• No se han encontrado resultados

Libro de adaptacións e validacións

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Libro de adaptacións e validacións"

Copied!
352
0
0

Texto completo

(1)

Curso 2008 - 2009

Libro de adaptacións e validacións

multiplicaposibilidades

(2)
(3)
(4)
(5)

CAMPUS NORTE (SANTIAGO) - ÍNDICE

DIPLOMATURA ENFERMARÍA...

DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL (ADSCRITA)...

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE EMPRESAS...

LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS...

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ALEMÁ...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA CLÁSICA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA FRANCESA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA HISPÁNICA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA INGLESA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ITALIANA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA PORTUGUESA...

LICENCIATURA EN FILOLOXÍA ROMÁNICA...

LICENCIATURA EN MEDICINA...

LICENCIATURA EN ODONTOLOXÍA...

LICENCIATURA EN XORNALISMO...

MENTRES EN EDUCACIÓN INFANTIL...

9

35

39

59

79

83

99

115

133

151

171

187

207

227

247

251

255

261

(6)
(7)

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA

(8)
(9)

Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 13/03/1996 Plan 8/02/1994

Código: 574-0-11 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

108 ADM. E SERVICIOS DE ENFERMERÍA 108 ADM. E SERVICIOS DE ENFERMERÍA

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

111 ANATOMÍA RADIOLÓXICA 111 ANATOMÍA RADIOLÓXICA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA

113 BIOQUÍMICA DINÁMICA 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL 101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

122 INGLÉS TÉCNICO I 122 INGLÉS TÉCNICO I

124 TÉCNICAS FISIOTERAPÉUTICAS BÁSICAS 124 TÉCNICAS FISIOTERAPÉUTICAS BÁSICAS

106 FARMACOLOXÍA 106 FARMACOLOXÍA

114 HISTORIA DA ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA 107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

Diplomatura en Enfermaría e Fisioterapia de Oviedo (U. de Oviedo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

CIENCIAS DA CONDUCTA I 102 ENFERMARÍA PSICOSOCIAL

LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 206 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

HISTORIA DA ENFERMARÍA 114 HISTORIA DA ENFERMARÍA

Diplomatura en Enfermaría de Sant Joan de Deu (U. de Barcelona) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA DE SANTIAGO

(10)

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

FARMACOLOXÍA CLÍNICA 106 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN E DIETÉTICA 107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

Diplomatura en Enfermaría de Lleida (U. de Lleida) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMOFISIOLOXÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRXICA

ÉTICA E LEXISLACIÓN 206 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

HISTORIA DA ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

ENFERMERÍA COMUNITARIA I BASES DA METODOLOXÍA CIENTÍFICA

FARMACOLOXÍA 106 FARMACOLOXÍA

ENFERMERÍA PSICOSOCIAL 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

Diplomatura en Enfermaría de Euskadi (U. do País Vasco) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMÍA E BIOLOXÍA CELULAR 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

NUTRICIÓN E DIETÉTICA 107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

FISIOLOXÍA HUMANA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E SAÚDE MENTAL 302 ENFERMERÍA DA SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA I

Dip. en Enferm. de Nª Sra. de Aránzazu (U. Autón. do País Vasco) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA ANATOMÍA- FISIOLOXÍA

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOFÍSICA, BIOQUÍMICA E FISIOLOXÍA

(11)

ANATOMÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

CIENCIAS DA CONDUCTA I 102 ENFERMEDAD PSICOSOCIAL

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

108 ADM. DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 206 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 106 FARMACOLOXÍA

107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA 204 ENFERMERÍA MÉDICA I 205 ENFERMERÍA QUIRÚRXICA I

MICROBIOLOXÍA E SAÚDE PÚBLICA 201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

CIENCIAS DA CONDUCTA II 302 ENFERMERÍA DA SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA I

CIENCIAS DA CONDUCTA III ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

203 ENFERMERÍA MATERNAL 202 ENFERMERÍA INFANTIL 311 ENFERMERÍA XERIÁTRICA 313 ENFERMERÍA XERONTOLÓXICA

SAÚDE PÚBLICA II 301 ENFERMERÍA COMUNITARIA II

INGLÉS TÉCNICO (2º CURSO) 122 INGLÉS TÉCNICO I

INGLÉS TÉCNICO (3º CURSO) 222 INGLÉS TÉCNICO II

D. Enferm. da E. do Insalud de Zamora (C. ads. á U. de Salamanca) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 206 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA

NUTRICIÓN E DIETÉTICA 107 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

HISTOLOXÍA E ANATOMÍA

ANATOMÍA BIOSCÓPICA E TOPOGRÁFICA

102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

312 ENFERMERÍA DA SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA II

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

ENFERMERÍA XERIÁTRICA

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA ENFERMERÍA FUNDAMENTAL

ADMINISTRACIÓN

FARMACOLOXÍA CLÍNICA E DIETÉTICA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRXICA I

(12)

Diplomatura en Enfermaría de Pontevedra (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN FUNDAMENTOS ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

ANATOMÍA E FISIOLOXÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

AMPLIACIÓN PRÁCTICA DE ANATOMÍA E FISIOLOXÍA 105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS Á ENFERMERÍA 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

ENFERMERÍA COMUNITARIA BIOESTADÍSTICA

BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL

Diplomatura en Enfermaría de Povisa en Vigo (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

FISIOLOXÍA 105 FUNDAMENTOS DA FISIOLOXÍA HUMANA

101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFERM. NA PRÁCTICA CLÍNICA

Diplomatura en Enfermaría de Povisa en Vigo (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS Á ENFERMERÍA 102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA NA PRÁCTICA CLÍNICA

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

ANATOMÍA E FISIOLOXÍA

201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOQUÍMICA

114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

(13)

Diplomatura en Enfermaría de Ferrol (U. da Coruña) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOESTATÍSTICA

Dipl. en Enfermaría da Coruña (E.U. fisioterapia, U. da Coruña) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA

RADIOLOXÍA 111 ANATOMÍA RADIOLÓXICA

FISIOTERAPIA XERAL 124 TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS BÁSICAS

ESTADÍSTICA E METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN 123 METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO TEORÍA DE CUIDADOS I

TEORÍA DE CUIDADOS II TEORÍA DE CUIDADOS III

Diplomatura en Enfermaría de Comillas (U. Pontificia de Comillas) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL

INFORMÁTICA DA SAÚDE 224 INFORMÁTICA SANITARIA I

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 104 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA 105 FUNDAMENTOS FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA

HISTORIA DA ENFERMERÍA 114 HISTORIA DA ENFERMERÍA

ESTRUTURA E FUNCIÓNS DO CORPO HUMANO

201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

321 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIÓNS DE URXENCIA

ANATOMOFISIOLOXÍA

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

(14)

Licenciatura en Bioloxía de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 26/11/1981 (extinguido) Plan 8/02/1994

Código: 410-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

204 BIOQUÍMICA II 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

105 BIOQUÍMICA I 101 BIOQUÍMICA EXTRUCTURAL

Licenciatura en Medicina de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan non renovado 21/05/1979 Plan 8/02/1994

Código: 418-1-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 ANATOMÍA HUMANA I 103 BIOLOXÍA

203 HISTOLOXÍA

101 BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

106 FARMACOLOXÍA 106 FARMACOLOXÍA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA 112 AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA 204 MICROBIOLOXÍA

205 BIOESTADÍSTICA 601 MEDICINA PREVENTIVA

Diplomatura en Graduado Social de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 26/09/1980 Plan 8/02/1994

Código: 474-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

102 HISTORIA SOCIAL DO TRABALLO 301 SEGURIDADE E HIXIENE NO TRABALLO

Diplomatura en Mestre en Linguas modernas de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 13/06/1977 (extinguido) Plan 8/02/1994

Código: 472-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

108 LINGUA EXTRANXEIRA I (INGLÉS) 122 INGLÉS TÉCNICO I

223 SAÚDE LABORAL

103 FUNDAMENTOS ANATOMÍA

102 BIOQUÍMICA

201 FISIOLOXÍA HUMANA

201 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

(15)

Licenciatura en Química de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 31/10/1973 (extinguido) Plan 8/02/1994

Código: 422-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

105 BIOLOXÍA XERAL 101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

122 INICIACIÓN INFORMÁTICA 224 INFORMÁTICA SANITARIA I

Licenciatura en Farmacia de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 31/11/1973 (extinguido) Plan 8/02/1994

Código: 412-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

301 BIOQUÍMICA 101 BIOQUÍMICA ESTRUTURAL

406 BIOQUÍMICA ESPECIAL E CLÍNICA 113 BIOQUÍMICA DINÁMICA

105 FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA 112 AMPLIACIÓN FISIOLOXÍA HUMANA

ANATOMÍA, CITOLOXÍA E HISTOLOXÍA 103 FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

403 FARMACODINÁMICA XERAL 106 FARMACOLOXÍA

Licenciatura en Psicoloxía de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 12/11/1979 (extinguido) Plan 8/02/1994

Código: 444-0-01 Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 PSICOLOXÍA XERAL I

102 FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS DA CONDUCTA 201 PSICOLOXÍA XERAL II

204 PSICOLOXÍA FISIOLÓXICA I 301 PSICOLOXÍA FISIOLÓXICA II 305 PSICOLOXÍA SOCIAL 432 PSICOBIOLOXÍA

103 PSICOLOXÍA MATEMÁTICA I

104 TEORÍA E MÉTODOS DA PSICOLOXÍA 202 PSICOLOXÍA MATEMÁTICA II

304 PSICOMETRÍA

303 PSICOLOXÍA EXPERIMENTAL 304 FISIOLOXÍA ANIMAL

102 ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

123 METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO

(16)

Licenciatura en Psicoloxía de Ourense (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

DESEÑO DE INVESTIGACIÓN I DESEÑO DE INVESTIGACIÓN II

Licenciatura en Psicoloxía de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 444 Plan 8/02/1994

Código: Código 470-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

DESEÑO E AVALIACIÓN DE DATOS 123 METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO

123 METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO

(17)

Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 31/10/1975 (extinguido) Plan 6/11/2000

Código: 470-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 123 HISTORIA DA ENFERMERÍA

101 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

104 CIENCIAS DA CONDUCTA I 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

105 FARMACOLOXÍA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA 205 ENFERMERÍA MÉDICA I 201 ENFERMERÍA QUIRÚRXICA I

204 SAÚDE PÚBLICA I 202 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

203 CIENCIAS DA CONDUCTA II 303 CIENCIAS DA CONDUCTA III 305 ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

306 ENFERMERÍA XERIÁTRICA 305 ENFERMERÍA XERIÁTRICA

Diplomatura en Enfermaría de Lugo (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 6/11/2000 Plan 6/11/2000

Código: 574-0-12 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

103 BIOQUÍMICA 103 BIOQUÍMICA

102 ANATOMÍA HUMANA 102 ANATOMÍA HUMANA

108 NUTRICIÓN E DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

101 ADM. DE SERVICIOS E ENFERMERÍA 101 ADM. DE SERVICIOS E ENFERMERÍA

123 HISTORIA DA ENFERMERÍA 123 HISTORIA DA ENFERMERÍA

DIPLOMATURA EN ENFERMARÍA DE SANTIAGO

102 ENFERMERÍA FUNDAMENTAL

201 FARMACOLOXÍA CLÍNICA E DIETÉTICA

202 ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRXICA I

303 ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

(18)

203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I

205 ENFERMARÍA MÉDICA I 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

207 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

208 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II

302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

304 ENFERMARÍA MÉDICA II 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

307 ENFERMARÍA MATERNO INFANTIL II 204 ENFERMARÍA MATERNO INFANTIL II

122 COIDADOS DE ENFERMARÍA EN PATOLOXÍAS BUCO-DENTAIS 122 COIDADOS DE ENFERMARÍA EN PATOLOXÍAS BUCO-DENTAIS 222 COIDADOS DE ENFERMARÍA EN SITUACIÓNS DE URXENCIA 222 COIDADOS DE ENFERMARÍA EN SITUACIÓNS DE URXENCIA

224 COIDADOS TERMINAIS E PALIATIVOS 224 COIDADOS PALIATIVOS

226 DIETOTERAPIA E NUTRICION ARTIFICIAL EN ENFERMARÍA 226 DIETOTERAPIA E NUTRICION ARTIFICIAL EN ENFERMARÍA

227 ENFERMARÍA DA SAÚDE LABORAL 227 ENFERMARÍA DA SAÚDE LABORAL

228 INFORMATICA SANITARIA II 228 INFORMATICA SANITARIA II

229 INGLÉS TÉCNICO II 229 INGLÉS TÉCNICO II

232 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA E DE SUPERFICIE 121 ANATOMÍA TOPOGRÁFICA E DE SUPERFICIE

Diplomatura en Enfermaría de Povisa en Vigo (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

BIOQUÍMICA 103 BIOQUÍMICA

AMPLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 123 HISTORIA DA ENFERMERÍA

ANATOMÍA FISIOLÓXICA

AMPLIACIÓN PRÁCTICA DE ANATOMÍA E FISIOLOXÍA ANATOMÍA E FISIOLOXÍA

AMPLIACIÓN E PRÁCTICA DE ANATOMÍA E FISIOLOXÍA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA NA PRÁCTICA CLÍNICA

102 ANATOMÍA HUMANA

106 FISIOLOXÍA HUMANA

107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

(19)

Diplomatura en Enfermaría de Povisa en Vigo (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS Á ENFERMERÍA 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS 102 ANATOMIA HUMANA

106 FISIOLOXIA HUMANA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

CONCEPTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA NA PRÁCTICA CLÍNICA 123 HISTORÍA DA ENFERMARÍA ENFERMERÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA III 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

BIOSTATISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

105 FARMACOLOXÍA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I

301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL ALIMENTACIÓN EN LAS ALTERACIONES DE LA SALUD 226 DIETOTERAPIA E NUTRICIÓN ARTIFICIAL EN ENFERMARÍA

CUIDADOS PALIATIVOS 224 COIDADOS PALIATIVOS

Diplomatura en Enfermaría de PONTEVEDRA (U. de Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 2000 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA 102 ANATOMIA HUMANA

ESTRUCTURA Y FUNCION DEL CUERPO HUMANO

FARMACOLOGÍA, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ENFERMERÍA MATERNO INFANTIL

(20)

205 ENFERMARÍA MÉDICA I 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

COIDADOS PALIATIVOS 224 COIDADOS PALIATIVOS

ALIMENTACIÓN EN LAS ALTERACIONES DE LA SALUD 226 DIETOTERAPIA E NUTRICIÓN ARTIFICIAL EN ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

ENFERMERÍA COMUNITARIA I

BIOESTATÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA ENFERMERÍA COMUNITARIA II

Diplomatura en Enfermaría da Coruña (U. da Coruña) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

COIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA 123 HISTORIA DA ENFERMERÍA

BIOESTADÍSTICA

ENFERMERÍA COMUNITARIA I ENFERMERÍA COMUNITARIA II

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

NUTRICIÓN E DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL 303 ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I 203 ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II 204 ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA COMUNITARIA III 302 ENFERMERÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA XERIÁTRICA 305 ENFERMERÍA XERIÁTRICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESTRUCTURA E FUNCIÓN DO CORPO HUMANO

BASES FISIOPATOLÓXICAS

ESTRUCTURA E FUNCIÓN DO CORPO HUMANO BASES FISIOPATOLÓXICAS

ACTUACIONES DE ENFERMARÍA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 107 COIDADOS DE ENFERMARÍA EN SITUACIÓNS DE URXENCIA ENFERMERÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

202 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

102 ANATOMÍA HUMANA

106 FISIOLOXÍA HUMANA

(21)

Diplomatura en Enfermaría de Huelva (U. de Huelva) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: 410-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

103 BIOQUÍMICA 102 ANATOMÍA HUMANA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLIACADAS I 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

SAÚDE E TRABALLO 227 ENFERMARÍA DA SAÚDE LABORAL

Diplomatura en Enfermaría de Valdecilla (U. de Cantabria) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: 410-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA 103 BIOQUÍMICA

102 ANATOMÍA HUMANA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

CIENCIAS DA CONDUCTA I 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

CIENCIAS DA CONDUCTA II CIENCIAS DA CONDUCTA III ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

Dipl. en Enfermaría de Vall D'Hebrón (U. Autón. de Barcelona) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: 410-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

103 BIOQUÍMICA 102 ANATOMÍA HUMANA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLIACADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

NUTRICIÓN E DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

303 ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E DA SAÚDE MENTAL

ESTRUCTURA E FUNCIÓN DO CORPO HUMANO ESTRUCTURA E FUNCIÓN DO CORPO HUMANO

ANATOMÍA HUMANA E FISIOLÓXICA

(22)

Diplomatura en Enfermaría de Euskadi (U. do País Vasco) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMÍA E BIOLOXÍA CELULAR FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

CIENCIAS PSICOSOCIAIS ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

NUTRICIÓN E DIETÉTICA NUTRICIÓN E DIETÉTICA

FISIOLOXÍA HUMANA FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA E SAÚDE MENTAL ENFERMERÍA DA SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA I

D. Enferm. da E. do Insalud de Zamora (C. ads. á U. de Salamanca) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA HISTORIA DA ENFERMERÍA

LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA

NUTRICIÓN E DIETÉTICA NUTRICIÓN E DIETÉTICA

HISTOLOXÍA E ANATOMÍA

ANATOMÍA BIOSCÓPICA E TOPOGRÁFICA TÉCNICAS HISTOLÓXICAS EN ENFERMERÍA FISIOLOXÍA E BIOQUÍMICA

BIOQUÍMICA METABÓLICA

FISIOLOXÍA E BIOQUÍMICA FUNDAMENTOS DE FISIOLOXÍA HUMANA

REGULACIÓN DAS FUNCIÓNS CORPORAIS AMPLIACIÓN DE FISIOLOXÍA HUMANA

D. Enferm. de Salamanca (U. de Salamanca) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 2001 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS. 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNITARIA III

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

103 BIOQUÍMICA FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

102 ANATOMÍA HUMANA

(23)

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓNDE SERVIZOS DE ENFERMARÍA 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

304 ENFERMARÍA MÉDICA II 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. da E. Santa Madroa ( U. de BARCELONA) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA

102 ANATOMÍA HUMANA 103 BIOQUÍMICA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS ENFERMERÍA PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL ENFERMERÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA DE SALUD PÚBLICA

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

D. Enferm. de Barcelona (U. Autónoma de Barcelona) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNITARIA III ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

(24)

201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. de Soria U. de Valladolid Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1998 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I BIOESTADÍSTICA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD ENFERMERÍA COMUNITARIA II

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

304 ENFERMARÍA MÉDICA II 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II

ENFERMERÍA MATERNAL 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I

ENFERMERÍA INFANTIL 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. de Valladolid (U. de Valladolid) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1998 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I BIOESTADÍSTICA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD ENFERMERÍA COMUNITARIA II

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA ADULTO II

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

(25)

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

304 ENFERMARÍA MÉDICA II 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II

ENFERMERÍA MATERNAL 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I

ENFERMERÍA INFANTIL 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. das Palmas (U. de Las Palmas) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1997 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNTARIA III

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRURGICA I 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I

301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL I 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL II 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLOGÍA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. de Burgos (U. de Burgos) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1998 Plan 6/11/2000

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II

(26)

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNTARIA III

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRURGICA I 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I

301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLOGÍA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

D. Enferm. de Burgos (U. de Burgos) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1996 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

ENFERMERÍA PSICOSOCIAL I ENFERMERÍA PSICOSOCIAL II

ENFERMERÍA COMUNITARIA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNTARIA III

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRURGICA I 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III 201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I

301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLOGÍA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

(27)

D. Enferm. de Alcalá de Henares (U. de Alcalá) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1999 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

BIOQUÍMICA 102 ANATOMÍA HUMANA

MORFOLOGÍA E HISTOLOGÍA HUMANA 103 BIOQUÍMICA

FISIOLOGÍA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA. ECOLOGÍA HUMANA I 202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

ENFERMERÍA COMUNITARIA. ECOLOGÍA HUMANA II 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

ENFERMERÍA COMUNITARIA. ECOLOGÍA HUMANA III

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA

D. Enferm. da Creu Roja (U.A. Barcelona) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 102 ANATOMÍA HUMANA

103 BIOQUÍMICA

CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

ENFERMERÍA COMUNITARIA I BIOESTADÍSTICA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

HISTORIA DE ENFERMERÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 123 HISTORIA DA ENFERMARÍA

IDIOMA (INGLÉS) 125 INGLÉS TÉCNICO I

D. Enferm. de Palencia (U. de Palencia) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1998 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA 107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 102 ANATOMÍA HUMANA

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

(28)

BIOESTADÍSTICA 302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II EDUCACIÓN PARA LA SALUD

ENFERMERÍA COMUNITARIA II

FARMACOLOGÍA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 101 ADMINISTRACIÓN DE SERVIZOS DE ENFERMARÍA

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I 205 ENFERMARÍA MÉDICA I

ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA II 304 ENFERMARÍA MÉDICA II

201 ENFERMARÍA CIRÚRXICA I 301 ENFERMARÍA CIRÚRXICA II

ENFERMERÍA MATERNAL 203 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL I

ENFERMERÍA INFANTIL 204 ENFERMARÍA MATERNO-INFANTIL II

ENFERMERÍA GERIÁTRICA 305 ENFERMARÍA XERIÁTRICA

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 303 ENFERMARÍA PSIQUIÁTRICA E DE SAÚDE MENTAL

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 124 INFORMÁTICA SANITARIA I

D. Enferm. de Madrid (U. Autónoma de Madrid) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 1999 Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL CUIDADO CUIDADOS DE ENFERMERÍA

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL 306 LEXISLACIÓN E ÉTICA PROFESIONAL

ENFERMERÍA PSICOSOCIAL PSICOLOGÍA DEL CUIDADO ENFERMERÍA COMUNITARIA I ENFERMERÍA COMUNITARIA II BIOESTADÍSTICA

ECOLOGÍA HUMANA Y SALUD COMUNITARIA

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 105 FARMACOLOXÍA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 206 NUTRICIÓN E DIETÉTICA

107 FUNDAMENTOS DE ENFERMARÍA

104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

202 ENFERMARÍA COMUNITARIA I

302 ENFERMARÍA COMUNITARIA II

(29)

Licenciatura en Bioloxía de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: 410-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA 102 ANATOMÍA HUMANA

BIOQUÍMICA

METABOLISMO E REGULACIÓN BIOLÓXICA BIOQUÍMICA CLÍNICA E PATOLOXÍA MOLECULAR FISIOLOXÍA ANIMAL

NEUROLOXÍA XERAL E COMPARADA

Licenciatura en Bioloxía De Vigo (U. Vigo) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

INFORMÁTICA I 124 INFORMÁTICA SANITARIA I

Licenciatura en Medicina de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan non renovado 21/05/1979 Plan 6/11/2000

Código: 418-1-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 ANATOMÍA HUMANA I 103 BIOLOXÍA

203 HISTOLOXÍA

102 BIOQUÍMICA 103 BIOQUÍMICA

106 FARMACOLOXÍA 105 FARMACOLOXÍA

201 FISIOLOXÍA HUMANA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

Licenciatura en Medicina de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

MICROBIOLOXÍA

103BIOQUÍMICA

106 FISIOLOXÍA HUMANA

102 ANATOMÍA HUMANA

(30)

104 BIOQUÍMICA MÉDICA E BIOLOXÍA MOLECULAR I 203 BIOQUÍMICA MÉDICA E BIOLOXÍA MOLECULAR II

202 BASES PSICOLÓXICAS DOS ESTADOS DE SAÚDE E ENFERMIDADE 104 CIENCIAS PSICOSOCIAIS APLICADAS

306 RADIOLOXÍA E MEDICINA FÍSICA XERAL 225 COÑECEMENTO DE ENFERMARÍA EN RADIOLOXÍA ESPECIALIZADA 302 EPIDEMIOLOXIA XERAL E DEMOGRAFÍA SANITARIA 127 INTRODUCIIÓN A EPIDEMIOLOXÍA EN ENFERMARÍA

Licenciatura en Medicina de Reus (U. Rovira i Virgili) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANATOMÍA DO APARATO LOCOMOTOR CITOLOXÍA E HISTOLOXÍA

ANATOMÍA HUMANA

FISIOLOXÍA HUMANA 106 FISIOLOXÍA HUMANA

Licenciatura en Farmacia de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan 31/11/1973 (extinguido) Plan 6/11/2000

Código: 412-0-01 Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

106 INGLÉS 125 INGLÉS TÉCNICO I

301 BIOQUÍMICA

406 BIOQUÍMICA ESPECIAL E CLÍNICA

304 FISIOLOXÍA ANIMAL 106 FISIOLOXÍA HUMANA

403 FARMACODINÁMICA 502 FARMACOGNOSIA

501 FARMACIA GALÉNICA ESPECIAL 303 MICROBIOLOXÍA

101 MATEMÁTICAS

504 HIXIENE E SANIDADE AMBIENTAL

Licenciatura en Farmacia de Alcalá de Henares (U. de Alcalá) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

ANTOMÍA CELULAR E HISTOLOXÍA ANATOMÍA HUMANA MICROSCÓPICA

102 ANATOMÍA HUMANA

202 ENFERMERÍA COMUNITARIA I

102 ANATOMÍA HUMANA 103 BIOQUÍMICA

105 FARMACOLOXÍA 103 BIOQUÍMICA

(31)

Licenciatura en Psicoloxía de Santiago (USC) Diplomatura en Enfermaría de Santiago (USC)

Plan Plan 6/11/2000

Código: Código 470-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

PSICOLOXÍA XERAL I

FUNDAMENTOS BIOLÓXICOS DA CONDUCTA PSICOLOXÍA XERAL II

PSICOLOXÍA FISIOLÓXICA I PSICOLOXÍA FISIOLÓXICA II PSICOLOXÍA SOCIAL PSICOBIOLOXÍA

PSICOLOXÍA MATEMÁTICA I

TEORÍA E MÉTODOS DA PSICOLOXÍA PSICOLOXÍA MATEMÁTICA II

PSICOMETRÍA

PSICOLOXÍA EXPERIMENTAL DESEÑO E EVOLUCIÓN CLÍNICA

METODOLOXÍA DO TRABALLO CIENTÍFICO ENFERMERÍA PSICOSOCIAL

(32)
(33)

DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL

(34)
(35)

Diplomatura en Trab. Social de Santiago (C Adscr. USC) Diplomatura en Trab. Social de Santiago (C Adscr. USC)

Plan 1983 (extinguido) Plan 1993 (extinguido)

Código: 478-0-01 Código 478-0-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

207 FUNDAMENTOS DE MEDICINA PARA O TRABALLO SOCIAL 304 SAÚDE PÚBLICA E TRABALLO SOCIAL

101 PSICOLOXÍA XERAL, EVOLUTIVA E DIFERENCIAL 102 INTRODUCIÓN Á PSICOLOXÍA

102 SOCIOLOXÍA XERAL 104 SOCIOLOXÍA XERAL

103 FUNDAMENTOS DO DEREITO PARA O TRABALLO SOCIAL 101 FUNDAMENTOS DE DEREITO PARA O TRABALLO SOCIAL

104 INTRODUCIÓN AOS SERVIZOS SOCIAIS 103 SERVIZOS SOCIAIS I

105 TRABALLO SOCIAL I E FORMACIÓN PRÁCTICA 105 TRABALLO SOCIAL I

106 ESTATÍSTICA E TÉCNICAS DE INESTIGACIÓN SOCIAL 112 ESTATÍSTICA APLICADA AO TRABALLO SOCIAL

201 PSICOLOXÍA SOCIAL 202 PSICOLOXÍA SOCIAL

202 ESTRUTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 204 ESTRUTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA

203 SERVIZOS SOCIAIS I 203 SERVIZOS SOCIAIS II

204 TRABALLO SOCIAL II E FORMACIÓN PRÁCTICA 205 TRABALLO SOCIAL II

205 DEREITO ADMINISTRATIVO 201 DEREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALLO SOCIAL

206 ECONOMÍA APLICADA AO TRABALLO SOCIAL 211 ECONOMÍA APLICADA AO TRABALLO SOCIAL

209 LÍNGUA E CULTURA DE GALICIA 121 LÍNGUA E CULTURA DE GALICIA

301 SERVIZOS SOCIAIS II 305 SERVIZOS SOCIAIS III

302 TRABALLO SOCIAL III E FORMACIÓN PRÁCTICA 307 TRABALLO SOCIAL III

303 POLÍTICA SOCIAL E DO BENESTAR SOCIAL 302 POLÍTICA SOCIAL E DO BENESTAR SOCIAL

304 ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL 306 ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL

305 ÉTICA XERAL E DO TRABALLO SOCIAL 111 ÉTICA XERAL

DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL DE SANTIAGO

(36)

Diplomatura en Trab. Social de Santiago (C Adscr. USC) Diplomatura en Trab. Social de Santiago (C Adscr. USC)

Plan 1993 (extinguido) Plan 9/06/1999

Código: 478-0-11 Código 478-0-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 FUNDAMENTOS DO DEREITO PARA O TRABALLO SOCIAL 104 FUNDAMENTOS DE DEREITO PARA O TRABALLO SOCIAL

102 INTRODUCIÓN Á PSICOLOXÍA 107 PSICOLOXÍA APLICADA AO TRABALLO SOCIAL

103 SERVIZOS SOCIAIS I 109 SERVIZOS SOCIAIS I

104 SOCIOLOXÍA XERAL 110 SOCIOLOXÍA XERAL

105 INTRODUCIÓN AO TRABALLO SOCIAL 111 OBRADOIRO DE TRABALLO SOCIAL I

212 OBRADOIRO DE INVESTIGACIÓN EN TRABALLO SOCIAL

111 ÉTICA XERAL 211 ÉTICA E TRABALLO SOCIAL

121 LÍNGUA E CULTURA DE GALICIA 223 LÍNGUA E CULTURA DE GALICIA

122 TRABALLO SOCIAL E TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 326 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS

123 DOCTRINA SOCIAL DA IGREXA 221 DOCTRINA SOCIAL DA IGREXA

201 DEREITO ADMINISTRATIV E DO TRABALLO 102 DEREITO SOCIAL E PÚBLICO APLICADO AO TRABALLO SOCIAL

202 PSICOLOXÍA SOCIAL 203 PSICOLOXÍA SOCIAL

203 SERVIZOS SOCIAIS II 204 SERVIZOS SOCIAIS II

204 ESTRUTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 103 ESTRUTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEZ

201 METODOLOXÍA DO TRABALLO SOCIAL 205 OBRADOIRO DE TRABALLO SOCIAL II

311 TRABALLO SOCIAL DE GRUPO E COMUNIDADE

211 ECONOMÍA APLICADA AO TRABALLO SOCIAL 222 ECONOMÍA APLICADA AOS SERVIZOS SOCIAIS

221 SOCIOLOXÍA URBANA E RURAL 325 SOCIOLOXÍA URBANA E RURAL

222 TRABALLO SOCIAL E DROGODEPENDENCIAS 225 TRABALLO SOCIAL E DROGODEPENDENCIAS

223 TRABALLO SOCIAL E SAÚDE MENTAL 227 TRABALLO SOCIAL E SAÚ DE MENTAL

224 TRABALLO SOCIAL E VELLEZ 228 TRABALLO SOCIAL E VELLEZ

301 MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 106 MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS AO TRABALLO SOCIAL

302 POLÍTICA SOCIAL E DO BENESTAR SOCIAL 202 POLÍTICA SOCIAL

304 SAÚDE PÚBLICA E TRABALLO SOCIAL 108 SAÚDE PÚBLICA E TRABALLO SOCIAL

305 SERVIZOS SOCIAIS III 302 SERVIZOS SOCIAIS III

306 ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL 101 ANTROPOLOXÍA SOCIAL E CULTURAL

301 PRACTICUM

303 TRABALLO SOCIAL E INTERVENCIÓN FAMILIAR

322 EDUCACIÓN PERMANENTE 321 EDUCACIÓN PERMANENTE

DIPLOMATURA EN TRABALLO SOCIAL DE SANTIAGO

105 TRABALLO SOCIAL I

205 TRABALLO SOCIAL II

307 TRABALLO SOCIAL III

(37)

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

(38)
(39)

Licenciatura en Ciencias Económicas de Santiago (USC) Lic. en Ciencias Empresariais de Santiago (USC)

Plan 19/11/1973 (extinguido) Plan 19/11/1973 (extinguido)

Código: 430-1-01 Código 430-2-01

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 TEORÍA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN 101 TEORÍA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN

102 ESTRUCTURA E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS 102 ESTRUCTURA ECONÓMICA

103 HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 103 HISTORIA ECONÓMICA

104 DEREITO CIVIL 104 DEREITO: INTRODUCCIÓN E DEREITO MERCANTIL I

105 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS I 105 MATEMÁTICAS I

106 CONTABILIDADE XERAL (Posterior a febreiro de 1993, inclusive) 106 CONTABILIDADE: Introducción

106 CONTABILIDADE XERAL 106 CONTABILIDADE: Introducción

201 TEORÍA ECONÓMICA: Microeconomía 201 TEORÍA ECONÓMICA: Microeconomía

203 SOCIOLOXÍA XERAL 202 SOCIOLOXÍA DA EMPRESA

204 DEREITO MERCANTIL 205 DEREITO MERCANTIL I

206 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS II 207 MATEMÁTICAS II

207 ESTATÍSTICA ECONÓMICA I 208 ESTATÍSTICA I

301 TEORÍA ECONÓMICA: Macroeconomía 301 TEORÍA ECONÓMICA: Macroeconomía

303 POLÍTICA ECONÓMICA 302 POLÍTICA ECONÓMICA

305 INTRODUCCIÓN Á ECONOMÍA DA EMPRESA 203 ECONOMÍA DA EMPRESA: Introducción

304 ESTATÍSTICA ECONÓMICA II 303 ESTATÍSTICA II

401 ECONOMETRÍA (A) (Posterior a xuño de 1986, inclusive) 404 ECONOMETRÍA DA EMPRESA 414 FACENDA PÚBLICA ESPAÑOLA (A)

510 FACENDA PÚBLICA ESPAÑOLA (B)

Licenciatura en Ciencias Económicas de Santiago (USC) Lic. en Ciencias Empresariais de Santiago (USC)

Plan 19/11/1993 (extinguido) Plan 19/11/1973 (extinguido)

Código: Código 430-2-01

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

304 RÉXIME FISCAL DA EMPRESA

LICENCIATURA EN ADMÓN. E DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE SANTIAGO

(40)

104 Matemáticas para Economistas I 107 Matemáticas Empresariais I 105 Introducción á Microeconomía 205 Microeconomía

201 Contabilidade de Custos 301 Contabilidade de Custos: Introducción

204 Matemáticas para Economistas II 204 Matemáticas Empresariais II

213 Matemáticas para Economistas III 211 Amplicación de Matemáticas Empresariais

202 Estatística Económica I 202 Estatística Empresarial

203 Introducción ao Dereito Mercantil 106 Introducción ao Dereito Mercantil

211 Dereito Mercantil 112 Dereito Mercantil I

104 Introducción á Macroeconomía 303 Macroeconomía

311 Estructura Económica de Galicia 322 Estructura Económica de Galicia

401 Econometría 404 Econometría

205 Teoría Económica: Microeconomía I

303 Teoría Económica: Macroeconomía

(41)

Licenciatura en Ciencias Empresariais de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 19/11/1973 (extinguido) Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: 430-2-01 Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

104 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA 105 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA 103 ESTRUCTURA ECONÓMICA: Introducción 203 ESTRUCTURA ECONÓMICA

103 HISTORIA ECONÓMICA 113 HISTORIA ECONÓMICA

106 INTRODUCCIÓN Ó DEREITO MERCANTIL 112 DEREITO MERCANTIL I

105 MATEMATICAS I 107 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS I

106 CONTABILIDADE: Introducción 101 CONTABILIDADE FINANCEIRA

201 TEORÍA ECONÓMICA: Microeconomía 205 MICROECONOMÍA

202 SOCIOLOXÍA DA EMPRESA 214 SOCIOLOXÍA DA EMPRESA

203 ECONOMÍA DA EMPRESA: Introducción

305 ECONOMÍA DA EMPRESA: Organización e Administración

204 CONTABILIDADE FINANCIEIRA E DE SOCIEDADES 212 CONTABILIDADE FINANCIEIRA II

205 DEREITO MERCANTIL I 573 DEREITO MERCANTIL II

206 DEREITO DO TRABALLO 321 DEREITO DO TRABALLO

207 MATEMÁTICAS II 204 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS II

208 ESTATÍSTICA I 202 ESTATÍSTICA EMPRESARIAL

301 TEORÍA ECONÓMICA: Macroeconomía 303 MACROECONOMÍA

302 POLÍTICA ECONÓMICA 313 INTRODUCCIÓN Á POLÍTICA ECONÓMICA

304 RÉXIME FISCAL DA EMPRESA 411 RÉXIME FISCAL DA EMPRESA

305 ECONOMÍA DA EMPRESA: Organización e Administración 490 ADMINISTRACIÓN DA EMPRESA

301 CONTABILIDADE DE CUSTOS: Introducción 311 CONTABILIDADE DE CUSTOS I

401 MATEMÁTICAS DAS OPERACIÓNS FINANCIEIRAS 111 ANÁLISE E CÁLCULO FINANCIEIRO

402 ANÁLISE CONTABLE SUPERIOR 401 AUDITORÍA, ANÁLISE E CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

LICENCIATURA EN ADMÓN. E DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE SANTIAGO

101 TEORÍA ECONÓMICA: Introducción

102 ESTRUCTURA ECONÓMICA

102 ECONOMÍA E DIRECCIÓN DA EMPRESA

306 CONTABILIDADE DE CUSTOS

104 DEREITO: Introducción e Dereito Mercantil I

(42)

501 POLÍTICA ECONÓMICA DA EMPRESA 501 DIR. XERAL E PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA

502 COMERCIO EXTERIOR 591 COMERCIO EXTERIOR

586 SIST. INFORMÁTICOS PARA A DIRECCIÓN. I 587 SIST. INFORMÁTICOS PARA A DIRECCIÓN II

504 DIRECCIÓN DE PERSOAL 560 ADMINISTRACIÓN DE PERSOAL

505 SIST. FIN. ESP. E INTERN.: Fontes de Financiación 574 ECONOMÍA DAS EMPRESAS FINANCEIRAS 507 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA DA EMPRESA 592 PLANIFICACIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA

532 INVESTIMENTOS FINANCEIROS I 578 INVESTIMENTOS FINANCEIROS II

509 SIST. FIN. ESP. E INTERN.: Fontes de Financiación 574 ECONOMÍA DAS EMPRESAS FINANCEIRAS 531 INVESTIGACIÓN E ANÁLISE DE MERCADOS 577 INVESTIGACIÓN COMERCIAL E BASES DE DATOS

532 POLÍTICA COMERCIAL DA EMPRESA 541 POLÍTICA COMERCIAL DA EMPRESA

581 MARKETING DE SERVICIOS I 582 MARKETING DE SERVICIOS II

Licenciatura en Economía de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 19/11/1973 (extinguido) Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: 430-1-01 Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

105 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA 104 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA 103 ESTRUCTURA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN 203 ESTRUCTURA ECONÓMICA

103 HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 113 HISTORIA ECONÓMICA

104 DEREITO CIVIL 106 INTRODUCCIÓN Ó DEREITO MERCANTIL

105 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS I 107 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS I

106 CONTABILIDADE XERAL 101 CONTABILIDADE FINANCEIRA I

201 TEORÍA ECONÓMICA: MICROECONOMÍA 205 MICROECONOMÍA

203 SOCIOLOXÍA XERAL 214 SOCIOLOXÍA DA EMPRESA

204 DEREITO MERCANTIL 112 DEREITO MERCANTIL I

206 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS II 204 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS II

207 ESTATÍSTICA ECONÓMICA I 202 ESTATÍSTICA EMPRESARIAL

301 TEORÍA ECONÓMICA: MACROECONOMÍA 303 MACROECONOMÍA

303 POLÍTICA ECONÓMICA 313 INTRODUCCIÓN Á POLÍTICA ECONÓMICA

305 INTRODUCCIÓN Á ECONOMÍA DA EMPRESA 102 ECONOMÍA E DIRECCIÓN DE EMPRESAS

401 ECONOMETRÍA (A) 404 ECONOMETRÍA

412 ESTATÍSTICA (A) 563 ANÁLISE DE DATOS MULTIVARIANTE

102 ESTRUCTURAS E INSTITUCIÓNS ECONÓMICAS

503 INFORMÁTICA DE XESTIÓN: Sistemas Inf. Para a Dirección

Non se validará ningunha materia por créditos de libre configuración 508 TEORÍA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

533 MODELOS DE COMECIALIZACIÓN

101 TEORÍA ECONÓMICA: Introducción

(43)

414 FACENDA PÚBLICA ESPAÑOLA (A) 510 FACENDA PÚBLICA ESPAÑOLA (B)

507 ECONOMETRÍA (A) 584 MODELOS ECONOMÉTRICOS DE PREDICCIÓN EMPRESARIAL

Licenciatura en Economía de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 15/11/1993 (extinguido) Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: 430-1-11 Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

14 créditos de libre configuración

104 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA

112 TÉCNICAS DE CONTABILIDADE SOCIAL 103 ESTRUCTURA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN

102 ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL I 111 ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIAL II

101 CONTABILIDADE FINANCEIRA 101 CONTABILIDADE FINANCEIRA I

104 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS I 107 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS I

105 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA 205 MICROECONOMÍA

201 CONTABILIDADE DE CUSTOS 301 CONTABILIDADE DE CUSTOS: INTRODUCCIÓN

204 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS II 204 MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS II

213 MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS III 211 AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS EMPRESARIAIS

202 ESTATÍSTICA ECONÓMICA I 202 ESTATÍSTICA EMPRESARIAL

203 INTRODUCCIÓN Ó DEREITO MERCANTIL 106 INTRODUCCIÓN Ó DEREITO MERCANTIL

211 DEREITO MERCANTIL 112 DEREITO MERCANTIL I

104 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA 303 MACROECONOMÍA

311 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GALICIA 322 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GALICIA

401 ECONOMETRÍA 404 ECONOMETRÍA

Diplomatura en Ciencias Empresariais de Lugo (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 24/11/1978 (extinguido) Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: 572-0-01 Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

114 TEORÍA ECONÓMICA (Introducción) 803 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA (Complementos de Formación) 216 TEORÍA ECONÓMICA (Micro e Macroeconomía) 802 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA (Complementos de Formación) 303 TEORÍA ECONÓMICA: MACROECONOMÍA

411 RÉXIME FISCAL DA EMPRESA

113 TEORÍA ECONÓMICA: INTRODUCCIÓN

203 ESTRUCTURA ECONÓMICA

205 TEORÍA ECONÓMICA: MICROECONOMÍA I

(44)

Diplomatura en Ciencias Empresariais de Vigo (U. de Vigo) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 1973 Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

TEORÍA ECONÓMICA (Introducción) 803 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA (Complementos de Formación)

TEORÍA ECONÓMICA (Micro e Macroeconomía) 802 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA (Complementos de Formación)

Diplomatura en Ciencias Empresariais de Ourense (U. de Vigo) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 1973 Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

TEORÍA ECONÓMICA (Introducción) 803 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA (Complementos de Formación)

TEORÍA ECONÓMICA (Micro e Macroeconomía) 802 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA (Complementos de Formación)

Diplomatura en Ciencias Empresariais da Coruña (U. da Coruña) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 1973 Plan 15/11/1993 (extinguido)

Código: Código 430-2-11

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

TEORÍA ECONÓMICA (Introducción) 803 INTRODUCCIÓN Á MICROECONOMÍA (Complementos de Formación)

TEORÍA ECONÓMICA (Micro e Macroeconomía) 802 INTRODUCCIÓN Á MACROECONOMÍA (Complementos de Formación)

(45)

Licenciatura en Ciencias Empresariais de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 19/11/1973 (extinguido) Plan 15/11/2002

Código: 430-2-01 Código 430-2-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 Teoría económica: Introdución 107 Teoría Económica: Introdución

105 Estrutura Económica: Introdución 203 Estrutura Económica

103 Historia Económica 111 Historia Económica

104 Dereito: Introdución e Dereito Mercantil I 102 Dereito da Empresa

105 Matematicas I 106 Matemáticas Empresariais I

106 Contabilidade: Introdución 101 Contabilidade Financeira I

201 Teoría Económica: Microeconomía 206 Microeconomía

202 Socioloxía da Empresa 112 Socioloxía da Empresa

203 Economía da Empresa: Introdución 305 Economía da Empresa: Org. e Admin.

204 Contab. Financeira e de Sociedades 212 Contabilidade Financeira II

205 Dereito Mercantil I OPT/LC

206 Dereito do Traballo 321 Dereito do Traballo

207 Matemáticas II 205 Matemáticas para Empresariais II

208 Estatística I 104 Estatística Empresarial I

302 Teoría Económica: Macroeconomía 303 Macroeconomía

303 Estatística II 202 Estatística Empresarial II

303 Estatística II

404 Econometría da Empresa

304 Réxime Fiscal da Empresa 411 Réxime Fiscal da Empresa

305 Economía da Empresa: Org. e Admin. 441 Administración de Empresas

306 Contabilidade de Custos 301 Contabilidade de Custos

LICENCIATURA EN ADMÓN. E DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE SANTIAGO

102 Estrutura Económica

103 Economía da Empresa

302 Introdución á Econometría

(46)

406 Informática de Xestión: Introdución 570 Sistemas Informáticos para a Dirección

501 Política Económica da Empresa 501 Direc. Estra. e Política da Empresa

502 Comercio Exterior 541 Comercialización Internacional

503 Informática de Xestión: Introdución OPT/LC

504 Dirección de Persoal 563 Administración de Persoal

505 Sist. Fin. Esp. e Int.: F. de Fin. da Empr. 581 Economía das Empresas Financeiras

506 Relacións Xurídicas da Empresa OPT/LC

507 Planif. e Xest. Financ. da Empresa 582 Extratexía e Xestión Financeira

583 Investimentos Financeiros I 589 Investimentos Financeiros II

509 Sist. Fin. Esp. e Int.: F. de Financiación OPT/LC

531 Invest. e Análise de Mercados 552 Investigación Comercial

554 Promoción Comercial 550 Distribución Comercial I 546 Comercialización de Servizos I 547 Comercialización de Servizos II

Licenciatura en Economía de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 15/11/1993 (extinguido) Plan 15/11/2002

Código: 430-1-11 Código 430-2-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 Contabilidade Financeira 101 Contabilidade Financeira I

102 Estrutura Económica Mundial I 105 Estrutura Económica: Introdución

111 Estrutura Económica Mundial II 203 Estrutura Económica

103 Historia Económica de España e Mundial 111 Historia Económica

104 Matemáticas para Economistas I 106 Matemáticas Empresarias I

113 Teoría Económica: Introdución 107 Teoría Económica: Introdución

202 Estatística Económica 104 Estatística Empresarial I

203 Introdución ó Dereito Mercantil 211 Dereito Mercantil

204 Matemáticas para Economistas II 205 Matemáticas Empresarias II

205 Teoría Económica: Microeconomía I 206 Microeconomía

214 Socioloxía 112 Socioloxía da Empresa

302 Introdución á Econometría 302 Introdución á Econometría

303 Teoría Económica: Maroceconomía I 303 Macroeconomía

311 Estrutura Económica de Galicia 324 Estrutura Económica de Galicia

102 Dereito da Empresa 508 Teoría dos Investimentos Financ.

532 Política Comercial da Empresa

533 Modelos de Comercialización

(47)

312 Facenda Pública 311 Introdución á Facenda Pública

313 Política Económica: Introdución 312 Introdución á Política Económica

315 Estatística 202 Estatística Empresarial II

401 Econometría 404 Econometría

565 Econometría Aplicada (Modelos Econométricos Internacionais) 539 Modelos Econométricos de Predición Empresarial 566 Econometría Aplicada (Modelos Econométricos Rexionais e Sectoriais) 539 Modelos Econométricos de Predición Empresarial 567 Econometría Aplicada (Modelos Econométricos do Sector Público) 539 Modelos Econométricos de Predición Empresarial 581 Métodos Econométricos (Ampliación) 539 Modelos Econométricos de Predición Empresarial 586 Relacións Económicas Internacionais 323 Estrutura e Organizacións Económicas Internacionais

589 Técnicas de Comercio Exterior 541 Comercialización Internacional

Economía Sector Público

Sist. Fiscal Esp. e Facenda pública

Licenciatura en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC) Lic. en Admón. e Direc. de Empresas de Santiago (USC)

Plan 1993 (extinguido) Plan 15/11/2002

Código: Código 430-2-12

Materias validables / adaptables Materias validadas / adaptadas

101 Contabilidade Financeira I 101 Contabilidade Financeira I

301 Contabilidade de Custos (Introdución) 301 Contabilidade de Custos

101 Contabilidade Financeira I 101 Contabilidade Financeira I

301 Contabilidade de Custos: Introdución 301 Contabilidade de cCstos

311 Contabilidade de Custos I Créditos optativos ou de libre elección (cando adapte contabilidade financeira e contabilidade de custos)

106 Introdución ao Dereito Mercantil 102 Dereito da Empresa

102 Economía e Dirección da Empresa 103 Economía da Empresa

201 Economía Financeira 204 Fundamentos de Comercialización

201 Economía Financeira

213 Fundamentos de Comercialización (Obr) 214 Fundamentos de Comercialización/ ou Créditos optativos ou libre elección

102 Economía e Dirección de Empresa 103 Economía de Empresa

201 Economía Financeira 201 Economía Financeira

103 Estrutura Económica: Introdución 105 Estrutura Económica: Introdución

203 Estrutura Económica 203 Estrutura Económica

202 Estatística Empresarial 104 Estatística Empresarial I

Réxime Fiscal da Empresa

(48)

104 Introdución á Macroeconomía Créditos optativos ou libre elección 104 Introdución á Macroeconomía

105 Introdución á Microeconomía

107 Matemáticas Empresariais I 106 Matemáticas Empresariais I

204 Matemáticas Empresariais II 205 Matemáticas Empresariais II

401 Auditoría, Análise e Consolidación de Estados Contables 401 Contabilidade Xeral e Analítica

402 Dirección Comercial 402 Dirección Comercial

501 Dirección Xeral e Planificación Estratéxica 501 Dirección Estratéxica e Política da Empresa

403 Dirección Financeira 403 Dirección Financeira

404 Econometría 404 Econometría

111 Análise e Cálculo Financeiro 211 Análise e Cálculo Financeiro

212 Contabilidade Financeira II 212 Contabilidade Financeira II

113 Historia Económica 111 Historia Económica

312 Introdución á Facenda Pública 311 Introdución á Facenda Pública

313 Introdución á Política Económica 312 Introdución á Política Económica

314 Producción e Dirección de Operacións 313 Producción e Dirección de Operacións

214 Socioloxía da Empresa 112 Socioloxía da Empresa

112 Dereito Mercantil Créditos optativos ou libre elección

211 Ampliación de Matemáticas para Empresariais Créditos optativos ou libre elección

411 Réxime Fiscal da Empresa 411 Réxime Fiscal da Empresa

321 Dereito do Traballo

322 Empresa, Medio Ambiente e Política Económica 324 Estrutura Económica de Galicia

323 Estrutura e Organizacións Económicas Internacionais 325 Historia Económica da Empresa

326 Instrumentos Estatísticos de Investigación Empresarial

324 Política Económica Aplicada 327 Política Económica Aplicada

328 Socioloxía das Organizacións

329 Socioloxía Económica: Conduta Económica e Institucións Sociais 330 Técnicas de Apoio á Decisión Empresarial

451 Auditoria I 431 Auditoria I

452 Contab. de Concentr. de Empresas 531 Contab. de Concentr. de Empresas

552 Auditoria II 533 Control Interno

553 Control de Xestión 532 Contabilidade de Xestión

554 Sistema Informativo Contable 534 Sistema Informativo Contable

562 Análise de Custos, Rendibilidade e Productividade 535 Análise de Custos, Rendibilidade e Productividade

568 Contabilidade Internacional 536 Contabilidade Internacional

569 Contabilidade Pública 537 Contabilidade Pública

570 Contabilidades Especiais 538 Contabilidades Especiais

584 Modelos Econométricos da Predición Empresarial 539 Modelos Econométricos da Predición Empresarial 325 Socioloxía das Organizacións

322 Estrutura Económica de Galicia

323 Historia Económica da Empresa

107 Teoría Económica: Introdución

321 Dereito do Traballo

Referencias

Documento similar

En  los  aseos,  la  conserjería,  el  despacho,  los  almacenes,  los  cuartos  oscuros,  el  despacho  del  profesor,  la  sala  de  reproducciones,  y  el 

Este traballo quere afondar nos criterios utilizados para conceder ese reco- ñecemento da actividade investigadora e valorar se se respectan os dereitos lingüísticos das

Finalmente, no concernente ó actual marco institucional, pedíuselles ós expertos que expresasen a súa opinión acerca dunha posible ampliación territorial da Orde do 11 de xuño

Academia, Real __ Española (2010): Nueva gramática de la lengua española: Manual, Madrid, Espasa Libros.. Demonte (dirs.) (1993): Gramática descriptiva de la lengua española,

Puig Soler (2013): Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera, Madrid, Edinumen. (1995): El currículo de español como lengua extranjera, Madrid,

O autor ou autora escribirá unha peza literaria en galego a partir do poema “O fiandón da aldea”, de Antonio Fernández Morales.. Escollerá libremente entre os seguintes

Constitúe unha introdución para a Historia da lingua galega, materia do módulo de Introdución ó estudo da lingua e literatura galegas, que se dispensa no 2º curso, e tamén para

751306 Didáctica da Lingua e da Literatura Española 761306 Didáctica da Lingua e da Literatura Española 751307 Didáctica da Lingua e da Literatura Galega 761307 Didáctica da Lingua e