Escola d Àrbitres de l FCBQ. Programa del Curs d Auxiliar de Taula PCAX PART 1. Regles de joc

103  Download (0)

Full text

(1)

Escola d’Àrbitres de

l’FCBQ

Programa del Curs

d’Auxiliar de Taula

PCAX

PART 1

(2)

Continguts:

1. Terreny de joc

2. Configuració de l’equip arbitral i d’un equip 3. Conceptes fonamentals

4. Violacions i faltes personals 5. Diferències dels Reglaments

de l’FCBQ.

Escola d’Àrbitres de

l’FCBQ

Programa del Curs

d’Auxiliar de Taula

PCAX

PART 1

(3)

Continguts:

1. Terreny de joc

2.

Configuració de l’equip

arbitral i d’un equip

3. Conceptes

fonamentals

4. Violacions i faltes

personals

5. Diferències dels

Reglaments de l’FCBQ.

(4)

PCAX PART 1 4

(5)

PCAX PART 1 5

Competicions Cadet i Júnior Masculí Preferent.

(6)

PCAX PART 1 6

(7)

PCAX PART 1 7

(8)

PCAX PART 1 8

Posició de la taula

Amb tres o dos auxiliars

• En partits amb tres oficials, l’anotador haurà de situar-se entre l’operador de 24 segons(esquerra) i el cronometrador (dreta).

(9)

PCAX PART 1 9

Equipament

Serà obligatori el

següent equipament:

Cistelles Pilotes de basquetbol

Rellotge, marcador i aparell de 24 segons

Cronòmetre o un aparell

(visible) apropiat que controli els temps morts que no sigui el rellotge de joc.

(10)

PCAX PART 1 10

Equipament

Dos senyals acústics

independents clarament

diferents entre si.

Acta de joc.

Indicadors de faltes personals

Indicadors de faltes personals

d’equip.

Fletxa d’alternança de

possessió .

(11)

Continguts:

1. Terreny de joc

2.

Configuració de l’equip

arbitral i d’un equip

3. Conceptes

fonamentals

4. Violacions i faltes

personals

5. Diferències dels

Reglaments de l’FCBQ

(12)

PCAX PART 1 12

Configuració d’un equip

• Jugadors ( 5 + 7 )

• Entrenadors ( 1 + 1 )

• Acompanyants ( 5 )

(13)

PCAX PART 1 13

Jugador, substitut i exclós

• Jugador: Jugador facultat per jugar a la pista

• Substitut: Jugador facultat per jugar preparat per entrar a la pista. Passa a ser jugador quan rep autorització de l’àrbitre per entrar a la pista, o durant un temps mort demana substitució a l’anotador

• Exclòs: Quan ha comès 5 faltes

• Desqualificat: Ha comès una falta desqualificant o dues antiesportives

(14)

PCAX PART 1 14

Normes d’uniformitat

• Samarreta per dintre.

• No es pot portar samarreta a

sota. (Excepte a competicions FCBQ. En aquest cas, haurà de ser del mateix color que la samarreta de l’equip)

• No es poden dur objectes

perillosos pels altres

jugadors, ungles llargues, joies ni adornaments al cabell.

(15)

PCAX PART 1 15

Entrenador: funcions i poders

• 20 minuts abans de l’hora del

partit ell o algú en el seu nom ha de facilitar un llistat de: jugadors, capità, entrenador ajudant i acompanyants.

• 10 minuts abans de l’hora del

partit, ell donarà: sortides (cap jugador pot ser canviat si no és per lesió) i conformitat d’inscrits. Primer l’entrenador de l’equip A.

• Pot sol·licitar temps morts.

• Pot estar dempeus i dirigir

(16)

PCAX PART 1 16

Entrenador: funcions i poders

• Pot dirigir-se a la taula, educadament, amb pilota morta i

rellotge aturat.

• Informa a l’àrbitre del capità quan és substituït. • Indica el jugador que pot llençar tirs lliures francs.

• Només pot participar com a tal amb la llicència de l’equip

(17)

PCAX PART 1 17

Entrenador ajudant: funcions i poders

• Pot sol·licitar temps morts.

• Exerceix funcions d’entrenador si aquest

no hi és.

• Pot dirigir el partit, però nomes un dels

entrenadors pot romandre dempeus alhora.

• Pot dirigir-se a la taula, educadament,

amb pilota morta i rellotge aturat.

• Llicència d’entrenador de l’equip que

(18)

PCAX PART 1 18

Capità: funcions i poders

• Representa al seu equip al terreny de joc.

