• No se han encontrado resultados

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

A. Humanitats i Ciencies Socials

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

1

Cognoms i nom Apellidos y nombre

Part Comuna Parte Común

Part Específica Parte Específica

Nota mitjana de les parts Nota media de las

partes

QUALIFICACIÓ FINAL CALIFICACIÓN

FINAL Llengua i

Literatura Lengua y Literatura

Llengua Estrangera

(Anglés) Lengua extranjera

(Inglés)

Matemàtiques Matemáticas

Tractament de la informació i Competència

Digital Tratamiento de la

información y Competencia

Digital

Nota Mitjana Nota Media

Història Historia

Economia Economía

Geografia Geografía

Nota Mitjana Nota Media

BERMUDEZ M*****, S***** 4,25 4 0,4 2,18 2,65 6 4,25 5,13 3,89 -

BIOSCA A*****, E***** 7,5 6,5 3,2 0,46 5,09 0 1,75 0,88 2,99 -

BONET M*****, N***** 6 5 0,25 1,61 3,35 7,75 5,65 6,7 5,03 -

DOMINGO F*****, A***** 7,75 2,25 3,25 5,29 4,83 8,5 4,3 6,4 5,62 5,62

ECHEVARRIETA S*****, E***** U***** 7 3,5 4,65 1,61 4,94 6 5 5,5 5,22 5,22

ISERN M*****, N***** 7 7,75 2,25 0,34 4,82 6,25 4 5,13 4,98 -

LLORENS J*****, A***** 5,85 4,25 3,95 1,38 4,42 0 4 2 3,21 -

MENA G*****, D***** 5 5 7,2 1,49 5,42 5 6 5,5 5,46 5,46

MOLINA C*****, J***** - - - -

MUÑOZ V*****, N***** - ? - -

PÉREZ V*****, Y***** 5,15 3 1,05 0,57 2,83 8 4,5 6,25 4,54 -

PICH R*****, O***** - - - -

QUEROL L*****, P***** 5 0 3,65 2,53 3,28 4,75 3,75 4,25 3,77 -

RODRÍGUEZ L*****, P***** D***** 5,48 9,5 2,2 4,37 5,03 * * 5 5,02 5,02

TAF C*****, A***** - - - -

(2)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

A. Humanitats i Ciencies Socials

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

2

Aquesta Acta comprén 17 alumnes.

La presente Acta comprende 17 alumnos.

Vist i plau El/La president/a de la comissió d'avaluació / Vº Bº El/La president/a de la comisión de evaluación

El/La secretari/a de la comissió d'avaluació / El/La secretario/a de la comisión de evaluación

Els vocals / Los vocales

(*)Sense qualificar per tenir l'exempció de tota la Part/Prova

(*) Sin calificar por tener la exención de toda la Parte/Prueba

(3)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL

Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

B. Tecnologia

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

3

Cognoms i nom Apellidos y nombre

Part Comuna Parte Común

Part Específica Parte Específica

Nota mitjana de les parts Nota media de las

partes

QUALIFICACIÓ FINAL CALIFICACIÓN

FINAL Llengua i

Literatura Lengua y Literatura

Llengua Estrangera

(Anglés) Lengua extranjera

(Inglés)

Matemàtiques Matemáticas

Tractament de la informació i Competència

Digital Tratamiento de la

información y Competencia

Digital

Nota Mitjana Nota Media

Dibuix Tècnic Dibujo Técnico

Tecnologia Industrial Tecnología

Industrial

Física i Química Física y Química

Nota Mitjana Nota Media

BRANDON F*****, K***** 5,35 7 3 2,76 4,6 3 3,6 3,3 3,95 -

CARDENAS U*****, A***** P***** 5,75 5,75 1,85 1,72 3,98 0,25 5,3 2,78 3,38 -

DENIA G*****, A***** 4 5,5 2,8 2,18 3,7 0 3,6 1,8 2,75 -

GARCÍA R*****, M***** 7,25 5,25 5 2,41 5,58 3,3 7,5 5,4 5,49 5,49

LEÓN A*****, D***** 6 9 6,2 6,3 6,7 3,8 6,35 5,08 5,89 5,89

(4)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

B. Tecnologia

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

3

Aquesta Acta comprén 9 alumnes.

La presente Acta comprende 9 alumnos.

VILA-REAL, 30 de maig de 2022

Vist i plau El/La president/a de la comissió d'avaluació / Vº Bº El/La president/a de la comisión de evaluación

El/La secretari/a de la comissió d'avaluació / El/La secretario/a de la comisión de evaluación

Els vocals / Los vocales

(*)Sense qualificar per tenir l'exempció de tota la Part/Prova

(*) Sin calificar por tener la exención de toda la Parte/Prueba

(5)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL

Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

C. Ciencies

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

4

Cognoms i nom Apellidos y nombre

Part Comuna Parte Común

Part Específica Parte Específica

Nota mitjana de les parts Nota media de las

partes

QUALIFICACIÓ FINAL CALIFICACIÓN

FINAL Llengua i

Literatura Lengua y Literatura

Llengua Estrangera

(Anglés) Lengua extranjera

(Inglés)

Matemàtiques Matemáticas

Tractament de la informació i Competència

Digital Tratamiento de la

información y Competencia

Digital

Nota Mitjana Nota Media

Física Física

Biologia i Ciències de la Terra

Biología y Ciencias de la

Tierra

Química Química

Nota Mitjana Nota Media

ARNAU M*****, J***** 9,7 6,25 8 1,26 7,57 ? 5,25 - - -

ARROYO G*****, S***** 6,7 2,5 5 0,92 4,69 7 3,5 5,25 4,97 -

CAMPS B*****, M***** R***** 7,5 4,25 5,3 2,18 5,55 4,05 - - -

CARRASCO V*****, A***** 5,15 6,66 4,65 1,6 4,92 5,5 6,8 6,15 5,54 5,54

FRANCH M*****, R***** 6,1 5,98 - 5 - - -

GALLARDO C*****, P***** - - - -

GARCÍA D*****, A***** 5,5 6,58 5,35 1,15 5,23 5,65 5,5 5,58 5,41 5,41

LLOVERA C*****, V***** 6,81 6 4,1 1,61 5,18 6,3 7,5 6,9 6,04 6,04

MOSQUERA F*****, L***** A***** - - - -

(6)

Prova d'accés a cicles de Grau Superior Prueba de acceso a ciclos de Grado Superior

ACTA D'AVALUACIÓ FINAL / ACTA DE EVALUACIÓN FINAL Centre / Centro:

INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES MIRALCAMP

Codi / Código:

12003444

Prova / Prueba:

C. Ciencies

Localitat / Localidad:

VILA-REAL

Any / Año:

2022

Data / Fecha:

23/05/2022

Pàg / Pág:

4

Aquesta Acta comprén 13 alumnes.

La presente Acta comprende 13 alumnos.

VILA-REAL, 30 de maig de 2022

Vist i plau El/La president/a de la comissió d'avaluació / Vº Bº El/La president/a de la comisión de evaluación

El/La secretari/a de la comissió d'avaluació / El/La secretario/a de la comisión de evaluación

Els vocals / Los vocales

(*)Sense qualificar per tenir l'exempció de tota la Part/Prova

(*) Sin calificar por tener la exención de toda la Parte/Prueba

Referencias

Documento similar

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

Una de les més estúpides manies intel·lectuals que circulen sense parar des de fa un segle i mig o abans encara és la fixació per la idea de crisi. Tota generació que arriba a

L’església arxiprestal, construïda sobre una antiga mesquita i d’estil gòtic, és un dels tem- ples més importants de tot el nostre territori. Consta d’una nau central

a) L’illa de Tabarca, que forma part de l’arxipèlag alacantí, està habitada en la part occidental. En l’actualitat, alguns tabarquins encara duen cognoms que

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

En el caso de los profesores de Universidad se tendrá como referencia el catálogo de áreas de conocimiento, elaborado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria (Anexo

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Hi ha tantes maneres de ser lector com de ser persona. Jo em vull referir als lectors creatius, siguen professionals o no, i que han adquirit i no han perdut la capacitat