• No se han encontrado resultados

Disseny d un ciclomotor elèctric urbà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Disseny d un ciclomotor elèctric urbà"

Copied!
11
0
0

Texto completo

(1)

Enginyeria Industrial

Projecte Final de Carrera

Disseny d’un ciclomotor elèctric urbà

Autor: Santiago Aparicio Ramos

Directora: Montse Sánchez Romero Cotutor: Miguel Ángel González López

Convocatòria de lliurament: Desembre de 2014

Contingut d’aquest volum:

- Pressupost -

(2)

1

Index

Capítol 1: Introducció ... 2

Capítol 2: Adquisició de material (Grups I i II) ... 3

2.1. Material de fabricació (Grup I) ... 3

2.2. Components elèctrics (Grup II a) ... 5

2.3. Material de ciclisme/ motociclisme (Grup II b) ... 6

2.4. Elements de unió (Grup II c) ... 7

Capítol 3: Disseny, fabricació, muntatge (Grups III, IV,V) ... 8

3.1. Fabricació (Grup III) ... 8

3.2. Muntatge (Grup IV) ... 8

3.3. Despeses degudes a l’enginyeria (Grup V) ... 8

Capítol 4: Cost total... 9

Capítol 5: Preu de venda ... 10

(3)

2

Capítol 1:Introducció

Per arribar a comptabilitzar el cost total del projecte, aquest document s’ha estructurat en diferents capítols, a cadascun dels quals hi han els diferents tipus de costos dividits en diferents grups, per tal de poder analitzar detingudament les despeses i la desglossa a cada apartat fent una interpretació mes còmoda i coherent de les despeses acumulades.

S’ha fet servir un ordre lògic, com es el fet d’adquirir el material, modificar-lo posteriorment i muntar-ho amb la resta de materials.

S’ha dividit el pressupost en els 4 capítols següents:

· Cost d’adquisició de material

· Cost d’operacions de fabricació muntatge

· Cost d’enginyeria

· Cost final

A l’últim capítol es detalla la desglossa resumida dels anteriors apartats assenyalats.

També es detalla breument el cost equivalent de cada vehicle.

Dins de cada apartat es fa una breu explicació de com es comptabilitzen les despeses.

En tot moment s’ha especificat a les taules el preu de cada element de forma i el total de les 500 unitats a cada grup.

(4)

3

Capítol 2:Adquisició de material (Grups I i II)

En aquest apartat s’ha introduït el cost de compra dels diferents materials i components que fan falta per fabricar el vehicle. A l’hora de fer la desglossa, aquesta s’ha repartit entre material de fabricació, elements de muntatge i elements d’unió, la diferencia principal entre ells es que els materials de fabricació han de ser modificats mitjançant operacions de mecanitzat i unió fixa, mentre que la resta no cal operacions prèvies al muntatge. Així mateix, els elements de muntatge s’han diferenciat entre components elèctrics i components propis de ciclisme o motociclisme.

Els grups I i II queden distribuïts de la seguent forma:

Grup I: Material necessari per fabricar l’estructura i altres peces, seleccionat de catàleg:

Perfils, tubs, rodons i platines d’alumini, tubs, perfils, platines i rodo d’acer i barretes de soldadura.

Grup II: Material seleccionat de catàlegs i muntat directament:

a. Components elèctrics

b. Components de motociclisme/ciclisme (manillar, potencia frens, discs).

c. Elements de unió (cargols, femelles, volanderes,reblons)

2.1. Material de fabricació (Grup I)

Dins el material de fabricació es troben perfils, platines, rodons i tubs de alumini o acer inoxidable de diferents mides. També s’han comptabilitzat les despeses de barres de soldadura. Tots aquests elements tenen en comú que tenen com a proveïdors ferreteries industrials o empreses de material metàl·lic.

A la taula 1 es troben desglossats els diferents elements i costos amb el seu cost total

(5)

4

Taula 1. Grup I Material de fabricació.

Element Especificacions Fabricant Kg Unitats

Preu unitari (€/kg)

Preu total (€)

Tub Ø40mm, e=5mm. Alumini AISI 6063 Alu-Stock 50 -

1,6 80

Perfil

Rectangular 70x35mm, e=3mm alumini AISI 6063 Alu-Stock

400 -

1,6 640

Pletina 20x30mm, e=4mm alumini AISI 6063 Alu-Stock 50 -

1,6 80

Rodó Ø10mm, alumini AISI 6063 Alu-Stock 50 -

1,6 80

Pletina 50x20mm, e=3mm alumini AISI 6063 Alu-Stock 100 -

1,6 160

Pletina 100x12mm, alumini AISI 6063 Alu-Stock 150 -

1,6 240

Perfil rectangular

100x70mm, e=3mm, alumini AISI

6063 Alu-Stock

400 -

1,6 640

Pletina 50x2mm, alumini AISI 6063 Alu-Stock 50 -

1,6 80

Pletina

80x50mm, e=5mm, alumini AISI

6063 Alu-Stock

50 -

1,6 80

Perfil rectangular

40x30mm, e=3mm, alumini AISI

6063 Alu-Stock

300 -

1,6 480

Perfil

rectangular 60x40mm, 3mm, alumini AISI 6063 Alu-Stock

1400 -

1,6 2.240 Pletina

60x40mm, e=3mm, alumini AISI

6063 Alu-Stock

50 -

1,6 80

Tub

Ø15mm, e=1,5mm alumini AISI

6063 Alu-Stock

50 -

1,6 80

Pletina 15x2mm, alumini AISI 6063 Alu-Stock 50 -

1,6 80

Perfil

Rectangular 420x150mm, e=5mm Alu-Stock

5000 -

1,6 8.000

Pletina 200x150mm, e=5mm Alu-Stock 200 -

1,6 320

Pletina 45x3mm, L=40mm Alu-Stock 50 -

1,6 80

Pletina 20x25mm, e=5mm Alu-Stock 50 -

1,6 80

Pletina 30x30mm, e=2mm Alu-Stock 50 - 1,6 80

Perfil

rectangular 10x15mm, e=3mm EN-1.4301 Ros-

Casares 50 - 4 200

Tub Ø10mm, e=2,5, EN-1.4301 Ros-

Casares 50 - 4 200

Pletina 115x20mm, e=10mm, EN-1.4301 Ros-

Casares 100 - 4 400

Rodó Ø5mm, L=112mm, EN-1.4301 Ros-

Casares 50 - 4 200

Làmina e=2mm, EN-1.4301 Ros-

Casares 1.000 - 4 4000

Barretes de

soldadura TIG d’alumini (Superglaze TIG 4043) Lincoln

Electric 20.000 20,85 417.000 Barretes de

soldadura TIG acer inoxidable LNT 304L (CrNi) Lincoln

Electric 2.500 46,53 116.325

TOTAL 551.925

(6)

5

2.2. Components elèctrics (Grup II a)

Els diversos components elèctrics que incorpora el ciclomotor venen definits en aquest apartat, Tenen en comú també que han estat adquirits a distribuïdors internacionals amb l’objectiu d’abaratir despeses i baixar el cost final.

A la taula 2 es troben desglossats els diferents components i costos amb el cost total El preu amb el símbol (*) fa referencia a la compra conjunta de bateria, carregador i controlador, els tres elements estan inclosos dins un mateix preu segons oferta del proveidor.

Taula 2. Grup IIa.. Components elèctrics.

Element Especificacions Fabricant Kg Unitats

Preu unitari (€/un)

Preu total (€) Motor i roda

posterior 2 KW, D=425mm Conhis

motor 11 500 178,2 89.100

Bateria 48 V, 40 AH Conhis

motor 21

500 (*)554,85 277.425 Carregador alterna 220V a continua 48V Conhis

motor 1,5 Controlador 2KW, 24 pcs (ST NEC) Conhis

motor 1,2

Display pantalla multifunció LCD Cicloteck 0,2 500 39,62 19.810 Puny

acceleració dreta

SD-ZB-99, 48V ATT 0,55 500 16,93 8.465

Maneta

dreta bh012 DT 0,5 500 13,17 6.585

Claxon horn 48V J&X 0,5 500 5,49 2.745

Interruptor

de claxon MX128, PVC MXCY 0,1 500 3,3 1.650

Far

davanter DS01, 7 leds, 48V DS 0.5 500 7,67 3.835

Pilot

posterior DS12-48V DS 0,6 500 11,55 5.775

TOTAL 415.390

(7)

6

2.3. Material de ciclisme/ motociclisme (Grup II b)

Els diversos components que s’han hagut de comprar en tendes especialitzades en elements propis del mon de la bicicleta o be de la motocicleta es detallen a continuació.

