PATRIMONI CULTURAL EDUCACIÓ 13 d octubre de 2014

17  Download (0)

Full text

(1)

13 d’octubre de 2014

http://culturaeducacio.gencat.cat

(2)

ÍNDEX

1.

Funcions de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

2.

Funció pedagògica de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

3.

Les arts i el patrimoni cultural en el currículum educatiu de

Catalunya

4.

El projecte educatiu de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Objectius i actuacions

5.

El portal web Patrimoni Cultural – Educació

Equipaments patrimonials que hi participen

Oferta d’activitats educatives

Funcionalitats de la pàgina web. Què poden fer els doce

Com s’estructura la pàgina web

(3)

El portal web es converteix en el principal

espai

virtual

de

consulta,

trobada

i

participació entre el patrimoni cultural i la

comunitat educativa de Catalunya.

www.culturaeducacio.gencat.cat

(4)

‰

Una agència pública al servei del patrimoni cultural català

‰

Una innovació en la manera de gestionar el patrimoni català

‰

Una gestió del patrimoni coordinada que sigui:

Un referent en l’ús social del patrimoni i en el servei a la comunitat del seu entorn

Un model més cooperatiu entre institucions públiques culturals

Un model que promou la col·laboració entre ens públics i els agents

privats

Un model d’excel·lència en la conservació, l’ús i el coneixement social del patrimoni

Una gestió innovadora dels museus i monuments de la Generalitat de Catalunya que segueix els models més contrastats a nivell europeu.

‰

Una eina més eficient per donar suport al conjunt del patrimoni cultural

català, d’acord amb un relat del patrimoni cultural, dels orígens a l’actualitat.

(5)

2. Funció pedagògica de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

‰ La cultura i el coneixement ens defineixen com a persones i com a ciutadans i ciutadanes. Per accedir-hi ens cal

l’educació entesa com a procés de transferència dels sabers i valors compartits.

‰ L’educació en el context europeu, l’entenem avui com el procés d’acompanyament en l’adquisició de competències per a la vida, ja siguin culturals, artístiques, mediambientals, científiques, comunicatives o socials. Per adquirir-les, els mestres, professors i pedagogs saben que l’aprenentatge basat en l’experiència és un aprenentatge més significatiu. ‰ Els referents utilitzats per els educadors estan sovint fora de

l’aula, en els museus, monuments i jaciments, a les ciutats i als entorns paisatgístics i naturals. Estem en el trànsit d’un sistema educatiu a una societat educadora i el patrimoni cultural és segurament, el seu eix estructurant.

‰ Els museus, monuments i jaciments són un recurs fonamental per als educadors. Educació és patrimoni. Patrimoni és

ciència, art, història, geografia, natura i arquitectura, tecnologia i estètica. És el nostre passat i el present que permet imaginar i construir el futur.

(6)

Nombrosos estudis i treballs han posat de manifest en els darrers anys el potencial educatiu de les arts i el patrimoni cultural.

El treball entorn la memòria, els museus, els monuments i els jaciments contribueix a desenvolupar en els nens i nenes, en els joves i en els adults diferents capacitats:

• Capacitat de pensament crític, en el sentit d’analític • Capacitat de sintetitzar informació rellevant

• Capacitat d’aplicació del coneixement al món real • Capacitat d’innovació i creativitat

• Capacitat de treball en equip i col·laboració

De les vuit competències bàsiques identificades per la Generalitat de Catalunya en el currículum escolar, la més directament relacionada amb el patrimoni cultural és la

competència artística i culturalque assenyala que els alumnes han de demostrar:

“un interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic, tant de la pròpia comunitat, com de les altres comunitats i cultures, de manera especial aquelles a les quals pertanyen persones de l’entorn del centre educatiu.”

3. Les arts i el patrimoni cultural en el currículum educatiu de Catalunya

«els alumnes han de demostrar

un interès per participar en la

vida cultural i per contribuir a la

conservació del patrimoni

(7)

Els grups escolars són una part fonamental dels públics dels museus i els espais patrimonials del nostre país.

L’any 2013 van visitar els equipaments patrimonials un total de 1.011.358 estudiants en grups. Els percentatges de públic escolar en relació al total de visitants se situen entre el 9% i el 60%, depenent de l’equipament patrimonial.

Total d’estudiants a Catalunya curs 2012-13

Font: Departament d’Ensenyament

1.284.285

Total d’estudiants que han visitat els equipaments patrimonials curs 2012-13

Font: Agència Catalana del

Patrimoni Cultural. Departament de Cultura

1.011.358

(8)

OBJECTIUS

‰ Integrar l’oferta educativa de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural als dissenys curriculars del Departament d’Ensenyament.

‰ Elaborar un catàleg únic de l’oferta educativa del

patrimoni cultural català a través d’un instrument comú que permeti conèixer de forma integral l’oferta del sector patrimonial.

