• No se han encontrado resultados

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIORALACANT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIORALACANT"

Copied!
23
0
0

Texto completo

(1)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALACANT

CENTRE PRIVAT FP CRUZ ROJA ESPAÑOLA 03010041

Con Ordinari 28

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

IES 8 DE MARZO 03013297

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES 03001911

Púb Ordinari 26

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 30

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA 832104

Púb Ordinari 29

MANTENIMENT ELECTRÒNIC 913104

Púb Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

Púb Ordinari 30

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

Púb Ordinari 27

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES DOCTOR BALMIS 03013819

Púb Ordinari 20

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 39

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

IES EL PLA 03015543

Púb Ordinari 29

ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 923104

Púb Ordinari 28

CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 928104

Púb Ordinari 29

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

IES FIGUERAS PACHECO 03001908

Púb Ordinari 29

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 58

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

MÀRQUETING I PUBLICITAT 222104

IES GRAN VIA 03014861

Púb Ordinari 28

ENERGIES RENOVABLES 861104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 30

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS 717104

Púb Ordinari 27

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 849104

Púb Ordinari 30

PROJECTES D'OBRA CIVIL 862104

IES LAS LOMAS 03014460

Púb Ordinari 24

ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES 901104

IES LEONARDO DA VINCI 03010120

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC 974104

Púb Ordinari 28

AUDIOLOGIA PROTÈSICA 720104

Púb Ordinari 27

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 29

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 952104

Púb Ordinari 58

HIGIENE BUCODENTAL 481104

Púb Ordinari 28

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

IES MARE NOSTRUM 03012736

Púb Ordinari 45

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Nocturn 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

16-jun-20 ALACANT Pàgina 1 de 23

(2)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 44

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES MIGUEL HERNÁNDEZ 03001891

Púb Ordinari 29

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS 827104

Púb Ordinari 28

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ 847104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

Púb Ordinari 29

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

IES VIRGEN DEL REMEDIO 03010119

Púb Ordinari 29

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AF 980104

Púb Ordinari 25

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 704104

Púb Ordinari 30

PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 838104

Púb Ordinari 26

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL A21104

IFPS MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO 03002007

Con Ordinari 27

ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I E 936104

Con Ordinari 28

TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA 903104

ALBATERA

IES ANTONIO SERNA SERNA 03013698

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

ALCOI

CENTRE PRIVAT SANT ROC 03000473

Con Ordinari 23

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

CIPFP BATOI 03012165

Púb Ordinari 20

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 20

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 28

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 28

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

Púb Ordinari 26

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR 976104

Púb Ordinari 30

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 29

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL A21104

IES COTES BAIXES 03000400

Púb Ordinari 28

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 29

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 30

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 29

DISSENY I MOBLAMENT 895104

Púb Ordinari 30

DISSENY TÈCNIC EN TÈXTIL I PELL 909104

Púb Ordinari 30

MÀRQUETING I PUBLICITAT 222104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

IES PARE VITÒRIA 03000394

Púb Ordinari 29

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL 868104

Púb Ordinari 14

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 704104

ALMORADÍ

IES ANTONIO SEQUEROS 03002445

16-jun-20 ALACANT Pàgina 2 de 23

(3)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 21

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

IES AZUD DE ALFEITAMI 03010821

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

ALTEA

IES BELLAGUARDA 03002573

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 849104

ASPE

IES LA NÍA 03002731

Púb Ordinari 29

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

BENIDORM

IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA 03014472

Púb Ordinari 29

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA 712104

Púb Ordinari 30

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS 717104

IES BERNAT DE SARRIÀ 03012724

Púb Ordinari 30

ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 923104

IES L'ALMADRAVA 03010843

Púb Ordinari 58

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 29

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL A21104

IES MEDITERRÀNIA 03015129

Púb Ordinari 30

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

Púb Ordinari 29

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

IES PERE MARIA ORTS I BOSCH 03010132

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 28

MÀRQUETING I PUBLICITAT 222104

BENISSA

IES JOSEP IBORRA 03011768

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

CALLOSA DE SEGURA

IES SANTIAGO GRISOLIA 03013133

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 27

DIETÈTICA 480064

CALLOSA D'EN SARRIÀ

IES RODOLFO LLOPIS 03014496

Púb Ordinari 30

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

COCENTAINA

IES PADRE ARQUÉS 03003760

Púb Ordinari 30

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

CREVILLENT

IES CANÓNIGO MANCHÓN 03003966

16-jun-20 ALACANT Pàgina 3 de 23

(4)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

IES MACIÀ ABELA 03003978

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

DÉNIA

IES HISTORIADOR CHABÀS 03004223

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

IES MARIA IBARS 03004235

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Nocturn 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

