides professionals

(23)

 Àmbit de l’economia i les finances

 Àmbit de la indústria i els serveis

 Àmbit de les ciències de la vida, la salut, la biosanitat i la psicologia

 Àmbit administracions públiques

 Àmbit academic, de la docència i la recerca

 Àmbit dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials

Sortides professionals

(24)

Concursos

Participa I guanya premis

Termini d'inscripció: Del 15 de gener fins al 4 d'abril de 2019.

Termini de lliurament dels treballs: fins al 6 de maig de 2019.

Acte de lliurament de premis: 31 de maig de 2019

(25)

Jocs

Participa i guanya premis

El projecte busca portar l'estadística fora de l'aula, amb la finalitat d'aconseguir que els i les joves estudiants siguin conscients, amb Diversió i Jocs, que vivim en un Món ple de Dades.

Volem proposar-vos una activitat en format xerrada – concurs

Es vol crear un clima interactiu amb la participació dels assistents, divertit tot

despertant la consciència critica respecte al tractament de dades.

S o c i e t a t C a t a l a n a d ’ E s ta d í s t ic a

11 I 18 de març, Auditori de la Facultat de Lletres UAB

(26)

Descarrega’t les guies!

Connecta’t!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

(27)

Estadística Aplicada

+ Sociologia

(28)

Opcions Nota de tall

BATXILLERAT I CFGS 5,000

Proves per a més grans de 25 anys 5,000

*Nota de tall juliol de 2017

La nota que necessites

(29)

Assignatures que ponderen

Opcions Ponderació

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical 0.1

Biologia 0.2

Ciències de la Terra i del M. Ambient 0.1

Cultura Audiovisual 0.1

Dibuix Artístic 0.1

Dibuix Tècnic 0.1

Disseny 0.1

Economia de l’Empresa 0.2

Electrotècnia 0.1

Física 0.1

Geografia 0.2

(30)

Assignatures que ponderen

Opcions Ponderació

BATXILLERAT I CFGS Grec 0.1

Història de l’Art 0.1

Literatura Catalana 0.1

Literatura Castellana 0.1

Llatí 0.1

Matemàtiques 0.2

Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials 0.2

Química 0.1

Tecnologia industrial 0.1

>25 ANYS Ciències

(31)

El grau d’Estadística Aplicada + Sociologia a la UAB

 Posa èmfasi en les aplicacions de l’estadística a diferents disciplines, incidint sobretot en la sociologia.

 Se’t formarà en els camps de recerca dels professors del departament: educació, immigració, religió, polítiques socials, treball i vida quotidiana

 Docència en català, castellà i anglès amb una quantitat significativa d’alumnat

estranger (europeu, llatinoamericà i asiàtic). Interacció amb professionals en actiu i programa de pràctiques professionals consolidat amb més de deu anys

d’experiència.

(32)

Què necessites per estudiar Estadística Aplicada + Sociologia ?

 Comprendre diversos fenòmens socials que susciten debats públics, com per

exemple: la cultura, les desigualtats socials, el gènere, l’educació, la immigració, etc.

 Creativa, deductiva i intuïtiva

 Habilitat per al càlcul

 Visió global del mercat i de la societat

 Interès per la informàtica

 Capacitat d’anàlisi i concreció

(33)

Així s’estructura el grau

Crèdits: 342 ECTS (4 anys) Places: 20

Horari: Un sol torn de matí i tarda

Cursos Propedèutics:

Física per a estudiants de ciències

Matemàtiques per a estudiants de ciències Química per a estudiants de ciències

(34)

Així s’estructura el grau

Formació Bàsica

Obligatòries

Optatives

Treball de fi de grau (TFG)

Assignatures de la branca de coneixement de la titulació Representen el gruix del pla d’estudis

Poden definir els itineraris o mencions

114

198

6

24

(35)

Què aprendràs

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Governança Ambiental Anàlisi i Gestió Territorial Tecnologia Ambiental

 Pràctiques externes optatives a 5è curs.

(36)

 Projectes d’intervenció social i comunitària

 Processos de dinamització social i cultural

 Gestió i avaluació de polítiques i de plans de formació i d’ocupació

Sortides professionals

(37)

Vols venir a visitar-nos?

Un campus al teu servei

Dia de les famílies:

Inscripcions:

www.uab.cat/dia-families

dissabte 4 de maig

Visita als habitatges de la Vila Universitària Rebuda de les famílies

a la facultat/escola

Servei gratuït de bus per visitar el campus

(38)

Moltes gràcies,

t’esperem a la UAB!

www.uab.cat

Referencias

Documento similar

A més a més, poder resoldre el moviment de molècules individuals en el context natural de les cèl·lules vives proporcionaria una descripció més quantitativa i afinada dels

El segon cicle de conferencies, titular genericament «El genoma hurná», vol posar a l' abast dels estudiants, dels professionals de la sanitat i del públic interessat, un conjunt

LLOC Planta Pilot de la Carn de la UVic (Campus Torre dels Frares) DESTINATARIS Estudiants d’ESO, batxillerat, CFGS i universitaris, i públic general.. Tallers científics

Quant als resultats de la segona hipòtesis, que tracta sobre investigar l’impacte que té en els estudiants de l’escola superior de ciències socials i de l’empresa en la

A més d’aquestes aportacions, l’assistència a xerrades i conferències a la Universitat i la consulta de bibliografia, bases de dades i experiències en el camp de la

Últimes notícies: Aquest mòdul mostra una llista dels articles actuals i publicats més recentment.. Alguns dels que es mostren potser hagin vençut tot i ser els

dels casos, i aquesta és la importància de la feina que es duu a terme a la Universitat de Barcelona, on el diagnòstic té una cobertura més amplia, gràcies a

En un congrés, convé disposar d’un pla o full de ruta per tal de garantir la igualtat d’accés de totes les persones, tant ponents com participants.. Comunicació : Tant si el