• No se han encontrado resultados

Vista de Com serà la cosmètica del futur?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Vista de Com serà la cosmètica del futur?"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index 1

Com serà la cosmètica del futur?

¿Como será la cosmética del futuro?

What will the cosmetics of the future be like?

Ivet Martin Ventosa

Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona ivetmave@gmail.com

Resum:

La indústria cosmètica convencional té a la seva disposició milers d’ingredients per elaborar els seus productes, la majoria dels quals són sintètics i sobretot derivats de la indústria petroquímica, pel que causen grans problemes en la salut humana i al medi ambient.

Actualment, s’està creant una tendència per reduir els compostos químics i substituir-los per uns d’origen natural. És aquí on intervé la biotecnologia cosmètica.

Les algues són una de les matèries primeres més valorades que podem trobar a la natura i contenen una gran quantitat de compostos bioactius útils per cosmètica. Depèn del tipus d’alga s’obtindrà unes propietats cosmètiques o altres. D’aquesta manera, mitjançant extraccions de compostos d’origen biològic es podrà transformar la cosmètica convencional en una molt més natural i ecològica.

Paraules clau:

Cosmètica, biotecnologia, algues, compostos bioactius, natural

Resumen:

La industria cosmética convencional tiene a su disposición miles de ingredientes para elaborar sus productos, la mayoría son sintéticos y sobre todo derivados de la industria petroquímica, por lo que causan grandes problemas en la salud humana y en el medio ambiente.

Actualmente, se está creando una tendencia para reducir los compuestos químicos y sustituirlos por unos de origen natural. Es ahí donde interviene la biotecnología cosmética.

Las algas son una de las materias primas más valoradas que podemos encontrar en la naturaleza y contienen una gran cantidad de compuestos bioactivos útiles por cosmética.

Depende del tipo de alga se obtendrá unas propiedades cosméticas u otras. De esta forma, mediante extracciones de compuestos de origen biológico se podrá transformar la cosmética convencional en una mucho más natural y ecológica.

Palabras clave:

Cosmética, biotecnología, algas, compuestos bioactivos, natural

(2)

Summary:

The conventional cosmetic industry has at its disposal thousands of ingredients to make its products, most of them are synthetic and mainly derived from the petrochemical industry, which is why they cause great problems for human health and the environment. Currently, a trend is being created to reduce chemical compounds and replace them with ones of natural origin. This is where cosmetic biotechnology comes in.

Seaweeds are one of the most valuable raw materials that we can find in nature and it contains a large amount of bioactive compounds useful for cosmetics. Depending on the type of seaweed, we will obtain some cosmetic properties or others. In this way, by doing extractions of biological compounds, it will be possible to transform conventional cosmetics into a much more natural and ecological one.

Keywords:

Cosmetics, biotechnology, seaweed, bioactive compounds, natural

(3)

http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index 3

Introducció

Aluminium, Boric Acid, Sodium borate, Paraffinum liquidum, PEG, Sodium laureth sulfate, Phenoxyethanol, Titanium dioxide...

De què us sonen aquests ingredients? Segur que els heu llegit més d’un cop. Doncs són alguns dels ingredients més comuns dels cosmètics convencionals.

La indústria cosmètica convencional té a la seva disposició més de 10.500 ingredients per elaborar els seus productes, la majoria dels quals són sintètics i sobretot derivats de la indústria petroquímica.

Cal saber que tots aquests productes cosmètics que utilitzem dia a dia contenen substàncies tòxiques per l’organisme, ja que poden arribar a causar des d’al·lèrgies a malalties de la pell o càncer. A més, contaminen les aigües dels mars, rius i oceans, danyant el medi ambient i perjudicant conseqüentment els éssers vius que habiten a la zona.

Davant d’aquesta problemàtica, i el fet que cada cop la societat es preocupi més pel seu benestar, s’està creant una tendència en reduir els compostos químics i incrementar els d’origen natural en cosmètica.

Una mica d’història...

En els darrers anys, la cosmètica natural es troba a l’alça, sent una de les grans tendències del S.XXI. Podem pensar que aquesta forma de cuidar-nos és innovadora, però realment la tendència es remunta als temps de l'antic Egipte.

Evidències arqueològiques demostren que l’any 3.500 a.C els egipcis utilitzaven cosmètica amb el mateix objectiu d’avui dia, ser atractius i curosos en si mateixos, però a més ells també creien que ser atractius els apropava a Déu.

Encara que sembli sorprenent, a l’antic Egipte ja feien ús d’ingredients naturals els quals encara s’empren actualment, com ara l’oli d’oliva.

A poc a poc la cosmètica va anar allunyant-se dels productes naturals i apropant-se als productes químics.

La biotecnologia en la cosmètica

Actualment, la cosmètica és un dels camps amb major innovació en l’àmbit biotecnològic.

S’utilitza la biotecnologia per descobrir, desenvolupar i produir nous components, o bé per extreure productes naturals per aplicar-los en les formulacions cosmètiques. D’aquesta manera, es pot obtenir cremes i altres productes cosmètics naturals rics en vitamines, minerals, antioxidants, entre altres molècules, que acaben donant productes de més bona qualitat i beneficiosos per a la salut.

(4)

La naturalesa és molt sàvia. Moltes plantes i éssers vius són capaços de sobreviure en condicions ambientals extremes. Per què els humans doncs no podem fer alguna cosa semblant per allargar la salut de la nostra pell? La naturalesa ens ensenya, i els biotecnòlegs la podem utilitzar per extreure’n compostos actius i aplicar-los a la nostra pell per aprofitar els beneficis.

Curiositat

Nomenclatura INCI:

És el llistat d’ingredients que permeten identificar de què estan compostos els cosmètics, i en quina quantitat i percentatge es troben.

En l’INCI, els ingredients els ordenen segons la seva quantitat en la composició del producte.

D’aquesta manera podrem evitar algun compost que sigui al·lergènic, tòxic o bé no sigui del nostre interès.

Els ingredients d’origen vegetal s’indiquen amb el nom de la planta del qual procedeix en llatí.

Els que provenen de l’agricultura ecològica, el nom ve acompanyat d’un asterisc.

El poder de les algues

En l’actualitat, les algues són una de les matèries primeres més valorades que podem trobar a la natura. Són organismes eucariotes que viuen en aigües dolces o salades, i contenen una gran quantitat de compostos bioactius marins: vitamines, micronutrients, minerals, antioxidants, proteïnes, aminoàcids i àcids grassos essencials com ara l’omega 3,6 i 9. Totes aquestes molècules es troben en molta més quantitat en algues que en altres plantes terrestres, i a més són molt útils en cosmètica perquè posseeixen grans propietats i efectes sobre la pell.

De les 30.000 espècies d’algues catalogades, només unes poques són utilitzades en cosmètica.

Principalment, són les algues verdes, les algues brunes, les algues blaves i les vermelles:

D’algues verdes destaca l’Ulva lactuca “enciam de mar”. Aquesta conté vitamines i minerals, com ara el magnesi i el fòsfor, que confereixen propietats antiinflamatòries.

També és rica en un polisacàrid anomenat ulvà, que és hidratant i relaxa les zones inflamades.

D’algues brunes trobem la Laminaria digitata pel seu contingut en alginats, fucoxantines, minerals i vitamines. L’ Ascophyllum nodosum és rica en vitamina C i antioxidants, pel que aporta propietats antibacterianes; i el Fucus vesiculosus, que conté alginat i fucà, aporta protecció a les pells sensibles i seques.

També l’alga Wakame és rica en aminoàcids i vitamines, ideal per cremes revitalitzant.

Una de les algues blaves o cianobacteries més conegudes és l'espirulina. Conté proteïnes, aminoàcids essencials i minerals que hidraten i regeneren la pell. Però és especialment reconeguda per les seves propietats antioxidants poderoses que redueixen arrugues i línies d'expressió.

(5)

http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index 5

Finalment d’algues vermelles amb propietats per cosmètica destaca l’Asparagopsis armata, rica en minerals que hidraten, calmen i regeneren. La Palmària palmata s’usa en productes per combatre la cel·lulitis i cames cansades. La molsa d’Irlanda i l’alga Nori actuen com a humectants, hidratants i relaxants.

Totes aquestes algues contenen compostos de gran interès. Però de quina manera s’aconsegueix incorporar les algues a la cosmètica? Com s’utilitzen?

Les algues poden ser utilitzades com a excipients, és a dir com a additiu que se li afegeix al principi actiu per tal de conferir propietats gelificant, espassant i estabilitzant, o bé com actius, amb propietats tonificant, hidratant, nutritiva, calmant, reparadora, antiedat...

Generalment per a les formulacions cosmètiques es fan servir els derivats extrets de les algues, com ara l’agar, en forma de pols. En canvi, quan s’usen com a actius solen presentar-se en forma d’extracte aquós, glicòlic o oliós.

D’on s’obtenen les algues?

El cultiu d’algues o alguicultura és una indústria que actualment té un alt potencial al mercat mundial.

Aquest cultiu és més sostenible, estable i productiu que la collita silvestre d'algues. També s’obté una millor qualitat.

Des del punt de vista ambiental i ecològic, l’alga marina consumeix CO₂, allibera oxigen, neteja les aigües i augmenta la biodiversitat local creant un ric ecosistema al seu voltant. A més, no necessita pesticides ni aigua de reg, i creix més ràpidament que qualsevol planta terrestre.

Així doncs, degut al gran interès que està tenint la societat per a la cosmètica natural, i especialment per a la cosmètica a base d’algues, ha fet que l’alguicultura estigui creixent enormement per tal d’abastir la quantitat d’algues necessàries per a la producció dels cosmètics.

Ja per acabar...

És molt probable que en un futur ens trobem davant d’una transformació de la cosmètica convencional cap a una cosmètica molt més natural i ecològica. Tornarem als principis, emprant productes naturals a la nostra pell, productes absents de components perillosos per a la salut ambiental i humana.

Les algues ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats a l’hora de formular tota mena de cosmètic; i és gràcies als biotecnòlegs que els podem dur a terme.

Referencias

Documento similar

If certification of devices under the MDR has not been finalised before expiry of the Directive’s certificate, and where the device does not present an unacceptable risk to health

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

El Consell Assessor es reunirà per disposició del seu President quan ho demani una tercera part dels seus membres per tractar d’un assumpte que sigui de la seva competència, i quan

El objetivo final de la política reformista de Deng, era que China llegara a ser una potencia de primera línea mediante un crecimiento económico y el desarrollo tecnológico,

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

La Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de calificaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobada por el Pleno or-

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

Com diuen els bookcrossers més veterans: «El 80% dels llibres es perden, i són més els bookcrossers que acaben comprant que no pas els que troben llibres perduts.» Però això no

24/5/2016 Proposta de resolució del Parlament de Catalunya sobre la creació d’un pacte nacional per a la indústria.. 13/7/2016 Resolució 251/XI del Parlament de Catalunya, sobre

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

En matèria penal i civil, els tribunals d'apel·lació són competents per a l'examen dels recursos contra les sentències dels jutjats de districte.. En la majoria dels

L’aprenentatge transmès per la Laura Rubio que vull destacar va més enllà de la seva tasca com a docent i com a investigadora; té a veure amb la seva dimensió social i és

Saigu Cosmetics neix de la necessitat dels creadors Gerard Prats i David Hart de crear una marca de cosmètica sostenible amb el medi ambient.. En el seu portal web expliquen com

Proporcione esta nota de seguridad y las copias de la versión para pacientes junto con el documento Preguntas frecuentes sobre contraindicaciones y

[r]

Contraindicaciones: El uso de la mascarilla está contraindicado para los pacientes y los miembros de sus familias, profesionales sanitarios y compañeros de

To date, no work has been published on the effects of NT supplementation of broodstock diets in shrimp; thus, the present study aims to examine the effects of dietary

Sólo que aquí, de una manera bien drástica, aunque a la vez coherente con lo más tuétano de sí mismo, la conversión de la poesía en objeto -reconocida ya sin telarañas

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Tot i que aquesta recerca es preveu dur a terme en un futur pròxim, per tal d'obtenir un adequat coneixement sobre la difusió dels productes ceràmics que utilitzaven els

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos