DESCOBREIX CAMBRILS AMB EL MUSEU

22  Download (0)

Full text

(1)

DESCOBREIX CAMBRILS

AMB EL MUSEU

(2)
(3)

LA MEMÒRIA DE LA PAU

APRENENTATGE DE CULTURA I VALORS

Un viatge pel Cambrils del passat, present i futur, per tal de conèixer sis fets conflictius ocorreguts al llarg de la història, i conscienciar als escolars de com s'han vulnerat els drets humans aquí. Reflexionarem davant d'aquests espais que han estat protagonistes i revisarem els conflictes actuals.

Cultura i valors / Social

OBJECTIUS:

Conèixer els drets humans i com han estat vulnerats en la història local

Conèixer i valorar la importància de la memòria històrica de la població

Fomentar l’esperit crític i el treball cooperatiu

Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

Durada activitat

1hora 30 min.

Nivell i grups

Grup classe

Educació Secundària, Batxillerat, Adults

Punt de trobada Plaça de la Vila

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(4)

CAMBRILS EN TEMPS DE GUERRA

ITINERARI EDUCATIU

Un recorregut pel barri antic de Cambrils on l’alumnat ha de ser capaç d’identificar alguns dels escenaris de la Guerra Civil a Cambrils per tal de prendre consciència del significat d’aquests fets històrics i de tot el que comporta estar a la rereguarda d’un conflicte armat.

Cultura i valors / Social

Afavorir la comprensió dels principals problemes provocats per la Guerra Civil espanyola a Cambrils

Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn

Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

Durada activitat

1hora 30 min.

Nivell i grups

Grup classe

Educació Secundària, Batxillerat, Adults

Punt de trobada

Museu Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(5)

A LA VORA DE LA MAR

ACTIVITAT EDUCATIVA DE L’ENTORN

Serem partícips de com era el dia a dia de la vida de les dones, homes i infants del barri de la Platja. Ens endinsarem a la descoberta de les activitats les feines i tasques que tots ells realitzen, i recuperarem el joc dels nens i nenes a l'antic Sorral. Tot això, ho descobrirem a la vora de la mar.

Coneixement del medi social i natural/ Educació física

OBJECTIUS:

Donar a conèixer el patrimoni marítim, la evolució històrica de la relació de homes i dones amb la mar

Redescobrir el barri de la platja( port, confraria, la pesca, les remendadores, el joc al sorral)

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

2hores 30 min ( inclou aturada per esmorzar) 1h 30 min ( Educació Infantil)

Nivell i grups

Grup classe

Educació Infantil ( p4,p5), E. Primària, (cicle inicial i mitjà)

Punt de trobada

Platja Horta de Santa Maria

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(6)

DESCOBREIX UN MOLÍ FARINER

VISITA DINAMITZADA

A través de l’observació i el diàleg descobrirem el funcionament d’un molí fariner hidràulic, per entendre la importància del cultiu dels cereals en l’economia del Cambrils de fa més de set-cents anys.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural

OBJECTIUS:

Conèixer com es treballava en un molí i s’obtenia la farina i què suposava l’alimentació per les persones

Generar consciència sobre els reptes de futur vinculat a l’alimentació sostenible

Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Fomentar l’esperit crític

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora

Nivell i grups

Grup classe

A partir de segon cicle d’Educació Infantil( P5)

Punt de trobada

Museu Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(7)

TENS UN MISSATGE A LA TORRE DE L’ESQUIROL

APRENENTATGE EDUCATIU DE L’ENTORN

Observar de ben a prop la funció que tenien les torres de telegrafia òptica i ho compararem amb les maneres de comunicar-nos d'avui en dia. Al mateix temps dialogarem a partir de l'espai, de l'entorn i de l’edifici, del seu interès patrimonial, funcional i estètic.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural

OBJECTIUS:

Analitzar paisatges i l’entorn tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

Interpretar l’entorn sociocultural proper, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, identificar causes i conseqüències i elaborar una conclusió pertinent

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora

Nivell i grups

Grup classe

Educació Primària (cicle mitjà i superior)

Punt de trobada Torre de l’Esquirol

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(8)

UN TOMB PER LA MURALLA

ITINERARI EDUCATIU PATRIMONIAL

Observar les estructures defensives del Barri Antic de Cambrils, els habitatges i els elements urbans des d'un punt de vista estètic i funcional.

