PROGRAMA ELECTORAL

Download (0)

Full text

(1)

1

+

Ara és l’hora de sumar

PROGRAMA ELECTORAL 2011-2015’

Urbanisme i habitatge

- No malbaratar el patrimoni urbanístic del poble a canvi d’aconseguir recursos financers a curt termini.

- Promocionar habitatge públic de lloguer o venda per gent jove, persones amb dificultats econòmiques i gent gran. Iniciar en aquesta legislatura la primera promoció d’habitatge públic.

- Arranjar dues grans zones d’aparcament gratuït amb límit horari d’estacionament.

- Incentivar la rehabilitació d’edificis vells i façanes mitjançant incentius fiscals.

- Reconvertir el Parc de l’Ermita per tal de que sigui un espai tranquil respectuós amb la natura i de lleure familiar.

- Reubicar alguns punts de parades del bus escolar per tal que siguin més segurs i accessibles.

(2)

2

+

Medi ambient

- Fomentar acords de gestió forestal per tal de que els boscos

esdevinguin totalment nets, renovats i eficients i promoure la implicació del veïnat en la preservació del medi ambient.

- Manteniment de les franges de prevenció d’incendi i neteja de sotabosc amb ramats.

- Impulsar una Xarxa d’Espais d’Interès Natural, arquitectònic i arqueològic, elaborant plans especials de protecció i manteniment - Recuperar les zones afectades dels abocadors il.legals

- Afavorir la creació d’horts socials o de lleure, facilitant l’acord entre propietaris de terrenys en desús i persones i/o col.lectius que vulguin convertir-los en horts

- Augmentar més decididament l’ús dels serveis de la deixalleria i del punt verd.

- Potenciar les energies renovables tant a nivell domèstic com a les empreses, facilitant assessorament, recursos, incentius i ajudes. Tornar a ser capdavanters en el reciclatge.

- Fer complir la normativa de no implantació i/o ampliació en els polígons, d’indústries contaminants o perilloses.

- Estudiar la gradual substitució de la flota d’autobusos de transport públic i d’altres vehicles municipals per d’altres menys contaminants tant

acústicament com per la seva emissió de fums.

- Establir un sistema d’exempció fiscal pels vehicles elèctrics

(3)

3

+

Territori i Mobilitat

- Urbanitzar el carrer de la Lluna per tal de crear una circumval•lació afavorint l’illa de vianants.

- Demanar a la Diputació la creació d’una rotonda a l’entrada de la carretera de l’estació i millorar l’accés al Canyet.

- Sol.licitar a Rodalies un zona d’aparcament més segura, còmode i àmplia pels usuaris de tren

- Crear un servei de bicicletes per facilitar el transport dels ciutadans entre el centre urbà i les urbanitzacions.

- Facilitat la mobilitat dels universitaris amb transport públic, modificant els horaris del bus de l’estació i si cal, ampliant-los per tal d’ajustar-los tant als trens de la línea R4 com als de la R7.

- Solventar la manca de flexibilitat horària en la línea de rodalies R7 posant un servei d’autobús directe de Castellbisbal a la UAB.

- Millorar la freqüència del bus urbà cap a les urbanitzacions.

Esports

- Desenvolupar i augmentar l’esport base en diferents disciplines aprofitant les instal.lacions esportives de les diferents escoles amb

coordinació amb la Regidoria d’Esports i clubs esportius amb l’objectiu que la pràctica esportiva siguin un element de cohesió social.

- Incrementar el nombre de circuits urbans ja siguin per caminar, córrer o anar en bicicleta i prioritzar-ne l’ús en vers els cotxes.

- Fomentar la formació de tècnics esportius de tots els clubs.

(4)

4

+

Governació i Ciutadania

- Treballar per una economia sostenible amb eficiència i eficàcia, aplicant plans d’austeritat que ens permetin mantenir els serveis sense endeutements que hipotequin el futur del poble.

- Augment dels controls de sorolls de vehicles.

- Estructuració més coherent dels equipaments municipals (unificació d’edificis, no dispersió)

- Reorganització de l’atenció al públic amb la creació d’una finestra única.

- Elaborar pressupostos municipals participatius i publicar-los anualment per zones i indicar-ne el grau de compliment

- Crear òrgans de participació ciutadana senzills i directes, perquè veïns i entitats puguin dir la seva i participar en la gestió del municipi si cal a través de Consultes Populars

- Impulsar la creació de la policia de proximitat i de la policia rural.

Solidaritat i Cooperació

- Tornar a destinar l’1% dels recursos municipals a projectes de Solidaritat.

- Potenciar el Consell de Solidaritat per tal de que coordini i esculli els projectes on es destinen els recursos.

(5)

5

+

Promoció Econòmica i Ocupació

- Potenciar i incentivar la conversió de Plantes Baixes o Garatges en locals comercials.

- Garantir la supervivència de negocis i empreses i incentivar la creació de nous ( amb ajudes fiscals, legals, financeres, etz.), i no perdre els valors com l’esforç, l’austeritat, la innovació, el risc i l’ètica.

- Impulsar la creació del Mercat Municipal i vincular-lo a acords amb els comerços ja existents.

- Treballar conjuntament amb l’associació de comerciants per tal de potenciar i ampliar l’eix comercial del poble i simplificar els tràmits per obrir nous negocis

- Potenciar l’ús del català als comerços i a les empreses.

- Impulsar plans de formació especialitzada que responguin a les necessitats del teixit comercial i industrial del poble.

Serveis Socials i Salut

- Consolidar el servei permanent d’ambulàncies per possibles urgències.

- Tramitar una ampliació de les especialitats al Centre d’Assistència Primària.

- Millorar i augmentar els equipaments per a la gent gran i construir una residència pública.

- Millorar els serveis per a les persones amb dependència i/o manca d’autonomia personal i elaborar plans de suport a les famílies cuidadores de gent gran amb dependència.

(6)

6

+

Cultura i Educació

- Dignificar la Festa Major fent-la més participativa i on les entitats tinguin un paper més participatiu. Afavorir els actes de cultura popular catalans, contractant prioritàriament artistes que s’expressin en llengua catalana.

- Enfortir les festes populars com Els Tres Tombs, Carnestoltes i institucionalitzar les Diades Nacionals per fer-les més populars i participatives.

- Crear un consell assessor cultural, participat per entitats i tècnics municipals per definir tota la politica cultural.

- Afavorir l’intercanvi cultural entre els municipis dels Països Catalans.

- Potenciar activitats culturals a “Els Costals”.

- Cedir locals al centre del poble a les entitats culturals per tal de que tinguin el seu propi espai i que els seu patrimoni pugui ser més conegut per tot el poble.

- Adequar els cursos de formació professional a les ofertes i realitats laborals del poble.

- Potenciar campanyes de sensibilització com els hàbits d’alimentació i lectura, memòria històrica, civisme, entorn natural, cultura local i nacional, etz...

Radicalitat Democràtica

- Exigir una total transparència a l’acció de govern així com de les

retribucions dels regidors i alcalde fent una declaració de béns abans, durant i després de l’exercici del càrrec públic.

- Prohibir el nomenament de familiars per a qualsevol càrrec públic i limitar els mandats a un màxim de dues legislatures.

- Prohibir la redacció d’informes per part d’empreses, consultors o assessors externs a la funció pública a no ser que l’Ajuntament no disposi internament dels mitjans ni la capacitat per redactar-los.

(7)

7

+

Joventut

- Buscar un espai adecuat pels joves a on puguin reunir-se, estudiar i tinguin una zona lúdica i amb accés a Internet.

- Treballar per organtizar una major oferta de lleure els caps de setmana perquè la joventut no s’hagi de desplaçar fora dels poble.

- Garantir el servei d’aules d’estudi amb un horari més ampli i flexible a l’actual en èpoques d’exàmens finals, tal que es puguin utilitzar quan així ho sol·licitin els usuaris.

- Potenciar el català en les actuacions dels grups musicals locals així com motivar noves formacions al municipi que emprin la nostra llengua.

- Oferir més beques per a que els joves realitzin treballs de recerca i d’interès cultural i, alhora, puguin disposar d’aquests diners per ajudar a millorar la seva formació.

- Crear un consell local de joventut com a òrgan interlocutor amb l’ajuntament.

Construcció Nacional

- Potenciar l’ús de la llengua catalana com a eina de cohesió social i d’integració augmentant l’oferta dels cursos en català i el foment de les parelles lingüístiques.

- Posar fi a la presència de la bandera espanyola en el conjunt d’equipaments municipals mitjançant una moció.

- Declarar Castellbisbal municipi moralment exclòs de la Constitució Espanyola, com ja han fet 110 ajuntaments d’arreu de Catalunya.

- Fer país des de l’ajuntament donant rellevància institucional a simbols que refermin la voluntat del poble de Catalunya d’exercir el seu a dret a decidir i el seu dret a la independència.

Castellbisbal a 11 de maig del 2011’

Figure

Updating...

References

Related subjects :