Els nadius i els immigrants digitals [10]

Download (0)

Full text

(1)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 1

Llegir, escriure i aprendre al

segle XXI

CREDAC pares i mares

Escola Oficial d’Idiomes (Drassanes BCN), 28 d’abril de 2009

daniel.cassany@upf.edu

Web:

http://www.upf.es/pdi/dtf/daniel_cassany/

Literacitat crítica: http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html

Bloc sobre lectura en línia:

http://lekenlin.blogspot.com/

Bloc català:

http://www.emigrantdigital.blogspot.com/

Blog castellà:

http://exploradorl2.blogspot.com/

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 2

Índex

1. Els nadius i els immigrants digitals

[10]

2. Llegir avui

[12]

3. El que escriuen els joves avui

[15]

4. Com aprenen avui els joves

[4]

5. Epíleg

[2]

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 3

Els nadius i els

immigrants digitals

[10]

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 4

Tres

revolucions

1. La parla.

2. L’escriptura.

3. Internet.

Distingir fets d’opinions

Capacitat de fer plans

Capacitat d’anàlisi

Intercanvi i economia

Democràcia

Ciència

+/- 30.000 anys 3.500 anys a C. 20 anys

?

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 5

Nadius i immigrants digitals

1

• Canvi cultural: migració cap al territori digital.

• Formes diferents d’usar i fer circular la informació i de construir el

coneixement.

• 1993: Internet civil, primer navegador, sms, Windows 3.1.

• La metàfora de Prensky (2001 i 2004): immigrants i nadius

digitals.

• Denominacions: generació digital, gen. Internet o net, etc.

El nen digital:

•baixa text, música i animes de la xarxa,

•xateja amb els amics durant hores,

•juga a les videoconsoles,

•consulta Wikipedia o Google,

•ha crescut envoltat de teclats i pantalles

•s’inscriu en xarxes socials (My Space)

•usa memòries USB, DVD o MP4.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 6

Nadius i immigrants digitals

2

Nadius

• Multimodalitat.

• Processament en paral—lel.

• Hipertextualitat. Accés lliure.

• Connexió a la xarxa / grup.

• Cooperació.

• Impaciència i falta d’atenció.

• Resposta immediata.

• Paquets breus de dades.

• Joc, diversió, oci.

Immigrant

• Prioritat de l’escriptura.

• Processament en sèrie.

• Linealitat. Itinerari únic.

• Treball individual.

• Competició.

• Capacitat d’atenció.

• Resposta dilatada, espera.

• Textos llargs i monologats.

• Estudi, esforç, treball.

6

(2)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 7

Imatges dels immigrants digitals

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 888

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 99

Banner o

firma

2:

Muntatge fotogràfic a partir de la telenovel—la juvenil Rebelde: amb els protagonistes, Roberta i Diego

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 10

Multimodalitat

d’un nen de 13

anys

Noseke7Mace Windu vs Clone http://www.youtube.com/watch?v=AOIJd41NxF8

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 111111

Multitasca o processament en paral—lel

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 1212

La generació Google

4

• Williams i Rowlands (2007 ). La g-Google:

– Accedeix a Internet i en domina la mecànica, però no sap

usar-la de manera significativa.

– No té consciència sobre les necessitats d’informació i no sap

satisfer-les autònomament;

– Dedica poc temps a llegir i a avaluar críticament el material en

línia, no sap separar el gra de la palla;

– Prefereix expressar-se amb el lèxic natural i corrent en lloc

d’usar els termes clau que etiqueten el coneixement;

– Navega a la web amb ingenuïtat, n’ignora l’estructura

jeràrquica i els sistemes d’emmagatzematge, no pot moure’s

de manera estratègica i eficaç.

(3)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 13

La generació Google

5

• És cert que la g-Google:

– es connecta a la xarxa de manera permanent,

– creu que “tot és allí”,

– no respecta la propietat intel—lectual,

– prefereix els recursos visuals i el “copiar i enganxar”,

– pot manejar qualsevol format informatiu.

• No hi ha proves que la g-Google:

– sigui més impacient,

– prefereixi els textos breus i senzills,

– atribueixi més credibilitat al que diuen els amics.

Les generacions anteriors al 1993 ja mostraven alguns trets d’aquests en interactuar amb CD-Rom, DVD i d’altres recursos previs, de manera que sembla difícil traçar un perfil únic o definit per a cada generació.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 14

Llegir avui

[12]

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 1515

Què ha canviat?

• Accedim a molts més textos. Fem més coses llegint i

escrivint: comprar bitllets, pagar el pàrquing, treure diners,

orientar-nos en una ciutat... Llegim més.

• Accedim a textos de qualsevol ètnia, cultura, sexe,

ideologia, religió, etc.

• Llegim en diversos gèneres textuals, suports tècnics,

idiomes, contextos, etc. Llegim molt en línia.

• Llegim molta més escombraria.

• Llegir és molt més complex: inclou buscar, seleccionar,

valorar, interpretar, contrastar.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 16

Monomodalitat d’un llibre

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 17

Mul

ti

mo

da

li

tat

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 18

Què és

l’anorèxia?

(4)

Barcelona, 28-4-2009

Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 19 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI Barcelona, 28-4-2009 20

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 21

Llegir webs

• Recerca: La lectura de webs (Francina Martí, 2008).

• Informants: Alumnes de 13-14 anys avaluen webs sobre

drogues: els efectes de la marihuana al cos.

• Corpus: 3 webs sobre drogues: www.ideasrapidas.org;

www.tododrogas.net; www.gencat.net/salut

• Tasca: quina web recomanaries a un amic?

• Mètode: enregistrament de la conversa, anàlisi de la

conversa i introducció de guies per part de la mestra.

• Resultats: els informants trien la web de la secta,

l’aportació de la investigadora modifica l’elecció.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 22

Barcelona, 28-4-2009

(5)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 25

Llegir webs

Diàleg:

• Gerard: (Tornant a la primera) Fixa-t’hi! Aquí hi ha molta informació i no només de droga.

• Bea: (llegeix l’índex saltejant) Aborto, castidad, divorcio, familia... • Eva: Aquesta és una d’aquestes pàgines que són com una xarxa. • Bea: Eh! Eh! (molt sorpresa) Dios... Creador... (els altres dos no li fan cas i

continuen amb el seu fil. Mentrestant la Bea s’ha fixat en la paraula “creador”)

• Bea: Un moment! Un moment! El creador... Eh! Aquí et parla molt de Déu... • Eva: Jo penso que la primera explica més... Està més ben explicada, però

és més difícil de llegir perquè és poc esquemàtica. [...] Si vols informar-te d’alguna cosa jo penso que la primera està bé. [trenta minuts després] Si mires l’índex veus que no tracta només de la marihuana, sinó que la marihuana la tracta com una cosa lligada a Déu. [...] Comences a malfiar al no saber qui ho pot haver fet.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 26

Llegir i escriure webs

+ Credibilidad

• Organización conocida

• Atender con rapidez

• Actualizar con frecuencia

• Estar vinculada con otra web

conocida

• Aclarar autores y referencias

• Diseño profesional

• Aclarar política de uso

• Incluir vínculos a otras webs

- Credibilidad

• Oscuridad en la autoría o

procedencia.

• No disponible o ser pesada

• No actualizar

• Incluir anuncios (pop up)

• Navegación difícil

• Errores ortotipográficos

• Vínculos dañados

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 27

El que escriuen alguns

joves avui

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 2828

1r: Ari_chan i Ari_Caroline

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 2929

Ari_chan o

Ari_caroline

2

• Noia barcelonina de 19 anys. • Amiga d’una estudiant de la UPF. • Inflexions en la seva vida:

– Va començar a llegir i escriure en iniciar BAT.

– No va aprovar 2n BAT; va repetir curs i va abandonar.

– Segona repetició en horari nocturn.

• Prioritats:

– aprendre alemany (Tokio Hotel; ex nòvio); cicle superior d’educació infantil;

– anar a viure a França o Alemanya.