Dialoguem i reflexionem dins d'un recinte emmurallat, que en un temps estigué envoltat de torres, i acabarem visitant la Torre del Bou.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural / Artístic

OBJECTIUS:

Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural

Conèixer i valorar la importància de la memòria històrica de la població

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora

Nivell i grups

Grup classe

Educació Primària(cicle superior) i 1è E.S.O

Punt de trobada Plaça de la Vila

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(9)

ELS ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL

RUTA HISTÒRICA

Vuit parades als edificis i espais més destacats durant el període de la Guerra Civil, per reconèixer indrets que avui formen part del paisatge urbà, i que en un temps van ser confiscats o van tenir un paper important durant la guerra.

Cultura i valors / Social

OBJECTIUS:

Afavorir la comprensió dels principals problemes provocats per la Guerra Civil espanyola a Cambrils

Conèixer i valorar la importància de la memòria històrica de la població

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 15 min.

Nivell i grups

Grup classe

Batxillerat, Adults Punt de trobada

Museu Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(10)

DE ROMA A CAMBRILS

ACTIVITAT EDUCATIVA PATRIMONIAL

L'aparició de la vil·la romana de la Llosa no fou un fenomen aïllat, s'articulava en el territorium d'una ciutat imperial com era Tarraco, exercint la funció d'explotació rústica per tal de poder donar servei a la població. Descobrirem com era un dia a dia a la vil·la, les activitats agrícoles i el lleure residencial.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural/ Artístic

OBJECTIUS:

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Entendre la funcionalitat dels objectes de vida quotidiana en època romana i establir un diàleg amb els objectes de l’actualitat

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 15 min.

Nivell i grups

Grup classe

Educació Primària (cicle mitjà i Superior)

Punt de trobada

Vil.la romana de la Llosa

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(11)

PIRATES A LA TORRE DEL PORT

VISITA I ACTIVITAT DINAMITZADA

Pirates a Cambrils? Qui eren? Perquè van atacar la costa mediterrània?

Que van fer els cambrilencs i les cambrilenques per defensar-se? Amb la visita a la torre de guaita i defensa del port, podrem respondre aquests interrogants i algun que altre més amb una petita gimcana a la platja

Cultura i valors/ Coneixement del medi social i natural/ Artístic

OBJECTIUS:

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Conèixer la història de la torre del Port i els atacs pirates que va patir

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 30min.

Nivell i grups

Grup classe

Educació Infantil (segon cicle) Educació Primària (primer i segon Cicle)

Punt de trobada Torre del Port

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(12)

EL MUSEU MOLÍ DE LES TRES ERES

VISITA DINAMITZADA A LA SEU MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

Visita a la seu principal al Museu d'Història de Cambrils: per una banda per conèixer el funcionament d'un antic molí fariner i la importància econòmica del cultiu de cereals i per una altra, descobrir uns objectes amb més de 8000 anys d'història trobats a Cambrils que formen part de l'exposició permanent "Cambrils: els orígens".

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural/ Artístic

OBJECTIUS:

Treure conclusions a partir de l'anàlisi de restes arqueològiques

Conèixer com es treballava en un molí i s’obtenia la farina i què suposava l’alimentació per les persones

Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic,per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper,de Catalunya i d’arreu

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1H 30min

Nivell i grups

10 alumnes

Tots els nivells, a partir de P5

Punt de trobada

Museu Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(13)

VIL.LA ROMANA DE LA LLOSA

VISITA DINAMITZADA

Passejar per una vil·la romana per entendre com es vivia i quines eren les activitats que es portaven a terme fa 2000 anys, tant de caràcter econòmic, social, com d'oci...

Farem un tast de les restes arqueològiques més importants d’època romana localitzades a Cambrils.

Cultura i valors / Social / Artístic

OBJECTIUS:

Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

Entendre la funcionalitat dels objectes de vida quotidiana en època romana

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora Nivell i grups

Grup classe

Educació Secundària, Batxillerat, Adults

Punt de trobada

Vil.la romana de la Llosa

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(14)

VIDAL I BARRAQUER: CARDENAL DE LA PAU

ITINERARI EDUCATIU

Qui era Francesc d'Assís Vidal i Barraquer? Perquè fou important per Cambrils? L'arquebisbe i cardenal viu en els moments més convulsos de finals del segle XIX i segle XX. Coneixerem com era la societat, l'educació, l'economia a través de les experiències professionals i personals del Cardenal Vidal i Barraquer.

Cultura i valors / Social

OBJECTIUS:

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

Conèixer i valorar la importància de la memòria històrica de la població

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Valorar i respectar el patrimoni

Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 45 min.

Nivell i grups

Grup classe

Educació Secundària, Batxillerat, Adults

Punt de trobada

Davant la plaça Josep Martí Nolla

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(15)

ANTONI GIMBERNAT. DE CAMBRILS AL MÓN

ITINERARI EDUCATIU

Recórrer els indrets del Cambrils del segle XVIII i XIX, on a partir dels elements quotidians i patrimonials de la vila, podrem identificar els trets més importants de l’il·lustrat cambrilenc: la formació com a cirurgià, el seu prestigi internacional i la seva obra.

Cultura i valors / Artístic/ Coneixement del medi social i natural

OBJECTIUS:

Conèixer qui va ser Antoni Gimbernat i els fets més rellevants de la seva vida

Identificar els mitjans de transport i la seva evolució en els darrers dos-cents anys

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació entre les persones

Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES / COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1 hora 30min

Nivell i grups

Grup classe

Educació Primària(cicle mitjà i Superior)

Punt de trobada

Monument de Gimbernat (Avinguda Josep Vidal i Barraquer)

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(16)

CAMBRILS : ELS ORÍGENS

ACTIVITATS EDUCATIVES DE L’ENTORN

A partir de l’observació dels objectes de l'exposició Cambrils: els orígens, al Museu Molí de les Tres Eres, els infants podran entendre d'una manera pràctica i experimental com vivien i treballaven els seus avantpassats cambrilencs.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural/ Artístic

OBJECTIUS:

Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions artístiques

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Manipular i aprendre el funcionament d’objectes del passat

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora .

Nivell i grups

Grup classe

Educació Infantil( segon cicle) Educació Primària( cicle inicial )

Punt de trobada

Museu Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(17)

UN PASSAT TECNOLÒGIC

ACTIVITATS EDUCATIVES DE L’ENTORN

Un especialista en tecnologia prehistòrica explicarà tots els canvis que es van produir durant el neolític a partir de les troballes fetes al jaciment del Cavet. Es fabricaran també eines de pedra en directe i mostraren tots els avenços que suposà aquest nou mode de vida.

Coneixement del medi social i natural/ Cultura i valors

OBJECTIUS:

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Valorar i respectar el patrimoni

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Manipular i aprendre el funcionament d’objectes del passat

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 15min

Nivell i grups

Grup classe

Educació Primària( cicle superior) 1è i 2on E.S.O

Punt de trobada Escola / Institut.

Molí de les Tres Eres

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(18)

VIURE LA MAR!

ACTIVITAT EDUCATIVA DE L’ENTORN

Serem partícips de com era i és el dia a dia de la vida de les dones, homes del barri del Port. Ens endinsarem a la descoberta de les activitats, les feines i tasques que es realitzen en l’actualitat en la comunitat pesquera.

Social/ Cultura i valors

OBJECTIUS:

Donar a conèixer el patrimoni marítim, la evolució històrica de la relació de homes i dones amb la mar

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

Conèixer i valorar la importància de la memòria històrica de la població

Valorar i respectar el patrimoni

Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1h 15min Nivell i grups

Grup classe

Educació Secundària, Batxillerat, Adults

Punt de trobada

Oficina Patronat de Turisme de Cambrils

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(19)

QUINA FORMA TÉ LA SORRA?

ACTIVITAT EDUCATIVES DE L’ENTORN

Que diferents són els granets de sorra que abracen cada racó dels teus peus! Ens centrem en la sensació de la sorra recorrent la nostra pell, podem imaginar-nos simples granets o podem esbrinar quina forma real tenen? Cada gra de sorra és únic, i de fet, es pot veure que cap d'ells és igual amb cap altre.

