1/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

12 

Texto completo

(1)

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TSF/773/2016, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions

públiques per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP)

adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, gestionades pel Servei Públic d'Ocupació

de Catalunya, durant l'any 2015.

L'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), estableix que els òrgans administratius concedents publicaran al diari oficial corresponent, i en els termes que es fixin reglamentàriament les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

L'article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), adaptat a l'article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades exposant-les al tauler d'anuncis designat a la convocatòria.

En el supòsit de subvencions d'import superior als 3.000 euros, s'han de publicar, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb indicació del beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s'han imputat.

Atesos els preceptes legals esmentats, es procedeix a publicar les subvencions públiques per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació durant l'any 2015.

En compliment d'aquest precepte,

Resolc:

Article únic

1. Donar publicitat a les subvencions concedides pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant l'any 2015 per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.

2. La relació nominal de perceptors, les quantitats individuals concedides i la partida pressupostària a la qual s'han imputat, així com la seva finalitat, figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 23 de març de 2016

Mercè Garau i Blanes Directora

(2)

Subvencions atorgades durant l'any 2015 d'acord amb l'Ordre EMO/260/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015 (FOAP 2015) i la Resolució EMO/2673/2015, de 20 de novembre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions previstes.

Finalitat: Impulsar la realització d'accions formatives de formació d'oferta vinculades al Fitxer d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en àrees professionals prioritàries (FOAP), per oferir a les persones treballadores prioritàriament als desocupats, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l'àmbit territorial català.

Aplicació pressupostària: 6204D/460.0001.11/331F/0000 Entitats Locals 6204D/460.0001.11/331F/0062 Entitats Locals 6204D/470.0001.08/331F/0000 Empreses 6204D/470.0001.08/331F/0062 Empreses 6204D/481.0001.07/331F/0000 Fundacions 6204D/481.0001.07/331F/0062 Fundacions

6204D/461.0001.08/331F/0000 Consorcis dependents de corporacions locals 6204D/461.0001.08/331F/0062 Consorcis dependents de corporacions locals 6204D/482.0001.06/331F/0000 Entitats sense ànim de lucre

6204D/482.0001.06/331F/0062 Entitats sense ànim de lucre 6204D/484.0001.06/331F/0000 Centrals Sindicals

6204D/484.0001.06/331F/0062 Centrals Sindicals

6204D/469.0001.08/331F/0000 Altres ens dependents de corporacions locals 6204D/469.0001.08/331F/0062 Altres ens dependents de corporacions locals

Quantitat total atorgada: 54.555.935,88 euros.

Entitats beneficiàries: la relació nominal de perceptors i les quantitats individuals concedides són les que es detallen a continuació:

NIF Entitat Import

B25553124 Àbac Formació, SL 121.854,00

B25725748 Academia Madern, SL 53.730,00

V09409749 Acción laboral (Plataforma Implantación Programas de Inclusión laboral en Colectivosdesfavorecidos) 379.600,50

F25236720 Acser SCCL 146.065,50

(3)

B64443021 Actiuhumà, SL 197.206,50

B25646969 Aesform, SLL 288.900,00

P5826801B Agència de desenvolupament del Berguedà 92.304,00

P4300500H Ajuntament Alcover 93.309,00

P0800100J Ajuntament d'Abrera 85.650,00

P4301400J Ajuntament d'Amposta 53.554,50

P0800900C Ajuntament d'Argentona 69.954,00

P0807600B Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 59.004,00

P0810100H Ajuntament d'Igualada 70.006,50

P0831200A Ajuntament de Badia 123.652,50

P1701600G Ajuntament de Banyoles 113.850,00

P1702600F Ajuntament de Blanes 118.851,00

P0803100G Ajuntament de Calaf 66.123,00

P4303700A Ajuntament de Calafell 18.300,00

P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 70.537,50

P4303800I Ajuntament de Cambrils 74.110,50

P0803900J Ajuntament de Canet de Mar 30.757,50

P0804500G Ajuntament de Cardedeu 61.515,00

P0805000G Ajuntament de Castellar del Vallès 84.519,00 P0805500F Ajuntament de Castelldefels 134.409,60 P0826600I Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 263.851,50 P0807200A Ajuntament de Cornellà de Llobregat 61.578,00

P0808800G Ajuntament de Gavà 61.152,00

P1708500B Ajuntament de Girona 243.519,00

P0809500B Ajuntament de Granollers 70.582,50 P0810000J Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 305.605,50 P1710200E Ajuntament de Lloret de Mar 53.730,00 P0811100G Ajuntament de Manlleu (Ope) 32.424,00 P0811300C Ajuntament de Martorell 149.835,00

(4)

P0812000H Ajuntament de Mataró 463.539,00 P0812200D Ajuntament de Molins de Rei 167.313,00 P4309400B Ajuntament de Móra d'Ebre 70.629,00 P0815400G Ajuntament de Palafolls 30.757,50

P0815600B Ajuntament de Pallejà 150.285,00

P0816000D Ajuntament de Piera 62.136,00

P0823000E Ajuntament de Premià de Dalt 61.546,50

P0818300F Ajuntament de Rubí 435.616,50

P0818600I Ajuntament de Sabadell 778.090,50 P0819500J Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 61.578,00 P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 121.243,50 P0821000G Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 249.784,50 P0822500E Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 46.497,00 P0821600D Ajuntament de Sant Joan Despí 150.916,50 P0825000C Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 59.004,00 P0826000B Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 189.621,00

P0827000A Ajuntament de Sitges 31.416,00

P4315000B Ajuntament de Tarragona 14.124,00

P2527200F Ajuntament de Tàrrega 89.634,00

P4315700G Ajuntament de Tortosa 192.224,40

P0829600F Ajuntament de Vallirana 30.757,50 P0830200B Ajuntament de Viladecans 313.921,50 P0830600C Ajuntament de Vilafranca del Penedès 163.410,00 P0830300J Ajuntament de Vilanova del Camí 30.789,00 P0821700B Ajuntament de Vilassar de Mar 86.908,50 P0816800G Ajuntament del Prat de Llobregat 276.967,50 P4316500J Ajuntament del Vendrell 198.549,00 P0821300A Ajuntament Vilassar de Dalt 29.502,00 B65569444 Alba Instituto Técnico de Formación, SL 131.784,00

(5)

B65057887 Alexandra Formació, SL 264.321,00

B62780424 Apec Granollers, SL 238.663,50

G43069749 Aprodisca (Ass Pro-persones Amb Discapacitat Psíquica de la Conca de Barberà) 71.552,00

B65471252 Aptibus, SL 46.545,00

40858664S Asna Villardosa, Aleix 228.607,50 G43038983 Asociación Comarcal Vallense de Flias.Con Niños, Adolescestes Y Adultos def.Psiq 54.246,00 G08508301 Asociación Empresarial de Publicidad 78.540,00 G59992354 Asociación Española de Empresas de Multimedia (Asedem) 289.686,00 B61785549 Assesform Assessors, SL 150.471,00 G08491029 Assoc. S. Tomàs Pro-persones Retard Ment. 154.340,60 G60318524 Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà 53.730,00 G60193364 Associacio d'Empreses Usuàries de Microinformàtica 52.101,00 G62519343 Associació d'Estudis I Formació d'Instal·ladors 76.296,00 G62001466 Associacio de Treballadors Autònoms de Catalunya 126.796,50 G60494325 Associació de Veïns Pel Benestar Ciutadà del Districte I-IX 201.853,50 G43516087 Associació per a la Formació i Serveis Socials 92.272,50 G17393950 Associació per a la Formació Professional a l'Alt Empordà 39.543,00 G08849283 Associació per a la Integració Social del Deficient (Viver de Bell-Lloc) 35.776,00

J43555762 Aula 2000, SCP 102.954,00

B64068299 Aula Activa Arenys SL 61.515,00

B64064223 Aula Activa, Formació i Serveis, SL 622.621,50 B58490897 Aula de Formació del Penedès, SL 204.204,00

F61078168 Aula Lluch, SCCL 139.491,00

B43698422 Aula Magna Tarragona, SL 174.375,00

B63788780 Aula Tècnica Dinor, SL 43.203,00

F08763401 Aula-Emi SCCL 31.416,00

F58069865 Autoescola Cid Sdad Coop C. Lmitada 223.095,00

B58896234 Autoescola Font, SL 487.117,50

J58156258 Autoescola L'asfalt, SC 182.167,50

(6)

B43431402 Autoescola Montesol, SL 166.698,50 B60723152 Autoescola Olivella, SL 122.782,50 B60726460 Autoescuela de Seguridad Vial Santos, SL 60.990,00

B43732718 Baix Ebre Innova, SL 108.055,50

F17719485 Baix Empordà Assistència a Domicili, SCCL 39.825,00

B60903143 Baix Nova, SL 312.183,00

77780444X Ballesté Castellví, Mercè 142.960,50 A58295296 Barcelona Activa, SA Societat Privada Municipal 140.416,50 40933369Q Bayerri Geballi, Enrique 144.562,50

B58427634 Belfran, SL 64.320,00

B60838802 Bit's Centre de Formació, SL 189.354,00 B25404468 British Centre Formació Acadèmica, SLL 109.629,00

B43491257 Brm Previform, SL 342.741,00

Q0873002J Camara Oficial de Comercio e Industria de Manresa 85.524,00 Q2573001A Cambra Oficial de Comerç i Industria de Lleida 45.444,00 Q4373004C Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls 100.536,00 Q4373001I Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona 490.687,50 B58294596 Catalana de Didácticas Audiovisuales, SL 29.502,00 B60766623 Catalunya Ocupació, Formació i Reciclatge, SL 43.203,00 A08147555 Centre Cultural i Esportiu Xaloc, SA 288.184,50 A43067701 Centre d'Ensenyament Tecnològic, SA 154.002,00 B25627407 Centre d'Estudis 80, SL 63.423,00 G08877649 Centre d'Estudis de l'Esplai 190.729,50 B43401330 Centre d'Estudis i Orientació Professional, SL 249.483,00 F25425158 Centre d'Estudis Pla d'Urgell, SCCL 140.538,00 B08659922 Centre d'Estudis Politècnics, SL 165.558,00 B08314700 Centre d'Estudis Prat, SL 95.625,00 G43831338 Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya, Fundació Privada 61.578,00 B65702250 Centre de Formació Colomer, SL 110.964,00 B61539979 Centre de Formació de perruqueria i Estètica-Parc Estudi, SL 160.881,00

(7)

B25383084 Centre de Formació Idiomes Versailles, SL 186.757,50 B43539287 Centre de Formació Ocupacional Novatècnica,SL 232.095,00 B17857459 Centre de Formació Pla de l'Estany, SL 53.730,00 B58684747 Centre Ensenyaments Tècnics Penedès, SL 341.438,00 F17028945 Centre Escolar Empordà, SCCL 61.578,00 B62040803 Centre Internacional de Formació Empresarial i Tecnològica, SL 111.276,00 B17268129 Centre Tècnic d'Automoció, SL 38.115,00 B25349820 Centre Tècnic Ilerdense, SL 62.418,00 Q7550005H Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 102.333,00 A08741530 Centro de Estudios Adams Barcelona, SA 944.556,00 F08766131 Centro de Estudios Jaime Balmes, S Coop Ltda 532.611,00 G08408817 Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico 90.888,00 B60305349 Centro de Estudios y Sistemas Informáticos, SL 107.554,50 A58114950 Centro de Formación Profesional Llefia, SA 85.731,00 B66346925 Centro Superior Internacional de Turismo, SL 53.554,50 B58808445 Centro Técnico Europeo de Enseñanzas Profesionales, SL 148.440,00

F43744507 Cerc@, SCCL 39.825,00

B58912544 Cmap, SL 353.796,00

Q5856239H Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 28.044,00 R0800909D Colegio Salesiano Santo Domingo Savio 146.229,00 G43093889 Confederació Empresarial de la Província de Tarragona 321.210,00 P5800006H Consell Comarcal de l'Anoia 30.789,00 P0800157J Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 42.462,00 P0800097H Consorci Prom. Municipis del Lluçanès 29.074,50 B59531723 Consulting Integral en Formación, SL 346.884,00

A43058148 Consulting R.M.C., SA 61.578,00

A59024828 Corporació d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA (Coressa) 411.987,48

40887253S Culla Castells, Marina 50.625,00

03063793D de Casso Rios, Cipriano 437.461,50

(8)

39029368R Domingo Arias Frias 235.935,00

B59748889 E.S.T Bar, SL 116.478,00

B59091132 Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l'Ocupació, SL 445.165,50 B43810639 Energiclima Formación, SL 39.621,00

A58216755 Enseñanza Orthos, SA 136.044,00

J65632804 Ensenyament Fes, SCP 61.582,50

B43532787 Escola d'Hosteleria Pons, SL 200.739,00 B25397340 Escola d'Oficis Industrials Pla d'Urgell, SL 85.476,00 B17363748 Escola de Ceràmica de la Bisbal i Centre d'Artesania, SL 132.007,50 B43960822 Escola de Formació Activa i Continuada, SL 62.832,00 A17117003 Escola de Gestió Empresarial, SA 346.752,00

B43834423 Escola de Mecànics, SL 76.230,00

G17496985 Escola del Treball del Ripollès, Fundació Eduard Soler 38.385,00 G62655048 Escola Diocesana de Navàs, Fundació Privada 118.381,50 B63007355 Escola Gremial d'Instal·ladors d'Elec. Font. de Bcn, SL 71.415,00 R0800073I Escola Pia de Catalunya 389.649,00 B65744021 Escola Sant Francesc, SL 55.188,00 F08735714 Escola Sant Gervasi, SCCL 426.135,00

B60492022 Escola Taller, SL 64.320,00

B58763897 Escola Tècnica del Vestir, SL 186.129,00 A58762501 Escuela de Negocios y Administración de Empresas, SA 437.916,00 R0800901A Escuelas Profesionales Salesianas, Instituto Politécnico 309.727,50 B59978643 Esec Informàtic Center 149.742,00 B63073472 Espacio Técnico de Innovación y Formación, SL 325.516,50 B61247060 Esquemes Informàtics, SL 180.448,50

B63103634 Essentia Personas, SL 123.156,00

B25663915 Estudis Balafia,SLU 211.219,50

A58462128 Euro Aula, SA 113.850,00

B17915141 Farners Formació, SLU 61.515,00

(9)

F59197996 Femarec, SCCL 1.284.067,82 A59093229 Foment de Terrassa, SA 745.432,50 F60507167 Formació i Gestió, SCCL 195.825,00 B43876697 Formació pel Desenvolupament Professional Aula, SL 495.642,00 B43949254 Formació Terres de l'Ebre, SL 246.360,00

G43745694 Fundació Montsià 142.051,00

G08444671 Fundació Ampans 106.657,66

G61648523 Fundació Barberà Promoció 127.138,50

G08623209 Fundació Emi-Manresa 439.794,00

G43624659 Fundació Imfe Mas Carandell 216.460,50 G60374022 Fundació Joviat, Fundació Privada 350.311,50

G59386334 Fundació Lacetània 215.947,50

G60305174 Fundació Mil·Lenari - Centres d'Estudis I Formació 165.694,50 G61676128 Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto 491.956,50 R5800395E Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai 981.982,50

G62728183 Fundació Privada Ared 144.432,00

G61097952 Fundació Privada Cecot Formació 952.075,50 G63749162 Fundació Privada Centre Cim 696.661,50 G17679267 Fundació Privada Gentis 221.805,50 G25025321 Fundació Privada Ilersis 58.137,60 G60007903 Fundació Privada Indústries Gràfiques 760.882,50 G61508834 Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya Cp´Ac 395.911,50 G60958246 Fundació Privada per el desenvolupament Social 264.855,00 G58049016 Fundació Privada President Amat Roumens 35.320,32 G61645511 Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia per Discapacitats 123.030,00 G43392364 Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell 123.458,80 G59546556 Fundació Privada Trinijove 108.900,00 G65043978 Fundación Privada Jaume Balmes Az 43.203,00 B25319526 General d'Estudis Lleida, SL 593.905,50 B61266615 Geriatria del Vallès, SL 202.680,00

(10)

B60301603 Grado Informática y Gestión, SL 165.609,00

A59058008 Grameimpuls, SA 481.011,00

G08510190 Gremi de Flequers de la Província de Barcelona 201.817,50

G66111576 Gremibaix Fundació 71.415,00

G58689084 Gremio de Hosteleria de Castelldefels y Baix Llobregat 336.856,50

B43558147 High Quality 2000, SL 60.291,00

B65682882 Ibersol Formació, SL 30.495,00

B58532557 Idiomes, SL 497.158,50

B65505109 Iinlingua Calella, SL 178.159,50

F63776264 Impulsem, SCCL 74.220,00

B62491329 Infocentre Formació i Estudis, SL 258.180,00

A43094440 Infordisa, SA 212.917,50

A43616382 Iniciatives Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, SA 24.072,00

B25038035 Inlingua Lleida, SL 419.220,00

B08897290 Institució Escolar Balmes, SL 296.691,00 B60956752 Institut Català Ensenyament Industrial, SL 338.113,50 B62729439 Institut de Serveis de Formació Tadel, SL 536.658,00 P0800218J Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 379.101,00 P7590004C Institut Municipal d'Ocupació Salvador Segui 83.298,00 P9316304F Institut Municipal de Desenvolupament Local-Vallsgenera (Imdl-Vallsgenera) 115.533,00 P9312507H Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell 156.910,50 P5801505H Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació 440.974,80 G60189057 Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació 98.694,00 B61713418 Institut Tècnic de Formació Vial de Catalunya, SL 265.627,50

B59103754 Intac Vic, SL 292.794,00

B43024397 Invergon Catalunya, SL 268.035,00

B65048464 Isoveri Formació, SL 217.287,00

03048994E Julio Lucía Lucía 60.990,00

B61275798 l'Estudem Jbf, SL 84.343,50

(11)

B61453361 Mataro In Informática Empresarial, SL 543.736,50

B25495763 Matris Avensis, SLU 23.272,50

B58573726 Mecabit, SL 43.353,00

B43241413 Mega System Reus, SL 153.241,50

A08210403 Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA 164.262,00 B61585675 Merin´s Escola de Formació Professional, SL 173.535,00 B43837889 Microbits Institut, SL 104.355,00

E43280247 Microdelta Soft, CB 174.834,00

A08728693 Monlau Centre d'Estudis, SA 335.307,00

B60643004 Mordered, SL 398.156,50

B55607865 Motivació Formació, SL 156.846,00 B65696304 Mundovial Adviser, SRL 143.647,50

B25074410 New School II, SL 208.173,30

B59974873 Ofibarna, SL 83.517,00

B17344003 Organigrama, SLU 86.706,00

Q9350012B Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 216.829,50 G25383928 Organitzacions Empresarials de Lleida, Fundació Privada 58.755,00 B60466992 Perifferics C&F , SL 83.232,00 G61512257 Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 113.850,00 B61730453 Projecte Universitat Empresa, SL 164.517,00 B62005095 Qualitat i desenvolupament Consultors, SL 131.625,00 B61463675 Qualitat i Formació Consultoria i Gestió, SL 242.925,00 B43514504 Residència de Tercera Edat l'Onada, SL 30.757,50 B63517916 Rovira Galceran Associats, SL 36.621,00 B43334895 S2 Catalan Studi Soft, SL 58.755,00 R0800895E Salesians Sant Vicenç dels Horts 38.829,00

R0800904E Sant Domènec Savio 144.432,00

B59112672 Sc2 Formació, SL 225.316,50

(12)

F17138736 Sersa, Serveis Socials i Administratius, SCCL 177.183,00 B61406997 Serveis de Formació Empresarial Egara, SLU 463.681,50 B61146163 Serveis i Assessorament Cemformació, SL2 18.022,00 B43960830 Serveis per Educació i Esport i El Lleure, SL 104.850,00 B58382805 Servicios Técnicos de Apoyo y Formativos, SL (Staf, SL) 564.540,00 B61461810 Sm Sistemas Medioambientales, SL 101.104,00

A08273112 Stucom, SA 399.310,50

B63889182 Surge Centro de Estudios, SL 66.159,00 G64404213 Surt Fundació de Dones, Fundació Privada 99.540,00 B62002282 Talent &Training Solutions, SL 47.124,00

B17391285 Tangibilis, SL 61.578,00

F65247470 Tau For & Mar, SCCL 486.207,00 B17906355 Tecnaquatre Palamós, SL 73.242,00

B17564600 Trivium Estudi, SL 36.621,00

G17119959 Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès 187.620,00 Q0818003F Universitat Politècnica de Catalunya 53.554,50 23203991G Vilar Garcia, José Juan 232.725,00

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :