Tema 4 Formulación inorgánica

Texto completo

(1)

Formulación

inorgánica

(2)

Valencia

A valencia é a capacidade que ten un átomo dun determinado elemento para combinarse con outros átomos

(3)

As valencias: Elementos

metálicos

VALENCIA 1 VALENCIA 2 VALENCIA 3

Litio Sodio Potasio Rubidio Cesio Francio Plata Li Na K Rb Cs Fr Ag Berilio Magnesio Calcio Estroncio Zinc Cadmio Bario Radio Be Mg Ca Sr Zn Cd Ba Ra Aluminio Al

VALENCIAS 1, 2 VALENCIAS 1, 3

VALENCIAS 2,

3

Cobre Mercurio Cu Hg Oro Talio Au Tl Níquel Cobalto Hierro Ni Co Fe

VALENCIAS 2, 4 VALENCIAS 2, 3, 6

VALENCIAS 2, 3, 4, 6, 7 Platino Plomo Estaño Pt Pb Sn

(4)

As valencias: elementos non

métálicos

VALENCIA -1 VALENCIAS +/- 1, 3, 5, 7 VALENCIA -2

Flúor F Cloro

Bromo Yodo

Cl Br I

Oxígeno O

VALENCIAS +/-2, 4, 6 VALENCIAS 2, +/- 3, 4, 5 VALENCIAS +/- 3, 5

Azufre Selenio Teluro

S Se Te

Nitrógeno N Fósforo

Arsénico Antimonio

P As Sb

VALENCIAS +/-2, 4

VALENCIA 4 VALENCIA 3

(5)

Nomenclaturas

Para nomear os compostos existen diferentes nomenclaturas:

•Nomenclatura tradicional

•Nomenclatura sistemáticas

(6)

Nomenclatura sistemática

Para nomear os compostos pola nomenclatura sistemática utilízanse unhos prefixos que indican o número de átomos de cada elemento:

1. MONO 2. DI 3. TRI 4. TETRA 5. PENTA 6. HEXA 7. HEPTA

Por exemplo:

(7)

Nomenclatura de Stock

A nomenclatura de Stock indica o tipo de composto do que se trata e entre paréntesis indica cal é a valencia do elemento en cuestión en números romanos

Exemplo

(8)

Nomenclatura tradicional

A nomenclatura tradicional utiliza prefixos ou sufixos para indicar con que valencia esta actuando o elemento. Estes prefixos son:

3

valencias 4

valencias

Hipo_ _o so

Valencia menor Valencia mayor 2

valencias

_oso

1 valencia _ico

(9)

Os óxidos

Os óxidos son compostos nos que se combina osíxeno e outro elemento. A forma xeral dos óxidos é:

M2OX

Onde M é o elemento, o 2 é a valencia do osíxeno e a x a valencia do elemento.

As valencias dos elementos intercámbianse entre eles e póñense como subíndice

Valencia Fórmula N. sistemática N. stock

(la más frecuente)

N.

tradicional

1 Na2O Monóxido de

disodio

Óxido de sodio

Óxido sódico

2 Ca2O2= CaO Monóxido de

calcio

Óxido de calcio

Óxido cálcico

Fe2O2= FeO Monóxido de

hierro

Óxido de hierro (II)

Óxido ferroso

3 Fe2O3 Trióxido de

dihierro

Óxido de hierro (III)

Óxido férrico

4 Pb2O4= PbO2 Dióxido de

plomo

Óxido de plomo (IV)

(10)

Anhidridos

Os anhídridos son óxidos nos que o elemento que acompaña ó osíxeno é un non metal

As normas para formular son as mesmas, só que na nomenclatura tradicional hai que substituir a palabra óxido pola palabra anhídrido

Valencia Fórmula N. sistemática

(la más frecuente)

N. stock N.

tradicional

1 F2O Monóxido de

diflúor

Óxido de flúor Anhídrido

hipofluoroso

(excepción a la norma general de prefijos y sufijos)

Cl2O Monóxido de

dicloro

Óxido de cloro (I)

Anhídrido hipocloroso)

2 SO Monóxido de

azufre Óxido de azufre (II) Anhídrido hiposulfuros o

3 I2O3 Trióxido de

diodo

Óxido de Iodo (III)

Anhídrido sulfuroso

4 SeO2 Dióxido de

Selenio

Óxido de selenio (IV)

Anhídrido selenioso

5 Br2O5 Pentaóxido de

dibromo

Óxido de bromo (V)

Anhídrido brómico

6 S2O3 Trióxido de

azufre

Óxido de azufre (VI)

Anhídrido sulfúrico

7 I2O7 Heptaóxido de

diodo

Óxido de Yodo (VII)

(11)

Excepcións: O nitróxeno

Vale ncia

Fórmula N. sistemática * N. stock * N. tradicional

2 NO Óxido nitroso

4 NO2 Óxido nítrico

3 N2O3 Anhídrido

nitroso

5 N2O5 Anhídrido

nítrico

*

Escribe los nombres que faltan en la tabla.