Cultura i valors / Coneixement del medi social i natural/ Artístic

OBJECTIUS:

Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions artístiques

Fomentar l’esperit crític i treball cooperatiu

Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones

Conèixer les propietats dels materials, els colors, i les formes en les imatges, els objectes i les obres artístiques

El moviment del cos i les seves possibilitats

Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i del altres

OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES

DADES BÀSIQUES

Durada activitat

1hora 15min

Nivell i grups

Grup classe

Educació Infantil( segon cicle) Educació Primària( cicle inicial )

Punt de trobada

Davant Oficina Patronat de Turisme

INFORMACIÓ PRÀCTICA

(20)

Nòmades del Museu

Un any més el Museu d’Història de Cambrils ofereix el programa d’activitats educatives pel curs 2021-2022 amb l’objectiu apropar els/ les alumnes al patrimoni històric, cultural i artístic

cambrilenc, perquè esdevinguin una eina de transformació social i educativa.

El programa educatiu dona continuïtat a la proposta Nòmades del Museu, que pretén ampliar els nostres serveis més enllà de la visita escolar, dirigida a tots els centres educatius del nostre entorn a fi d’apropar-nos als infants i joves de Cambrils. Que el Museu (i les persones que hi treballem) sigui per a ells/elles un lloc proper, on puguin gaudir d’una experiència significativa i valuosa.

Nòmades del Museu és un concepte d'aprenentatge, assessorament educatiu i espai de

mediació.

Amb Nòmades del Museu volem desenvolupar activitats al mateix centre quan calgui, que pugueu comptar amb el nostre continu suport, oferir-vos un seguit de recursos, materials educatius, i didàctics. Elaboració de projectes concrets puntuals, anuals...Amb temàtiques relacionades als objectius, continguts i competències curriculars.

Us proposem triar Nòmades del Museu per:

- Apropar el potencial de la dimensió interdisciplinar museística, que no només permet establir relacions amb totes les matèries del currículum sinó també vincular-se amb cada individu a través de les emocions.

- Rebre suport (tant alumnes com docents) en la recerca de recursos històrics, socials, artístics i patrimonials per desenvolupar els projectes d’aula.

- Dissenyar activitats específiques per als projectes de recerca, utilitzant les col·leccions del Museu i elements arquitectònics patrimonials de Cambrils i el seu entorn.

- Fer jornades de treball en espais museístics per la recerca i investigacions.

- Assessorament o pràctica d'activitats artístiques i culturals a la carta (al Museu o a l’escola).

- Oferir als centres els espais gestionats pel Museu com a part d’un projecte de mediació

(21)

En aquestes propostes, definim amb les escoles els projectes o activitats a desenvolupar, que pot tenir durades i formats ben diferents segons les necessitats de cada centre, per tal de

fomentar l’autonomia dels alumnes i potenciar diverses capacitats a través del coneixement del

patrimoni, i l’exploració del seu entorn més proper.

(22)

ACTIVITATS ACTIVITAT AIRE LLIURE

INFANTIL PRIMER CICLE (2 ANYS

INFANTIL SEGON CICLE (3-6 ANYS)

CICLE INICIAL (6-8 ANYS)

CICLE MITJÀ (8-10 ANYS

CICLE SUPERIOR (10-12 ANYS)

ESO ( 12 -16 ANYS)

BATXILLERAT/

ADULTS (16-99 ANYS)

La Memòria de la Pau Cambrils en temps de guerra

A la vora de la mar +P4

Descobreix un molí fariner

Tens un missatge a la Torre de l’Esquirol Un tomb per la muralla

Cambrils: els orígens +P5

Els espais de la Guerra Civil

De Roma a Cambrils

Pirates a la Torre del Port

El Museu Molí de les Tres Eres

La Vil·la Romana de la Llosa

Vidal i Barraquer:

Cardenal de la Pau Antoni de Gimbernat.

De Cambrils al món Cavet: un passat tecnològic Viure la Mar!

Quina forma té la sorra

Nòmades del Museu

Figure

Updating...

References

Related subjects :