FORMACIÓ CONTINUADA PER A INFERMERIA i METGES

20  Download (0)

Full text

(1)

FORMACIÓ CONTINUADA PER A

INFERMERIA i METGES

“CURSOS I TALLERS PUNTUABLES SEGONS BAREM DE L’ICS

PER A BORSA DE TREBALL, CARRERA PROFESSIONAL I

OPOSICIONS”

setembre-desembre

2014

(2)

CURSOS ORGANITZATS PER:

“CURSOS PUNTUABLES SEGONS BAREM DE L’ICS PER

A BORSA DE TREBALL, CARRERA PROFESSIONAL I

OPOSICIONS”

IMPARTITS PER:

ACREDITACIONS:

(3)

ÍNDEX

SETEMBRE

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció A )

OCTUBRE

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció A )

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció B )

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI)

Curs sobre Úlceres i Ferides Cròniques

*Taller de Sutures

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica

NOVEMBRE

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA ( opció C )

Taller pràctic d’immobilitzacions i embenats en el pacient Traumàtic

*Curs de Suport Vital Immediat Pediàtric

Curs de Pautes d’Actuació a Urgències

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica ( opció B ) Curs de Farmacología d’Urgències i Emergencies * Curs de Suport Vital Avançat SVA adult Curs de Supervisió per a Infermeria

DESEMBRE

(4)

ÍNDEX TEMÀTIC

AREAS TEMÀTIQUES DELS CURSOS

CURSOS ÀREA CLÍNICA Pàg

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult 6

Curs d’ Electrocardiografia Pràctica 7

Curs sobre Úlceres i Ferides Cròniques 8

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA 9

Curs de Suport Vital Avançat ( SVA ) Adult 10

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Pediàtric 11

Taller pràctic d’immobilitzacions

i embenats en el pacient Traumàtic 12

Curs de cures d’Infermeria al Malalt Crític i Emergències 13

Curs de Pautes d’Actuació a Urgències 14

Curs d’ UrgènciesPediàtriques 15

Taller Pràctic de Sutures 16

Curs d’Assistència Respiratòria i Ventilació Mecànica 17

Curs de Farmacología d’Urgències i Emergències 18

CURSOS DE GESTIÓ

(5)

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

CES

Centre d’ Estudis Sanitaris

Tel 93 864 88 66

secretaria@cesanitaris.com

http: // www.cesanitaris.com

1.

La reserva de plaça en el curs s’ haurà de fer per telèfon.

2.

S’avisarà per telèfon als alumnes inscrits, uns deu dies abans de l’inici de cada curs, que tindran 7 dies hàbils per fer el pagament de la matrícula al compte corrent del Banc de Sabadell Atlántico

c.c. 0081 – 0050 – 12 – 0001004708

i fer arribar al Centre d’ Estudis Sanitaris CES per e-mail, una còpia del comprovant de la transferència o ingrés , degudament complimentat amb nom i

cognoms .

3.

Una vegada iniciat el curs no es farà cap devolució de matrícula, en el cas de que l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat no suposa perdre el dret d’inscripció al curs, en aquest cas l’alumne pot tornar a començar el curs

en properes edicions.

4.

La realització dels cursos és condiciona a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes.

5.

El Centre es reserva el dret de variar alguna d’aquestes normes.

6.

Per a l’obtenció del certificat caldrà una assistència del 80 % de les hores totals del curs i l’ Avaluació corresponent a cada curs per a el certificat

(6)

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT ( SVI ) ADULT

adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de iniciar el Curs

Avaluació Inicial. Reconeixement del pacient crític. ABCD Prevenció de l’aturada cardiorrespiratòria

Ressuscitació intra-hospitalària Algoritmes del Suport Vital Avançat

Maneig de la Vía Aèria i ventilació amb mitjans supraglòtics Ritmes en l’aturada cardiorrespiratòria.

Monitorització i reconeixement

Desfibril.lació manual i semiautomàtica

Canalització del accés venos i via intraòssia

Drogues empreades en l’aturada cardiorrespiratòria

Cures post – ressuscitació. Avaluació final

DURADA. 9 hores presencials i 14 hores treball moodle ( total 23 h )

Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVI ( Consell Català de Ressuscitació CCR)

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Data inici Moodle ( distància ): 13 octubre

Data fase presencial: 31 octubre

HORARI: de 9 h a 19 h ( jornada presencial intensiva )

PREU: 160 €

(7)

CURS D’ ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

CONTINGUT

●Record anatòmic sistema específic de la conducció. ●Fonaments d’electrofisiologia cardíaca. Vector cardíaco. ●Estudi de l' ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l'ona T ●Criteris de normalitat ECG. Rutina d’interpretació.

Creixement de cavitats.Creixement auricular. Hipertròfia ventricular. Criteris Estes ● Alteració de la repolarització: Síndrome Coronari Agut. SCAEST-SCASEST ●Taller sobre ECG normals i patològics.

Estudi pràctic de les arrítmies amb simulador: Taller d’arritmies. ●Taquiarritmies, Bradiarritmies, tractament immediat.

Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V. Bloqueig de branca del H H. Bloqueix fascicular.

Síndromes de preexcitació: Wolf-Parkinsons-Withe; Long-Ganong-Levine.

Alteracions electrolítiques i farmacològiques en el ECG.

DURADA: 24 hores

DOCENT: Rafael Garrido Díaz Diplomat en Infermeria

Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític i Emergències per la UB

Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències per la UB Instructor Director de Suport Vital Bàsic i DEA pel Consell Català de

Ressuscitació CCR.Instructor Director de Suport Vital Immediat pel CCR Instructor SVA pel CCR

Docent col.laborador Màster d’Infermeria en Urgències de la UB Docent col.laborador Màster d’Anestesia i Reanimació de la UB

Docent col.laborador Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític de la UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 14, 16, 21, 23, 28, 30 octubre de 9 h a 13 h

Opció B: 10, 12, 17, 19, 24, 26 novembre de 16 h a 20 h

PREU: 125 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(8)

CURS D’ATENCIÓ INTEGRAL D’INFERMERIA A LES

ÚLCERES PER PRESSIÓ I D’ ALTRES FERIDES

CRÒNIQUES

CONTINGUT

●Alteracions de la pell: úlceres per pressió.

●Epidemiologia i mecanismes de producció de les úlceres per pressió. ●Determinació del risc de patir úlceres per pressió.

●Directius generals de prevenció d’úlceres per pressió. ● Valoració i maneig. Carregues tisulars.

●Cures locals de l’úlcera per pressió. ●Colonització i infecció bacteriana. ●Reparació quirúrgica.

●Educació i qualitat de cures.

●Úlceres vasculars i altres ferides cròniques. ●Peu diabètic.

DURADA: 24 hores

DOCENTS: Coordinador:

Justo Rueda López Diplomat en Infermeria

ABS Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa. Membre Comité Investigació GNEAUPP

Montserrat Arboix Perejano

Infermera Unitat Cures Intensives H. de Sant Pau. Barcelona Albert Guerrero Palmero

Diplomat en Infermeria

ABS Terrassa Nord. Consorci Sanitari de Terrassa.

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 14, 16, 21, 23, 28, 30 octubre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 150 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(9)

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

i DESFIBRIL.LACIÓ EXTERNA SEMIAUTOMÀTICA

( D.E.S.A. ) Decret DOGC15/2012

Adaptat a Infermeria i Metges

Curs imprescindible per a realizar el Curs de SVI i SVA

CONTINGUT

*Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012 Mort sobtada i significat de la desfibril.lació ventricular. ●Causes de l’aturada cardiorespiratòria.

●Importància de la desfibril.lació precoç. ●Serveis mèdics d’emergència. ●RCP de Gran Qualitat. RCP instrumentalitzat de via aèria.

●Simulació de pràctica integrada.

●Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2010 per al DEA. ● Desfibril.lador Extern Automàtic. Característiques tècniques ●Recollida de dades del DEA. ● Mètode Utsein. ● Problemes ètics. ●Avaluació teòrica i pràctica

DURADA: 6 hores presencials

DOCENTS: Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVB i DEA per l’IES i el CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Opció A: 30 setembre de 9 h a 16 h

Opció B: 17 octubre de 9h a 16 h

Opció C: 14 novembre de 9 h a 16 h

PREU: 90 €

(10)

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( ADULT )

adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

● Reconeixement de la aturada cardiorrespiratòria. ●Temps de l’ ACR. Índex de supervivència.

●Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2010 ) per a l’ RCP avançada per a l’adult. ● Permeabilització de la vía aèria.

Instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach, Frova , ..) Via aèria difícil: Intubació retrògrada, Punció cricoidea…

Arítmies peri- aturada.Reconeixement de les arítmies perilloses. ● Cardioversió, Desfibril.lació manual, automàtica

Marcapàs transcutàniAccès venós intraòssi i administració de drogues. Maneig inicial de la Síndrome Coronari Agut SCA. SCAEST- SCASEST Situacions Especials en la Aturada Cardíaca

●Megacode.● Avaluació teórico-pràctica

DURADA: 20 hores presencials

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 13, 18, 20, 25, 27 novembre

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 290 €

(11)

CURS DE SUPORT VITAL IMMEDIAT PEDIÀTRIC

adreçat a Infermeria i Metges

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant tres setmanes abans de iniciar el Curs

Avaluació Inicial

Reconèixement del nen críticament malalt, per aparença, treball respiratori i insuficiència

circulatòria

Reconèixement del nen amb risc potencial de patir una aturada cardiorespiratòria Arítmies que poden ser origen d’una aturada cardíaca en pediatria.

Algoritmes de SVB amb DEA.

Material adequat per a l’obertura i neteja de la via aèria, i ventilació d’urgència: amb Cànules orofaríngies, , Mascaretes i bossa de ressuscitació amb reservori.

Oxigenoteràpia d’urgència.

Reconèixement del nen en situació de compromís vital que necessita instaurar accés vascular. Accés intraossi, material i tècnica

Medicació i sèrums més comuns d’aplicació en periaaturades i RCP immediata,

Adrenalina, Glucosa, Sèrum fisiològic .

Particularitats del Servei d’Emergències Mèdiques de la zona. Sistemes de registre en una aturada, el mètode Utsein. Aspectes ètics de la RCP en pediatria. Avaluació final

DURADA: 9 hores presencials i 14 hores a distancia ( total 23 h )

DOCENTS : Director : Dr. Abel Martínez Mejías

Instructor Director de SVI i SVA Pediatriàtric per la ERC i ECP

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: Data inici on -line ( distància ): 10 novembre

Data fase presencial: 28 novembre

HORARI: 9 h a 19 h

PREU: 250€

(12)

TALLER PRÀCTIC D’IMMOBILITZACIONS i EMBENATS

EN EL PACIENT TRAUMÀTIC

CONTINGUT: Lesions traumàtiques :

Fractures :

Luxacions

Esquinços

Lesions musculars

Contusions

Ferides, inflamació i hematomes

Embenats :

Tipus de benes

Regles per a efectuar un embenat correcte

Complicacions d’un embenat incorrecte

Educació sanitària respecte dels embenats

Embenats terapèutics:

Embenats elàstics adhesius. Embenats compressius

Embenats amb guix. Embenats amb fèrules de guix

DURADA: 12 hores

DOCENT: Joan Maria Estrada Masllorens

Infermer. Servei d’Urgències Traumatològiques i Cirurgia H. Clínic. Barcelona Professor Facultat Infermeria Universitat de Barcelona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 21, 28 novembre i 5 desembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(13)

CURS D’ATENCIÓ INTEGRAL

AL MALALT CRÍTIC i EMERGÈNCIES:

Pacient Politraumatitzat

CONTINGUT

Assistència extrahospitalària

Atenció inicial al pacient traumàtic. Biomecànica del traumatisme. Impactes d’alta energía. Assistència prehospitalària al pacient traumàtic. Mobilització i Immobilització.

Protocol de trasllat PPT

Cures del pacient traumàtic a la UCI:

Traumatisme Craniencefàlic: lesions greus des de l’inici. Monitorització del TCE, Cures d’ Infermeria al pacient Neurològic.Test de Glasgow y valoració neurològica Cures d’ Infermeria al pacient de Neurocirurgia: Principals proves diagnòstiques

Catèter de Pressió Intracranial (PIC). Catèter Ventricular. Saturació del bulbo iugular.

Cures d’Infermeria al pacient amb traumatisme toràcic: Tórax inestable. Paràmetres

de la ventilació mecánica. Cures d’Infermeria al pacient amb patologia abdominal: Hemorràgia retroperitoneal. Ferides per arma blanca i armes de foc.

Traumatisme pèlvic:Signes de agreugement. Complicacions

Cures d’ Infermeria al pacient amb lesió medul.lar. Aspectes Legals a la UCI

DURADA: 24 hores

COORDINADOR: Jesús Ruiz Jordán Professor Associat UB

Infermer UCI Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 10, 12, 17, 19, 24, 26 novembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 180 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(14)

CURS DE PAUTES D’ACTUACIÓ D’INFERMERIA

A URGÈNCIES

CONTINGUT

Valoració i triatge del pacient a Urgències per Infermeria.

Actuació immediata davant les Urgències Mèdiques més freqüents: IC, IAM, CI, HTA,..

Actuació immediata davant les Urgències Quirúrgiques més freqüents: Abdomen Agut.

Actuació immediata davant les urgències Traumatològiques més freqüents:

Trauma toràcic, trauma abdominal, polifracturat, politraumatitzat.

Actuació immediata davant les Urgències Pediàtriques més habituals:

Insuficiciència respiratòria, convulsions, síndrome febril. ●Actuació d’infermeria en el Box d’Aturada.

●Aparatatge, Tècniques i material d’urgències. ●Farmacología d’urgències.

* Aquest Curs inclou Taller Pràctic de Tècniques d’Infermeria en Urgències

DURADA: 40 hores

DOCENTS: Dr. Eduard Martínez Garcia Metge Unitat Medicalitzada SEM

Dr. Abel Martínez Mejias Cap UCIAS Pediatria Hospital de Terrassa José A. Sarria Guerrero UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

Joan Mª Estrada Masllorens UCIAS Hospital Clínic. Barcelona. Professor UB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 11, 13, 18, 20, 25, 27 novembre; 2, 4, 9, 11 desembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 240 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(15)

CURS D’URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

PER A INFERMERIA

CONTINGUT:

Epidemiologia de les urgències pediàtriques .Trets diferencials del pacient pediàtric .

Triangle de ' avaluació pediàtric .El nen amb risc d' aturada cardiorespiratòria .

El monitoratge a urgències pediàtriques.Síndrome febril del lactant i nen; protocol febre

Insuficiència respiratòria Aguda . ( Crup , BAO , bronquiolitis ... ) Ús de nebulitzadors i

inhaladors .Shock i el seu maneig inicial .El nen diabètic a urgències Sèpsia ..Anafilaxia

Patologia abdominal - renal en UPED .

El nounat en el servei d'urgències . Reanimació Neonatal , Pràctica d'Actuació bàsica

Disfuncions neurològiques , Intoxicacions Les convulsions febrils .

TCE . Politrauma en pediatria . Aspectes pràctics . Sedo analgèsia bàsica .

El nen ofegat i el nen cremat

Generalitats en reanimació cardio pulmonar . Ritmes de peri parada. Seqüència de RCP instrumental + DEA

DURADA: 24 hores

COORDINADOR: Dr. Abel Martínez Mejías

Cap Servei UCIAS Pediàtriques Hospital General Terrassa

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 11, 13, 18, 20, 25, 27 novembre

HORARI: de 16h a 20 h

PREU: 250 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(16)

TALLER PRÀCTIC DE SUTURES PER A

INFERMERIA i METGES

CONTINGUT

●Classificació de les sutures:

● Absorbibles, sintètiques, absorbibles biològiques, no absorbibles sintètiques, no absorbibles biològiques

●Classificació de les agulles :

●Segons la forma. Segons la punta ( Cilindriques, triangulars, espatulars... ) Segons el cos. Segons l’ull.

●Retirada dels punts

* Taller pràctic Wet Lab de totes les sutures.

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Jorge Navinés López

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona Dra Montserrat Rovira Argelagués

Adjunt Servei Cirurgía General H. Germans Trias i Pujol. Badalona

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 28, 30 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 110 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(17)

CURS D’ASSISTÈNCIA RESPIRATÒRIA I

VENTILACIÓ MECÀNICA

CONTINGUT

● Introducció a la ventilació.

●Principis bàsics de la ventilació pulmonar. ●Insuficiència respiratòria.

Principis bàsics de la ventilació mecànica.

El ventilador mecànic. Paràmetres del ventilador. Inici de la ventilació mecànica.Modalitats de la VM ●Cures d’infermeria davant una via aèria artificial.

●Cures d’infermeria davant un pacient amb traqueostomia. ●Monitorització durant la ventilació mecànica. PEEP.

Alarmes del ventilador.Interrupció de la ventilació mecànica ( Weaning ) ●Efectes secundaris de la ventilació mecànica.●Sedació i ventilació mecànica.

Casos pràctics. Maneig de la via aèria. Via aèria difícil.

Sessió pràctica amb ventilador

DURADA: 24 hores

DOCENTS : Dr. Miquel Martin Villodres ( SEM Catalunya) Dr. Sergi Martínez ; Jesús RuízJordán Servei UCI Hospital Germans Trías i Pujol

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 13, 15, 20, 22, 27, 29 octubre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 160 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(18)

CURS DE FARMACOLOGIA D’URGÈNCIES

I EMERGÈNCIES

CONTINGUT ●Farmacologia d’urgències: ●Farmacocinética. ●Farmacodinàmia.

Vies d’administració dels fàrmacs en urgències.

Farmacologia en la RCP.

Farmacologia en les urgències cardiovasculars. ●Farmacologia d’agents inotròpics vasoactius. Farmacologia de les urgències respiratòries. Fluidoteràpia; alteracions hidroelectrolítiques.

Farmacologia en les urgències neurològiques. Farmacologia en les urgències psiquiàtriques. Farmacologia en les urgències per intoxicació. Analgèsia i anestesia.

●Casos pràctics.

DURADA: 32 hores

DOCENT: Dr. Eduard Martínez García

Metge Adjunt del Sistema d’Emergències Médiques de Catalunya SEM

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 novembre

HORARI: de 9 h a 13 h

PREU: 220 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS

(19)

CURS DE SUPERVISIÓ PER A INFERMERIA

CONTINGUT

● Introducció a la funció de Supervisió. ●Components legals i aspectes ètics.

Planificació d’activitats. Els objectius.

Principis de l'Organització. Competència i cooperació.

Descripció del lloc de treball.

● Interpretació de l'organigrama en el lloc de treball. ●La delegació d’activitats i les seves conseqüències. ●La presa de decisions. Resolució de conflictes.

Fonaments de la gestió hospitalària. Càlcul de les càrregues de treball.

Elaboració de plantilles de personal. Gestió de subministres.

Control de stock. Indicadors de rendiment i sistemes d’incentius.

La motivació del personal i les formes d’estimulació existents. La funció de lideratge a la Supervisió.

Els models d’infermeria. Models sanitaris.Polítiques de qualitat.

L’auditoria d’infermeria a la unitat hospitalària.

La Negociació.

La comunicació verbal i no verbal:

*Taller com parlar en públic ( Gravació i Debriffing )

DURADA: 60 hores

DOCENTS: Coordinador:

Francesc Casado i Zuriguel

Diplomat en Infermeria.Llicenciat en Medicina. Màster en Gestió i Administració de Serveis d’Infermeria. Diplomat en Gestió Hospitalària a ESADE. Diplomat en Economia de la Salut per la UAB

LLOC: Col·legi Major Sant Jordi (UB ) Passatge Ricard Zamora 4-8. Barcelona

DATES: 5, 12, 19, 26 novembre ; 3, 10 , 17 desembre 2014 14, 21, 28 gener; 4, 11, 18, 25 febrer; 4 març 2015

HORARI: de 16 h a 20 h

PREU: 290 €

Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries CCFCPS Amb crédits

(20)

Col.legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora 4 - 8. Barcelona

/ Diagonal: 6, 7, 33, 34, 63, 67, 68, 78, T1, N 12

/ Av. Sarriá: 6, 34, 66

/ General Mitre: 16, 30, 70, 72, 74

/ Doctor Fleming: 30

L3 Metro ( Parada Maria Cristina )

Figure

Updating...

References

Related subjects :