• Pot demanar informació essencial, educadament amb pilota morta i rellotge

aturat.

• Pot actuar com a entrenador si no hi ha entrenador, ni ajudant o si no

(19)

PCAX PART 1 19

Acompanyants d’equip: funcions i poders

• Funcions: les assignades per al entrenador. • Màxim 5.

• No pot demanar temps mort, ni aixecar-se ni anar a la taula. • Pot ser qualsevol persona amb llicència de l’equip.

(20)

PCAX PART 1 20

Delegat de camp: funcions i poders

• Facilitar la tasca dels àrbitres i de l’equip contrari • Ha de seure a prop de la taula

(21)

PCAX PART 1 21

Directiu: funcions i poders

• Els directius de Clubs disposen d’una llicència que els identifica. • Aquesta llicència els hi permet actuar com a delegat de camp als

partits de qualsevol dels equips del seu club.

• També els hi dona dret a actuar com acompanyant (tant en partits

(22)

PCAX PART 1 22

Director tècnic: funcions i poders

• Pot actuar com a entrenador, entrenador ajudant o acompanyant

de qualsevol categoria d’un club

(23)

PCAX PART 1 23

L’equip arbitral

• Arbitres (principal i auxiliar/s), anotador, ajudant

de

l’anotador, cronometrador, operador de 24” i

comissari tècnic

(24)

PCAX PART 1 24

L’àrbitre principal: funcions i poders

• Màxim responsable de l’encontre

• Els seus poders comencen 20

minuts abans de començar el

partit, i la seva vinculació finalitza

amb la signatura de l’acta de joc

• Tria la pilota de joc d’entre les

ofertes per

l’equip local. Si l’equip

local no en disposa de cap en bon

estat pot triar-ne de l’equip visitant

• Si es constata una protesta per

part d'un dels equips, l'àrbitre

principal (o el comissari, si

n’hi

hagués)

haurà

de

lliurar

immediatament un informe de

l'incident a l'autoritat competent

en el termini

d’una hora des de

l’acabament del partit.

(25)

PCAX PART 1 25

Els àrbitres: senyals

• Puntuació

(26)

PCAX PART 1 26

Els àrbitres: senyals

(27)

PCAX PART 1 27

Els àrbitres: senyals

(28)

PCAX PART 1 28

• Violacions

(29)

PCAX PART 1 29

Els àrbitres: senyals

(30)

PCAX PART 1 30

Els àrbitres: senyals

• Faltes: nombre de tirs lliures

(31)

PCAX PART 1 31

Els àrbitres: senyals

• Administració de tirs lliures dins de l’àrea restringida

• Administració de tirs lliures fora de la zona restringida

(32)

PCAX PART 1 32

L’anotador: funcions i poders

• Inscriure els noms i números dels

jugadors

que

entren

a

jugar

al

començament del partit. Si es comet una

infracció referent a la inscripció, a la

substitució o al nombre dels jugadors, ha

d'avisar

l’àrbitre més proper, al més aviat

possible.

• Ha d'advertir immediatament l'àrbitre

principal quan s'ha infligit la 5ena falta.

Així mateix, quan un entrenador ha

d'abandonar el partit. Igualment haurà de

notificar quan un jugador hagi comès

dues faltes antiesportives i hagi de ser

desqualificat.

(33)

PCAX PART 1 33

L’anotador: altres funcions

• Indicarà el número de faltes de

cada jugador (solament FIBA).

• Notificarà als entrenadors, per

mitjà

d’un àrbitre, que han

esgotat els seus temps morts.

• Col·locarà les banderetes de

faltes

d’equip quan aquests

cometin la 4a d’un període.

• Efectuarà les substitucions i

els temps morts (solament

FIBA).

(34)

PCAX PART 1 34

El Cronometrador: funcions i poders

• Mesurarà el temps de joc, temps morts i

intervals de joc.

• S’assegurarà que el senyal soni de manera

potent i automàtica al final del temps de

joc d’un període.

• Emprarà qualsevol mitjà possible per

avisar els àrbitres de manera immediata si

el senyal no sona o no és escoltat.

• Avisarà els equips i els àrbitres almenys

amb tres minuts d’antelació a l’inici del

tercer període.

(35)

PCAX PART 1 35

El Cronometrador: engegarà el rellotge de joc

• Quan en un salt entre dos, la pilota és colpejada legalment per

un saltador.

• Després d'un únic o darrer tir lliure no encistellat i la pilota

continua en joc, la pilota toca un jugador en la pista de joc.

• Després d'un servei de fora de la banda, si la pilota toca o és

(36)

PCAX PART 1 36

El Cronometrador: aturarà el rellotge de joc

• Quan el temps al final d'un període o d'un període extra.

• Un àrbitre fa sonar el xiulet quan la pilota és viva.

• S'anota un tir de camp contra l'equip que hagi demanat un

temps mort.

• Un bàsquet és reeixit en els dos (2) darrers minuts del quart

període d'un partit o de qualsevol període extra.

(37)

PCAX PART 1 37

El Cronometrador: controlarà els temps morts

• Indicarà als àrbitres que un equip ha sol·licitat temps mort tant

bon punt es produeixi una oportunitat.

• Iniciarà el dispositiu quan l’àrbitre fa sonar el xiulet i fa el senyal

de temps mort.

• Farà sonar el seu senyal quan hagin transcorregut 50 segons

del temps mort.

(38)

PCAX PART 1 38

El Cronometrador: controlarà els intervals

• Iniciarà el dispositiu quan faltin 20’ per

iniciar-se el partit.

• Advertirà als àrbitres quan restin tres

minuts per

l’inici del primer i tercer

períodes

• Farà sonar el senyal abans del primer i

tercer períodes quan resti un minut i trenta

segons pel seu inici

• Farà sonar el senyal abans del segon i

quart període i cada període extra quan

manquin trenta segons pel seu inici

• Iniciarà el dispositiu tan bon punt finalitzi

el període anterior.

• Farà sonar el senyal i al mateix temps

aturarà el dispositiu tan bon punt finalitzi

un interval de joc.

(39)

PCAX PART 1 39

L’operador de 24”: Engegarà o continuarà el compte

(40)

PCAX PART 1 40

L’operador de 24”: Aturarà i tornarà a 24”

• Un àrbitre faci sonar el seu xiulet per sancionar una falta o

una violació.

• La pilota entra legalment a la cistella.

• La pilota toca l’anella, a no ser que la pilota es quedi

enganxada en els suports de la cistella.

• S’atura el joc per una acció relacionada amb l’equip que no té

el control de pilota.

• El joc s’atura degut a una acció no relacionada amb cap equip

(41)

PCAX PART 1 41

L’operador de 24”: Retornarà a 24” i s’engegarà

• Tan aviat com l’equip obté

el control

d’una pilota

viva a la pista.

Recordeu

• El simple fet que un

adversari toqui la pilota

no és suficient per tornar

a iniciar un nou període

de 24 segons si és el

mateix

equip

que

conserva el control de la

pilota.

(42)

PCAX PART 1 42

L’operador de 24”: Aturarà però no tornarà a 24”

Si la posada en joc des de l'exterior

l'ha d'efectuar l'equip que abans

tenia el control de la pilota com a

resultat de què:

• Una pilota que surt de les línies

limítrofes.

• Un jugador del mateix equip

resulta lesionat.

• Una situació de salt entre dos.

• Falta doble

• Una cancel·lació d’igual sanció

(43)

PCAX PART 1 43

L’operador de 24”: Aturarà i no mostrarà cap xifra

• Quan un equip guanya un nou control de la pilota i queden

menys de 24 segons en el rellotge de partit a qualsevol

període.

(44)

PCAX PART 1 44

•Peus •Falta

Si resten 14 o més segons l’equip que tenia possessió farà el servei amb el mateix temps restant

Peus o falta

Si resten 13 o menys segons l’equip que tenia possessió farà el

servei amb 14 segons Peus o falta

Seguit de servei a la pista del davant de l’equip amb

possessió de pilota.

(45)

Continguts:

1. Terreny de joc

2.

Configuració de l’equip

arbitral i d’un equip

3. Conceptes

fonamentals

4. Violacions i faltes

personals

5. Diferències dels

Reglaments de l’FCBQ.

(46)

PCAX PART 1 46

Temps de joc

CATEGORIA 1a PART D E S C A N S 2a PART INT E RV . PERÍODES EXTRES

1 Q. INT 2 Q 3 Q INT 4 Q P.E. INT ...

FCBQ 10’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1’ 10’ 1’ 5’ 1’ ... CATEGORIA 1a PART ½ PART 2a PART INT. 1Q int 2Q int 3Q int 4Q 1Q int 2Q int 3Q int 4Q int PE PASSAREL·LA 5’ 5’ 5’ 5’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’ 1’ 3’ ...

2 TEMPS MORTS (no poden ser al mateix període) 1 T.M. CATEGORIA 1a PART ½ PART 2a PART INT. 1Q int 2Q int 3Q int 4Q 1Q int 2Q int 3Q int 4Q int PE MINIBÀSQUET 6’ 6’ 6’ 6’ 3’ 6’ 6’ 6’ 6’ 1’ 3’ ...

2 TEMPS MORTS (no poden ser al mateix període) 1 T.M.

(47)

PCAX PART 1 47

Inici d’un partit

Comença amb un salt entre dos, quan l’àrbitre deixa anar la pilota. Obligatori començar amb 5 jugadors facultats per jugar.

(48)

PCAX PART 1 48

Condició de la pilota

Viva

Salt entre dos: la pilota surt de les mans de l’àrbitre Tir lliure: l’àrbitre dóna la pilota al llançador

(49)

PCAX PART 1 49

Condició de la pilota

Viva

Acció continua: la pilota continua viva i es concedirà la cistella si s’aconsegueix, quan un jugador fa una falta sobre qualsevol adversari i la pilota està sota el control de l’adversari que es troba en acció de tir a cistella i que finalitza el seu tir amb un moviment continuat que va començar abans de que es cometés la falta.

(50)

PCAX PART 1 50

Condició de la pilota

Morta

Quan hi ha cistella

Sona el xiulet de l’àrbitre, excepte si es tracta d’un jugador en acció continua o és a l’aire a conseqüència d’un tir a cistella. En aquest cas no es pot tocar la pilota després de tocar la cistella

(51)

PCAX PART 1 51

Condició de la pilota

Morta

Sona la senyal de final d’una part, període o pròrroga, excepte si la pilota és en l’aire a conseqüència d’un tir a cistella. En aquest cas no es pot tocar la pilota després de tocar la cistella

(52)

PCAX PART 1 52

Condició de la pilota

Morta

Pilota tocada legalment per un jugador després d’expirar el temps de joc d’una part o d’un període, o després que s’hagi xiulat una falta Tir lliure no convertit i seguit d’altres tirs lliures o altre penalització

(53)

PCAX PART 1 53

Salt entre dos i regla de la possesió alterna

L’encontre s’iniciarà amb un salt entre dos. A partir d’aquell moment totes les situacions de salt entre dos es solucionaran utilitzant la regla de la possessió alterna

Es produeix una situació de salt entre dos quan:

• Hi ha una pilota retinguda.

• La pilota es tocada per dos jugadors alhora i surt fora. • L’àrbitre dubta de quin jugador ha estat l’últim en tocar-la. • Doble falta sense control per cap equip.

• La pilota queda retinguda als suports de l’anella. • Per iniciar els períodes.

(54)

PCAX PART 1 54

Salt entre dos i regla de la possessió alterna

L’equip que controla la pilota per primera vegada té la primera possessió alterna en contra. Després a cada situació de salt entre dos els equips aniran alternant la possessió de la pilota

Direcció de joc:

EQUIP BLANC

EQUIP GROC

L’equip Blanc assoleix el control de la pilota. Per tant la fletxa afavoreix a

(55)

PCAX PART 1 55

Salt entre dos i regla de la possessió alterna

El procés de possessió alterna finalitza quan:

•La pilota és tocada per un jugador a la pista. •Es comet violació durant el servei.

(56)

PCAX PART 1 56

Possessió alterna: exemples

Es realitza el Servei de banda corresponent Es sanciona

una situació de salt entre dos

Un jugador/a toca la pilota legalment a la pista En aquest moment es canvia la fletxa Durant el servei de banda es produeix una violació En aquest moment es canvia la fletxa

(57)

PCAX PART 1 57

Possessió alterna: exemples

Es sanciona una situació de salt

entre dos

La pilota es posa a disposició del jugador/a que realitza

el servei

Es sanciona una falta personal abans que la

pilota hagi estat legalment tocada per

un jugador/a la pista

(58)

PCAX PART 1 58

Control de la pilota

Jugador

(59)

PCAX PART 1 59

Control de la pilota

Equip

Quan un jugador d’aquest equip té, o té el dret sobre, el control de la pilota Quan jugadors d’aquest equip s’estan passant la pilota

(60)

PCAX PART 1 60

Control de la pilota

Finalitza

Quan un adversari obté el control de la pilota. Quan la pilota queda morta.

