DBH-E.S.O. 1-2 Tut (10:50-11:20) DBH-E.S.O. 3-4 Letrak (10:00-10:30 eta 12:30-13:00)

14  Download (0)

Full text

(1)

Idazkaritza: 943 316066

(8:00-13:00 eta 15:00-18:00)

2 urte gela: 943 316178

Haur Hezkuntzako Tut. 943 316179

(13:15-15:00)

Lehen Hezkuntzako Tut. 943 316180

(10:30-11:00 LH 1,2,3,4) eta (10:00-10:30 LH 5,6)

DBH-E.S.O. 1-2 Tut. 943 316181

(10:50-11:20)

DBH-E.S.O. 3-4 Letrak 943 316182 (10:00-10:30 eta 12:30-13:00)

DBH-E.S.O. 3-4 Zientziak 943 316183

(10:00-10:30 eta 12:30-13:00)

Psikologoa: 943 316177 (8:00-12:30 eta 15:00-17:00)

Kirolak: 943 316185

(17:00-18:00)

FAXa: 943 316184

E-mail: idazkaritza@axular.net

OHARRAK/ NOTAS:

Ikastolaren Eguna ekainaren 3an ospatuko dugu.

Celebraremos el día de la Ikastola el sábado día 3 de junio.

Webgunea:

www.axular.net

(24 ordu, 365 egun)

Axular Lizeoa Arostegi, 10 20009 DONOSTIA

(2)

1. Ikastolako Currículum Proiektua eguneratu:

· DBH 1.2.3. mailetan EKI proiektuarekin jarraitu eta doitzen joan eta 4.mailan, martxan jarri. Ezarpen eta formakuntzan jarraitu.

· LOMCEren azterketa egiten jarraitu eta legez dagokiguna ezarri. · KIVAren inguruko formakuntza eta ezarpena Lehen H.n

· EKI LH 6.mailan UD txertatu.

· Ikaskuntza kooperatiboa indartu LHn eta DBHn sartzen joan. HHn loturak egiten saiatu LHkoekin.

· HHko marko orokorrean oinarrituta, garapenarekin hasi.Bi urteko gelan berrikuntzekin hasi.

Actualizar el Proyecto Curricular de la ikastola :

· Seguimiento y adaptación en 1º,2º y 3er curso de ESO el Proyecto EKI. ESO 4º, implantación y formación.

· Seguir analizando y adaptando la LOMCE .

· KIVA, prevención de bullying, formación e implementación en E.Primaria. · EKI 6 E. Primaria implementar nueva Unidad Didactica.

· Fortalecimiento del aprendizaje cooperativo en Primaria, introducción en secundaria y coordinacion con Primaria en Infantil.

· Desarrollo del nuevo marco pedagogico en E.Infantil. Inicio en aula 2 años.

2. Pedagogi Berrikuntzan jarraitu plana ezarri, IKTak erabiliz.

· Birtualizazioa garatu eta Chomebookekin lotura egin. · Dispositibo berriekin lana egin LH 5 eta 6; DBH 1,2 eta3an.

· Haur eta LHn , curriculuma garatzeko hainbat eremuetan tableten erabilera indartu. · S&T Sciencies and Technologies proiektuaren inplementazioa.

Implementar el Plan de Innovación Pedagogica a través de la utilización de TICs.

· Desarrollar la Virtualización Digital y su adaptación a los Chromebooks.

· Uso integrado de nuevos dispositivos en 5-6 Primaria y 1-2-3 de ESO.

· En E. Infantil y Primaria, fortalecer el uso de las tablets para el desarrollo curicular. · Puesta en marcha del proyecto S&T Sciencies and Technologies .

3. Kudeaketa Aurreratuaren eredua jarraituz, Hobekuntza-Plana gauzatu.

· Asebetetze inkestak.Bigarren Hezkuntzako ikasleei pasa.

· Estrategi hausnarketa 2016/20rako egin eta garapen lerroak finkatu. · INIKAren (kudeaketa pedagogiko-administratiborako aplikazioa) erabilpena

sakondu:programazioak,emaitzen adierazleak,ordutegiak,irakasleen ordezkatzeak.

Implementar el Plan de Mejora según el Modelo de Gestión Avanzada.

· Encuestas de satisfacción. Alumnado de E.Secundaria.

· Realizar la reflexión estrategica y marcar las lineas de desarrollo para el periodo 2016/20 · Profundizar en la implementación de INIKA (aplicativo de gestión pedagogico- administrativa):

programaciones, indicadores de resultados, horarios, sustituciones de profesorado.

4. Azpiegiturak hobetzen jarraitu. Seguir mejorando las infraestructuras:

· Bi/hiru urtekoen espazioa berritu.Psikomotrizitate gela hobetu.Jangela berritu.