‰ El portal educatiu recull també activitats familiars, educació en el lleure, educació d’adults i l’educació especial.

ACTUACIONS

‰ Fer balanç de les necessitats del sistema educatiu i de l’oferta actual dels recursos patrimonials.

‰ Conèixer i valorar iniciatives d’ofertes integrades similars ‰ Crear un espai virtual de trobada i diàleg entre

experiències d’educació patrimonial.

‰ Difondre l’oferta educativa del patrimoni cultural als professionals de l’educació en el lleure.

4. El projecte educatiu de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

(9)

5. El portal web Patrimoni Cultural - Educació

Patrimoni Cultural – Educació és un espai web (

www.culturaeducacio.gencat.cat

)

que vol ser:

‰

El portal de referència per a la comunitat educativa al voltant del patrimoni cultural.

(10)

48 MUSEUS

→ Museu d’Arqueologia de Catalunya

→ Museu d’Art de Girona

→ Museu d’Història de Catalunya → Museu Episcopal de Vic

→ Museu de Lleida

→ Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

→ Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

→ Sistema Territorial mNACTEC → Xarxa de Museus d’Història de

Catalunya → Arqueoxarxa

12 MONUMENTS

→ Canònica de Vilabertran → Cartoixa d’Escaladei

→ Casa Museu Prat de la Riba → Casa Museu de Rafael Casanova → Castell de Cardona

→ Castell de Claramunt → Castell de Miravet

→ Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou

→ Monestir de Sant Pere de Rodes → Reial Monestir de Santes Creus → Turó de la Seu Vella de Lleida

6 JACIMENTS

→ Conjunt Monumental d’Olèrdola → Empúries

→ Necròpolis Paleocristiana → Ullastret

→ Vil·la romana de Centcelles → Vil·la romana dels Munts

ALTRES EQUIPAMENTS

→ Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

Actualment

participen en aquest espai virtual un total de 67 equipaments de tot el país

vinculats al

Departament de Cultura i les xarxes territorials i temàtiques associades.

7. Equipaments patrimonials que hi participen

(11)

NIVELLS EDUCATIUS*

Educació infantil: 81

Educació primària: 312

Educació secundària: 285

Batxillerat: 211

Cicles Formatius: 117

Universitaris: 68

Educació en el lleure: 31

Educació d’adults: 64

Educació especial: 9

Familiar: 42

TIPOLOGIES D’ACTIVITAT

Visites guiades: 136

Visites teatralitzades: 24

Tallers: 119

Visites - taller: 105

Visites temàtiques: 45

Itineraris / rutes: 22

Familiars: 29

* Moltes activitats estan adreçades a més d’un nivell educatiu

(12)

Primera fase (2014-2015)

‰

CONSULTAR

→ Més de 500 activitats amb fitxes descriptives, contacte per a fer la reserva i l’enllaç al recurs concret que l’ofereix.

→ Recursos, propostes especials, ofertes de formació, pràctiques, estades en empresa i projectes singulars. ‰

PARTICIPAR

→ Publicar experiències educatives dels centres educatius, dels esplais,

de les AMPA’s i dels mateixos estudiants.

→ Compartir recursos, coneixements, metodologies i estratègies pedagògiques

Funcionalitats de la pàgina web. Què poden fer els docents

9. Funcionalitats de la pàgina web. Què poden fer els docents i els pares

Segona fase (2015-2016)

‰

SISTEMA DE RESERVES UNIFICAT/INTEGRAT

(13)

1. ACTIVITATS

‰ Pàgina principal amb les activitats més destacadesi més valorades pels usuaris

‰ Cercador d’activitat segons els següents criteris de cerca: → Nivell educatiu

→ Tema / període històric → Tipus d’activitat

→ Equipament

→ Localització geogràfica comarcal → Paraules clau

‰ Fitxa d’activitat: amb descripció, informació de contacte per a fer la reserva, descàrregues i valoració per part de l’usuari.

(14)

2. MAPA

Cerca dels equipaments patrimonials a través d’un mapa interactiu per:

• nivell educatiu • tema • tipus d’ativitat • equipament • comarca • paraula clau

3. ACTUALITAT

Espai de notícies d’actualitat sobre el sector patrimonial i l’educació, novetats educatives dels equipaments, etc.

(15)

4. PARTICIPACIÓ

Espai de consulta que permet descobrir les experiències de treball compartides per part dels centres educatiu i incorporar noves experiències

5. COMUNITAT EDUCATIVA

Espai d’intercanvion a través del registre electrònic, els usuaris accedeixen a la comunitat educativa virtual, on publicar experiències i coneixement i on trobar:

• Recursos i materials per treballar a l’aula • El patrimoni, una sortida professional • Projectes singulars

• Estades en empreses • Pràctiques al CRBMC • Aprenentatge - servei

(16)

Durant el curs 2014-2015, Patrimoni Cultural – Educació es presenta a la comunitat educativa arreu del territori a través dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) de cada comarca.

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :