Rendiment de l Activitat del Centre

Download (0)

Full text

(1)

Mitjançant la informació en aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies.

curs

2016 -2017

(2)

Formació

Professional

ALUMNES

Dades generals

escola

3.220

421

1.964

ALUMNES

ALUMNES

ESPAI MIGDIA

PARAESCOLAR

EQUIP

D’EDUCADORS

BATX

Batxillerat

ESO

Educació Secundària Obligatòria

EP

Educació Primària

EI

Educació Infantil

364

950

759

393

FP

Formació Professional

754

Educació

Infantil

ALUMNES

Educació

Primària

ALUMNES

Batxillerat

ALUMNES

Educació

Secundària

Obligatòria

ALUMNES

194

1r

BATX

199

2n

BATX

158

1r

EP

157

2n

EP

158

4t

EP

165

EP

168

EP

144

3r

EP

189

1r

ESO

195

2n

ESO

196

4t

ESO

179

3r

ESO

107

41

P3

P2

109

P4

107

P5

ESO

/

BATX

Educació Secundària Obligatòria / Batxillerat

98

EI

/

EP

Educació Infantil Educació Primària

100

FP

Formació Professional

60

Esportives

1.608

PARTICIPANTS Estudiants en pràctiques

169

ALUMNES Comensals

3.528

Culturals

716

PARTICIPANTS Estiu

1.002

PARTICIPANTS

GESTIÓ

I SERVEIS

61

MONITORS

PARAESCOLARS

102

01

ALUMNES

MENJADOR

I ACTIVITATS MIGDIA

3.326

PARTICIPANTS

Hostaleria i Turisme

250

250

Audiovisuals

22

232

Empresa, Social

i Esportiva Altres (CAS)

RESTAURANT

PEDAGÒGIC

LOIOLA

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ETAPES I ENTITATS

51

ACTIVITATS SETMANALS

Contes, jocs i teatre en anglès; Jocs tradicionals; Jocs gegants; Disfresses; Manualitats; Taller de circ; Balls; Patinatge lliure i dirigit; Futbol escolta i Futbol xinès; Jocs amb paracaigudes; Handbol ACTIVITATS ESPORÀDIQUES

Tallers de màgia, còmics i animació

ACTIVITATS

Fem Mates; Teatre en anglès; Gamma; Aula de Plàstica; Punt Verd; Teatre Català; Cant; Museu; Yes we dance; Aula de Natura

ACTIVITATSSETMANALS

Jocs tradicionals; Jocs gegants; Jocs dirigits; Storyteller

ACTIVITATS ESPORÀDIQUES

Taller de manualitats; Taller d’animació; Pompes de sabó

ALUMNES EI

355

940

ALUMNES EP ESO BATX

669

ALUMNES

(3)

In Primary 1 we have started a new project called “Hands on”. The main objective of this innovative activity is to encourage children to learn by hands-on doing, using English as the vehicular language. “Hands on” is a one hour a week workshop with two teachers.

Dades

de l’activitat educativa

02

Ressaltem en aquest curs algunes de

les activitats i programes que es realitzen.

INNOVACIÓ EDUCATIVA

107

ALUMNESParticipació

Els projectes a Infantil s’adeqüen a les capacitats neuropsicològiques dels alumnes i afavoreixen l’aprenentatge a través de l’experimentació sensorial i el descobriment guiat, permetent que l’alumne sigui protagonista del procés. TREBALL PER PROJECTES DE COMPRENSIÓ MOPI3

FORMACIÓ HUMANA I PASTORAL

93

65

574

31

18

143

ALUMNES ALUMNES

ALUMNES

PROJECTES PROJECTES PROJECTES

Enterprise

1r i 3r d’ESO Empresa i Iniciativa Emprenedora

FP

Miniempreses

1r de Batxillerat El projecte d’emprenedoria vol ajudar l’alumne a desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personals, les habilitats comunicatives, el treball en equip i la competència digital. Alhora contribueix a la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional.

EMPRENEDORIA ESO-BATX

158

ALUMNESParticipació HANDS ON! PRIMÀRIA

253

ALUMNES Participació

732

ALUMNES Participació

Matèria optativa de 1r d’ESO. Els alumnes participen en un taller de ràdio en què la utilització d’aquest mitjà ajuda a aprofundir en la comprensió i expressió orals, així com les produccions escrites que cal elaborar prèviament. RADIONET ESO

GLOBAL DIMENSION

26

STUDENTS MOBILITY

ACADEMIC YEAR 16 -17

PROJECTES D’INNOVACIÓ

EDUCATIVA

En destaquem

4

Primary School 6th

42

STUDENTS Compulsory Secondary

Education (ESO)

81

STUDENTS Non-Compulsory Secondary

Education (BATX.)

40

STUDENTS

Vocational Training

74

STUDENTS Participació

120

ALUMNES

10

ALUMNES

19

ALUMNES

308

ALUMNES Big Bell Test Trobada astronòmica Batx Concursos Internacionals Viatges de sentit (Loiola, Taizé ...)

EXPERIÈNCIES ACADÈMIQUES

I D’APROFUNDIMENT PERSONAL

PAÏSOS

Alemanya • Àustria • Bèlgica • Croàcia • Escòcia •Eslovènia • Estats Units • Finlàndia • França • Hongria • Irlanda • Itàlia •Lituània • Malta • Països Baixos •Polònia • Regne Unit • República Txeca

694

EXPERIÈNCIES

PARTICIPANTS EN

ESPAI MANRESA PRIMÀRIA VOLUNTARIATS I COL·LABORACIONS

FP

ESPAIS MAGIS I GRUPS ARRUPE ESO Participació Participació

Són espais privilegiats d’evangelització que permeten fomentar el diàleg entre alumnes i educadors, desenvolupar tècniques que ajuden a regular i gestionar la convivència dins i fora de l’aula i treballar la mirada cap a l’interior.

Assis Centre d’Acollida • Jornada de Donació de Sang • Esport Inclusiu: sensibilització i organització de les jornades del districte

ORIENTACIÓ

ESO, BATXILLERAT I FP

Als darrers cursos de l’ESO i especialment al Batxillerat i als Estudis Professionals, es duen a terme diverses accions i activitats amb l’objectiu d’acompanyar els alumnes en el seu procés de formació integral de la persona.

158

ALUMNES PRIMÀRIA

Els alumnes d’Empresa de 1r Batxillerat desenvolupen el Pla Impuls Centre Sant Jaume, aportant propostes creatives aplicables en un futur que contribueixin al creixement del Centre.

Voluntariat

PLA D’IMPULS CENTRE SANT JAUME

277

ALUMNES

759

ALUMNES ESO

1.522

ALUMNES

ESO i BATX

FP

14

EMPRESES VISITADES

78

EMPRESES VISITADES

55

SEMINARIS I TALLERS

50

PROFESSIONALS A L’AULA

23

PROFESSIONALS A L’AULA

30

EXALUMNES UNIVERSITARIS

5.250

HORES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS Participació

JORNADES D’ACTIVITATS ESPORTIVES INCLUSIVES

Aquesta jornada esportiva promou la trobada entre els nens i nenes de 4t de Primària amb alumnes de centres d’educació especial per donar resposta a la diversitat social acostant-los a la seva realitat. Els estudiants del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE) participen en

(4)

Dades

de les proves externes

03

PROVES D´ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

PROVES 6è PRIMÀRIA

PROVES 4t ESO

Centres de complexitat semblant a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Mitjana Catalunya Mitjana Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

BATXILLERAT

PAU

72,6%

7,38

7,44

97,0%

Aprovats MITJANA EXPEDIENT MITJANA EXPEDIENT Aprovats

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Catalunya

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Catalunya Aprovats

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT 58,1% Sant Ignasi 32,3% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

31,1% Sant Ignasi

31,3% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

9,0% Sant Ignasi 22,6% Catalunya NIVELL BAIX 1,8% Sant Ignasi 13,8% Catalunya NIVELL ALT 45,7%Sant Ignasi 23,1% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

40,2%Sant Ignasi

37,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

11,0% Sant Ignasi 25,2% Catalunya NIVELL BAIX 3,0% Sant Ignasi 14,2% Catalunya

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT 81,1% Sant Ignasi 34,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

16,5% Sant Ignasi

33,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

2,4% Sant Ignasi 17,5% Catalunya NIVELL BAIX 0% Sant Ignasi 14,1% Catalunya NIVELL ALT 61,1% Sant Ignasi 30,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

30,5%Sant Ignasi

35,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

7,2% Sant Ignasi 20,5% Catalunya NIVELL BAIX 1,2% Sant Ignasi 13,6% Catalunya

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

NIVELL ALT 77,6% Sant Ignasi 37,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

20,2% Sant Ignasi

31,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

2,2% Sant Ignasi 16,3% Catalunya NIVELL BAIX 0% Sant Ignasi 14,6% Catalunya NIVELL ALT 42,6% Sant Ignasi 27,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

48,9% Sant Ignasi

44,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

5,7% Sant Ignasi 16,9% Catalunya NIVELL BAIX 2,8% Sant Ignasi 11,1% Catalunya

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

NIVELL ALT 49,2% Sant Ignasi 29,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

41,8% Sant Ignasi

33,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

6,2% Sant Ignasi 22,1% Catalunya NIVELL BAIX 2,8% Sant Ignasi 14,6% Catalunya NIVELL ALT 53,0% Sant Ignasi 35,3% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

36,2% Sant Ignasi

40,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

8,5% Sant Ignasi 13,9% Catalunya NIVELL BAIX 2,3% Sant Ignasi 10,0% Catalunya Aprovats

94,0 %

6,43 7,00

MITJANA FASE GENERAL MITJANA ACCÉS

6,61 7,15

MITJANA

FASE GENERAL MITJANA ACCÉS

(5)

Dades

econòmiques

04

COMPTE DE RESULTATS (mil €)

INVERSIONS (mil €)

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS DOCENTS

Quotes

famílies

COMPLEMENTÀRIES / SERVEIS / APORTACIÓ / ESCOLARITAT

Generalitat

Total

56%

44%

100 %

EI

Educació Infantil MOPI3, P4 i P5

100 %

0 %

100 %

EI

Educació Infantil MOPI2

ESO

Educació Secundària Obligatòria

56%

44%

100 %

BATX

Batxillerat

100 %

0 %

100 %

FP

Programes concertats

52%

48%

100 %

FP

Programes no concertats

100%

0%

100 %

EP

Educació Primària

54%

46%

100 %

DESPESES

168

RESULTAT

14.211

PERSONAL

4.827

DESPESES GENERALS

2.621

SERVEIS EXTERNS DESPESES

21.659

INGRESSOS

*

22.544

854

TOTAL INVERSIONS ORDINÀRIES TOTAL INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES

4.776

TOTAL INVERSIONS

EBITDA

885

AMORTITZACIONS DESPESES FINANCERES

717

EI (P3 a P5), EP, ESO i la majoria de l’FP són activitats amb concert amb la Generalitat de Catalunya.

despeses

AJUTS A L’ESCOLARITAT

262

AJUTS A

L’ESCOLARITAT

124

ALUMNES

Una Comissió específica vetlla pels criteris d’ajut a les famílies amb dificultats econòmiques.

*

% D’INGRESSOS PROVINENTS

DE LA FUNDACIÓ CARDENER

6,70 %

263

209

382

ESTRUCTURALS EQUIPAMENTS DOCENTS TIC

3.922

2.310

INFANTIL: MOPI 2, MOPI 3 I MOPI 4

548

NEI 5è EP

826

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

88

CUINA FP

150

     PIN 1r EP

(6)

Dades

de la Xarxa

13.000

alumnes

1.500

educadors

8

escoles

6

etapes

Educació Infantil Educació Primària ESO Cicles Formatius Llar d’Infants Batxillerat Carrasco i Formiguera, 32 08017 Barcelona 93 602 30 00 info.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

Volem rebre les

vostres impressions,

preguntes i comentaris.

Envieu-nos un missatge a:

Figure

Updating...

References

Related subjects :