En arribar a 1r BAT: […] Vaig madurar. No m’agradava llegir i de cop i volta em va agradar llegir…. Vaig començar a fer lletres. A ESO tot era ciències i tècnica. Ari_chan 1a entrevista […] El que m’ha sorprès és

aquest interès de perquè vaig malament a l’escola quan faig tantes coses…. No vaig estar prou / per estudiar… Va haver-hi una època en què no m’agradava gaire estudiar…

Ari_chan 2a entrevista

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 3030

Pràctiques vernacles d’Ari_chan

3

• Escriu un diari personal en català des dels 10 anys en paper,

quasi cada dia [2-3 línies; avui té 110 pàg.].

• Porta dos fotologs:

personal

i del grup. Posteja cada dia: foto

+ escrit en espanyol; gestiona els comentaris dels amics.

• Va crear, gestiona i anima el fòrum

Neolitera

. La història

Comienzo en la playa

va ser el primer.

• Té tres nicks, d’èpoques diferents: ari_chan; ari_gyaru;

ari_caroline.

• Passa 2-3 hores diàries llegint i escrivint en línia.

• Participa en fòrums: música (Tokio Hotel), una tribu urbana

japonesa (gyaru), històries de vampirs.

(6)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 31

Pràctiques vernacles

4

• Tradueix cançons de Tokio Hotel de l’anglès per al fotolog.

Tradueix missatges de lectors anglòfons.

• Usa traductors en línia, però no DRAE ni corpus lingüístics.

Usa el verificador ortogràfic sense sofisticació.

• Distingeix bé el “llenguatge Internet” per a usos col—loquials

de l’estàndard per a usos més literaris o formals.

• Xateja amb els amics i usa correu electrònic.

• Escriu habitualment amb Word i ho posteja a la web. No

“posteja” tot el que escriu.

• Escriu coses diferents al diari analògic i al fotolog. Pot

postejar al fotolog fragments de diaris o històries.

31 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI Barcelona, 28-4-2009 3232

Barcelona, 28-4-2009

Llegir, escriure i aprendre al segle XXI Oviedo 5-2-09 3333 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI Barcelona, 28-4-2009 34

Fòrum

Neolitera

Barcelona, 28-4-2009

Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 353535 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI Barcelona, 28-4-2009 36

Pràctiques acadèmiques

9

• Ari_chan va suspendre castellà i llatí a 2n BAT.

• No li interessa les propostes de lectura i escriptura que li

proposen a l’Institut.

• Assignatura de llatí: cultura, lectura de textos en català,

traducció de fragments breus i fàcils amb diccionari.

• Ari_chan no utilitza els recursos en línia que li permetrien

millorar les seves pràctiques acadèmiques.

• Considera que el seu fracàs acadèmic en la primera

repetició està relacionat amb les males relacions amb els

companys de classe.

(7)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 3737

2n: Arnau

[Cristina Aliagas, 2008] 1

• 17 anys

• 4t d’ESO, itinerari

humanístic.

• 2008-09: Abandonament.

• Dos inflexions en la vida:

– Repetir 2n d’ESO.

– Malaltia de la mare.

• Prioritats: passar els

exàmens per fer feliç la

mare i arribar a ser

periodista esportiu.

[…] creo que soy demasiado

vago a la hora de ponerme

a un libro | pues eso | si no

me interesa mucho lo aparto

| y ya me olvido

(Arnau, E-1: 53)

[…] al ver | por ejemplo | 400

páginas | ya dices | voy a

estar mucho rato aquí

(Arnau, E-3: 1288)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 3838

Pràctiques vernacles: Arnau

2

1. Lectura en línia: xats i correu 2 hores al dia.

Funció de reafirmació de la popularitat a l’Institut.

2. Lectura diaris esportius:

Funció de cohesió familiar: mare malalta que no pot llegir.

Visita a l’àvia en una residència.

Autoformació: vol ser periodista esportiu.

3. Escriptura i lectura d’un ‘diari compartit’:

Caràcter enamoradís i sensible.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 3939

Pràctiques acadèmiques

3

1. Estratègies per evitar la lectura

:

Accés al contingut dels textos: còmic, cine, TV.

Cerca de webs: El rincón del vago, Patatabrava.com.

Obtenció de preguntes d’exàmens: trucs diversos.

2. Llegir és accedir al contingut

> Parlar de llibres (del

contingut) per “presentar-se” com a lector. Exemple: ´ya

conozco´ El Quijote.

3. Lloança del valor del mínim esforç, en ell i en la

colla d’amics.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 4040

Llegir a l’escola i fora de l’escola

4

Vernacle 1. És una tasca social, flexible,

variada pels textos i els suports (webs, diaris privats, periòdics). 2. Llegir és una manera de

relacionar-se socialment amb els amics.

3. Llegir permet desenvolupar-se com a futur professional, periodista.

4. Llegir és un acte voluntari i una eina de comunicació. Acadèmic

1. Llegir és una tasca individual, pautada, centrada en la lectura de llibres i libres de text.

2. Llegir és accedir al contingut d’un llibre per poder parlar-ne.

2. Llegir és important per aprovar exàmens i presentar treballs.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 4141

Internet: 2; Escuela: 0

• Ari_chan i Arnau són lectors amb dificultats? A l’escola,

sí; fora de l’escola, no.

• Internet els ha permès establir una xarxa d’amics i

desenvolupar pràctiques lletrades diverses, sofisticades i

satisfactòries per a la seva vida privada.

• Llegeixen i escriuen per construir la seva identitat, per

relacionar-se amb els amics, per divertir-se.

• L’escola fracassa: a) no reconeix i ni valora el que ja

saben fer; b) no connecten l’escola amb la vida fora de

l’escola; c) no sap donar sentit a la pràctica acadèmica.

• Les matemàtiques del carrer o etnomatemàtiques.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 42

3r: SMS

1

CAT

. Kriñito ja se q n tns gaire tmps, be els iaios stan

aqi.molts besitos i abrasadtes

CAT

. La meri ma dit k akt find senva fora aixis k n sa

pot,stava speran a k m digues algu x dirt yo atu!u

planegem x lañ k b eh!mua

E

. Nu tng kasi bateria toi ya n l cola va aber muxa peña

se puntual soi d ls primeras stoi n l toldo blanko sta n l

547 d diagonal tdo rekto pasada l sfera dntro d l illa lo

veras n l parkeciyo asta aora 1besito

F

. Je suis à coté de la station bicing a cote de

luniversite. je vais essayer de rentrer pr te trouver

pompeu fabra sinon je reviens au metro

Usuària experta d’SMS.

Usa l’escrit ideofonemàtic

en CAT i E, però en F: En

francès no em sento

segura…”

(8)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 43

Com aprenen els

joves?

[4]

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 4444

Comunitat de pràctica

1

1. La pràctica neix en una “comunitat” d’amics, que

assumeix rols nous d’autor/lector.

2. El grup funciona com a “comunitat de pràctica”.

3. Els “experts” ensenyen als “aprenents”.

4. El propòsit és expressar-se, divertir-se, coneixe’s millor.

5. La pràctica inclou:

escriure textos, llegir-los, comentar-los per escrit.

conversar sobre els escrits.

cooperar en l’elaboració i la valoració dels textos.

6. La lectura i l’escriptura s’integra en la “vida” de la

“comunitat”.

44

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 45

El procés de formar una comunitat

2

• Procés de construcció de la comunitat:

Coneixença a classe IES Número mòbil Adreça email Vincles internet trucades SMS xat correu fòrum bloc Facebook Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 46

Per què s’aprèn més a Internet?

• Hi ha graus diversos de dificultat per graduar l’aprenent.

• Hi ha ajudes per als aprenents: manuals en línia, tutorials

d’aprenentatge, preguntes més freqüents.

• Es construeixen programes, interfícies i recursos que

siguin molt intuïtius i pràctics.

• Es creen comunitats cooperatives d’usuaris que

comparteixen tots els recursos i les experiències: fòrums,

chats, etc.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 47

gèneres electrònics

Trets: gèneres electrònics

3

xat

webcam

msn

jocs de rol

correu electrònic

web

fòrum

blocs

wikis

sincrònics

asincrònics

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 48

(9)

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 49

Epíleg

1

1. Llegir i escriure són verbs transitius: gènere i

pràctica discursiva.

2. Llegim més i de manera més diversa i complexa.

3. Els nadius digitals llegeixen i escriuen de manera

molt diferent: multimodalitat, multitasca,

plurilingüisme, simplificació del codi.

4. Les TIC han multiplicat les pràctiques lletrades i

n’han incrementat la presència i la importància.

5. A casa i a l’escola s’escriuen coses massa

diferents.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 50

Epíleg: algunes idees per a l’educació

2

6. Cal valorar, recollir i estudiar el vernacle escrit.

7. Cal construir ponts entre el que s’escriu a casa i a

l’escola.

8. Relacionar la lectura i l’escriptura amb la identitat

personal.

9. Assumir que l’escrit és i serà tan divers com l’oral.

Caldrà aprendre registres i graus de formalitat en

l’escrit, tal com hem fet sempre amb l’oral.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 51

daniel.cassany@upf.edu

Web: http://www.upf.es/pdi/dtf/daniel_cassany/

Literacitat crítica: http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html Bloc català: http://www.emigrantdigital.blogspot.com/

Blog español: http://exploradorl2.blogspot.com/

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 52

Bibliografia

1

• CAMITTA, Miriam (1993). "Vernacular writing: varieties of literacy among Philadelphia High School Students" a Brian STREET (ed.): Cross-Cultural Approaches to Literacy. Cambridge University Press.

• --- (1987). Invented Lives: Adolescent Vernacular Writing and the Construction of Experience. Tesis doctoral.

• Cassany, Daniel i Gilmar Ayala (en premsa). “Nativos e inmigrantes digitales en la escuela”, Participación educativa, 9. Consejo Escolar Español. • Cassany, Daniel; Sala, Joan.; Hernàndez, Carme. (2008) "Escribir al margen

de la ley: prácticas letradas vernáculas de adolescentes catalanes." 8º Congreso de Lingüística General. UAM, julio.

http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/BblgrfLC/Congreso2008/DCJS CHEscribirDEF.pdf

• Cassany, Daniel (2006) Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries. En castellà a Anagrama.

• Lankshear, Colin y Knobel, Michele. (2006) New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning. Nueva York: McGraw Hill. 2ª edición.

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 53

Bibliografia

2

• Millán, José Antonio. (1999) “Breve historia de la Internet. El fruto caliente de la guerra fría.”, El País, Protagonistas del siglo XX.

[http://jamillan.com/histoint.htm] <23-5-08>

• Nielsen’s, Jakob (1997) “How users read on the web”, Alertbox, Octubre 1, 1997 [http://www.useit.com/alertbox/9710a.html] <25-5-08>

• ― (2008) “How little do users read?”, Alertbox, Mayo 6, 2008 [http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html] <25-8-08> • Prensky, Marc. (2001) “Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon,

9: 1-6, octubre. [ http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf] <23-5-08>

• ― (2004) “The Emerging Online Life of the Digital Native: What they do differently because of technology, and how they do it””, Work in progress. [

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf] <23-5-08>

Barcelona, 28-4-2009 Llegir, escriure i aprendre al segle XXI 54

Bibliografia

3

• Torres i Vilatarsana, Marta. (2003) “La llengua catalana en la comunicacio a Internet: questio de codis”, Llengua i ús. Revista Tecnica de Politica Linguistica, num. 26: 77-82.

• ― (1999) “Els xats: entre l’oralitat i l’escriptura”, Els Marges, 65: 113-126.

http://perso.wanadoo.es/mtorresv/articles/art-emot.html

• ― (en premsa) “Marques d’oralitat en els xats”, Caplletra.

• Torres i Vilatarsana, Marta y Lluis Payrató. (2000) “El catala dels joves en els xats, correus electronics i missatges a mobils: una nova varietat col・ loquial?”, comunicació al I Congrés Internacional Llengua, societat, ensenyament, Alacant, 8/10 de noviembre.

Figure

Updating...

References

Related subjects :