• No se han encontrado resultados

PDF superior Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

... característiques i exigències del nou entorn i del nou mercat, que era tremendament com- petitiu, dinàmic, complex i ...tència i que poguessin afectar la nostra ...emprendre i els ...

34

Impost sobre la renda de les persones físiques, febrer 2013

Impost sobre la renda de les persones físiques, febrer 2013

... Badás i Marco, la posada en pràctica de la nova filosofia requeria reorientar els incentius cap als instruments les percepcions dels quals es reben de manera periòdica i serveixen realment per a ...

44

Impost sobre societats i comptabilitat, febrer 2013

Impost sobre societats i comptabilitat, febrer 2013

... les persones amb discapacitat: ...euros. I d’altra banda, les entitats que tinguin una plantilla inferior a 50 treballadors en el moment en què concertin contractes de treball per temps indefinit de suport ...

80

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

... d’escriptures i actes notarials, quan tinguin per objecte quantitat o cosa avaluable, continguin actes o contractes inscriptibles en els registres de la propietat, mercan- til, de la propietat industrial i ...

38

Direcció operativa de projectes d'e learning, febrer 2013

Direcció operativa de projectes d'e learning, febrer 2013

... quan i com del projecte per poder contractar així les persones més qualificades per a ...habilitats i les competències dels estudiants des del principi o no ser conscients del tipus de contingut que  ...

40

Desviació i control social, febrer 2013

Desviació i control social, febrer 2013

... sèrie i llampec és el que van fer Fox i Levin, resumit en el llibre The will to kill: making sense of senseless ...107 i 400 casos, Fox i Levin descobreixen que hi ha un patró comú en aquest ...

42

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

... general i cerca actuar fins i tot abans que aparegui el ...l’educació i la intervenció en etapes primerenques del desenvolupament de ...cronifiqui. I, finalment, farem especial atenció als ...

42

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... coherents i coordinades, realitzades amb mètodes científi cs específi cs i amb l’objectiu de produir en les persones usuàries, en els seus entorns de vida, canvis i impactes efi caços de ...

252

Cultura i mercat, febrer 2013

Cultura i mercat, febrer 2013

... tradicionals i hem entrat al món modern, on les relacions anònimes que trans- cendeixen una localitat petita guanyen centralitat, per tal que es creïn, representin, interpretin, enregistrin o circulin tots els ...

83

Dret financer i tributari I, febrer 2013

Dret financer i tributari I, febrer 2013

... béns i drets que integrin el patrimoni de les persones físiques o jurídiques” (en aquest cas, els terrenys), i el subjecte passiu és l’adquirent, és a dir, la senyora Blanca ...d’euros) i, ...

60

Delinqüència i TICs, febrer 2013

Delinqüència i TICs, febrer 2013

... quantitat i el tipus d’ús que es fa ...instantània i les xarxes socials que permeten realitzar activitats de risc, i especialment tenint en compte la facilitat d’accés des dels smartphones, com ...

42

Gestió del canvi i desenvolupament organitzacional a Barcelona Activa 2016-2019

Gestió del canvi i desenvolupament organitzacional a Barcelona Activa 2016-2019

... professionals, i el funcionament d’equips de treball ...la política desplegada per la nova Direcció Corporativa de Persones, Desenvolupament Organitzatiu i RSC ha assolit avenços en els ...

88

Drogues i delinqüència, febrer 2013

Drogues i delinqüència, febrer 2013

... il·legal i l’aparició i sofisticació de les organitzacions ...la política res- trictiva cap a altres països (generalment més desafavorits) on la producció és més rendible i és més fàcil ...

58

Direcció estratègica i lideratge, febrer 2013

Direcció estratègica i lideratge, febrer 2013

... Convé assenyalar que, si bé el focus d’atenció són les institucions d’educació superior, el que diem aquí sobre la gestió de l’e‐learning es pot aplicar, en general, a institucions d’educació preuniversitària, ...

46

Aplicar sistema retributiu als llocs de treball de Gerència i Direcció, i Famílies de Guàrdia Urbana i Prevenció i Extinció [2013]

Aplicar sistema retributiu als llocs de treball de Gerència i Direcció, i Famílies de Guàrdia Urbana i Prevenció i Extinció [2013]

... 7024788 Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Les Corts 7024790 Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Gràcia 7024793 Direcció de Serveis a les ...

84

La direcció de persones

La direcció de persones

... una política de selecció de personal són els següents: claredat –és preferible que estigui definida formalment i explícitament de manera que resulti comprensible–; afinitat i uniformitat respecte de ...

64

Llenguatge, ment i cervell, febrer 2013

Llenguatge, ment i cervell, febrer 2013

... semàntics i de les funcions ...discurs i la ...tàfores i les inferències (Clark i Lucy, 1975; Havilland i Clark, 1974; Ortony, ...semàntica i la representació dels con- ...

40

Memòria de costos 2017 : Indicadors

Memòria de costos 2017 : Indicadors

... Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la ...

106

Memòria de costos 2016 : Indicadors

Memòria de costos 2016 : Indicadors

... Atenció i orientació sobre projectes d’activitats (010305) Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres (010301) Informes previs a la presentació d'expedients d'obres (010302) Informes previs a la ...

114

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

... patològica i de la salut del fetus o de la mare a causa dels riscos que genera l’activitat laboral per a l’un o l’altra, encara que es podria desenvolupar aquella afectació, de manera que podria canviar de lloc de ...

70

Show all 10000 documents...