BLOC DE CONTINGUTS: CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

Texto completo

(1)

BLOC DE CONTINGUTS: CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

El funcionament correcte de tots els sistemes de l’organisme ens permet viure plenament: estudiar, practicar esport, passejar, jugar amb els amics,...

Moltes vegades la nostra biomecànica es cansa a causa de l’esforç constant a què la sotmetem. A qui no li ha passat que en acabar el dia tingui la sensació de trobar-se completament exhaut? La capacitat que l’organisme té per superar millor aquest cansament depèn del que anomenem condició física.

1. La condició física.

És un estat que permet a la persona poder desenvolupar el seu treball diari amb

energia, eficàcia i sense que provoqui cansament. A més una bona condició física

prevé les malalties i assegura una bona salut.

Contràriament un nivell deficient de condició física repercutirà negativament en la realització de les nostres activitats diàries. Fins i tot, si el nivell és molt baix, es pot traspassar el llindar de la salut i entrar en la malaltia per un funcionament deficient dels aparells i sistemes del cos humà. La biomecànica no funcionarà correctament. La condició física és el concepte que utilitzem per referir-nos a la “forma física” que en un moment donat presenta el nostre organisme. El nostre cos constitueix una “màquina perfecta” que ha d’estar sempre a punt. Quan és així, diem que estem en forma, o que tenim una bona condició física. Pel contrari, si veiem que existeixen activitats que no realitzem amb normalitat, llavors no estem en forma i necessitem millorar la nostra condició física.

2. Quins són els components de la condició física?

La condició física és la suma del nivell de cadascuna de les qualitats físiques i psicomotrius de la persona. Aquestes qualitats, com ja deus recordar, són:

Com podem saber el nivell de condició física que tenim?

Mitjançant l’anàlisi i la valoració de les Capacitats Físiques Bàsiques: Força, Resistència, Velocitat i Flexibilitat.

QUALITATS FÍSIQUES QUALITATS PSICOMOTRIUS Força Resistència Velocitat Flexibilitat Coordinació Agilitat Equilibri CONDICIÓ FÍSICA

(2)

3. La Condició física i la salut.

Una bona condició física és indispensable per portar una vida sana i plena d’energia. Per això hem de mantenir-nos en forma, perquè ens ajudarà a viure de manera vigorosa i sense malalties.

Existeixen una sèrie d’hàbits i estils de vida que afavoreixen el desenvolupament d’una bona condició física:

l’activitat física realitzada habitualment (4 o 5 vegades per setmana, 1 hora al dia) i l’alimentació sana i equilibrada constitueixen els pilars bàsics d’uns hàbits saludables.

4. Quins factors incideixen en la condició física?

1. EXERCICI FÍSIC: Ens ajudarà a augmentar el nivell de les nostres qualitats

físiques. Per això, és recomanable que l’exercici físic ocupi una part del lleure de la persona. Per contra, el sedentarisme, com no fa treballa de manera suficient els sistemes i aparells de l’organisme, perjudica la condició física. 2. ALIMENTACIÓ: Una correcta alimentació permet al cos humà funcionar

millor. Una dieta desequilibrada, insuficient o excessiva provocarà trastorns en la condició física i en la salut.

3. DESCANS: Qualsevol treball, qualsevol exercici físic, necessiten el descans

corresponent. Cal respectar un horari mínim de son i aprofitar les estones lliures del dia per relaxar-nos. Així el nostre cos es recuperarà i podrem iniciar una altra activitat.

4. QUALITATS FÍSIQUES: Per desenvolupar les qualitats físiques bàsiques i, en

conseqüència millorar la condició física, són necessàries qualitats psíquiques com la voluntat, la confiança en un mateix, l’autoestima, un bon estat d’ànim,...

5. EDAT: La condició física va augmentant a mesura que la persona es va fent

adulta. A partir d’aquí pot anar decreixent de manera paral·lela a l’envelliment, però aquesta disminució sempre és més brusca en les persones sedentàries.

6. CONDICIONANTS GENÈTICS: Alguns aspectes que influeixen en la condició

física poden heretar-se genèticament. El tipus de fibres musculars és un exemple. Però el treball i la constància permeten millorar aquesta herència. 7. CONSUM DE DROGUES: Pels seus efectes nocius, qualsevol tipus de

droga, alcohol i tabac inclosos, incideixen negativament en la condició física de la persona ja que perjudiquen el funcionament del sistemes esmentats.

Tots aquests factors tenen una importància determinant en el nivell de condició física. Si els tens en compte i intentes portar una vida sana i ordenada, la teva

(3)

condició física es mantindrà en un nivell alt. Per contra, si no els respectes, la teva condició física empitjorarà progressivament i la teva qualitat de vida.

Beneficis d’una bona Condició Física:

- Millora el metabolisme i dels quatre sistemes que intervenen en l’exercici: sistema cardiovascular, sistema respiratori, sistema nerviós i aparell locomotor. - Evita riscos de patir malalties i lesions.

- Et sents millor perquè pots fer més activitats durant el dia, amb més vitalitat, optimisme i alegria.

- Redueix preocupacions i tensions.

5. Les Capacitats Físiques Bàsiques.

Són els pilar sobre els que es construeix la Condició Física. Ens referim a la resistència, la força, la velocitat i la flexibilitat. Quant major sigui el desenvolupament de les mateixes, millor serà la nostra Condició Física.

Hem de mesurar les nostres Capacitats Físiques Bàsiques per saber el nostre estat de forma ( és a dir, la nostra Condició Física). Per això realitzem les proves físiques, per veure quin nivell tenim de les Capacitats físiques.

Podem comparar-nos amb els nostres companys, i sempre haurà qui aconsegueixi millors marques que nosaltres, com qui aconsegueixi registres pitjors. L’important és tenir en compte quines han sigut els meus propis registres o què he de fer per millorar-los, perquè d’aquesta manera estarem millorant la nostra condició física i la nostra salut.

5.1. La Resistència.

Capacitat de nostre organisme de suportar esforços de manera continuada. Existeixen dos tipus de resistència:

- La resistència aeròbica: ens permet realitzar exercicis d’intensitat moderada durant molt de temps.

- La resistència anaeròbica: ens permet suportar esforços de major intensitat, però durant menor temps.

5.2. La Força.

Capacitat que té el nostre organisme per vèncer o contrarestar una resistència. Existeixen diferents tipus:

- Força màxima - Força explosiva - Força resistència

5.3. La velocitat.

Capacitat que ens permet realitzar un moviment o una sèrie de moviments en el menor temps possible. Trobem:

(4)

- Velocitat de reacció - Velocitat gestual

- Velocitat de desplaçament

5.4. La Flexibilitat.

Capacitat que ens permet aconseguir la major amplitud articular o capacitat d’una determinada articulació per realitzar el màxim recorregut angular. Posseïm els majors nivells quan naixem, i anem perdent dia rera dia. Per això hem de treballar-la, per mantenir un alt grau de mobilitat articular.

ACTIVITAT FÍSICA I SALUT

1. L’activitat física.

Activitat física és qualsevol actuació de l’organisme que exigeix realitzar moviments de major intensitat que els considerats normals. El més clar és l’exercici físic.

2. Beneficis de l’activitat física.

 Condicionament del cor i de l’aparell circulatori (vasos sanguinis: artèries, venes i capil·lars).

 Millora la capacitat respiratòria, aconseguint una major quantitat d’aire i d’oxigen.

 Millora l’estat dels músculs, ossos i articulacions, proporcionant una major força i flexibilitat, i sobretot prevenint de possibles malalties que puguin danyar-los.

 Millora l’activitat del sistema nerviós, proporcionant millors reflexes i coordinació per realitzar els moviments.

 Manté la forma general, permetent millorar les nostres pròpies metes.

(5)

3. El sedentarisme.

El sedentarisme és un estil de vida on no s’inverteix temps per practicar exercici físic. Exemple: un oficinista que en

acabar la jornada laboral, agafa el cotxe, puja l’ascensor de casa i s’estira al sofà a veure la tele.

- Riscos:

una persona sedentària fa treballar al seu organisme sempre al mateix nivell d’activitat, per això no l’entrena per superar qualsevol sobreesforç que pugui sofrir.

Disminució de la condició física. El sedentarisme no és recomanable, ja que col·labora decisivament a l’atrofia de les funcions de l’organisme. L’individu té menys força, menys resistència i es notarà menys àgil i més matusser. A més, estarà més indefens davant les malalties. La persona que menja molt i fa poc exercici tindrà tendència a engreixar.

Risc de patir malalties: obesitat, colesterol, cardiopaties, atròfies articulars i musculars,...

Cansament anticipat: quan es realitza un petit esforç de seguida es posa vermell, el cor bateja molt ràpid, s’accelera la respiració, els moviments són lents, pesats i poc eficaços.

4. Consells que has de tenir en compte a l’hora de realitzar

activitat física.

 Asegura’t de que no tens problemes que t’impedeixin fer exercici físic. Pregunta als teus pares, doncs segur que tenen els resultats d’algunes

revisions mèdiques que t’hauran fet.

 Utilitza roba adequada, còmoda i transpirable.

 Utilitza sabatilles esportives adequades. No practiquis mai amb sabates per què podries fer-te mal.

 Dutxa’t sempre desprès de l’exercici físic. A

més de que és necessari per tenir cura de la higiene, provoca una agradable sensació de benestar.

 Posa’t roba neta i seca desprès d’acabar la pràctica esportiva. D’aquesta manera evitaràs possibles infeccions.

(6)

5. La salut.

Salut no és només l’absència de malalties, sinó, també, un estat de benestar físic, psíquic i social. Segons l’Organització Mundial de la Salut, es defineix com “l’estat del complet benestar físic, mental i de salut i de capacitat de funcionament que permet els factors socials en els que viu l’ésser humà”.

6. El cos humà i l’exercici.

Quan fem alguna activitat física posem en funcionament tot el nostre cos:

- sistema cardiovascular (cor, artèries, venes):augmenten les cavitats del cor i per tant la quantitat de sang en cada batec, millorant la possibilitat de transportar oxigen i substàncies nutritives; augmenten els vasos sanguinis, i la sang arriba a més llocs; disminueix la freqüència cardíaca i el cor pot descansar més.

Amb el treball de resistència aeròbica millorem:

- El sistema respiratori (pulmons, artèries i venes).

- Augmenta la ventilació dels pulmons i l’organisme s’oxigena millor.

- Disminueix la freqüència respiratòria i augmenta la profunditat dels moviments respiratoris.

- L’aire que entra pot recórrer major espai pulmonar.

- Sistema nerviós: encara que una gran part és hereditari, l’exercici millora l’activitat del sistema nerviós, proporcionant millor velocitat de reacció i major coordinació per realitzar els moviments.

El treball de la relaxació:

- Afavoreix l’eliminació de la tensió nerviosa, l’estrès produït pel sedentarisme i les preocupacions.

Amb el treball de coordinació i velocitat millorem:

- L’aparell locomotor (ossos, articulacions i músculs).

- Afavoreix el creixement, doncs els ossos reben major pressió. - Reforça els òrgans passius: ossos, lligaments, tendons i

articulacions, reduint la possibilitat de patir lesions i malalties reumàtiques.

- Els músculs, òrgans actius, guanyen en resistència, força, velocitat de contracció i en flexibilitat si treballem equilibradament les qualitats físiques.

- Es millora la coordinació muscular.

Amb el treball de força i flexibilitat millorem:

- L’aparell locomotor (articulacions, lligaments, músculs i tendons).

(7)

- Afavoreix l’amplitud dels moviments de les articulacions. - Es millora la coordinació entre músculs i dins del propi múscul. - Reforça per evitar lesions en músculs i articulacions.

7. Exercici físic i alimentació.

Una alimentació correcta és fonamental per a una millor condició física.

Un dels principals factors que influeixen en la condició física és l’alimentació. A través d’ella ingerim el aliments dels quals extraiem les substàncies nutritives necessàries per satisfer les necessitats del nostre organisme. Aquestes necessitats poden ser:

- Necessitats plàstiques: Construcció dels diferents teixits corporals.

- Necessitats energètiques: Provisió de l’energia química necessària per al moviment del cos. Vindria a ser el combustible de la nostra biomecànica. - Necessitats reguladores: Regulació de molts processos que es produeixen en

l’organisme com a conseqüència del metabolisme humà.

Les substàncies que extraiem de l’alimentació i que s’encarreguen de satisfer aquestes necessitats són els anomenats nutrients essencials. Són els hidrats de carboni, les proteïnes, els greixos, l’aigua, les sals minerals i les vitamines.

Els aliments que habitualment consumin en la nostra dieta contenen majoritàriament, en diferents proporcions, un o varis nutrients essencials.

L’aigua, imprescindible per a la vida humana.

L’aigua acompleix moltes funcions en l’organisme humà: transport de substàncies, termoregulació, medi on tenen lloc els processos metabòlics,...

Una correcta hidratació és fonamental per a un funcionament correcte del nostre organisme, que pot sofrir problemes seriosos si és víctima de la deshidratació. N’hem de ser molt conscients, sobretot a l’hora de realitzar exercici físic, perquè només la sensació de sed ja podria ser un símptoma de deshidratació.

Recorda:

 El millor remei contra la malaltia és la prevenció: tingues cura del teu cos per gaudir d’una bona salut.

 Recorda que l’exercici físic proporciona més anys a la teva vida i més vida als teus anys.

 Practica exercici física amb els teus amics i amigues, l’esport és, abans de res, companyia.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :