FUNCIÓ I PROJECCIÓ SOCIAL DELS ARXIUS

57  Download (0)

Full text

(1)

EL FUTUR DELS

ARXIUS. ELS ARXIUS

DEL FUTUR.

(2)

BREU REFLEXIÓ SOBRE UN TITOL.

SENTIMENT ENCONTRAT:

1.- LES COSES NO VAN MOLT BE.

2.- DE COM ESTAVEM, HEM MILLORAT MOLT.

(3)

 EN ELS ÚLTIMS ANYS HA HAGUT UNA SÈRIE DE CANVIS SIGNIFICATIUS EN L'ÀMBIT DE L'ACCÉS I ÚS DE LA INFORMACIÓ.

 L'ACCÉS A LA INFORMACIÓ ÉS UN ASPECTE MOLT IMPORTANT RESPECTE DE LA FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA.

 A MÉS, AIXÒ HA TINGUT UNA UN IMPACTE EN EL MON DELS ARXIUS.

(4)

 ESTÁ CANVIANT LA IMATGE DELS ARXIUS COM LLOCS INACCESSIBLES, ARCANS, SECRETS.

 I, SOBRE TOT, AFECTA ALS ARXIUS MUNICIPALS QUE, AL MEU ENTENDRE, SÓN DELS MÉS

DINÀMICS EN QUANT A LES FERRAMENTES TECNOLÒGIQUES DE DIFUSIÓ.

 LA QÜESTIÓ ÉS PLANTEJAR-NOS COM FER BON ÚS D'EIXES FERRAMENTES TÈCNIQUES, SENSE PERDRE LA IDENTITAT D'UN ARXIU.

(5)

 NO OBSTANT, HI HA QUE FER UNA

OBSERVACIÓ QUE ESTÀ EN LA MENT DE TOTS.

 LA REALITAT DELS ARXIUS MUNICIPALS ÉS MOLT DIVERSA:

 ARXIUS EN PRECARI.

 ARXIUS QUE COMENCEN

 ARXIUS MÉS O MENYS CONSOLIDATS.

(6)

PER TANT, NO TINDRÁN LES MATEIXES

POSSIBILITATS UN ARXIU O ALTRE, SEGONS LES CIRCUMSTÀNCIES DE CADASCÚ.

AIXÍ, SIGUENT CADA VEGADA MÉS

NUMEROSA, NO DEIXA DE SER MINORITÀRIA LES EXPERIÈNCIES D’ARXIUS PER L’ACCÉS WEB, COM A FORMA DE CONSULTA I, A MÉS, DE DIVULGACIÓ.

(7)

UN DELS ASPECTES QUE EN UNA SOCIETAT

DEMOCRÀTICA NO DÉU POSAR-SE EN DUBTE, ÉS EL DE QUE ELS ARXIUS ESTAN AL SERVEI DE TOTS ELS CIUTADANS.

I TENEN QUE SER ELS ARXIUS ELS QUI ADEQUEN L’OFERTA A LES DEMANDES I CAPACITATS DELS USUARIS.

(8)

ÉS UNA SOCIALITZACIÓ EN EL SENTIT D’ASSUMIR COM META ATREURE CADA VEGADA MÉS CIUTADANS,

DONANT A L’ARXIU UNA PROJECCIÓ I FUNCIÓ SOCIAL CADA VOLTA MAJOR.

AIXÒ VA TRENCANT LA TRADICIONAL IMATGE DE SERVEI LIMITAT I EXCLUSIU, OPOSANT-SE AL

CONCEPTE “ELITISME”.

AIXÒ SIGNIFICA DONAR-LI NOMÉS UN ÚS, EL

CULTURAL, AMB FINS D’INVESTIGACIÓ ERUDITA –QUÉ TAMBÉ HA DE TINDRE-

(9)

DES DEL PUNT DE VISTA DELS ARXIVERS, ES AQUEST UN PLANTEJAMENT TEÒRIC QUE

SEMBLA CONCITAR UNANIMITATS.

NO OBSTANT, DES DE LA PRÀCTICA, NO SÓN MOLTS ELS ARXIUS QUE APOSTEN PER

L’ACCÉS WEB, COM DEIEM MÉS AMUNT.

POTSER PER DUES RAONS:

1.- LA DESCONFIANÇA.

2.- LA IMPOSSIBILITAT DE DEDICAR ESFORÇOS EN EIXE CAMP, DAVANT LES NECESSITATS MÉS BÀSIQUES.

(10)

EN EL PRIMER CAS, ÉS EVIDENT QUE ELS

NOUS REPTES IMPLIQUEN NOUS PROBLEMES.

ESTÀ EL TEMOR DE NO PODER AFRONTAR NOVES EXIGÈNCIES, I AIXÒ CONDUEIX A ACTITUDS CONFORMISTES.

CONFORMISME O COMPROMÍS.

IMMOBILISME O INNOVACIÓ.

(11)

SEMBLA QUE L’EIXIDA ÉS CLARA: EL COMPROMÍS I LA INNOVACIÓ EN LA

DIVULGACIÓ DE L’ARXIU, ENS DURÀ A TENIR MÉS CAPACITAT D’INFLUÈNCIA.

AIXÍ QUE, SENSE DEIXAR LES FUNCIONS

TRADICIONALS DELS ARXIUS, SEMBLA QUE ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ SÓN ELS QUE FARAN QUE EL NOSTRE SERVEI PÚBLIC SIGA MÉS “VISIBLE”.

(12)

COM FEM VISIBLE?

1.- PROJECCIÓ SOCIAL:

EXPOSICIONS: DOCS RESTAURATS, DONACIONS

JORNADES PORTES OBERTES

ALTRES ACTIVITATS: CONCERTS, ACTIVITTS PER A XIQUETS, LECTURES

2.- ACCÉS WEB:

PÀGINA WEB

(13)

FUNCIÓ I PROJECCIÓ SOCIAL DELS ARXIUS

1.- HEM DE CONTINUAR AMB LA DIVULGACIÓ DELS ARXIUS TRADICIONAL. ÉS TRADICIONAL, PERÒ S’HA DEMOSTRAT MOLT VÀLIDA LES EXPOSICIONS, LA MEMÒRIA…

A UN MINISTRE ALEMANY SE LI VA PREGUNTAR SI NO HI HAVIA SUFICIENTS MUSEUS, MONUMENTS, ETC.

ELL VA CONTESTAR QUE MAI HI HAVIA PROU.

(14)

LES EXPOSICIONS –I CREC QUE TOTS ELS ARXIVERS TENIM EXPERIÈNCIA- SÓN MOLT ATRACTIVES I CONCITEN UNA GRAN

CURIOSITAT.

AQUESTES PODEN SER DE TEMÀTICA MOLT VARIADA:

A XÀTIVA SOLEM FER UNA EXPOSICIÓ ANUAL/BIANUAL DE DOCUMENTACIÓ RESTAURADA,

(15)

EXPOSICIÓ RECUPERANT HISTÒRIA

CAMPANYES ANUALS DE RESTAURACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA.

HEM REALITZAT DIVERSES EXPOSICIONS AMB EL TITOL DE RECUPERANT HISTÒRIA.

(16)

COM S’HA RESSALTAT MÉS AMUNT, AMB MOTIU D’ALGUN ESDEVENIMENT, ES FAN JORNADES DE PORTES OBERTES.

UNES DATES QUE INCLOGUEN UN CAP DE SETMANA, DE DIVENDRES A DIUMENGE.

(17)

UNA PROPOSTA INTERESSANT, RESPECTE DE LA

DIVULGACIÓ NO ESTARIA RELACIONADA DIRECTAMENT AMB ACTIVITATS ARXIVÍSTIQUES.

PERÒ SI S’HA MOSTRAT EFECTIVA EN DONAR A CONÉIXER L’ARXIU: UTILITZAR LES INSTALLACIONS DE L’ARXIU PER A ALTRES ACTIVITATS:

CONCERTS

CONTACONTES PER A XIQUETS

LECTURES

(18)

EIXA DIVULGACIÓ SECUNDÀRIA HA DONAT A CONÉIXER L’ACTIVITAT PRÒPIA DE L’ARXIU.

UNA ACTIVITAT QUE HA SORPRÉS A MOLTS CIUTADANS, DESCONEIXSDORS DE LA

NATURALESA DELS ARXIUS.

MOLTS D’ELLS HAN DESCOBERT LA

IMPORTÀNCIA DE LA SEUA CIUTAT EN EL CONTEXT HISTÒRIC VALENCIÀ.

(19)

PER SUPOSAT QUE, DE NINGUNA MANERA, L’ARXIU DEIXARÀ DE COSTAT LA SEUA

VESSANT ACADÈMICA:

SECUNDÀRIA.

UNIVERSITÀRIA.

(20)

PER ÚLTIM, NO HEM DE DEIXAR DE LA MÀ UNA DE LES MANERES MÉS SENZILLES DE DONAR A CONÉIXER L’ARXIU:

DISPOSAR D’UN CALENDARI DE VISITES GUIADES PER A CIUTADANS.

(21)

L A DIVULGACIÓ A TRAVÉS DE LA CAPTACIÓ DE FONS

TOT I QUE, APARENTMENT, NO TINDRIA UNA RELACIÓ DIRECTA AMB LA DIVULGACIÓ DE LA NECESSITAT DELS ARXIUS.

HI HA QUE CITAR UNA FERRAMENTA PODEROSA PER ALS ARXIVERS:

ACCPETAR LES DONACIONS DE DOCUMENTS DELS CIUTADANS.

(22)

TOTES AQUESTES MANERES DE DIVULGAR TENIM ELS ARXIVERS.

NO OBSTANT, NO HI HA QUE OBLIDAR QUE LA QUE ÉS MÉS PODEROSA, COM FENÓMEN

SOCIAL I CULTURAL ÉS INTERNET.

MÉS DE MIL MILIONS D’INTERNAUTES, DEU MILIONS DE BLOGS, I MÉS DE HUIT MIL

MILIONS DE WEBS CONTROLADES PER BUSCADORS.

(23)

2.- L’ALTRA FERRAMENTA DE PROJECCIÓ ÉS LA QUE HEM ESTAT CITANT AL PRINCIPI DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ.

L’ACCÉS A TRAVÉS DE WEB:

PÀGINA WEB.

OPAC.

(24)

ESTEM DAVANT D’UNA REVOLUCIÓ QUE CAMINA A SER SEMBLANT A LA DE LA

IMPREMTA EN EL SEGLE XV.

ABANS I ARA, LA TRANSMISSIÓ DE

CONEIXEMENT ES CONCENTRA EN ELS MATEIXOS ÀMBITS:

RAPIDESA.

ECONOMIA.

(25)

AIXÒ ENS OBLIGA A UN GRAN ESFORÇ D’ADAPTACIÓ DINS LA XARXA GLOBAL.

ELS NOSTRES AJUNTAMENTS FAN FUNCIONAR –A TRAVÉS DELS INFORMÀTICS-

FERRAMENTES QUE ELS ARXIVERS ENS VEIEM OBLIGATS A UTILITZAR: (INTRANETS,

GESTIONA).

I HEM D’OCUPAR EL LLOCS QUE ENS CORRESPON.

(26)

NO OBSTANT, HI HA QUE RECORDAR DOS ASPECTES IMPORTANTS:

1.- CADA NOVA TECNOLOGIA QUE RESOL UN PROBLEMA ANTERIOR, SOL CREAR-NE

D’ALTRES.

2.- NINGUNA TÈCNICA SUBSTITUEIX PER

COMPLET LES PRECEDENTS: NO ENS HEM DE MORTIFICAR = EL PAPER TINDRÀ LLARGA VIDA.

(27)

TAL VOLTA, LA DIFERÈNCIA AMB EL CAS DE LA IMPREMTA, ÉS QUE HUI LA VELOCITAT ÉS

INIGUALABLE.

NO PODEM PENSAR QUE ENCARA NO ÉS EL TEMPS DELS ARXIUS: ARA ÉS EL TEMPS.

EN ESPANYA, LA TECNOLOGIA ACTUAL

SUPERA JA EL 35% DE PENETRACIÓ SOCIAL:

ÉS IMPRESCINDIBLE.

(28)

I ÉS EN EIXE NOU ESPAI SOCIAL I DE

COMUNICACIÓ ON HEM D’OFERTAR ELS CONTINGUTS DELS ARXIUS.

COM SOL OCÓRRER, LA INICIATIVA PRIVADA, QUE BUSCA EL LEGÍTIM GUANY, HA DONAT ELS PRIMERS PASSOS. (DESCÀRREGA DE LLIBRES LLIURES DE DRETS –GOOGLE-)

(29)

ELS ARXIUS DEL FUTUR.

EL FUTUR DEL ARXIUS.

(30)

TÍTOL O EXORDI

BREU REFLEXIÓ SOBRE UN TITOL.

SENTIMENT ENCONTRAT:

(31)

LES COSES VAN

REGULAR

(32)

LES COSES VAN

REGULARMENT BE

(33)

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

(34)

L’ARXIU COM ARCÀ O SECRET L’ARXIU OBERT, I OBERT A LES

TECNOLOGIES

(35)

ARXIUS EN PRECARI

ARXIUS CONSOLIDATS

(36)

DISTINTES

FERRAMENTES

(37)

DISTINTES

FERRAMENTES

(38)

CONSERVACIÓ -

PROGRÉS

(39)

ARXIUS AL SERVEI DELS

CIUTADANS

(40)

PROBLEMES

 1.- DESCONFIANÇA

 2.- IMPOSSIBILITAT DE

RECURSOS.

(41)

CONFORMISME “VS”

COMPROMÍS

(42)

IMMOBILISME “VS”

INNOVACIÓ

(43)

VISIBILITAT

(44)

FUNCIÓ I PROJECCIÓ SOCIAL DELS ARXIUS

1.- HEM DE CONTINUAR AMB LA DIVULGACIÓ TRADICIONAL DELS ARXIUS.

ÉS TRADICIONAL, PERÒ S’HA DEMOSTRAT MOLT VÀLIDA: LES EXPOSICIONS, LA MEMÒRIA…

(45)

EXPOSICIONS DOCUMENTS

RESTAURATS

(46)

JORNADES PORTES

OBERTES

(47)

ALTRES ACTIVITATS: CONTACONTES

PER A XIQUETS

(48)

ALTRES ACTIVITATS:

CONCERTS

(49)

CALENDARI VISITES

ARXIU

(50)

FONS DONATS PER

CIUTADANS

(51)

BLOG WEB ARXIU

(52)
(53)

GESTIONA

(54)

INTRANET

(55)

NOVES TECNOLOGIES – SOPORT

PAPER

(56)

IMPREMTA

(57)

INTERNET

Figure

Updating...

References

Related subjects :