(3)

HAUR HEZKUNTZA (3-4-5 urteko gelak)

EDUCACIÓN INFANTIL (aulas de 3-4-5 años)

¦

Hasiera eta ordutegia: Irailaren 7tik 16ra 8:55etik 12:25era eta 19tik aurrera 8:55etik 12:25era eta 14:55etik 16:55era.

¦

Comienzo de curso y horario: del 7 al 16 de septiembre de 8:55 a 12:25 y a partir del día 19 de 8:55 a 12:25 y de 14:55 a 16:55.

ä

Jangela irailaren 7tik aurrera jangelako zerbitzua nahi duten ikasleek, izena eman beharko dute Idazkaritzan irailaren 1 eta 2 bitartean (epe honetatik kanpo ez dugu jangelako zerbitzua ziurtatuko). Gainontzekoak irailaren 19an hasiko dira.

ä

Comedor: Todos los alumnos que deseen el servicio de comedor a partir del miércoles día 7, deberán dar su nombre en secretaría entre los días 1 y 2 de septiembre (fuera de este plazo, no se asegura el servicio). El resto de usuarios de comedor comenzarán el día 19.

v

Garraioa: azken orria ikusi.

v

Autobús: ver última página.

E

3 urtekoentzat oharra: Irailaren 5ean, astelehena, arratsaldeko 5etan 3 urte A (Miren) gelakoak eta arratsaldeko 6:30tan 3 urte B (Jaione) gelakoak, aurkezpen bilera egingo dugu guraso eta haurrekin batera. Bertan, andereñoak Ikastola eta ikasgela erakutsiko dizkizue, haurren egokitzapena errazteko asmoz.

E

Para los alumnos de 3 años: el día 5 de septiembre, lunes, a las 5 de la tarde el aula de 3 años A (Miren) y a las 6:30 de la tarde el aula de 3 años B (Jaione), tendrá lugar la presentación de la andereño, la Ikastola y el aula para padres y alumnos, con el objeto de facilitar a los niños el inicio de curso y la

adaptación escolar.

&

Liburuak: Irailean Ikastolan banatuko dira.

&

Libros: en septiembre se repartirá el material en la Ikastola.

TUTOREAK

2 urte A

Irune

Ayarzagüena

2 urte B

Eli Ugalde

2 urte C

Oihana Amonarraiz

3 urte A

Miren Artetxe

3 urte B

Jaione Mendarte

4 urte A

Mirari Pagola

4 urte B

Mirari Olaizola

(4)

Donostia, 2016-06-30

Guraso agurgarriok :

Datorren kurtsoan ikasle bakoitzak lan koadernoz osaturiko Urtxintxako karpeta

bakarra izango du kurtso osorako ( Ikastola arduratuko da karpeta erosteaz). Karpeta honetan

ez dira ipuinak sartzen eta aparte saltzen dituzte. Urtxintxako ipuin horietako asko zuen etxeetan egon daitezke anai-arrebek ,

lehengusuek,lagunek…erabili izan dituztelako eta beraz ipuinak erosi beharrean lehendik dituzuenak ekarriz gero gastu bat ekidituko genuke. Ez dute

balio izenburu berdineko baina Urtxintxakoak ez diren ipuinak.

Orri honen behealdean ikus dezakezue zuen seme-alaben mailari dagokion ipuinen zerrenda.

Saiatu oporretan lortzen ahal dituzuen guztiak eta ikastolara ekarri , izena jarrita, kurtso hasieran

,irailean.

Ipuinak lortzen ez badituzue Ikastola arduratuko da kurtso hasieran erosteaz.

Eskerrik asko

4 urteko ipuinak

1. Koxmeren gezurrak.

2. Inurria eta txirrita.

3. Zazpi antxumeak.

4. Mari Domingi eta Olentzero.

5. Mari Kanela.

6. Bi anaiak eta sorginak.

7. Lehoia eta kilkerra.

8. Martin Txiki.

9. Hansel eta Gretel.

10. Sasi guztien gainetik

11. Jon Zikinen anaia.

Kaixo !

El próximo curso cada alumno tendrá una

carpeta del método Urtxintxa , que incluye los

cuadernos de fichas, para todo el curso.( La Ikastola se responsabiliza de la compra de ésta carpeta ) .

Esta carpeta no contiene los cuentos y se compran por separado.

Muchos de estos cuentos del proyecto

Urtxintxa los podéis tener en casa pues los han

utilizado los hermanos, primos, amigos….

anteriormente. Hemos pensado que podríamos evitar un gasto si traéis estos cuentos al aula. No valen los

cuentos del mismo nombre que no sean del proyecto Urtxintxa.