(12)

Exercicio 1.- Completa a

seguinte táboa

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional

F2O

I2O7 As2O5 CaO Fe2O3 PbO2

Al2O3 SnO N2O5

Au20 TeO2

Óxido aúrico Óxido cuproso Óxido de selenio (II)

(13)

Os hidruros

• Os hidruros son compostos binarios formados por hidróxeno e un metal

• A súa forma xeral é

MHX

• Onde M é un metal, x é a valencia do metal

• A VALENCIA DO HIDRÓXENO SEMPRE É 1

Vale ncia

Fórmula N. sistemática N. stock

(la más frecuente)

N. tradicional

1 NaH Monohidruro de

sodio

Hidruro de sodio Hidruro sódico

2 FeH2 Dihidruro de hierro Hidruro de hierro

(II)

Hidruro ferroso

3 FeH3 Trihidruro de hierro Hidruro de hierro

(III)

Hidruro férrico

4 SnH4 Tetrahidruro de

estaño

Hidruro estaño (IV)

(14)

Hidruros non metálicos

Os hidruros non metálicos son compostos nos que se combina o hidróxeno con un non metal.

As normas de formulación son as mesmas que para o metal A VALENCIA DO HIDRÓXENO É SEMPRE 1

Valencia Fórmula N. tradicional

(la más usada)

N. sistemática

3 NH3 Amoniaco Trihidruro de nitrógeno

3 PH3 Fosfina Trihidruro de fósforo

3 AsH3 Arsina Trihidruro de arsénico

3 BH3 Borano Trihidruro de boro

3 SbH3 Estibina Trihidruro de antimonio

4 CH4 Metano Tetrahidruro de carbono

(15)

Exercicio 2

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional

AuH3 LiH

Hidruro de plomo (II)

Hidruro de plata

Fosfina Metano Trihidruro de arsénico

N2O3 NO

Pentaóxido de dinitrógeno

Trióxido de azufre

Óxido ferroso Hidruro niquélico PbO2

Óxido de bromo (VII)

(16)

Ácidos hidrácidos

Son un tipo especial de hidruro non metálico

Son combinación de hidróxeno e Fluor, cloro, bromo e iodo (Con valencia 1) Son combinación de hidróxeno e Azufre, Selenio e Teluro (Con valencia 2)

Exercicio 3.- Completa

Vale ncia

Fórmula* N. tradicional *

(cuando está en disolución)

N. tradicional * (cuando está en estado puro)

1 HF Ácido fluorhídrico Fluoruro de

hidrógeno

1 HCl Ácido clorhídrico Cloruro de

hidrógeno

1 HBr

1 HI

2 H2S Ácido sulfhídrico Sulfuro de

hidrógeno

2 Seleniuro de

hidrógeno

(17)

Exercicio de repaso

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional

Hidruro de calcio Hidruro de estroncio Hidruro de aluminio Hidruro de cobalto (II)

Estibina --- --- Ácido

clorhídrico --- --- Ácido

sulfhídrico --- --- Ácido Iodhídrico N2O3

MgO Cl2O

(18)

Sales binarias

As sales binarias obtéñense substituindo o hidróxeno dun ácido hidrácido por un metal

Para nomear, engádese o sufixo –uro ó non metal e indicase o nome do metal que substitue ó hidróxeno

O número de hidróxenos que se lle quitan ó ácido é o número de metais que colocamos no composto

Ácido hidrácido Fórmula N. stock

(la más común)

N. tradicional

HF CaF2 Fluoruro de calcio Fluoruro cálcico HCl FeCl2 Cloruro de hierro (III) Cloruro férrico

HBr Bromuro de cadmio

HI Yoduro de cromo (II)

H2S Pt2S4= PtS2 H2Se Al2Se3

(19)

Exercicio 5

Fórmula N. stock N. tradicional

Cloruro de estaño (IV)

Cloruro sódico Yoduro de plata

Bromuro de cobalto (III)

Sulfuro de plomo (IV)

Seleniuro de cobre (II)

(20)

Hidróxidos

• Os hidróxidos son compostos formados por un metal e o grupo (OH)

• A súa forma xeral é

M(OH)X

• Onde M é sempre un metal e x é a súa valencia

• A VALENCIA DO GRUPO (OH) É SEMPRE 1

Vale ncia

Fórmula N. sistemática N. stock

(la más frecuente)

N. tradicional

1 NaOH Hidróxido de sodio Hidróxido de

sodio

Hidróxido sódico.

2 Ca(OH)2 Dihidróxido de

calcio

Hidróxido de calcio

Hidróxido cálcico

2 Ni (OH)2 Dihidróxido de

níquel

Hidróxido de níquel (II)

Hidróxido niqueloso

3 Al(OH)3 Trihidróxido de

aluminio

Hidróxido de aluminio

Hidróxido alumínico

4 Pb(OH)4 Tetrahidróxido de

plomo

Hidróxido de plomo (IV)

(21)

Exercicio 6

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional

Fe(OH)3

Au(OH) Cr(OH)2

Hidróxido de talio (I)

Hidróxido de mercurio (II) Dihidróxido de

cadmio

Hidróxido estannoso K(OH)

Hidróxido estánnico Óxido de plomo (II)

Anhídrido carbónico Óxido de platino

(IV)

Metano NiH3

Óxido ferroso Ag(OH)

H2Se

(22)

Os peróxidos

• Os peróxidos son combinación dun metal co grupo O2.

• A valencia do grupo O2 é 2

• Os peróxidos non se simplifican

Valencia Fórmula Nomenclatura

1 H2O2 Peróxido de hidrógeno = Agua

oxigenada

1 Na2O2 Peróxido de sodio

2 Ca2O4= CaO2 Peróxido de calcio

2 Ba2O4=BaO2 Peróxido de bario

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...