• No se han encontrado resultados

DOURO2 Pisos, Porto, Portugal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DOURO2 Pisos, Porto, Portugal"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

PRÒXIMAMENT

(2)

DESCRIPCIÓ

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 395,000 €

A pocs minuts a peu de Praia de Rentadors, hi ha una de les 23 seccions de tipologies T1 a T4 i amb superfícies d'entre 71 m2 i 222 m2. Compten amb grans balcons amb impressionants vistes i es divideixen en cinc plantes, amb una excel·lent qualitat de construcció i un nivell d´acabats magnífics. Destaca l´atenció al detall, ja que ofereix un ambient distingit, sofisticat, còmode i modern en un entorn natural. Més que un

apartament còmode, luxós i ben situat, és simplement una experiència plena.

lucasfox.cat/go/douro2 true

https://www.lucasfox.cat/go/douro2

published

Pròximament

obra-nova

2/3

{id={development}, root={development}, fullClassId={PRPRTY5DB1-development}, name={Development}}

{quote={}, phone={}, title={}, id={}, email={}, name={}}

true

(3)

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 395,000 €

[{url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_1280w/689C8F780A.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/46EB880AD0.jpg}, label={balcony}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/49EB6EBC95.jpg}, label={livingroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/307823CDDF.jpg}, label={hallway}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/24724BCEFA.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/45F940C4AA.jpg}, label={facade}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/505F87DF07.jpg}, label={kitchen}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/4095E2CA0D.jpg}, label={bathroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/FAC9A3C885.jpg}, label={bedroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/7905DE7C87.jpg}, label={bedroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/F01D899B74.jpg}, label={diningroom}}, {url=

{https://images.lucasfox.com/development/4x3_960w/BBECE3890C.jpg}, label={livingroom}}]

true

false

0.0

true

(4)

Concedida

DC569C831C

false

[{terrace={0}, floor={0}, nbedrooms={2}, nbathrooms={1}, size={133}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={395.000 €}}, {terrace={0}, floor={0}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2}, size={160}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={475.000 €}}, {terrace={0}, floor={1}, nbedrooms={2}, nbathrooms={1}, size={124}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={420.000 €}}, {terrace={0}, floor={1}, nbedrooms={3}, nbathrooms={3}, size={161}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={530.000 €}}, {terrace={0}, floor={1}, nbedrooms={3}, nbathrooms={3}, size={174}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={570.000 €}}, {terrace={0}, floor={3}, nbedrooms={2}, nbathrooms={2}, size={105}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={450.000 €}}, {terrace={0}, floor={4}, nbedrooms={3}, nbathrooms={3}, size={163}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={830.000 €}}, {terrace={0}, floor={4}, nbedrooms={4}, nbathrooms={3}, size={169}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={1.000.000 €}}, {terrace={0}, floor={4}, nbedrooms={4}, nbathrooms={5}, size={222}, rental_yield={0}, type_title={Pis}, price_string={1.250.000 €}}]

true

2022-08-18T00:00:00Z

(5)

manual

{COLUMNS={[]}, DATA={[]}}

Una promoció d'obra nova de Pisos en venda a Porto, Portugal amb preus des de 395,000 €, 9 Pisos disponibles

false

{value_formatted={395.000}, operation=

{sale}, currency_symb={€}, label={Preu des de}, string={395.000 €}, currency_iso={EUR}, show={true}, value={395000}, from={true}, units={}}

0.0

/obra-nova/douro2.html

false

https://www.lucasfox.cat

comingsoon

[PRÒXIMAMENT: La promoció encara no està disponible en venda. Posi's en contacte amb nosaltres per a rebre més informació.]

(6)

inplace

false

true

2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,4ABD1855FF,70B5DFE5FF,8F6BFB1BB8,9882DC6AFA,C81BEB30F7,D8EDF1E5FF,D9F7D30DFF

false

New development

false

{path={[{reference={portugal}, title=

{Portugal}}, {reference={porto}, title=

{Porto}}]}, canonicalurl=

{/propietat/portugal/porto.html}, title_long={Porto}, reference={porto}, title=

{Porto}, crumb={Portugal}}

DOURO2: Promoció d'obra nova a Porto, Portugal - Lucas Fox

2/3/4

mtran_es

4400-382

(7)

105.0

2022-08-22T17:51:49Z

false

true

1250000.0

false

2.0

lucasfox.cat

<p>A pocs minuts a peu de Praia de Rentadors, hi ha una de les 23 seccions de tipologies T1 a T4 i amb superfícies d'entre 71 m2 i 222 m2. Compten amb grans balcons amb impressionants vistes i es divideixen en cinc plantes, amb una excel·lent qualitat de construcció i un nivell d´acabats magnífics. Destaca l´atenció al detall, ja que ofereix un ambient distingit, sofisticat, còmode i modern en un entorn natural. Més que un apartament còmode, luxós i ben situat, és simplement una experiència plena.</p>

Preu des de 395.000 €

(8)

DOURO2

Pròximament

222.0

395000.0

87012EC757

false

9.0

15F9E32FAF,2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,4ABD1855FF,70B5DFE5FF,8F6BFB1BB8,9882DC6AFA,C81BEB30F7,D8EDF1E5FF,D9F7D30DFF

lucasfox.cat/go/douro2

2024.0

[]

manual

{de={/neubau/douro2.html}, ru={/new- development/douro2.html}, sv={/new- development/douro2.html}, pt={/novos-

(9)

empreendimentos/douro2.html}, en={/new- development/douro2.html}, it={/nuove- costruzioni/douro2.html}, fr={/construction- nouvelle/douro2.html}, ca={/obra- nova/douro2.html}, es={/obra- nueva/douro2.html}, nl=

{/nieuwbouwprojecten/douro2.html}, zh=

{/new-development/douro2.html}}

https://www.lucasfox.cat

{meta_title={Agència immobiliària Porto - Lucas Fox}, has_whatsapp={false}, mapObj=

{{showcircle={false}, src={office}, longitude=

{-8.680191}, zoom={17}, link=

{https://www.google.com/maps/search/?

api=1&query=41.155240,-8.680191}, title=

{Agència immobiliària Porto - Lucas Fox}, latitude={41.15524}, showmarker={true}, url=

{https://www.google.com/maps/@41.15524,- 8.680191,18z}, showpolygons={false}}}, phone={+351 221107946}, longitude={- 8.680191}, property_officeid={87012EC757}, email={porto@lucasfox.com},

phone2_scrubbed={},

facebook_feed_region={}, has_phone2=

{false}, has_fax={false}, facebook_url={}, classObj={{id={office}, root={office}, fullClassId={USERS001ED-group}, name=

{Office}}}, phone_scrubbed={+351221107946}, images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=

{true}, source={office}, label={}, uuid=

{F734FC645A}, caption={}, folder={office}, base={F734FC645A.jpg}}]}}}, has_address=

{true}, reference={OPO}, uuid={87012EC757}, address_countryid={CA3301F730}, has_map=

{true}, whatsapp_scrubbed={},

meta_description={Lucas Fox International Properties ofereix una ampia selezione di case di lusso in zone esclusive di Porto.

Affidatevi alle conoscenze dei nostri agenti.}, has_office={true},

googlemap_zoom={18}, canonicalurl=

{/oficines/opo.html}, primaryimage={{ext=

{jpg}, success={true}, source={office}, label=

(10)

{}, uuid={F734FC645A}, caption={}, folder=

{office}, base={F734FC645A.jpg}}}, googlemap_url=

{https://www.google.com/maps/@41.15524,- 8.680191,18z}, whatsapp={}, has_email={true}, name={Lucas Fox Porto}, has_facebook=

{false}, fax_scrubbed={}, alternateCanonicals={{de=

{/buros/opo.html}, ru={/offices/opo.html}, sv={/offices/opo.html}, pt=

{/offices/opo.html}, en={/offices/opo.html}, it={/uffici/opo.html}, fr=

{/bureaux/opo.html}, ca=

{/oficines/opo.html}, es=

{/oficinas/opo.html}, nl=

{/kantoren/opo.html}, zh=

{/offices/opo.html}}}, homedomain=

{https://www.lucasfox.cat}, address=

{{street={Av. Brasil, 330}, country={Portugal}, postcode={4150-152}, region={Porto, Portugal}}}, introduction={}, phone2={}, fax=

{}, latitude={41.15524}, has_phone={true}}

DOURO2 Pisos, Porto, Portugal

Q2 2024

0.0

http://pdf_local.lucasfox.com/template/overview/assets/

{ndportfolio_title_nodevelopments={No published developments}, phonenumber=

{+34 933 562 989}, title_units_table={Unitats a aquesta promoció}, bathrooms={Cambres de bany}, peoples={gent}, contact_us=

{Contacti’ns sobre aquesta propietat}, units_th_type={Tipus}, units_th_size=

{Dimensions}, completion={Finalització}, sleeps={Persones que pot allotjar:}, features={Característiques}, units_th_floor=

(11)

{Planta}, units_bathrooms={Cambres de bany}, units_th_status={Estat}, bathroom=

{Cambra de bany}, price={Preu},

ndportfolio_title_newdevelopments={New developments}, units_th_yield={Rendiment}, size={Dimensions}, bedroom={Dormitori}, sizebuilt={Edificats}, units_th_floorplan=

{Plànols}, units_size_min={Dimensions des de}, sizeplot={Dimensions del terreny}, banner_sold={Venut/uda}, banner_reduced=

{Preu rebaixat}, units_th_distribution=

{Distribució}, ndportfolio_location_intro={A collection of {{devs_count}} new

development projects across {{title}}

including {{unique_locations}}.}, res_rent=

{Llogar}, units_pricefrom={Preu des de}, moreinfo={Més informació},

has_buildinglicense={Llicència d'obres}, buildinglicense_granted={Concedida}, sizeterrace={Terrassa},

ndportfolio_published_on={Published on}, development_lbl_priceonrequest={Preu a consultar}, pricefrom={Preu des de}, title_newdevelopment={Obra nova}, units_bedrooms={Dormitoris},

disclaimer_text={Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors.

Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.}, reference=

{Referència}, floor={Planta}, res_short=

{Lloguer:}, pricereduced={(Preu rebaixat)}, callus={Truqui'ns}, rented={Llogat/ada},

(12)

title_overview={Descripció}, typeofprop=

{Tipus d'immoble}, units_available={Unitats disponibles}, rental_yield={Rendibilitat de fins a}, location={Ubicació}, areafloorplan=

{Plànol}, bedrooms={Dormitoris}, sizegarden={Jardí}}

true

[{value={Q2 2024}, label={Finalització}}, {value={9}, label={Unitats disponibles}}, {value={2/3/4}, label={Dormitoris}}, {value=

{105m²}, label={Dimensions des de}}, {value=

{Concedida}, label={Llicència d'obres}}]

UNITATS A AQUESTA PROMOCIÓ

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

(13)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(14)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(15)

Planta Planta Planta Planta

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(16)

Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(17)

Planta Planta Planta Planta

Planta m² %

Planta Planta

Planta

Tipus Estat Planta Distribució Dimensions Rendiment

(18)

Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.

Referencias

Documento similar

• Organitzar amb el Servei de Formació del Professorat, les jornades de sensibilització i informació per a inspectors, equips directius, orientadors i coordinacions dels plans de

Per tant, igual que ho va fer el regne de València, la Batllia General va acon- seguir superar l’embat agermanat, tot i que va perdre part de la seua jurisdicció envers la Corona,

Se han estudiado tres grupos de catalizadores para la obtención selectiva de 2-feniletanol en la reacción de hidrogenación del óxido de estireno: catalizadores

És per això que tota la informació gene- rada té una gran importància a l’hora de detectar de Es presenten els resultats dels primers cinc anys (2015-2019) del programa de

LLIURAMENT DE LLIBRES de text i material curricular per part de les famílies en el centre on l'alumnat estava matriculat el curs 20-21 S'ha de fer el lliurament del LOT COMPLET

Introduïda correctament la informació en RECOLLIBRES per part del centre docent, respecte al lliurament dels llibres de text o material curricular del

Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels

S’ha de assegurar que els materials i treballs siguin de la més alta qualitat, que no falti cap material ni mà d’obra per a una perfecta instal·lació dels aparells i equips, i per