En la parte inferior podéis ver la lista de cuentos que corresponde al aula de vuestro hijo.

Intentad encontrar todos los que podáis y traerlos a la ikastola, con el nombre escrito, cuando

comience el curso, en septiembre.

En caso de que no consigáis dichos cuentos la Ikastola se encargará de comprarlos.

Eskerrik asko

5 urteko ipuinak

1. Gulliver Liliputen.

2. Artzain gezurtia.

3. Olentzeroren oparia.

4. Makilakixki.

5. Ahatetxo itsusia.

6. Ziripot eta Miel Otxin.

7. Erraldoi berekoia.

8. Babarrun ale magikoak.

9. Galtxagorri langileak.

10. Suaren sugarretan

(5)

LEHEN HEZKUNTZA (1-6)

EDUCACIÓN PRIMARIA (1-6)

¦

Hasiera eta ordutegia: Irailak 7an asteazkena 8:55etik 12:25era eta 14:55etik 16:55era.

¦Comienzo y horario: 7 de septiembre, miércoles de 8:55 a 12:25 y de 14:55 a 16:55.

ä Jangela: irailaren 7tik aurrera äComedor: a partir del 7 de septiembre.

v

Garraioa: azken orria ikusi.

v

Autobús: ver última página.

&

Lehen Hezkuntzako testu liburuetako azalean izena jarri mesedez.

&

Por favor poned el nombre en la portada de los libros.

Testu liburuak eskatzeko era berri bat. Web orriaren bitartez eska ditzakezue etxetik atera gabe.!!! ¡¡¡ Nueva forma de pedir los libros de texto a través de la página web, sin salir de casa. !!!

http://www.elkar.com/axular

Lehen Hezkuntzako 1.go maila - 1º de Educación Primaria

Txanela Ikaslearen liburua 1 Elkar-GIE 9788483317792 Txanela Musika Lan Koader. Elkar-GIE 9788483318768 Txanela Euskera Lan Koad 1 Elkar-GIE 9788483318300 Txanela Euskera Lan Koad 2 Elkar-GIE 9788483318553

Euskara 1 Erein 9788497469319

Matematika 1 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498945393 Matematika 1 lan koadernoa 1 Egiten Jakin Zubia 9788498944877 Matematika 1 lan koadernoa 2 Egiten Jakin Zubia 9788498944884 Matematika 1 lan koadernoa 3 Egiten Jakin Zubia 9788498944891 Ingelesa Hocus & Lotus Playbook 1 Elkar-GIE 9788477035336

Lehen Hezkuntzako 2. maila - 2º de Educación Primaria

Txanela Ikaslearen liburua 2 Elkar-GIE 9788483319437

Txanela Musika Lan Koadernoa Elkar-GIE 9788497830065

Txanela Euskera Lan Koadernoa 3 Elkar-GIE 9788497830041 Txanela Euskera Lan Koadernoa 4 Elkar-GIE 9788497830058 Ingelesa Hocus & Lotus Playbook 2 Elkar-GIE 9788477035411 Matematika 2 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498944709 Matematika 2 lan koadernoa 1 Egiten Jakin Zubia 9788498944716 Matematika 2 lan koadernoa 2 Egiten Jakin Zubia 9788498944723 Matematika 2 lan koadernoa 3 Egiten Jakin Zubia 9788498944730

Lehen Hezkuntzako 3. maila - 3º de Educación Primaria

Txanela Euskera Lan Koadernoa 5 Elkar-GIE 9788497831093 Txanela Euskera Lan Koadernoa 6 Elkar-GIE 9788497831208 Txanela Musika Lan Koadernoa Elkar-GIE 9788497831215 Txanela Lengua Castellana Cuaderno de actividades 1 Elkar-GIE 9788497837101 Txanela Lengua Castellana Cuaderno de actividades 2 Elkar-GIE 9788497837118 Ingelesa Story Projects Activity Book 1 Elkar-GIE 9788477038375 Matematika 3 lan koadernoa 1 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498945133 Matematika 3 lan koadernoa 2 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498945140 Matematika 3 lan koadernoa 3 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498945157 Arte Heziketa Plastikako koadernoa Zubia 9788498943535

(6)

Lehen Hezkuntzako 4. maila - 4º de Educación Primaria

Txanela Euskera Lan Koadernoa 7 Elkar-GIE 9788497832137 Txanela Euskera Lan Koadernoa 8 Elkar-GIE 9788497832434

Txanela Musika Lan Koadernoa Elkar-GIE 9788497832441

Txanela Lengua Castellana. Cuad. de actividades 3 Elkar-GIE 9788497838733 Txanela Lengua Castellana. Cuad. de actividades 4 Elkar-GIE 9788497838740 Ingelesa Story Projects Activity Book 2 Elkar-GIE 9788477038382 Matematika 4 lan koadernoa 1 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498948783 Matematika 4 lan koadernoa 2 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498947274 Matematika 4 lan koadernoa 3 Egiten Jakin proiektua Zubia 9788498948554 ArteHeziketa Plastikako koadernoa Zubia 9788498943542

Lehen Hezkuntzako 5. maila - 5º de Educación Primaria

Txanela 5 Musika Lan Koadernoa Elkar-GIE 9788497833646 Txanela 5 Lengua Castellana. Cuad. de actividades 5 Elkar-GIE 9788497834759 Txanela 5 Lengua Castellana. Cuad. de actividades 6 Elkar-GIE 9788497834834 Ingelesa 5 The Explorers: Activity File 1 Elkar-GIE 9788477037002

Lehen Hezkuntzako 6. maila - 6º de Educación Primaria

Txanela 6 Musika Lan Koadernoa Elkar-GIE 9788497834827

Ingelesa 6 The Explorers: Activity File 2 Elkar-GIE 9788477037026

TUTOREAK

LH 1 A

Alizia Zabaleta

LH 1 B

Axun Manterola

LH 2 A

Maite Partearroyo

LH 2 B

Ainara Olasagasti

LH 3 A

Larraitz Artetxe

LH 3 B

Patxi Ormaetxea

LH 4 A

Agurtzane Olazagoitia

LH 4 B

Txaro Orozko

LH 5 A

Itziar Redondo

LH 5 B

Ane Albisu

(7)

DBH (1,2,3,4) / E.S.O. (1,2,3,4)

¦ Hasiera eta ordutegia: Irailak 7, asteazkena, 8:55etik 13:05era eta 14:55etik 16:55era 1. zikloa (DBH 1. eta 2. mailak) eta 8:00etatik 15:00etara 2. zikloa (DBH 3. eta 4. mailak)

ä Jangela irailaren 7tik aurrera. 3. eta 4. mailakoek 12:05etik 13:10era jangela zerbitzua.

¡ Irakasleriarekin hitz egiteko aldez aurretik gelditu beharko duzue, eguna eta ordua finkatuz: (943 316181) DBH 1 eta 2 mailakoak eta (943 316182/83) DBH 3 eta 4 mailakoak.

Tutoreak

MAILEGU-ZERBITZUA erabiliz gero FAMILIAK erosi behar duen materiala

D

BH

1 EUSKARA GIZARTE Jarduera fitxak Jarduera fitxak EKI EKI 978-84-15586-38-8 978-84-15586-40-1

NATUR Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-41-8

FRANTSESA Essentiel et plus … 1 Cahier d’exercises CLE 978-84-92729-28-9

D

BH

2

EUSKARA Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-59-3

GIZARTE Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-61-6

NATUR Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-62-3

LENGUA Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-60-9

INGELESA English 2 (Pack 3) EKI 978-84-15586-58-6

FRANTSESA Essentiel et plus … 2 Cahier d’exercises CLE 978-84-92729-45-6

D

BH

3

LENGUA GIZARTE Z Jarduera fitxak Activity sheets EKI EKI 978-84-16438-12-9 978-84-16438-14-3

INGELESA English 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-25-9 FRANTSESA Parachute 3 Livre de l’eleve

Cahier d’exercises SANTILLANA 978-84-9049-016-7 978-84-9049-017-4 D BH 4 * *

EUSKARA Jarduera fitxak 4-1 EKI LENGUA Jarduera fitxak 4-1 EKI GIZARTE Jarduera fitxak 4-1 (Ingelesez) EKI

INGELESA English 4-1 EKI 978-84-16438-68-6

MATEMATIKA Jarduera fitxak 4-1 KULTURA

KLASIKOA

Kultura Klasikoa DBH3 (DBH3ko liburua erabiliko dugu) Edebe-Giltza 84-8118-519-1

** DBH 4n irailerako 1 unitateari dagokion materiala bakarrik egongo da argitaratuta. Jarduera fitxen ISBNak ez zeuden eskuragarri uztailean

· DBH osoan testu-liburuen mailegu-zerbitzua dugunez, goian agertzen den materiala erosi beharko da. (Familiaren batek zerbitzu horretan ez sartzea aukeratuko balu zerrenda osoa hurrengo orrialdean du)

· Ikasturtean zehar beste liburuxka batzuk eskatuko zaizkie: nobelak, ipuinak, lan-koadernoak, etab. · Liburuak ariketak egin gabe izango dituzte, hots, iazko ikasleek egindako idatzirik gabe, bestela ez dira

onartuko. Idatziak badaude irakasleak jasoko ditu.

· Liburu hauek guztiak "ELKAR", Fermin Calbeton, liburudendan aurki ditzakezue. · DBHko 1. mailatik 4. mailara agenda banatuko da irailean Ikastolan.

· OHARRAK: Hiztegiak erosi behar izanez gero Ikastolak hauek aholkatzen ditu: & Elhuyar hiztegia. Euskara-Gaztelania-Euskara (handia).

& Diccionario del Estudiante de la R.A.E. (ale bakarra Ed. Santillana). & Collin’s dictionary (Esp/Ing, Ing/Esp).

DBH 1 A Bittor Arrondo DBH 1 B Mattin Alijostes

DBH 2 A Miren Gortazar DBH 2 B Joxe Angel Etxeberria

DBH 3 A Inma Berasategi DBH 3 B Mari Jose Alonso

(8)

DBHko LIBURU-ZERRENDA OSOA

D

BH

1

EUSKARA Euskara eta Literatura DBH 1 (Pack 3) EKI 978-84-15586-08-1 Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-38-8 GIZARTE Gizarte Zientziak DBH 1 (Pack 3) EKI 978-84-15586-20-3 Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-40-1 MATE Liburu digitala EKI

NATUR Z Naturaren Zientziak DBH 1 (Pack 3) EKI 978-84-15586-24-1 Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-41-8 LENGUA Liburu digitala EKI

INGELESA Liburu digitala EKI

FRANTSESA Essentiel et plus … 1 Cahier d’exercises - - CLE 978-84-92729-28-9

D

BH

2

EUSKARA Euskara eta Literatura DBH 2 (Pack 3) EKI 978-84-15586-48-7

Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-59-3

GIZARTE Gizarte Zientziak DBH 2 (Pack 3) EKI 978-84-15586-54-8

Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-61-6

MATE Liburu digitala EKI

NATUR Z Natur Zientziak DBH 2 (Pack 3) EKI 978-84-15586-55-5

Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-62-3

LENGUA Lengua y Literatura (Pack 3) EKI 978-84-15586-51-7

Jarduera fitxak EKI 978-84-15586-60-9

INGELESA English DBH 2 (Pack 3) EKI 978-84-15586-58-6

FRANTSESA Essentiel et plus … 2 Cahier d’exercises CLE 978-84-92729-45-6

D

BH

3

EUSKARA Liburu digitala EKI

GIZARTE Social Sciences 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-21-1 Jarduera fitxak EKI 978-84-16438-14-3 MATE Liburu digitala EKI

NATUR Z Fisika eta Kimika 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-22-8 Biologia eta Geologia 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-23-5 LENGUA Lengua y Literatura 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-19-8 Jarduera fitxak EKI 978-84-16438-12-9 INGELESA English 3 (Pack 3) EKI 978-84-16438-25-9 FRANTSESA Parachute 3 Livre de l’eleve

Cahier d’exercises SANTILLAN A 978-84-9049-016-7 978-84-9049-017-4 D BH 4 * *

EUSKARA Euskara eta Literatura 4-1 EKI 978-84-16438-61-7 Jarduera fitxak 4-1 EKI

LENGUA Lengua castellana y Literatura 4-1 EKI 978-84-16438-62-4

Jarduera fitxak 4-1 EKI

INGELESA English 4-1 EKI 978-84-16438-68-6

NATUR Z Fisika eta Kimika 4-1 EKI 978-84-16438-65-5

Biologia eta Geologia 4-1 EKI 978-84-16438-66-2

GIZARTE Social Sciences 4-1 EKI 978-84-16438-64-8

Jarduera fitxak 4-1 EKI

MATE Matematika 4-1 EKI 978-84-16438-67-9

Jarduera fitxak 4-1 EKI KULTURA

KLASIKOA

Kultura Klasikoa DBH3 (DBH3ko liburua erabiliko dugu)

Edebe-Giltza

84-8118-519-1

** DBH 4n irailerako 1 unitateari dagokion materiala bakarrik egongo da argitaratuta. Jarduera fitxen ISBNak ez zeuden eskuragarri uztailean

· Ikasturtean zehar beste liburuxka batzuk eskatuko zaizkie: nobelak, ipuinak, lan-koadernoak, etab. · Liburuak ariketak egin gabe izango dituzte, hots, iazko ikasleek egindako idatzirik gabe, bestela ez dira

onartuko. Idatziak badaude irakasleak jasoko ditu.

· Liburu hauek guztiak "ELKAR", Fermin Calbeton, liburudendan aurki ditzakezue. · DBHko 1. mailatik 4. mailara agenda banatuko da irailean Ikastolan.

· OHARRAK: Hiztegiak erosi behar izanez gero Ikastolak hauek aholkatzen ditu: & Elhuyar hiztegia. Euskara-Gaztelania-Euskara (handia).

& Diccionario del Estudiante de la R.A.E. (ale bakarra Ed. Santillana). & Collin’s dictionary (Esp/Ing, Ing/Esp).

(9)

KIROLAK-EKINTZAK-OHARRAK-EGITEGIA-GARRAIOA

ENTRENAMIENTOS-EXTRAESCOLARES-AVISOS-CALENDARIO-AUTOBUSES

2016-17 ikasturteko entrenamendu egunak eta orduak

LH 3 neskak +mutilak Astearte-Ostegun Axularren 17:00-18:00 LH 4 neskak +mutilak Asteazken-Ostiral Axularren 17:00-18:00

LH 5 neskak Asteazken-Ostiral Puion 12:30-13:50 urtarrilaren bukaerarte

LH 5 neskak Asteazken-Ostiral Axular 13:00-14:00 maiatzaren bukaerarte

LH 5 mutilak Astearte-Ostegun Puion 12:30-13:50 urtarrilaren bukaerarte

LH 5 mutilak Astearte-Ostegun Axular 13:00-14:00 maiatzaren bukaerarte

LH 6 neskak Asteazken-Ostiral Axular 13:00-14:00 urtarrilaren bukaerarte

LH 6 neskak Asteazken-Ostiral Puion 12:30-13:50 maiatzaren bukaerarte

LH 6 mutilak Astearte-Ostegun Axular 13:00-14:00 urtarrilaren bukaerarte

LH 6 mutilak Astearte-Ostegun Puion 12:30-13:50 maiatzaren bukaerarte

DBH 1 mutilak Astelehena Axularren 17:00-18:30 DBH 1 mutilak Asteazkena Axularren 17:30-19:00 DBH 1 mutilak Ostirala Axularren 18:00-19:30 DBH 2 neskak Astelehena Axularren 17:00-18:30 DBH 2 neskak Asteazkena Axularren 18:00-19:30 DBH 3 mutilak Asteartea Axularren 18:00-19:30 DBH 3 mutilak Osteguna Axularren 17:30-19:00 DBH 3 mutilak Ostirala Axularren 18:00-19:30

(10)

Eskolaz kanpoko ekintzak 2016-17

Gimnasia Dibertigarria 4 urte Asteazkena-Ostirala 12:25-13:15 5 urte Asteartea-Osteguna 14:05-15:00 Gimnasia Erritmikoa LH 1 eta 2 Asteazkena-Ostirala 13:15-14:05

LH 3 eta 4 Asteartea 12:25-13:15 – Ostirala 14:05-15:00 LH 5 eta 6 Asteartea-Osteguna 13:15-14:05 Hip Hop LH 5 eta 6 Ostirala 17:00-18:30 Eukal Dantza 5 urte Asteazkena-Ostirala 12:25-13:15 LH 1 Astearte-Osteguna 12:25-13:15 LH 2 Astearte-Ostirala 13:15-14:05 LH 3 Astelehena-Asteazkena 13:15-14:05 LH 4 Asteartea 14:05-15:00- Osteguna 13:15-14:05 LH 5 Astelehena 14:05-15:00 LH 6 Astelehena 12:25-13:15 LH 5-6 mutilak Osteguna 14:05-15:00 LH 5-6 neskak Ostirala 14:05-15:00 DBH Asteazkena 14:05-15:00-Ostirala 17:15-18:15 Xake LH 1 (2 taldeak) Astelehena 12:30-13-30

LH 2 (talde bat) Astelehena 13:30-14-30

LH 2 (beste taldea) Asteazkena 12:30-13-30

LH 3 Astelehena 13:30-14:30

LH 4 Asteazkena 13:30-14-30

LH 5 Asteazkena 12:30-13-30

LH 6+DBH Asteazkena 13:30-14:30

Haurrak beti jolasean

4 urte 1. taldea Astelehena-Asteartea-Osteguna 12:30-13:30 4 urte 2. taldea Astelehena-Asteartea-Osteguna 13:30-14:30 5 urte 1. taldea Astelehena-Asteartea-Osteguna 12:30-13:30 5 urte 2. taldea Astelehena-Asteartea-Osteguna 13:30-14:30

Judo

5 urte + LH 1 Astelehena - Asteazkena 17:00-18:00 LH 2 +LH 3 Astelehena - Asteazkena 18:00-19:00

Ipuin kontalaria

4 eta 5 urte Asteazkena 12:25-13:15

Antzerkia LH 1 1. taldea Astearte-Ostegun 12:25-13:15 LH 1 2. taldea Asteazkena-Ostirala 13:15-14:05 LH 2 2. taldea Astelehena 13:15-14:05 LH 2 1. taldea Asteazkena 14:05-15:00 LH 2 Osteguna 13:15-14:05 LH 3 Asteartea 13:15-14:05 LH 3 1. taldea Osteguna 14:05-15:00 LH 3 2. taldea Ostirala 12:25-13:15 LH 4 1. taldea Asteazkena-Ostirala 14:05-15:00 LH 4 2. taldea Asteazkena 13:15-14:05 -Ostirala 12:25-13:15

LH 5 Astelehena 12:25-13:15 LH 5 1. taldea Asteartea 17:00-18:00 LH 5 2. taldea Ostirala 17:00-18:00 LH 6 Astelehena 14:05-15:00 LH 6 1. taldea Osteguna 17:00-18:00 LH 6 2. taldea Asteazkena 17:00-18:00 DBH Asteartea-Osteguna 14:05-15:00

(11)

IKASTOLAN SARTZEKO-ATERATZEKO ZIRKULAZIO ARAUAK

-Erabat debekatuta dago autobusak dauden bitartean kotxeak 2. isletatik aurrera pasatzea. - Ikastolako bidean abiadura azkarrena 20 kmkoa izango da.

- Kotxeek egin beharko duten maniobra honako hau izango da: Ikastolarantz sartzen ari garela, ezkerretara biratu 1. isletan, eta ikastolatik ateratzeko norantzan gelditu. Isleta biratzean, haurrak kotxetik jaisteko denbora soilik geldi zaitezke.

-Arau hauek zuzen betetzea DENON ardura eta betebeharra da. HAURREN ziurtasuna jokoan dago eta.

-Autobusen sarrera eta irteerak erraztea eskatzen zaizue. Espaloian eta lerro horiz margotutako tokietan EZ aparkatu, mesedez.

- Ikastola aurreko lehenengo tramoa (2 urteko gelen aurrean) libre utzi beharko da aparkaleku errotatiboa bezela (bisitentzat, banatzaileentzat, hornitzaileentzat, e.a.), beraz, ezingo da epe luzean kotxea utzi.

ZENBAIT OHAR

- Bai gurasoei eta bai ikasleei PUNTUALTASUNA eskatzen zaizue Ikastolara sartzerakoan eta autobus geltokietara joaterakoan.

- Ikastolako atarian eta sarrera-irteeretan ez zaitezte pilatu, haurrak eroso atera daitezen.

- Zalantzaren bat baduzue, irailaren 1etik aurrera Ikastolan izango gaituzue. - Eskola kuotak hilabeteen hasieran kobratuko dira, irailekoa izan ezik.

- ADIMEN EMOZIONALA. Formakuntza Guraso Eskolan 2016-17. Honen berri emango da.

NORMAS DE CIRCULACIÓN PARA LA ENTRADA Y SALIDA.

- Queda terminantemente prohibido el acceso de automóviles a partir de la 2ª isleta mientras estén los autobuses dentro.

- La velocidad máxima en la carretera de acceso a la Ikastola será de 20 Km/h.

- La maniobra que deberán hacer todos los vehículos será la siguiente: viniendo en dirección a la Ikastola, girar a la izquierda rodeando la primera isleta y quedarse en dirección de salida.

Podréis parar un instante (sólo el tiempo necesario para que salgan los niños del coche) en el momento de rodear la isleta.

- El respetar estas normas es responsabilidad y obligación de TODOS. Agradecemos de antemano su cumplimiento, dado que está en juego la seguridad del ALUMNADO.

- Os rogamos encarecidamente que facilitéis las maniobras de entrada y salida de los autobuses NO aparcando en las zonas marcadas con pintura amarilla, ni encima de las aceras.

- El primer tramo de la Ikastola (frente a las aulas de 2 años) será aparcamiento rotativo, exclusivamente para estancias cortas de tiempo como visitas, repartidores, proveedores, etc.

NOTAS Y AVISOS

- Rogamos PUNTUALIDAD a familias y alumnado, tanto para entrar a la Ikastola como para acudir a las paradas del autobús.

- No os agrupéis en la entrada y salida de la Ikastola. Dejad sitio para que el alumnado salga cómodamente.

- Para cualquier duda o consulta os atenderemos a partir del 1 de Septiembre. - Las cuotas se os cobrarán a primeros de cada mes, excepto la de septiembre.

- INTELIGENCIA EMOCIONAL. Formación en la Escuela de Padres 2016-17. Se os informará en su momento.

(12)

AXULAR LIZEOA

IRAILA / SEPTIEMBRE 2016 URRIA / OCTUBRE 2016 AZAROA / NOVIEMBRE 2016

Al Ar Az Og Or Lr Ig Al Ar Az Og Or Lr Ig Al Ar Az Og Or Lr Ig 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

ABENDUA / DICIEMBRE 2016 URTARRILA / ENERO 2017 OTSAILA / FEBRERO 2017

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 30 31

MARTXOA / MARZO 2017 APIRILA / ABRIL 2017 MAIATZA / MAYO 2017

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 EKAINA / JUNIO 2017

lš’–“ˆGlŽœ›ŒŽˆGYWX]TYWX^GGG

XSGYSGZS

GUUUdGqˆGŒŽœ•ˆ’VGu–G“ŒŠ›–šGGGG

XSGYSGZSGUUUdGr“ˆšŒGŒŽœ•ˆ’GVGsŒŠ›–šG hiluk|hrGYWGkpjpltiylGdGlŽœ•GŒ™‹ˆGVGtŒ‹–G‹óˆG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

(13)

Pº Oriamen di Katxola 17:05 Pº Oriamen di Pakea 17:07 Latsunbe Berri 17:18 Anziola 17:20 Atsegind egi 17:22 Etxeberri 17:25 Anziola 08:27 Etxeberri 08:32 Atsegindegi 08:36 Pº Oriamendi -Pakea 08:44 Pº Oriamendi-Katxola 08:46

09:00 BUS 1

17:00 BUS 1

09:00 BUS 2

17:00 BUS 2

09:00 BUS 3 17:00 BUS 3 Munto 17:05 Pº de Aiete-Urteaga 17:07 Cumbre 17:09 Urbieta 36 17:15 Sancho El Sabio 18 17:17 Sancho el Sabio 28 17:18 Avd de Madrid CLP 17:20 Avd de Madrid Venta Curro 17:22 Toribio Alzaga Arcco 17:25 Avd de Barcelona 10 17:30 Avd de Barcelona 28 17:33 Avd de Barcelon a 35 08:15 Avd de Barcelon a 15 08:17 on Gregorio Ordoñez 08:19 Avd de Madrid 19 08:22 Avda de Madrid 5 08:24 e Sancho El Sabio 33 08:26 io Sancho el Sabio 21 08:28 io Plaza Easo 69 08:31 Cumbre 08:35 re Pº Aiete-Urteaga 08:37 a Dr Maraño n 39 08:39 ño Pinos 7 08:41 s 1 Bera Bera 59 08:44 Bera Bera 31 08:45 Bera Bera 12 17:05 Bera Bera 44 17:06 P. America M. Martin 17:08 America Avda Zarautz -Lorea 17:10 Avd de Tolosa -Magisteri tza 17:13 Zumalakar regi-Esklabak 17:14 San Martin 25 Pronovias 17:19 Etxaide 8 17:22 Gran Via 27 17:27 Polloe 17:41 Virgen del Carmen 65 08:13 Virgen del Carmen 3 08:15 Gran Via 27 08:23 Pº Colon 13 08:24 Avda de la Libertad 6 08:26 Pza Gipuzkoa 2,4 08:28 Hotel Londres 08:32 Matia 18 08:37 Resurrecci ón Mª de Azkue 08:39 Avda Tolosa 138 08:43

(14)

Munto 12:34 Dr Marañon Begi Urdiñak 12:36 Pº Oriamendi -Pakea 12:41 Latsunbe berri 12:47 Cinco Enea 12:51 Etxeberri 12:53 Cinco Enea 14:30 Etxeberri 14:32 Anziola 14:34 Pº Oriamendi Pakea 14:40 Munto 14:44 Dr Marañon Begi Urdiñak 14:45 Pº Aiete Urteaga 12:34 Pº Lazkano 57 12:36 Pº Errondo Barkaiztegi 12:38 Anoeta Topo 12:40 Nemesio Etxaniz 7 12:44 Sancho el Sabio 13 12:46 Plaza Easo 69 12:48 San Martin 25 12:50 Etxaide 8 12:51 Plaza Gipuzkoa Barrenetxe 12:55 Gran Via 27 12:59 Pº Colon 13 13:03

12:30 DONOSTIA

Gran Via 27 14:25 Pº Colon 13 14:27 Plaza Gipuzkoa 2 14:30 Urbieta 36 14:33 Sancho el Sabio 18 14:35 Avda Madrid Venta Curro 14:38 Pº Errondo Barkaiztegi 14:40 Pº Lazkano 14:42 Urteaga 14:45

14:55 DONOSTIA

12:30 HERNANI

14:55 HERNANI

2016-17 AUTOBUS ZERBITZUA

Kontuan izan ordutegiak orientatiboak direla, beraz, geltokian garaiz egotea eskatzen dizuegu. Los horarios son orientativos. Os pedimos que acudáis a las paradas con margen de tiempo.

UGARTE

AUTOBUSAK

Figure

Updating...

References

Related subjects :