Púb Ordinari 30

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 30

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

ELDA

CIPFP VALLE DE ELDA 03014812

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 30

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 29

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 952104

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 30

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

Púb Ordinari 30

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 30

MÀRQUETING I PUBLICITAT 222104

Púb Ordinari 30

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

Púb Ordinari 29

VITIVINICULTURA 715104

IES LA MELVA 03005720

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 27

DIETÈTICA 480064

Púb Ordinari 30

PRÒTESI DENTALS (LOE) 483104

IES LA TORRETA 03005768

Púb Ordinari 29

DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS 848104

Púb Ordinari 29

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 896104

Púb Ordinari 30

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

IES MONASTIL 03010156

Púb Ordinari 30

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

ELX

CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ ARTESANO 03005100

Con Ordinari 26

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA 832104

CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ DE CALASANZ 03005070

Con Ordinari 20

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

IES CARRÚS 03009385

Púb Ordinari 23

DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS IMPRESES I MULTIMÈDIA 947104

IES CAYETANO SEMPERE 03013467

Púb Ordinari 30

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

IES LA TORRETA 03009661

Púb Ordinari 29

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 28

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 975104

Púb Ordinari 30

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 896104

Púb Ordinari 29

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 30

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

16-jun-20 ALACANT Pàgina 4 de 23

(5)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

IES MONTSERRAT ROIG 03012050

Púb Ordinari 57

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

IES SEVERO OCHOA 03013224

Púb Ordinari 21

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 46

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 30

MÀRQUETING I PUBLICITAT 222104

IES SIXTO MARCO 03005082

Púb Ordinari 58

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 29

DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS 848104

Púb Ordinari 30

PATRONATGE I MODA 721104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES TIRANT LO BLANC 03012773

Púb Ordinari 29

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS 827104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

Púb Ordinari 28

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

IES VICTORIA KENT 03013881

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 26

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 30

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

MEDIACIÓ COMUNICATIVA 979104

Púb Ordinari 30

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

Púb Ordinari 30

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

IBI

IES LA FOIA 03006153

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN EMMOTLLAMENT DE METALLS 891104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

JACARILLA

CENTRO PRIVADO ESC. FAM. AGRARIA EL CAMPICO 03006177

Con Ordinari 18

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

MURO DE ALCOY

IES SERRA MARIOLA 03014836

Púb Ordinari 30

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

NOVELDA

IES EL VINALOPÓ 03009798

Púb Ordinari 27

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 26

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

IES LA MOLA 03006761

Púb Ordinari 28

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

ONDARA

IES XEBIC 03014940

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

16-jun-20 ALACANT Pàgina 5 de 23

(6)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ONIL

IES LA CREUETA 03014137

Púb Ordinari 28

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

ORIHUELA

IES EL PALMERAL 03007418

Púb Ordinari 28

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

Púb Ordinari 30

PAISATGISME I MEDI RURAL 870104

Púb Ordinari 30

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 631064

Púb Ordinari 29

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 849104

Púb Ordinari 28

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES GABRIEL MIRÓ 03007406

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

IES LAS ESPEÑETAS 03011070

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

PEGO

IES ENRIC VALOR 03007613

Púb Ordinari 24

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

PETRER

IES LA CANAL 03015154

Púb Ordinari 30

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

IES POETA PACO MOLLÀ 03014371

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 20

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

PILAR DE LA HORADADA

IES THIAR 03013728

Púb Ordinari 24

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

ROJALES

IES LA ENCANTÁ 03014851

Púb Ordinari 28

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

Púb Ordinari 29

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 896104

SANT JOAN D'ALACANT

IES LLOIXA 03010429

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

IES LUIS GARCÍA BERLANGA 03010478

Púb Ordinari 19

IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE 924104

Púb Ordinari 20

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 919104

Púb Ordinari 20

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 920104

16-jun-20 ALACANT Pàgina 6 de 23

(7)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

SANT VICENT DEL RASPEIG

CIPFP CANASTELL 03010442

Púb Ordinari 50

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 26

ELECTROMEDICINA CLÍNICA A04104

Púb Ordinari 29

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS 717104

Púb Nocturn 29

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 631064

Púb Ordinari 58

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL A21104

Púb Ordinari 28

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES HAYGÓN 03013352

Púb Ordinari 58

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

IES SAN VICENTE 03008423

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 18

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

SANTA POLA

IES CAP DE L'ALJUB 03010168

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 30

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ 847104

TORREVIEJA

IES LAS LAGUNAS 03008629

Púb Ordinari 30

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

IES MARE NOSTRUM 03014575

Púb Ordinari 29

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Púb Ordinari 29

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

IES NÚMERO 1 - LIBERTAS 03008630

Púb Ordinari 28

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

VILA JOIOSA (LA)

IES LA MALLADETA 03009051

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

IES MARCOS ZARAGOZA 03008915

Púb Ordinari 23

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

MANTENIMENT ELECTRÒNIC 913104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

VILLENA

IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 03009786

Púb Ordinari 27

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

Púb Ordinari 30

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES HERMANOS AMORÓS 03009233

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

IES LAS FUENTES 03014599

Púb Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

16-jun-20 ALACANT Pàgina 7 de 23

(8)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 30

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

Púb Ordinari 30

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

XÀBIA

IES NÚMERO 1 03013339

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 28

DIETÈTICA 480064

16-jun-20 ALACANT Pàgina 8 de 23

(9)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALCALÀ DE XIVERT

IES SERRA D'IRTA 12004394

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

ALCORA (L')

IES XIMÉN D'URREA 12004011

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

ALMASSORA

IES VILA-ROJA 12005647

Púb Ordinari 27

IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE 924104

Púb Ordinari 26

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 920104

BENICARLÓ

CIPFP BENICARLÓ 12007334

Púb Ordinari 25

ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES 901104

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

ENERGIES RENOVABLES 861104

Púb Ordinari 30

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

IES JOAN COROMINES 12003390

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES RAMÓN CID 12000480

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 28

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

BENICÀSSIM

IES VIOLANT DE CASALDUCH 12005283

Púb Ordinari 56

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

BORRIANA

IES JAUME I 12000704

Púb Ordinari 24

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 25

ARTISTA FALLER I CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIES 901104

Púb Ordinari 25

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

IES LLOMBAI 12003328

Púb Ordinari 28

DESENROTLLAMENT DE PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 716104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE PRIVAT FP AUDIO GIL 10 12005431

Con Ordinari 18

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS 12001265

Con Ordinari 21

HIGIENE BUCODENTAL 481104

CENTRE PRIVAT IZQUIERDO-SOROLLA 12001101

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 29

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

Con Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 12005611

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 9 de 23

(10)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Con Ordinari 30

DIETÈTICA 480064

Con Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

IES EL CAMINÀS 12004217

Púb Ordinari 20

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 59

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 18

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 19

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 27

DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS (LOE) 541104

Púb Ordinari 30

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

Púb Ordinari 28

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

IES FRANCESC RIBALTA 12001228

Púb Ordinari 29

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

IES MATILDE SALVADOR 12005261

Púb Ordinari 26

ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC 974104

Púb Ordinari 24

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 975104

Púb Ordinari 57

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 28

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 849104

IES POLITÈCNIC 12001307

Púb Ordinari 26

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 26

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 30

DISSENY I MOBLAMENT 895104

Púb Ordinari 28

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 28

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

Púb Nocturn 26

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH 12004205

Púb Ordinari 26

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 704104

Púb Ordinari 16

QUÍMICA INDUSTRIAL 719104

GRAU DE CASTELLÓ

CIPFP COSTA DE AZAHAR 12001241

Púb Ordinari 26

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS 827104

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ 847104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

Púb Ordinari 29

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

JÉRICA - VIVER

IES JÉRICA - VIVER 12005556

Púb Ordinari 30

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 952104

NULES

IES GILABERT DE CENTELLES 12005601

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 27

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 27

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 10 de 23

(11)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ONDA

IES SERRA D'ESPADÀ 12005593

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 29

DESENROTLLAMENT I FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS (LOE) 541104

Púb Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

SANT MATEU

IES MAESTRAT 12004400

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

SEGORBE

IES ALTO PALANCIA 12003663

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

ENERGIES RENOVABLES 861104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

VALL D'UIXÓ (LA)

IES BENIGASLÓ 12005751

Púb Ordinari 24

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

IES BOTÀNIC CAVANILLES 12002671

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Nocturn 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 27

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 29

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

IES HONORI GARCIA 12002661

Púb Ordinari 29

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

VILA-REAL

IES FRANCESC TÀRREGA 12002889

Púb Ordinari 29

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

IES MIRALCAMP 12003444

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 28

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

VINARÒS

IES JOSÉ VILAPLANA 12003468

Púb Ordinari 29

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 30

DIETÈTICA 480064

IES LEOPOLDO QUEROL 12003080

Púb Ordinari 30

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 11 de 23

(12)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALAQUÀS

IES CLARA CAMPOAMOR 46023225

Púb Ordinari 30

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

ALBAIDA

IES JOSEP SEGRELLES 46000213

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 896104

Púb Ordinari 30

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

ALBAL

IES D'ALBAL 46022831

Púb Ordinari 28

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

ALBERIC

IES CONSUELO ARANDA 46021290

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 20

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

ALBORAIA

IES LA PATACONA 46014893

Púb Ordinari 30

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

ALDAIA

IES SALVADOR GADEA 46016038

Púb Ordinari 30

ASSESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 923104

Púb Ordinari 26

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 30

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

Púb Ordinari 29

ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 896104

Púb Ordinari 29

PROJECTES D'OBRA CIVIL 862104

ALFAFAR

IES 25 D'ABRIL 46016713

Púb Ordinari 26

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

ALGEMESÍ

IES BERNAT GUINOVART 46001217

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 26

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 28

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

IES SANT VICENT FERRER 46001199

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

ALMUSSAFES

IES ALMUSSAFES 46022609

Púb Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 17

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

ALZIRA

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS 46000754

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 12 de 23

(13)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 27

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 30

ENERGIES RENOVABLES 861104

Púb Ordinari 30

MANTENIMENT ELECTRÒNIC 913104

Púb Ordinari 30

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 30

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 631064

Púb Ordinari 29

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

BELLREGUARD

IES JOAN FUSTER 46020479

Púb Ordinari 28

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

BENIARJÓ

CENTRE PRIVAT FP LA SAFOR, COOP. VALENCIANA 46001795

Con Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

BENIGÀNIM

IES LES FOIES 46022531

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

BENIMAMET

IES BENIMÀMET 46018916

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

BÉTERA

IES LES ALFÀBEGUES 46017882

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 952104

BURJASSOT

CENTRE PRIVAT FP CAMPUS CENTRE D'ESTUDIS 46025775

Con Ordinari 19

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Con Ordinari 19

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

CENTRE PRIVAT JUAN XXIII 46002210

Con Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

IES FEDERICA MONTSENY 46017501

Púb Ordinari 29

AUDIOLOGIA PROTÈSICA 720104

Púb Ordinari 56

DIETÈTICA 480064

Púb Ordinari 29

ELECTROMEDICINA CLÍNICA A04104

Púb Ordinari 26

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 30

QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL A21104

Púb Ordinari 28

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

CANALS

IES SIVERA FONT 46020480

Púb Ordinari 30

PATRONATGE I MODA 721104

CARCAIXENT

IES ARABISTA RIBERA 46021629

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

CARLET

IES 9 D'OCTUBRE 46002787

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 13 de 23

(14)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS 46002775

Púb Ordinari 29

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

CATARROJA

CENTRE PRIVAT FP FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARI-TÈCNIC 46017365

Con Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 70

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 905104

Con Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Con Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Con Ordinari 30

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Con Ordinari 29

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

Con Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

CIPFP CATARROJA 46031672

Púb Ordinari 29

DISSENY I MOBLAMENT 895104

Púb Ordinari 30

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA 712104

Púb Ordinari 29

ENERGIES RENOVABLES 861104

ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS 46002957

Con Ordinari 27

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

Con Ordinari 30

PAISATGISME I MEDI RURAL 870104

IES BERENGUER DALMAU 46002969

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 29

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

CHELVA

IES ALTO TURIA 46022130

Púb Ordinari 29

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

CHESTE

CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 46018761

Púb Ordinari 21

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 28

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Púb Ordinari 54

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 29

COORDINACIÓ D'EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL 952104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 25

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 975104

Púb Ordinari 29

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL 868104

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

Púb Ordinari 30

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 26

MANTENIMENT AEROMECÀNIC D'AVIONS AMB MOTOR DE TURBINA A18104

Púb Ordinari 27

MANTENIMENT DE SISTEMES ELECTRÒNICS I AVIÓNICS EN AERONAU A16104

Púb Ordinari 29

PAISATGISME I MEDI RURAL 870104

Púb Ordinari 30

PROJECTES D'EDIFICACIÓ 849104

Púb Ordinari 30

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 14 de 23

(15)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

CHIVA

IES MARJANA 46022211

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

CULLERA

IES JOAN LLOPIS MARÍ 46020492

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

ELIANA (L')

IES L'ELIANA 46022221

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

GANDIA

IES MARÍA ENRÍQUEZ 46004221

Púb Ordinari 22

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES TIRANT LO BLANC 46015587

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 27

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

Púb Ordinari 27

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 30

CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES (LOE) 074104

Púb Ordinari 30

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 975104

Púb Ordinari 28

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 30

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 631064

Púb Ordinari 29

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

GODELLA

CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ 46004395

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 30

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Con Ordinari 30

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Con Ordinari 30

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Con Ordinari 30

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS (LOE) 892104

Con Ordinari 28

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

GRAU I PLATJA

IES VELES E VENTS 46022181

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 29

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 905104

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE 924104

Púb Ordinari 29

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 920104

LLÍRIA

IES LAURONA 46018621

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

MANTENIMENT ELECTRÒNIC 913104

LLOMBAI

CENTRE PRIVAT ESC. FAM. AGRARIA TORRE-ALEDUA 46021411

Con Ordinari 20

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR 976104

CENTRE PRIVAT LA MALVESIA 46004966

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 15 de 23

(16)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Con Ordinari 28

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

Con Ordinari 29

PAISATGISME I MEDI RURAL 870104

MANISES

IES JOSÉ RODRIGO BOTET 46005132

Púb Ordinari 23

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES PERE BOÏL 46017535

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

MASSAMAGRELL

IES DE MASSAMAGRELL 46022233

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

MISLATA

CIPFP MISLATA 46019660

Púb Ordinari 21

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 30

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS 827104

Púb Ordinari 30

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 20

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 30

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

Púb Ordinari 30

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

Púb Ordinari 30

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

Púb Ordinari 56

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 30

ÒPTICA I PROTÈTICA OCULAR 261064

IES MOLÍ DEL SOL 46024151

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

MONCADA

CENTRE PRIVAT SAN JAIME APÓSTOL 46005612

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 19

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Con Ordinari 18

DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA 832104

IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 46018631

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Púb Ordinari 58

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 29

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

OLIVA

IES GABRIEL CÍSCAR 46005946

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

IES GREGORI MAIANS 46005934

Púb Ordinari 29

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

ONTINYENT

IES JAUME I 46017201

Púb Ordinari 19

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 16 de 23

(17)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 30

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 27

HIGIENE BUCODENTAL 481104

IES L'ESTACIÓ 46006100

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

COMERÇ INTERNACIONAL (LOE) 449104

Púb Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES POU CLAR 46006112

Púb Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 30

PROMOCIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE 949104

PAIPORTA

IES LA SÈNIA 46017675

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 20

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

PATERNA

IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE 46006495

Púb Ordinari 26

LABORATORI D'ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 704104

IES HENRI MATISSE 46022622

Púb Ordinari 29

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 905104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

Púb Ordinari 29

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 919104

Púb Ordinari 28

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 920104

PICASSENT

IES L'OM 46022245

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

POBLA DE FARNALS (LA)

IES GUILLEM D'ALCALÀ 46024229

Púb Ordinari 27

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Púb Ordinari 29

DIRECCIÓ DE SERVICIS DE RESTAURACIÓ 847104

POBLA DE VALLBONA (LA)

IES LA VEREDA 46022543

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

Púb Ordinari 30

ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 893104

PUÇOL

CENTRE PRIVAT VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ 46016063

Con Ordinari 19

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

IES DE PUÇOL 46020315

Púb Ordinari 28

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

PUERTO SAGUNTO (EL)

IES CAMP DE MORVEDRE 46007748

Púb Ordinari 20

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 27

ANIMACIONS 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS 905104

Púb Ordinari 21

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

IES EDUARDO MERELLÓ 46007542

Púb Ordinari 25

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 17 de 23

(18)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 27

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 27

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

IES JORGE JUAN 46007554

Púb Ordinari 56

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 28

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES 975104

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

Púb Ordinari 29

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

Púb Ordinari 28

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 30

TRANSPORT I LOGÍSTICA 898104

QUART DE POBLET

CENTRE PRIVAT FP SOLVAM 46003172

Con Ordinari 19

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB 845104

CIPFP FAITANAR 46015538

Púb Ordinari 30

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 922104

Púb Ordinari 28

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 59

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Púb Ordinari 28

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Púb Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

REQUENA

ESCUELA DE VITICULTURA Y ENOLOGIA FÉLIX JIMÉNEZ 46007219

Con Ordinari 29

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL 863104

Con Ordinari 28

VITIVINICULTURA 715104

IES NÚMERO 1 46007190

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

IES OLEANA 46007189

Púb Ordinari 30

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

RIBA-ROJA DE TÚRIA

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 46007271

Con Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

SALER (EL)

IES EL SALER 46022932

Púb Ordinari 30

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL 868104

SEDAVÍ

CENTRE PRIVAT SEDAVÍ 46007803

Con Ordinari 40

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

SILLA

IES ENRIC VALOR 46007955

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 57

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 977104

Púb Ordinari 29

MANTENIMENT ELECTRÒNIC 913104

IES MANUEL SANCHIS GUARNER 46007943

Púb Ordinari 59

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA A10104

SUECA

IES JOAN FUSTER 46021617

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 18 de 23

(19)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU SUPERIOR PROVÍNCIA VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Púb Ordinari 29

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

Púb Ordinari 30

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 28

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

TAVERNES DE LA VALLDIGNA

IES JAUME II EL JUST 46008340

Púb Ordinari 23

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 22

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

IES LA VALLDIGNA 46016385

Púb Ordinari 30

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

TORRENT

CENTRE PRIVAT MADRE SACRAMENTO 46008649

Con Ordinari 60

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 28

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Con Ordinari 24

HIGIENE BUCODENTAL 481104

IES LA MARXADELLA 46016397

Púb Ordinari 29

AUTOMOCIÓ (LOE) 032104

Púb Ordinari 29

IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT D'IMATGE 924104

Púb Ordinari 29

PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 918104

Púb Nocturn 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

Púb Ordinari 28

SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES 920104

IES SERRA PERENXISA 46019015

Púb Ordinari 23

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 829104

Púb Ordinari 29

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 906104

Púb Ordinari 23

DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 836104

UTIEL

IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA 46008972

Púb Ordinari 30

PRÒTESI DENTALS (LOE) 483104

VALÈNCIA

CENTRE PRIVAT CENTRO DE ESTUDIOS GARCÍA BROCH 46009654

Con Ordinari 20

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

CENTRE PRIVAT ESCUELAS PROFESIONALES DE ARTESANO 46012938

Con Ordinari 29

GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 899104

Con Ordinari 30

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES 828104

Con Ordinari 29

MECATRÒNICA INDUSTRIAL 897104

Con Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

CENTRE PRIVAT ESCUELAS SAN JOSÉ (I. POLIT.) 46012094

Con Ordinari 29

ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE) 441104

Con Ordinari 27

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 908104

Con Ordinari 29

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA SOLAR TÈRMICA 712104

Con Ordinari 29

INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE) 550104

Con Ordinari 29

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 713104

Con Ordinari 29

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS 859104

CENTRE PRIVAT FP ALTAVIANA 46015435

Con Ordinari 30

DIRECCIÓ DE CUINA 846104

Con Ordinari 30

EDUCACIÓ INFANTIL (LOE) 548104

Con Ordinari 30

GESTIÓ D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 714104

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 19 de 23

Referencias