(61)

PCAX PART 1 61

Jugador en acció de tir

Inici

El jugador comença el moviment ascendent del braç.

Final

La pilota surt de la mà del llançador. En un tir en suspensió fins que el jugador no torna a tocar amb els dos peus a terra

(62)

PCAX PART 1 62

Jugador en acció de tir

Cop de dits

Un cop de dits d’un jugador cap a cistella es considera acció de llançament.

(63)

PCAX PART 1 63

Encistellada i el seu valor

Una cistella és reixida quan la passa o es queda dintre de la cistella. Valor (1 punt, 2 punts i 3 punts)

Tir lliure a conseqüència de la penalització d’una falta: 1 punt. Una cistella des de dins de la línia de 6.25m.: 2 punts.

(64)

PCAX PART 1 64

Encistellada i el seu valor

Autocistella

Involuntària

Serà vàlida i s’apunta al capità en pista de l’altre equip

Voluntària

No vàlida, violació

Pilota que entra per sota

(65)

PCAX PART 1 65

Temps mort

Oportunitat de temps mort i substitució

Comença

TEMPS MORT SUBSTITUCIÓ

L’àrbitre fa sonar el seu xiulet.

S’aconsegueix una cistella de camp, que no és durant els dos

últims minuts.

Sí (per l’equip

que la rep)

NO

S’aconsegueix una cistella de camp, durant els dos últims

minuts.

Sí (per l’equip

que la rep)

Sí (per l’equip

que la rep)

S’aconsegueix una cistella durant

el darrer o únic tir lliure, o seguit d’altres penalitzacions.

(66)

PCAX PART 1 66

Temps mort

Oportunitat de temps mort i substitució

Finalitza

(67)

PCAX PART 1 67

Temps mort

Temps morts disponibles

Els temps morts no utilitzats no es poden acumular per la següent part o període extra

Durant els 2 últims minuts del partit, si demana temps mort l’equip que servia des de la seva pista defensiva, la posada en joc es farà des

(68)

PCAX PART 1 68

Temps mort

Duració del temps mort

Un temps mort dura un minut.

El temps mort s’inicia quan l’àrbitre fa la senyal concedint-ho.

El cronometrador farà sonar el seu senyal als 50” i al minut d’iniciar-se el temps mort.

(69)

PCAX PART 1 69

Substitucions

Oportunitat de substitució

Finalitza

(70)

PCAX PART 1 70

Substitucions

Substitució d’un jugador que ha de llençar

tirs lliures

Un jugador que llança tirs lliures no pot ser substituït

abans de llançar-los a no ser que es quedi eliminat o s’hagi lesionat.

Desprès de llançar-los por ser substituït.

Substitució d’un jugador que ha comès 5

faltes o ha estat desqualificat

(71)

PCAX PART 1 71

Substitucions

Substitució d’un jugador lesionat

Un jugador que rep assistència o sagna ha de ser substituït, excepte si el seu equip ja no té més substituts disponibles.

Només el metge pot entrar sense permís a atendre un jugador.

Si un jugador en el cinc inicial es lesiona abans de l’inici del partit pot ser substituït. En aquest cas l’altre equip també podrà efectuar la substitució

(72)

Continguts:

1. Terreny de joc

2.

Configuració de l’equip

arbitral i d’un equip

3. Conceptes

fonamentals

4. Violacions i faltes

personals

5. Diferències dels

Reglaments de l’FCBQ.

(73)

PCAX PART 1 73

Violacions

Una violació és una infracció de les regles.

La sanció consisteix en adjudicar la pilota a l’adversari des del punt més proper al lloc on es va cometre la infracció, excepte directament darrera de la taula.

(74)

PCAX PART 1 74

Violacions: tipus

Jugar la pilota de forma il·legal (peus, puny, etc.) Article 13, com es

juga la pilota.

Jugador fora del terreny de joc i pilota fora del terreny de joc.

Driblatge (dobles).

Avançament il·legal (passes).

Tres segons.

Jugador estretament marcat (cinc segons sense botar, passar o tirar).

Vuit segons.

Vint-i-quatre segons.

Retorn de la pilota a la pista del darrere (camp enrere).

Interposició – interferència.

Violacions en serveis de banda (article 17.3.2).

Violacions en el salt entre dos (article 12.2).

Violacions en els tirs lliures (article 43.3)

(75)

PCAX PART 1 75

Regla dels vuit segons

• Quan un jugador obté el control d’una pilota viva

a la seva pista trassera el seu equip ha de fer

que la pilota passi a la seva pista davantera

abans de vuit segons.

• Després d’un servei de banda/fons el compte

començarà quan la pilota sigui tocada legalment

per un jugador a la pista.

(76)

PCAX PART 1 76

Regla dels vuit segons

• La pilota passa a la pista davantera d’un equip

quan la pilota toca la pista davantera, o toca un

àrbitre o un jugador defensor que té part del seu

cos en contacte amb la pista davantera.

• O bé, toca un atacant que té els dos peus i la

pilota a la pista ofensiva

.

• En el cas d’un jugador que ve regatejant des de

la pista del darrere, passa a la pista davantera

(77)

PCAX PART 1 77

Regla dels vuit segons

El compte de vuit segons continuarà quan l’equip

que prèviament tenia control de la pilota faci un

servei de banda a la pista de darrere com a

resultat de:

• Haver sortit la pilota fora del terreny de joc.

• Haver-se lesionat un jugador del mateix equip.

• Una situació de salt entre dos.

• Una falta doble.

• La cancel·lació de penalitzacions iguals en

contra d’ambdós equips.

(78)

PCAX PART 1 78

Regla dels vint-i-quatre segons

Quan un jugador obté el control

d’una pilota viva al

terreny de joc, el seu equip ha de realitzar un tir a

cistella abans de vint-i-quatre segons.

Després

d’un servei de banda/fons el compte

començarà quan la pilota sigui tocada legalment per un

jugador a la pista.

Perquè es consideri un llançament a cistella

s’han de

complir aquestes condicions:

 La pilota ha de deixar la/les mà(ns) per al llançament

abans que soni el senyal de vint-i-quatre segons i

 Després que la pilota hagi deixat la/les mà(ns) per un

llançament a cistella, la pilota ha de tocar

l’anella o

entrar dintre de la cistella.

(79)

PCAX PART 1 79

Quan es produeix un llançament de camp a prop de

finalitzar el compte de vint-i-quatre segons i sona el

senyal d’aquest aparell mentre la pilota és a l’aire

:

• Si la pilota entra, no tindrà lloc una violació, no es farà

cas del senyal i el bàsquet serà vàlid.

• Si la pilota toca l’anella però no entra, no hi haurà

violació, no es farà cas del senyal i el joc continuarà.

• Si la pilota toca el tauler (no l’anella) o no toca a

l’anella, tindrà lloc una violació. No obstant això, si

l’equip contrari ha obtingut un control de la pilota

immediat i clar, en aquest cas

s’ignorarà el senyal i el

joc continuarà.

(80)

PCAX PART 1 80

• Si l’àrbitre atura el joc per qualsevol raó vàlida, i

sense que tingui res a veure amb cap dels dos equips

(dispositiu vint-i-quatre segons reiniciat per error, etc), o

que tingui a veure amb

l’equip que no té control de

la pilota, es concedirà la possessió de la pilota a l’equip

que prèviament tenia el control de la pilota amb un nou

compte de vint-i-quatre segons.

• Malgrat tot, si a judici dels àrbitres, es causa un

desavantatge a

l’equip contrari, el dispositiu de

vint-i-quatre segons continuarà des del temps en què ha

estat aturat.

(81)

PCAX PART 1 81

• Si el senyal de vint-i-quatre segons sona per error mentre

un equip té control de la pilota o cap

d’ells té control de la

pilota,

s’ignora el senyal i el joc continuarà.

• Malgrat tot, si a judici dels àrbitres, es causa un

desavantatge a

l’equip que té control de la pilota, el joc

s’aturarà, es corregirà el temps en l’aparell de vint-i-quatre

segons i es retornarà la possessió de la pilota a aquest

equip.

(82)

PCAX PART 1 82

(83)

PCAX PART 1 83

Faltes

Una falta és una infracció de les regles que implica un contacte personal il·legal amb un adversari i/o un comportament antiesportiu.

La sanció depèn del tipus de falta. Resten registrades a l’acta de joc.

(84)

PCAX PART 1 84

Faltes: tipus

Personals.

Doble Falta.

Antiesportiva.

Desqualificant.

Tècnica.

Baralles.

(85)

Continguts:

1. Terreny de joc

2.

Configuració de l’equip

arbitral i d’un equip

3. Conceptes

fonamentals

4. Violacions i faltes

personals

5. Diferències dels

Reglaments de l’FCBQ.

(86)

PCAX PART 1 86

Estructura reglamentària a l’FCBQ

PRE-INFANTIL INFANTIL MINI PRE-MINI CADET I JÚNIOR PREFERENT RESTA

4 X 10’

8 X 5’

8 X 6’

FIBA adaptat FCBQ: Sènior, Sots 21 i Resta de

Cadets i Júniors Reglament FIBA

(87)

PCAX PART 1 87

MINIBÀSQUET PASSAREL·LA FIBA i FIBA_FCBQ

CATEGORIA Pre-miniMini Pre-infantilInfantil Sots 21 - SèniorCadet - Júnior

TEMPS DE JOC 8 períodes de 6' 8 períodes de 5' 4 períodes de 10’

ACTA DE JOC

NORMA D’ALINEACIÓ SI SI NO

DEFENSA IL·LEGAL SI SI NO

TEMPS MORT

2 temps morts 2 temps morts Regla FIBA Màxim 1 per període Màxim 1 per període 2-3

PILOTES MINI preinfantil

MINI

MASCULÍ GRAN FEMENI INTERMITJA

TIRS DE 3 PUNTS Saltar i caure fora de la zona restringida FIBA 6,75 / 6,25

ENTRADES Mínim 3 i màxim 5 Mínim 2 i màxim 4 dels 6

primers NO EXISTEIX

50 PUNTS Cada període es reinicia a 0-0 SI NO

ARBITRATGE 1 àrbitre 1 àrbitre

(excepte infantil A)

Segons Bases Competició

TAULA No federada No federada

(excepte infantil A)

Segons Bases Competició

(88)

PCAX PART 1 88

Terreny de joc i pilota

PRE-MINI MINI INFANTIL CADET JUNIOR SOTS-21 SENIOR PRE-INFANTIL PETITA GRAN (masc.) INTERMITJA (fem.) PETITA

(89)

PCAX PART 1 89

1. Mínim 8 jugadors/es – Màxim 12

jugadors/es.

2. De

5 a 8 jugadors/es

es juga

però cal fer-ho

constar al dors

de l’acta

.

3.

L’equip que presenta menys de

8 jugadors

pot

decidir jugar

o

no

el partit i

el temps de joc

.

4. Únicament poden estar a la

banqueta 2 entrenadors i 5

companyants

.

(90)

PCAX PART 1 90

Inici dels períodes

REGLAMENT

1r període

Resta

MINI

Salt

Salt

PASSARELLE

Salt

Salt

(91)

PCAX PART 1 91

Salt entre dos a mini i passarelle

Salt entre dos:

Totes les situacions de salt

Pilota per l’equip defensor

excepte:

Lluita per la pilota entre dos o

més adversaris: si

l’àrbitre dubta

de qui és

l’equip defensor, pilota

per

l’equip que es trobi a la seva

pista del darrere.

Pilota enganxada a l’anella: Salt

entre dos

(92)

PCAX PART 1 92

Temps de joc i Temps morts

CATEGORIA 1a PART D E S C A N S 2a PART INT E RV . PERÍODES EXTRES

1 Q. INT 2 Q 3 Q INT 4 Q P.E. INT ...

FCBQ 10’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1’ 10’ 1’ 5’ 1’ ... 2 T.M. 3 T.M. 1 T.M. 1’ CATEGORIA 1a PART ½ PART 2a PART INT. 1Q int 2Q int 3Q int 4Q 1Q int 2Q int 3Q int 4Q int PE PASSAREL·LA 5’ 5’ 5’ 5’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’ 1’ 3’ ...

2 TEMPS MORTS (no poden ser al mateix període) 1 T.M. CATEGORIA 1a PART ½ PART 2a PART INT. 1Q int 2Q int 3Q int 4Q 1Q int 2Q int 3Q int 4Q int PE MINIBÀSQUET 6’ 6’ 6’ 6’ 3’ 6’ 6’ 6’ 6’ 1’ 3’ ...

(93)

PCAX PART 1 93

Cal aturar el rellotge:

 Al final de cada període

 S’assenyala falta amb tirs

lliures

 Es concedeix temps mort o

substitució

 5a falta o desqualificació

 Per alguna causa ho

demana l’àrbitre

Reglament MINI i PASSARELLE

(94)

PCAX PART 1 94

Tipus d’acta

PRE-MINI

MINI INFANTIL “A”

RESTA DE CATEGORIES

(95)

PCAX PART 1 95

Tots els jugadors han de jugar:

–Un

Mínim de 3 Períodes

sencers des de l’inici

.

(El jugador que jugui la seva 3ª part durant el vuitè període no podrà

ser substituït)

–Durant tot el partit

5 PERÍODES

com a

MÀXIM

–Excepte:

Alineació reglament mini

LESIÓ D’UN JUGADOR QUE NO ES POT RECUPERAR (pot rebre assistència sense ser substituït)

5a FALTA.

DESQUALIFICANTS

Cap equip pot jugar amb menys de cinc

jugadors, si en disposa

(96)

PCAX PART 1 96

Durant els 6 primers períodes tots els jugadors han de

:

–Jugar un

mínim

2 Períodes

des de l’inici

–Jugar un màxim de 4 Períodes.

–Excepte:

Alineació a la categoria Passarel·la

LESIÓ D’UN JUGADOR QUE NO ES POT RECUPERAR (pot rebre assistència)

5a FALTA.

DESQUALIFICANTS

Cap equip pot jugar amb menys de cinc

jugadors, si en disposa

A LA CATEGORIA CADET PROMOCIÓ LA NORMA D’ALINEACIÓ ÉS

(97)

PCAX PART 1 97

Resum norma d’alineació

PERÍODE

1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORIA

MINI

Com a

mínim tres

(3) períodes des de l’inici

abans del 7è (inclós)

Com a

màxim cinc

(5) períodes en tot el partit

En el cas d’equips amb 12 jugadors un d’ells podrà

jugar el seu tercer període durant el 8è quart, però no

podrà ser substituït.

PASSAREL·LA

Com a mínim dos (2) períodes des de

l’inici, com a màxim quatre (4) períodes

abans del sisè

Alineació

lliure els dos

darrers

períodes

(substitucion

s amb

norma FIBA)

(98)

PCAX PART 1 98

En cas d’alteració de la norma alineació cal fer-ho constar al dors de

l’acta:

A L’ENCONTRE Nº 1156 DE LA CAT. PRE-MINI

NIV “A” FEMENÍ, DISPUTAT ENTRE “JAC SANTS” I

“IPSI”, L’EQUIP VISITANT HA SUBSTITUIT EN EL

4T PERÍODE AL JUGADOR Nº8 PER LESIÓ DEL

MATEIX, DONANT ENTRADA AL JUGADOR Nº10

QUE HA JUGAT 6 PERÍODES, INCOMPLINT AIXÍ

LA NORMA D’ALINEACIONS DE LA CATEGORIA.

SARA MATEO

ÀRBITRE DE L’EABQ (1130)

(99)

PCAX PART 1 99

8 Segons i 24 Segons

NO EXISTEIXEN

Aturada de rellotge als 2’ últims minuts de partit

NO EXISTEIX

SI L’ÀRBITRE APRECIA QUE UN EQUIP NO FA RES PER LLANÇAR A CISTELLA

COMPTARÀ AMB LA S-14 I EN VEU ALTA 10”

(100)

PCAX PART 1 100

Defensa il·legal a mini i passarelle

 Només és permesa la defensa

individual. Quan es detecti que un

equip està fent defensa en zona,

es xiularà defensa il·legal i es

sancionarà amb 1 llançament

lliure i possessió per

l’equip que

tenia la pilota.

 A

l’acta s’haurà de posar una “Z”

en la casella del minut. La senyal

que ha de fer l’àrbitre per aquesta

sanció és la mateixa que la de

24” però ambdós braços.

(101)

PCAX PART 1 101

Cistella de 3 punts

 Tots els llançaments a

cistella que

s

’iniciïn i

finalitzin

amb els

dos

peus

del jugador fora

de la

zona de tres

segons

, valdran tres

punts.

Reglament mini

Igual que les regles

FIBA adaptades a les

competicions de

l’FCBQ

.

(102)

PCAX PART 1 102

Resultat final a Mini bàsquet

Cada període tindrà un resultat independent.

Així un cop finalitzi el primer període es registrarà el

resultat del mateix i s’indicarà el segon període de nou

“0-0” i així successivament.

D’aquesta manera no hi haurà el resultat acumulat de

tot el partit sinó 8 resultats parcials.

Un cop finalitzi el partit es sumaran tots els resultats i

s’establirà un resultat final.

(103)

PCAX PART 1 103

• Quan en un partit existeixi una

diferència

de 50 punts

o més, el marcador és para

i el partit continua.

L’anotador haurà de

deixar

d’anotar els punts a l’acta.

12

62

6 : 54

Figure

Updating...

References

Related subjects :