• No se han encontrado resultados

3- Barris desfavorits

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "3- Barris desfavorits"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

BARRIS DESFAVORITS

HÀBITAT, TERRITORI I MEDI AMBIENT Encarna Canet Benavent

(2)

La ciutat

La forma física d’una ciutat causa un impacte sensorial que determina el comportament de la vida dels seus habitants.

La ciutat és una aglomeració estable d’éssers humans, caracteritzada per un estil de vida dels seus membres i per funcions particulars en la societat.

Comporta una divisió del treball, una especialització, heterogeneïtat…

Les ciutats tenen la seua especificitat, el seu

emplaçament, una configuració singular, història i cultura...

2

(3)

El barri

El barri és l’espai de reproducció social, material i ideal, referent d’identitats socials i de representació simbòlica.

És l’espai on es donen les relacions freqüents entre veïns.

També pot ser l’espai d’aparició de lluites socials,

construcció de la identitat obrera, refugi de la cultura popular en època de dictadures.

Quan en un barri se suma lloguers alts, transports públics escassos, establiments d’oci (bars, cinemes, comerç...), certa part de la població es veu obligada a anar-se’n.

Es dóna una selecció “natural” per professió o per renda (classe social).

3

(4)

El barri

Es produeix una secessió de la comunitat i de la solidaritat, es fa difícil la relació cara a cara

Característica comuna: ruptura amb el lloc de procedència i absència de vincles ferms amb el territori d’arribada

Avui la població ha quedat “fixada” en aquestes zones tot i la desindustrialització, sense possibilitat de mobilització.

Eixamplament de la ciutat i degradació dels centres, on es reallotgen aquells que no poden accedir als nous habitatges perifèrics. Habitatges degradats als quals accedeixen els

nous immigrants.

4

(5)

El barri

Sorgeix la conurbació: refugi d’enclavaments

fortificats de les classes burgeses (murs, dispositius electrònics, guàrdies...), cultura a domicili (ràdio, televisió...).

Escissió amb tot allò que és proper.

5

(6)

Característiques comunes

Es queden enquistats com a barris desfavorits al llarg del temps.

Són llocs d’acollida per a nous desfavorits.

Acumulen formes de desequilibri educatiu, laboral, desequilibris demogràfics, condicions dels habitatges que no són resoltes per les actuacions sectorials.

N’hi ha diferents tipus en funció dels grups d’edat, grups culturals, precarització de l’ocupació...

6

(7)

Característiques comunes

Són part de la ciutat, no són enclavaments socials aïllats amb problemes endògens, sinó que recullen els problemes que es deriven de la interacció amb la resta de la societat.

Les polítiques macro d’educació, sanitat, habitatge...

no recullen les condicions particulars d’aquests barris.

No es tracta tan sols de planejar una política de barris desfavorits.

7

Referencias

Documento similar

If we reject the null hypothesis, we can reject the value of the coefficient of the variable LNcommercialprice is zero and therefore LNommercialprice variable is significant

Probablement, aquest ús purificador de l’aigua no difereix dels simbolismes als quals ens hem referit fins al moment ja que, com a element fonamental, i com a tal,

Es proposa un recorregut artístic per aquesta ciutat amb l’objectiu de conéixer les obres de les artistes VeryVeritas i es desenvolupa un projecte al col·legi per conscienciar

Cada equip pot designar dos jugadors lliures dins de la llista dels jugadors (són els especialistes en defensa), però solament un jugador lliure pot estar jugant al

Un dels factors més importants d'una investigació és la seva replicabilitat. Com hem comentat al marc teòric, els diferents estudis sobre tipologies han arribat a

Segons el grup, la proposta es pot centrar en la localització en el planisferi dels conflictes bèl·lics que s’esmenten a les llistes i en la constatació consegüent de

23 El mes de desembre de 1836, Pere Mata va abandonar la redacció d’articles polítics d’El Vapor, però després d’un període de distanciament, va tornar a col·laborar com

En aquest cas, el Grup presenta un Document que aporta als ciutadans, als centres assistencials i a l’administració un model de Document de voluntats anticipades a partir del qual