Els. acudits. més. extraràtics. Inclou acudits dels lectors!

Texto completo

(1)

E

l

s a

c

u

d

it

s

m

é

s e

x

t

r

a

r

à

t

ics

20 mm

Fidel a la seva cita anual, arriba una nova

entrega d’Els acudits més extraràtics de

Geronimo Stilton, amb més de 500 acudits

nous d’animals, de mitjans de transport,

d’enamorats, acudits telefònics…

Us pixareu

de riure, paraula

de Stilton !

Us pixareu

de riure, paraula

de Stilton !

10133693

Inclou acudits enviats pels lectors que van participar en el concurs

d’

Els acudits més extraràtics 2

!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

HA!

Què fan dues tonyines

que practiquen la boxa?

S’atonyinen!

A C A B A D O S D i S E Ñ A D O R E D I T O R C O R R E C T O R E S P E C I F I C A C I O N E S nombre: Silvia nombre: Anna, Jordi nombre: Nº de TINTAS: 4/0 TINTAS DIRECTAS: LAMINADO: PLASTIFICADO: brillo mate uvi brillo uvi mate relieve

falso relieve purpurina:

estampación:

troquel

título: Els acudits més extraràtics 2

encuadernación: rústica sin solapas medidas tripa: 13 x 21

medidas frontal cubierta: 13 x 21 medidas contra cubierta: 13 x 21 medidas solapas:

ancho lomo definitivo: 20 mm

OBSERVACIONES:

3

Els

acudits

més

extraràtics

3

Inclou

acudits

dels

lectors!

(2)

e l s

a c u d i t s

m é s

(3)

El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats amb ells són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor. Títol original: Barzallette Super-Top-Compilation Numero 3 Adaptació de David Nel·lo

Textos de Geronimo Stilton

Alguns dels acudits reproduïts en aquest llibre han estat enviats pels nostres lectors arrel del concurs presentat a Els acudits més extraràtics 2

Il·lustracions de Winny Rope i G. Scott Grafisme d’Aurella De Rosa i Michela Battaglin Idea original: Elisabetta Dami

www.geronimostilton.com

International Rights © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8, 20123 Milà - Itàlia foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.com

© 2016, d’aquesta edició: Grup Editorial 62, s.l.u. Estrella Polar, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona www.estrellapolar.cat

info@estrellapolar.cat www.geronimostilton.cat Primera edició: febrer del 2016 ISBN: 978-84-16520-00-8 Dipòsit legal: B. 219-2016 Fotocomposició: Aura Digit Impressió: Egedsa

Imprès a Espanya — Printed in Spain

Stilton és el nom d’un famós formatge anglès. És una marca registrada de l’Associació de Fabricants de Formatge Stilton. Per a més informació, www.stiltoncheese.com

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qual-sevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transfor-mació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Tots els drets reservats.

(4)

Índex

QUIN DIA, QUIN DIA! ...7

ACUDITSD’ANIMALS ...23

ACUDITSABSURDS ...43

ACUDITSSURREALISTES ...53

ACUDITSDE COTXES, TRENS VAIXELLS, AVIONS ...65

BROMETESPOCA-SOLTES ...75

ACUDITSSOBRE L’AMOR ...91

ACUDITSDE MAR IMUNTANYA ...101

ELSABENAQUEL? ...109

ACUDITSDOLENTETS ...121

ACUDITSTELEFÒNICS ...128

ACUDITSEN FAMÍLIA ...137

PREGUNTAIRESPOSTA ...143

ELSÚMMUMDELSSÚMMUMS ...159

ACUDITSDE METGES! ...175

ACUDITSDE FRUITAI VERDURA ...185

ACUDITSDEL JAUMET ...189

(5)

66

ACUDITSDE BARSIRESTAURANTS ...213

ACUDITSDE L’ESCOLA ...221

ACUDITSSUPERCLÀSSICS ...235

ELS ACUDITS PREFERITS

DE BERENGUERDE DRAP ...247

(6)

ANIMALS vola ANIMA SNIMALS vola

Acudits

d’animals

Com s’ho fa un elefant per passar desapercebut?

(7)

ANIMALSNIMALS 24 24

Orientació

Què fa una brúixola en un cau de polls?

(8)

ANIMALSNIMALS

Entre puces

La mare puça diu al seu fill:

—Fill meu, prepara’t per escalar el Sant Bernat!

Copiadora

Quin és l’animal de l’escola que copia més?

La girafa. Amb aquell coll tan llarg pot espiar la feina de tots els seus companys!

Més alt

Quin és l’animal que salta més alt que un arbre?

(9)

ANIMALSNIMALS 26 26

Pollet

—Quin animal és morat amb dues ratlles roses?

—No ho sé. —El pollet.

—I per què amb dues ratlles roses? —Perquè porta tirants!

—I per què morat?

—Però els tirants li van una mica... jus-tos!

Rellotger

Per què la gamba ha d’anar a cal rellot-ger?

(10)

ANIMALSNIMALS

Dins de la panxa

Un conill mort de fred es troba un lleó molt gros, se li apropa i li diu:

—Tu sí que vas ben abrigat amb aquesta pell! Puc posar-me sota la teva panxa per escalfar-me una mica?

El lleó se’l mira i li respon:

—Tinc una idea més bona. Si et fiques dins de la meva panxa... encara hi esta-ràs millor perquè hi fa més caloreta!

Felicitat

Quin és el súmmum d’un ocell? Ser al setè cel!

Os a la boca

Un gos es passeja amb un os a la boca. Amb això que es troba un gat i aquest li pregunta:

—Per què portes un os a la boca? —Perquè no tinc butxaques!

(11)

ANIMALSNIMALS 28 28

Rates

Què fan dues rates amb un pegat a l’ull? Les pi-rates!

(12)

ANIMALSNIMALS

Porc espí marí

Un porc espí va de vacances a la costa i veu un eriçó de mar.

Emocionat crida a un amic seu: —Guaita, una sireneta!

Mides diverses

Dos hipopòtams veuen una zebra. Un li diu a l’altre:

—És veritat que les ratlles verticals sem-pre fan més prim!

Perdut

—Estic desesperada! He perdut el meu gosset negre... no sé pas com m’ho faré per trobar-lo...

—Per què no proves de posar un anunci al diari?

—Sí... ja hi havia pensat, però em penso que no val la pena: el meu gos no sap llegir!

(13)

ANIMALSNIMALS

Que ruc!

El petit ase pregunta a la seva mare: —Mama, a tu et sembla que si vaig a l’es-cola em convertiré en un cavall?

Arca de Noè

Tots els animals fan cua per pujar a l’Ar-ca de Noè. Una puça salta a la gropa de l’elefant. L’elefant diu:

—Ei, no empenyeu! I la puça:

—Perdona’m, és que no t’havia vist!

Al Pol

L’óssa diu a l’ós:

—Xato, vine, que és hora de dinar! —Espero que no hi hagi menjar conge-lat!

(14)

ANIMALSNIMALS

Gambes

Dues gambes es troben i una li diu a l’al-tra:

—Què, com va la vida? I l’altra:

—Ja veus, com sempre: vaig tirant... en-rere!

Atenció!

Una senyora va a casa d’un amic i aquest la posa en guàrdia:

—Vigila amb el gos quan obri la reixa. —Per què? Que és dolent?

—No! S’escapa!

Guaita qui parla

En un dia d’agost, d’aquells de calor es-pantosa, un pagès atura el carro en un camp de melons i diu:

—Mai no havia passat tanta calor en tota la meva vida!

(15)

ANIMALSNIMALS 32 32

—Que estrany... —xiuxiueja el meló. I el pagès:

—És la primera vegada que sento un ase que parla.

—Jo també! —diu el carro.

Amagatall

Una petita mofeta juga amb els altres animals a fet i amagar.

—Ostres, jo no jugo perquè em trobeu de seguida!

Centpeus

Al parc, un senyor centpeus es troba una amiga i li explica:

—Fa més de deu anys que estalvio i avui, per fi, puc anar de compres.

—Ah, sí? —fa l’amiga—. I què t’has de comprar?

(16)

ANIMALSNIMALS

Estrès

Una senyora pop va a cal metge:

—Doctor, em sento esgotada. Em penso que necessito un reconstituent. He de planxar i al mateix temps he de netejar la casa, cuinar, rentar la roba... i sap què passa? Que no tinc mil braços! Només en tinc vuit!

(17)

ANIMALSNIMALS 34 34

Si...

Si els ases volessin... l’escola seria un ae-roport!!!

Quin és l’animal més culte de tots? El ratolí de biblioteca!

Gossos

Quina diferència hi ha entre el gos an-glès i el gos català?

Que l’anglès es diu Dog i el català es diu Gos!

Ocells

Quin és l’ocell que viu més amunt que els altres?

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :