• No se han encontrado resultados

En aquesta tessitura estem, i en aquesta tessitura continuarem.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En aquesta tessitura estem, i en aquesta tessitura continuarem."

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Carrer de la Indústria, 18 bxs. - 08202 SABADELL - Tel. i Fax 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

Núm. Registre Fundacions 276 NIF G.58257031

Alcalde i president de la Fundació Bosch i Cardellach, patrons, senyors..., directors estats de la Fundació, membres, amigues i amics, sigueu benvinguts a aquesta casa i a aquest actes acadèmic d’obertura del curs 2014-2015.

Permeteu-me que abans de continuar agraeixi molt especialment al senyor Antoni Castells la seva generositat a l’acceptar la nostra invitació de pronunciar la lliçó inaugural del curs 2014-2015 que ara mateix ens disposem a encetar.

Gràcies, senyor Castells i benvingut també a aquesta casa...

(...)

Abans, però, de donar pas a la intervenció del senyor Castells que de ben segur serà més interessant que no pas la meva, m’hauran de permetre unes paraules per emmarcar aquest nou curs que se’ns presenta dens, i si m’ho permeten, fins i tot tan transcendent... Dens i transcendent pel país, per la ciutat, i per la Fundació...

Pel país perquè aquest serà el curs en el que Catalunya haurà de decidir amb el vot de la ciutadania, el seu, el nostre futur.

En ocasió de la darrera Diada Nacional de Catalunya, la nostra Fundació reiterava a la presidenta del Parlament de Catalunya, i també al president del Govern de Catalunya, el nostre compromís amb el Dret a decidir. Un compromís que com recordaran vàrem contreure ara fa un any a l’adherir-nos al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Al reiterar aquest nostre compromís davant els màxims representants de les nostres institucions, ens vàrem posar també a la seva disposició per tot allò que considerin necessari per fer possible l’exercici del dret que ens assisteix de poder-nos expressar lliurament i democràtica en relació al futur que volem pel nostre país.

En aquesta tessitura estem, i en aquesta tessitura continuarem.

(...)

(2)

Carrer de la Indústria, 18 bxs. - 08202 SABADELL - Tel. i Fax 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

Núm. Registre Fundacions 276 NIF G.58257031

Deia en començar, que aquest ha de ser un curs transcendent per la ciutat. El proper mes de maig elegirem el Consistori que ens haurà de representar i governar els quatre anys que seguiran a les eleccions municipals.

El Consistori que les urnes proclamin no ho tindrà fàcil. Gens fàcil. La ciutat, Sabadell, es troba de nou en una cruïlla de camins. I també de nou –com ja ho ha fet en anteriors ocasions-- ha de decidir quin és el camí que vol, que volem emprendre. I aquesta decisió no depèn, que també, únicament de l’Ajuntament. Depèn del conjunt de la ciutat. Depèn del conjunt de la ciutadania. Depèn del grau d’implicació, del compromís que cadascú, cada entitat, cada institució i cada organització ciutadana estableixi amb la ciutat i amb la ciutadania.

La Fundació està altament compromesa amb la ciutat. Ho ha estat, hi està i hi continuarà estant. I aquest compromís ens obliga a fer sentir la nostra veu; la veu que emana del debat intern de la Fundació, de les que les seccions, les comissions, el Consell de Numeraris i el plenari en són el seu màxim exponent. Aquest compromís amb la ciutat també ens obliga a qüestionar allò que considerem calgui qüestionar.

Això sí, des de la lleialtat i des de la voluntat irreductible de treballar i estar al servei del progrés de la ciutat.

I ara, quan la nostra ciutat es troba com els deia abans en una cruïlla de camins, la Fundació té novament l’obligació de fer sentir la seva veu per donar a conèixer el seu posicionament en relació a un futur de la ciutat, que ja és present.

I és a partir d’aquestes premisses que neix el projecte ‘Sabadell a debat’ que acabem de posar en marxa en la seva fase interna fa just un parell de setmanes. “Sabadell a debat” és un projecte a través del qual la Fundació vol identificar:

- les prioritats que la ciutat ha d’acarar en el curt i en el mig termini,

- les oportunitats que no podem de deixar escapar (que n’hi ha i moltes!),

- i sobretot pronunciar-nos entorn la visió que tenim quant al territori que ens és més proper (el Vallès), i quant a com aquest territori s’ha d’articular i s’ha de relacionar amb el seu entorn, amb Barcelona, amb la resta del país.

(3)

Carrer de la Indústria, 18 bxs. - 08202 SABADELL - Tel. i Fax 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

Núm. Registre Fundacions 276 NIF G.58257031

El projecte ‘Sabadell a debat’ del qual els estic parlant, no és ni vol ser alternatiu ni substitutiu de res, ni tampoc de ningú. Per això m’afanyo a dir que saludem i donem el nostre suport al treball i als debats que, ens consta, s’han fet, s’estan fent, o estan en vies de fer-se, promoguts des dels més diversos estaments polítics, econòmics, socials i culturals de la ciutat.

Perquè ha de ser amb la suma i el contrast de resultats i amb les conclusions d’aquests debats més o menys amplis, més o menys sectorials, que, contribuirem a l’avenç i al progrés de la ciutat, del Vallès, del país en tots els ordres i sentits.

Aquest és el repte, aquest és l’esperit i aquesta és la voluntat del projecte ‘Sabadell a debat’ al qual els animo a participar ja sigui en la seva fase de debat intern en la qual ens trobem (en la que només hi participen els membres de la Fundació), ja sigui en la fase oberta del debat (els propers mesos de novembre i desembre) a través de les sessions de treball que programarem en el decurs de les quals, i per cadascun dels sis àmbits del projecte que són aquests:

1. Ciutadania, identitat i valors col·lectius Coordinat per: Xavier Bigatà i Joan Marcet 2. Salut i Serveis socials

Coordinat per: Lluís Blanch i Esteve Renom 3. Activitat cultural i entitats

Coordinat per: Manel Camps i Salvador Fité 4. Formació i coneixement

Coordinat per: Josep Ros i Eulàlia Tatché 5. Nou model econòmic

Coordinat per: Joan B. Casas i Francesc Casas 6. Territori i Espai Urbà

Coordinat per: Josep Llobet i Isabel Vega

tindrem llavors l’oportunitat de contrastar els primers resultats de la nostra reflexió interna amb les opinions de les entitats i de les persones que ens vulguin acompanyar.

Culminada aquesta fase oberta del debat, a mitjans o finals de febrer, donarem a conèixer un document-agenda que a partir de la visió que la Fundació té quant a la

(4)

Carrer de la Indústria, 18 bxs. - 08202 SABADELL - Tel. i Fax 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

Núm. Registre Fundacions 276 NIF G.58257031

ciutat i el territori i d’acord amb aquesta visió proposarà les prioritats i les oportunitats que, al nostre entendre, la ciutat haurà d’acarar els propers anys.

Volem que la ciutat conegui el nostre posicionament, i volem que el coneguin també els partits i les forces polítiques que es presentaran a elecció en la propera contesta electoral de primavera.

(...)

Però a més del projecte ‘Sabadell a debat’, la Fundació té davant seu altres fites. Una d’elles és dinamitzar la vida interna de la institució amb la finalitat de compartir coneixement, reflexions i propostes dels seus membres, que al cap i a la fi conformen el patrimoni més preuat del qual la nostra institució acadèmica disposa. Les activitats que estem programant (ponències, comunicacions, publicacions, debats, exposicions...) van en aquesta direcció, com també hi van altres activitats adreçades a fomentar vocacions científiques entre l’estudiantat jove de la ciutat, això és entre els joves que demà hauran de decidir com volem que la ciutat sigui. Entenem que el foment de les vocacions científiques és també una tasca que ens correspon com a entitat ‘estructural’ que som de la vida cultural-acadèmica de la ciutat.

Però l’assoliment dels objectius que ens proposem i dels que molt esquemàticament els acabo de parlar, no serien possibles sense la implicació de les institucions que formen part del nostre Patronat avui aquí representades, institucions que ens atorguen el seu suport incondicional i sempre generós. Vull destacar, però, que fa pocs dies signàvem un nou conveni de comodat amb la FACS 1859 com a propietària d’aquests locals; conveni que garanteix que la Fundació podrà disposar d’aquests locals com a mínim fins l’any 2030 i aquesta és una bona garantia de continuïtat.

A ells, als Patrons, i als membres de la Fundació els vull expressar el nostre agraïment per fer possible que la Bosch i Cardellach continuï essent una institució sabadellenca que viu i batega al costat de la ciutat, i que contribueix a enfortir-ne el seu ritme.

(...)

Res més. El deixo amb les paraules del senyor Antoni Castells i Oliveras a qui no caldria presentar, atesa la seva trajectòria professional i política. No obstant, si més no per simple cortesia, vull destacar que ell és Catedràtic d’Hisenda Pública a la UB i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. I que com tothom sap és conseller estat d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, càrrec que ostentà entre els anys 2003 i 2010. És especialista en qüestions de federalisme fiscal,

(5)

Carrer de la Indústria, 18 bxs. - 08202 SABADELL - Tel. i Fax 93 725 85 64 - fbc@fbc.cat - www.fbc.cat

Núm. Registre Fundacions 276 NIF G.58257031

d’hisenda autonòmica i local, d’economia regional i d’economia de l'Estat del benestar.

Amb aquest perfil bàsic i urgent del conferenciant, i amb els moments pels quals estem transitant, la reflexió que ens proposa entorn La sortida de la crisi, progrés econòmic, i ambició de país no pot ser més oportuna.

Senyor Castells, té la paraula...

Referencias

Documento similar

Prescriptor: Després de donar-li voltes a aquesta idea, Noa i Víctor acudeixen a la nova escola de ball temàtica, ja que el servei experiencial juntament amb els estils de ball és la

ONSTYLE és un projecte emprenedor basat en la creació d'una revista de moda digital. Aquesta revista no és com totes les demés, sinó que incorpora un buscador de moda

guapes i això, pues aquesta gent precisament ve en l'hivern, i ara 101.. Alemània, és que això

Però els personatges són una excusa. Es tracta d’una novel·la aclaparadora, sò- lidament armada d’una potser excessiva i puntosa documentació, precisió i de- tallisme que

Hi ha una paraula que segueix sorgint dins de les cançons de formigues, que és vital per la seva interpretació temàtica, i que és transcrita per Bahr com a “wa:m”. Aquesta

La resposta fisiològica protectora que activa el nostre organisme és el sistema simpoto- meduloadrenal (SAM). Aquest sistema aquesta format per les connexions del

Per a un home és d'una dolcesa i d'una satisfacció inenarrables tenir la plena consciència d'haver perdonat la seva dona.... Aquesta s'ha convertit en certa manera en la seva dona

Com veurem més endavant, aquesta diferència de sis anys entre les dates d’aprovació inicial del projecte i l’aprovació del Catàleg de protecció dels béns del barri no és més