Tenen en comú també que han estat adquirits a distribuïdors internacionals amb l’objectiu d’abaratir despeses i baixar el cost final.

A la taula 3 es troben desglossats els diferents elements i costos amb el seu cost total.

Taula 3. Grup IIb.. Material de ciclisme/motociclisme.

Element Especificacions Fabricant Unitats

Preu unitari (€/un)

Preu total (€)

Seient i tija Night Day NG 500 19,6 9.800

Forqueta NEX 700C 1.1/8" Ahead, Fre Disc IST & V-Brake

SR-

Suntour 500 89 44.500 Roda

anterior

20" x 1.3/8"(Ø451mm) Delantera, llanta alumini, eix, cargols i pneumàtic

Amat 500 25,3 12.650 Joc de

direcció + boles rodaments

Ø1" roscat, negre Amat 500 5,6 2.800

Manillar Recte, Ø 25,4mm Arista 500 22 11.000

Potencia plegable

Urban, Ø 22,2mm x (Z = 220mm.) CAÑA 4 mm.

(manillar Ø 25,4 mm.)

Amat 500 38,3 19.150 Reposapeus

(pedals plegables)

Nautic Plegables

Plàstic. Rosca 9/16". Negro Amat 1000 11,4 11.400 Puny

esquerra amb BRIDA, 130 mm. Marró Clarks 500 11,6 5.800 Maneta

esquerra 130 mm AB Mart 500 12,99 6.495

Disc de fre anterior

SLX CENTER-LOCK 180

mm. Shimano 500 22 11.000

Disc de fre

posterior Ø180mm, e=3mm DT 500 18,95 9.475

Fre anterior

i posterior D3 DT 1000 27,95 27.950

Latiguillos Hose Kit 1600 mm, amb

terminals Tektro, negre Amat 1000 20 20.000 Esmorteidor TERMINALES TEKTRO.

Negro IBX 500 14,42 7.210

TOTAL 199.230

(8)

7

2.4. Elements de unió (Grup II c)

Els elements de unió normalitzats necessaris per muntar el vehicle es detallen a la següent taula. Tots provenen de un mateix fabricant distribuïdor de tornilleria, (Rosmil Industrial,S.A.), i han estat seleccionats del seu catàleg de preus.

A la taula 4 es troben desglossats els diferents elements i costos amb el seu cost total.

Taula 4. Grup IIc.. Elements de unió.

Element Especificacions Unitats Preu unitari (€/un)

Preu total (€)

Cargol M26, b=8mm 500 0,55 275

Cargol allen DIN 912, M5xL20mm 1.000 0,09 90 Cargol allen DIN 912,

M10xL170mm 500 3,50 1.750

Cargol allen DIN 912, M8xL50mm 500 0,27 135

Cargol allen DIN 912, M8xL40mm 500 0,22 110

Cargol allen DIN 7991, avellanat,

M8xL20 1.500 0,12 180

Cargol allen DIN 912, M6xL40mm 1.000 1,26 1.260 Cargol allen DIN 912, M5xL8mm 1.000 0,55 550 Volandera DIN 7989/1, M5, Ø10mm 1.500 0,25 375 Volandera DIN 7989/1, M10, Ø10mm 1.000 0,25 250

Volandera DIN 7989/1, M8 1.000 0,28 280

Volandera DIN 7989/1, M6 1.000 0,25 250

Separador M6, b=5mm 2.000 0,25 500

Separador M8 3.000 0,25 750

Separador M12XL6 500 0,25 125

Femella DIN 934, M10 bisel 1.500 1,20 1.800

Femella DIN 934, M8 bisel 1.000 1,00 1.000

Femella DIN 934, M5 bisel 2.000 0,85 1.700

Femella DIN 934, M16, b=15mm 1.000 1,43 1.430

Reblons Ø2mm, e=5mm 10.000 0,05 500

TOTAL 13.310

El cost total d’adquisició de material es:

Taula 5. Resum de cost d’adquisició de material.

Grup Detall Preu

I Material de fabricació 551.925

IIa Components elèctrics 415.390

IIb Material de ciclisme/motociclisme 199.230

IIc Elements de unió 13.310

TOTAL I i II 1.179.855

(9)

8

Capítol 3:Disseny, fabricació, muntatge (Grups III, IV,V)

En aquest capítol ens referim a les despeses originades per la fabricació del producte.

Tracta exclusivament de les operacions emprades, el temps necessari per a la fabricació i el cost degut al us de les eines i maquina eina i hores de treball dels treballadors que fan falta, tant per mecanitzar com per deixar el producte muntat i enllestit per fer servir. Per últim, es detallen els honoraris d’enginyeria, deguts al disseny.

Seguint l’ordre de fabricació i muntatge es tracten les despeses de les següents accions:

1. Mecanitzat de peces d’alumini i acer, a mida segons plànols.

2. Soldadura de les distintes peces segons plànols.

3. Tractament tèrmic de peces fabricades en alumini.

4. Pintura

5. Muntatge de les diferents parts fabricades i dels components seleccionats.

3.1. Fabricació (Grup III)

Taula 6. Cost de fabricació de les peces Operacions Temps de

treball (h)

Preu/hora (€/h)

Preu final (€)

Preu final 500 unitats (€)

Deformació de perfils 1 15 15 7.500

Deformació de xapes 0,5 15 7,5 3.750

Talls de perfils 4 15 60 30.000

Trepanats 1 15 15 7.500

Soldadures 4 15 60 30.000

Tractaments tèrmics 8 -- 400 200.000

Pintat 1 15 15 7.500

TOTAL 286.250

3.2. Muntatge (Grup IV)

Taula 7. Cost de muntatge

Operacions Temps de

treball (h)

Preu/hora (€/h)

Preu final (€)

Preu final 500 unitats (€)

Muntatge de totes les parts 2 15 30 15.000

3.3. Despeses degudes a l’enginyeria (Grup V)

Taula 8. Cost d’enginyeria

Quantitat (h) Preu/hora (€/h) Preu final (€)

300 10 3.000

(10)

9

Capítol 4:Cost total

En aquest capítol es fa un resum de les despeses de cada grup i es defineix el cost total, com a suma de les anteriors.

El cost total del projecte es de 1.484.105€

Taula 9. Resum de costos i cost total

Grup Preu Final (€)

I Material de fabricació 551.925

IIa Components elèctrics 415.390

IIb Material de ciclisme/motociclisme 199.230

IIc Elements de unió 13.310

III Fabricació 286.250

IV Muntatge 15.000

V Enginyeria 3.000

COST TOTAL 1.484.105

A continuació es fa un anàlisi del preu de venda de cada unitat, a partir del cost total, del marge de benefici i de l’impost a la venda.

(11)

10

Capítol 5:Preu de venda

En aquest capítol es defineix el cost que ha de tenir el ciclomotor en el moment de la compra per part d’un client.

El cost per unitat s’obté de dividir el cost total entre 500 unitats

Imposem un marge de benefici empresarial de un 10% del cost per unitat El preu abans d’impostos es la suma de les anteriors quantitats

L’impost IVA (21%) del preu abans impostos

El preu final de venda es la suma del preu abans impostos i el impost IVA. Aquest ’import final es el que haurà de pagar el client.

Taula 9. Preu final de venda

Concepte Explicació € total

Cost unitari Cost total projecte / 500 unitats 2.968.21 Marge de benefici empresarial 10% del cost unitari 296,82

Preu abans impostos 3.265,03

IVA 21% del preu abans impostos 685,66

PREU FINAL DE VENDA 3.950,69

S’obté un preu final de 3.950,69€

El marge de benefici s’ha aplicat de un 10% amb l’objectiu que el preu final de venda fos menor que si s’aplica un marge més elevat, per tal d’introduir un producte novedós al mercat i facilitar les vendes inicials.

Referencias

Documento similar

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

Para denegación hegeliana del mal: «Así como no existe lo fal- so, no existe el mal, es objetada primero por Sade y luego por la subjetividad romántica: en la mé- dula de la

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

Degut a la necessitat de purificació per cromatografia en columna d’un dels intermedis en aquesta síntesi, ens plantejàrem si no seria més viable, a gran escala, realitzar

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —