Estudi d'afluència, perfil dels visitants i grau de satisfacció dels clients

Texto completo

(1)

Estudi d’afluència, perfil dels visitants i grau de

Estudi d’afluència, perfil dels visitants i grau de

satisfacció dels clients

satisfacció dels clients

(2)

1

Índex

Índex

1. - Objectius ... 2

2. - Metodologia ... 4

3. - Afluència de visitants ... 12

4. - Perfil sòciodemogràfic ... 24

5. - Hàbits de visita ... 29

6. - Hàbits de compra ... 34

7. - Avantatges, inconvenients i aspectes millorables ... 51

8. - Valoració dels comerços i serveis ... 56

9. - Coneixement de la organització COR EIXAMPLE ...…………... 57

(3)

1.

1.

-

-

Objectius (I)

Objectius (I)

z L’objectiu inicial és quantificar el flux de persones que visiten l’ Eix Comercial COR EIXAMPLE per mitjà dels principals paràmetres:

¾ Accessos o punts principals d’ entrada a l’ Eix COR EIXAMPLE .

¾ Dia de la setmana.

¾ Franja horària.

(4)

3

1.

1.

-

-

Objectius (II)

Objectius (II)

z El segon objectiu és definir:

¾ Perfil sòciodemogràfic.

¾ Hàbits de visita.

¾ Hàbits de compra.

¾ Zones de compra habitual i en èpoques especials.

¾ Valoració i grau de satisfacció dels clients.

¾ Coneixement de l’ organització COR EIXAMPLE .

(5)

2.

2.

-

-

Metodologia (I)

Metodologia (I)

z Les fases de treball realitzades han estat:

Afluència

Comptar tot l’ univers durant 1 dia:

• Carrers (21 accessos) • Autobús (14 accessos)

Treball de

camp Extrapolació

Classificació Anàlisi

Classificació dels

accessos de carrers en 4 Grups (A - B - C - D) en base al volum de

persones

Comptar 14 accessos durant 6 dies:

• 8 accessos de carrers 2 per grup

• 2 accessos d’autobús • 2 accessos de parkings • Renfe i Metro

(6)

5

Accessos a peu (21) Parades autobús (12) Parquings (14)

Renfe (1) Metro (1)

10

7 9

8

6

5

4

1 3

2

11

12

13

21 20

14

15

16

19 18 17

2.

2.

-

-

Metodologia

Metodologia

(II)

(II)

(7)

2.

2.

-

-

Metodologia

Metodologia

(III)

(III)

z Parades autobús (carrers)

¾Mallorca 2 - Valencia 2 - Pau Claris 3 - Lluria 3 - Bruch 2 TOTAL 12

z Parquings

¾SABA Diputació amb Bruch - Lluria - Pau Claris TOTAL 3 ¾Resta

ªAragó/Mercat Consell Cent 382 Diputació 307 Girona 100

-Pau Claris 174 - 162 - 154 - Valencia 299 - 305 - Mallorca 307 - Lluria 110 TOTAL 11

(8)

7

2.

2.

-

-

Metodologia

Metodologia

(

(

IV

IV

)

)

z Els grups d’accessos resultants en base al volum de persones son:

Afluència

GRUP - A - (màxim volum) • 2 - Passeig Gracia - Consell Cent

• 3 - Passeig Gracia - Aragó • 6 - Passeig Gracia - Provença

GRUP - B - (volum mitjà-alt) • 10 - Diagonal - Bruch

• 21 - Gran Via - Pau Claris • 5 - Passeig Gracia - Mallorca • 11 - Diagonal - Girona

• 12 - Diagonal - Bailén

GRUP - C - (volum mitjà) • 1 - Passeig Gracia - Diputació • 20 - Gran Via - Lluria

• 4 - Passeig Gracia - Valencia • 8 - Diagonal - Pau Claris

• 15 - Passeig Sant Joan - Consell Cent • 14 - Passeig Sant Joan - Aragó

GRUP - D - (volum baix) • 17 - Gran Via - Bailén

• 9 - Diagonal - Lluria

• 7 - Passeig Gracia - Roselló • 13 - Passeig Sant Joan - Valencia • 19 - Gran Via - Bruch

(9)

2.

2.

-

-

Metodologia

Metodologia

(V)

(V)

z Els 14 punts de comptatge han estat:

Grup - Accés

Carrers (8)

Resta (6)

A Passeig de Gracia - Consell Cent - Renfe - c/ Aragó

A Passeig de Gracia - Aragó - Metro - c/ Girona.

B Diagonal - Bruc

H

- Bus - Mallorca - Pau Claris.

B Diagonal - Bailen.

A

. - Bus - Pau Claris - Aragó

C Gran Via - Llúria - Parquing SABA - Diputació

C Passeig Sant Joan - Consell Cent - Parquing MERCAT

D Gran Via - Girona

D Passeig Sant Joan - Diputació

(veure mapa)

Afluència

2

3

10

12

20

15

16

(10)

9

2.

2.

-

-

Metodologia (

Metodologia (

VI

VI

)

)

z La tècnica per a la quantificació dels visitants ha estat la d’observació amb comptador manual.

z L’anàlisi i treball de camp es va realitzar en el següent període:

9 Comptatge de mostra 27 al 30 de setembre de 2005 9 Comptatge real del 3 al 8 d’ octubre de 2005

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Mostreig 27 28 29 30

---Real 3 4 5 6 7 8

z L’horari va anar tot els dies de 8 del matí fins a les 7 de la tarda.

z Els períodes van ser de 50 minuts, extrapolant després a hores senceres.

(11)

2.

2.

-

-

Metodologia (VI)

Metodologia (VI)

z La tècnica utilitzada ha estat la d’entrevista personal amb qüestionari predefinit.

¾Es van realitzar dintre del Eix COR EIXAMPLE els mateixos dies que la fase de

quantificar el número de visitants.

¾Els qüestionaris es van realitzar en català o castellà, segons l’idioma de

l’entrevistat.

9El Target objectiu d’aquest estudi han estat individus de més de 14 anys, que estaven en

(12)

11

2.

2.

-

-

Metodologia (VII)

Metodologia (VII)

z S’han realitzat un total de 1.030 entrevistes del target descrit.

¾La selecció dels entrevistats es va fer de forma “aleatòria”.

¾Amb aquesta mostra tenim un error mostral de +/- 3,16 % amb un nivell de

(13)

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (I)

Afluència de visitants. (I)

85.100 80.100 80.800

79.100 78.000 34.700 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000 40000 42000 44000 46000 48000 50000 52000 54000 56000 58000 60000 62000 64000 66000 68000 70000 72000 74000 76000 78000 80000 82000 84000 86000 88000 90000

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Total visitants en una setmana

(1)

437.800

visitants

(14)

13

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (II)

Afluència de visitants. (II)

z Cens COR EIXAMPLE i zones properes (Any 2.001) 63.090 (*)

z Nombre de visitants setmanal (segons l’estudi) 437.800

z Mitjana diària de dilluns a dissabte (6 dies) (segons l’estudi) 72.968

z % Residents a COR EIXAMPLE i zones properes (segons entrevistes) 32,5 % (**)

z Núm. visitants residents a COR EIXAMPLE (32,5% de 72.968) 23.715

z % Cobertura Visitants vs Residents segons cens 38 %

(*) Veure annexos de mapes i població.

(**) Inclou COR EIXAMPLE (25%) més, Eixample esquerra (4,5%), Gràcia, (2,0%) Eixample dreta (1,0%) .

Notes: La diferència pot explicar-se per:

- Duplicació de visitants en el estudi de quantificació. - Cens no actualitzat.

- Residents no comptats en l’horari del estudi.

- Residents que no tenen mobilitat cap a l’exterior del Eix.

(15)

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (II

Afluència de visitants. (II

anexe

anexe

)

)

COR EIXAMPLE

Zones properes a L’EIX

Mapes COR EIXAMPLE

i zones properes.

Gràcia

Eixample

(16)

15

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (II

Afluència de visitants. (II

anexe

anexe

)

)

Població COR EIXAMPLE i zones properes.

Font: Cens any 2001 Ajuntament de Barcelona Codi: Zones de recerca

Codi Població % proximitat a L' EIX

Població objectiu

59 7.825 85% 6.651 62 4.400 100% 4.400

63 5.406 33% 1.784 57 1.997 33% 659

60 2.600 33% 858 61 1.665 33% 549

TOTAL 14.902

57 1.997 55% 1.098

60 2.600 66% 1.716 61 1.665 66% 1.099 51 5.758 15% 864

50 4.705 33% 1.553 42 3.123 15% 468

64 5.978 66% 3.945 58 9.156 100% 9.156

59 7.825 15% 1.174 63 5.406 66% 3.568

70 8.001 20% 1.600 68 12.032 10% 1.203

67 11.270 33% 3.719 122 2.460 40% 984

123 4.658 75% 3.494 124 4.472 90% 4.025

125 5.250 80% 4.200 126 7.105 50% 3.553 127 7.702 10% 770

TOTAL 48.189

Gran Total 63.090 Gracia

COR EIXAMPLE

(17)

49,0

45,5

35,7

38,7

37,7

35,2

32,8

37,9

39,8

42,5

43,0

0

25

50

75

8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (III)

Afluència de visitants. (III)

Distribució per hora del dia

Nombre de visitants (milers) (1)

Total visitants en una setmana .

(18)

17

8.550 10.950

15.280 16.709

386.290

0 100.000 200.000 300.000 400.000 Parking

Renfe Bus Metro Carrers

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (IV)

Afluència de visitants. (IV)

Distribució per accés (comptatge)

Nombre de visitants setmanal (1) % Accés.

Park

2% Renfe3% Bus3%Metro 4%

Carrers 88%

Total 437.800 visitants

(19)

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (V)

Afluència de visitants. (V)

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Carrers 74.070 71.200 71.470 69.470 68.900 31.170 Renfe

Metro Bus Parking

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Distribució per accés i per dia

(20)

19

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (VI)

Afluència de visitants. (VI)

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Carrers 74.070 71.200 71.470 69.470 68.900 31.170 Renfe 2.450 2.170 1.940 1.830 2.030 540 Metro 3.970 2.850 3.180 3.250 2.590 870 Bus 2.980 2.855 3.100 3.010 2.750 580 Parking 1.620 1.050 1.090 1.530 1.710 1.560

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Distribució per accés i per dia

-b-Nombre de visitants (1)

(21)

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (VII)

Afluència de visitants. (VII)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Carrers 37.759 37.179 31.568 34.936 34.538 32.523 30.321 33.930 35.576 38.677 39.273 Renfe

Metro Bus Parking

8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19

Distribució per accés i per hora del dia

(22)

21

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (VIII)

Afluència de visitants. (VIII)

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Carrers 37.759 37.179 31.568 34.936 34.538 32.523 30.321 33.930 35.576 38.677 39.273 Renfe 4.406 2.485 821 638 520 407 233 230 426 384 404 Metro 2.990 2.430 1.387 1.183 1.183 934 944 1.492 1.524 1.378 1.264 Bus 2.902 2.214 1.123 1.249 922 756 695 1.476 1.552 1.264 1.123 Parking 972 1.140 780 660 570 540 630 810 690 780 982

8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19

Distribució per accés i per hora del dia

-b-Nombre de visitants (1)

(23)

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (IX)

Afluència de visitants. (IX)

z Per a realitzar la extrapolació anual ens hem basat en els següents paràmetres:

¾Estacionalitat de vendes mensual.

9,8

6,8 7,7 8,3 8,5 7,1 8,1

4,4

7,4 8,5 8,2

15,2

0 25

Gene r

Febr er

Març Abril Maig Juny Julio l

Agos t

Setem bre

Octub re

Nov embr

e

Dese mbr

e

(24)

23

3.

3.

-

-

Afluència de visitants. (X)

Afluència de visitants. (X)

z Sobre la base d’aquests paràmetres realitzem 3 hipòtesis.

A - Sense diumenge.

22.318.000

visitants

No tenim en compte el diumenge.

B - Amb diumenge - Valor mínim.

24.088.000

visitants

Valorem els diumenges igual al dia de menor afluència.

C - Amb diumenge - Valor mig.

26.038.000

visitants

(25)

Dones 56% Homes

44%

45 a 64 23%

26 a 44 41%

14 a 25 29% més de

65 7%

14%

46% 27%

13%

Baixa Mitjana Mitjana Alta Alta

(Base 1030) (Base 1030)

Sexe

Edat

Classe social

4.

(26)

25

92% 8%

2% 2%

3% 3%

4% 4%

7% 7%

8%

12%

16% 16% 16%

0% 5% 10% 15% 20%

Altres No treballen - Parats Empresari - Comerciant Mestressa de casa Venedor Professor Tècnics - Profession. Qualif Jubilat Profession. Independents Empleats manuals Directiu Sup./Int. -Titulat Estudiant Administratiu

4.

4.

-

-

Perfil

Perfil

sòciodemogràfic

sòciodemogràfic

(II)

(II)

(Base 1030) (Base 1030)

Nacionalitat

Professió entrevistat

España

Estranger

(27)

4.

4.

-

-

Perfil

Perfil

sòciodemogràfic

sòciodemogràfic

(III)

(III)

1,3% 1,8%

2,2% 2,8%

3,5% 4,0%

4,9% 5,3%

5,3%

7,1%

9,0%

0% 2% 4% 6% 8% 10% Resta Eix. Dret

Nou Barris Les Corts Ciutat Vella Sants - Montjuic Sant Andreu Sant Marti Horta - Guinardó Gràcia Sarrià - S.Gervasi Eixample Esquerra

(Base 1030)

Lloc de residència

Altres districtes de Barcelona

25%

28%

47%

Resta Barcelona

Cor Eixample

(28)

27

4.

4.

-

-

Perfil

Perfil

sòciodemogràfic

sòciodemogràfic

(IV)

(IV)

Lloc de residència

(Base 1030)

7,1%

4,0% 1,8%

4,9% 5,3%

9,0% 2,2%

3,5%

5,3%

1,3%

2,8%

Resta Barcelona

47%

(29)

4.

4.

-

-

Perfil

Perfil

sòciodemogràfic

sòciodemogràfic

(V)

(V)

0,8% 1,4%

2,4% 2,7%

2,9%

5,0% 6,0%

6,7%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Estranger Resta España

Resta Catalunya Resta Prov Barcelona

Maresme Resta Barcelones

Vallès Baix Llobregat

Lloc de residència

Resideixen fora de Barcelona

25%

28%

47%

Resta Barcelona

Cor Eixample

(30)

29

1%

10% 12%

0% 5% 10% 15%

Bici Moto (1) Cotxe

5.

5.

-

-

Hàbits de visita (I)

Hàbits de visita (I)

(Base 805) 11%

13%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Tren Autobús Metro

Transport públic

Transport particular

Mitjà de transport utilitzat

1,0%

23%

47% 29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Taxi Transport particular Transport

públic A peu -caminant

(Base 1030) (Base 1030)

(Base 1030)

(1) motos aparcades al carrer dintre de l’eix: 2.834.

(31)

1% 3%

13% 7%

12% 13%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mai

Es la 1ª vegada Menor freqüència Una vegada cada 2-3

mesos

Una vegada al mes Una vegada cada 15 dies Una vegada a la setmana

o més

5.

5.

-

-

Hàbits

Hàbits

de visita (II)

de visita (II)

(32)

31

19%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

NO SI

5.

5.

-

-

Hàbits

Hàbits

de visita (III)

de visita (III)

2% 1%

5% 7%

8% 9% 10%

12%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Altres Cultura -Turisme Restaur. - Bar

Estudiar Passejar Visitar Familiars

Viu a Cor Eixample Gestions

-Metge Treball

(Base 1030) (Base 1030)

53% No

47%

(Base 1030)

Intenció de visitar algun establiment

Altres motius de visita

(resposta múltiple)

(33)

53% No

47%

5.

5.

-

-

Hàbits

Hàbits

de visita (IV)

de visita (IV)

4,4%

9,7% 10,6% 1,0%

1,1% 1,4%

2,3% 2,5%

2,5% 3,9%

12,7% 14,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

Banc - Caixa - Correus Restaurant-bar Altres Informàtica Decoracio Música Complements vestir Estanc Calçat Llibres Roba personal Alimentació

(Base 1030)

Tipus d’establiment que preveu

visitar

(resposta múltiple)

Intenció de visitar algun establiment

49,7% 3,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NO SI

(34)

33

5.

5.

-

-

Hàbits

Hàbits

de visita (V)

de visita (V)

(Base 1030) (Base 1030)

Hi va sol o acompanyat

Forma de pagament habitual

14%

86%

Targeta 46% Efectiu

54% Sol

(35)

5% 3%

3% 3%

4% 4% 4%

7% 7% 5%

8%

22% 25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% Altres

Sant Andreu Sant Martí Sants Horta Sarrià Ciutat Vella Gràcia Eix. Esquerra Centres Cials. ElCorte Ingles Fora Barcelona Centre

23%

51% 26%

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (I)

de compra (I)

(Base 1030)

Habitualment compra

Altres zones de compra habitual

(resposta múltiple)

Altres zones COR EIXAMPLE

(36)

35

5% 2%

3% 3% 3% 4%

4% 6%

6% 7%

18% 20%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altres - no saben Sant Martí Sant Andreu Sants Horta Sarrià Ciutat Vella Gràcia Eix. Esquerra Centres Cials. ElCorte Ingles Fora Barcelona Centre

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (II)

de compra (II)

(Base 1030)

(Base 1030)

Zones de compra a:

Nadal, Reis, Rebaixes

15%

51% 34%

Zones de compra a:

Nadal, Reis, Rebaixes

(resposta múltiple)

Altres zones COR EIXAMPLE

Ambdues

(37)

2,6%

5,0%

2,8%

3,0%

2,3%

3,0%

2,5%3,0% 3,3%4,0%

3,6%4,0% 4,3%4,0%

6,0%7,0% 6,2%7,0% 7,4%

5,0%

17,5%

8,0% 20,3% 22,0%

42,2%

25,0%

15,2%

23,0%

Altres Sant Andreu Sant Marti Sants Horta Sarrià Ciutat Vella Gràcia Eix. Esquerra Centres Cials. ElCorte Ingles Fora Barcelona Centre COR EIXAMPLE

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (III)

de compra (III)

Zones de compra: Habitualment vs Nadal, Reis, Rebaixes

(38)

37

3% 3%

6% 6%

7%

15%

28% 32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Altres

Hàbit - Costum Li agrada Millors preus i ofertes Ambient - bon tracte - Passejar Comoditat Oferta més gran -Assortit - Varietat Proximitat - Viuen en una altre zona

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (IV)

de compra (IV)

(39)

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (V)

de compra (V)

19% 25% 53% 3%

20% 27% 52% 1%

20% 14% 53% 14%

26% 4% 60% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Oci

Equipament Personal Parament de la llar Alimentació

(40)

39

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (VI)

de compra (VI)

Zones habituals de compra.

265 222 108 623 361 176 172 102 92 99 54 43

157 19 9 11213

41 5 36 22 19 19 604

262 61 275

8 33 64 38 10 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 TOTAL Residents Cor Eixample Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

+ de 45 anys

Compren a COR EIXAMPLE Ambdues Altres zones No compren

Alimentació

(41)

10%

4%

60%

26%

25% 11%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 3 5 ,0 0 % 4 0 ,0 0 %

Homes

Dones

22% 4% 1%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 10 ,0 0 % 15 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 %

Fora Barcelona Resta Barcelona Viu COR EIXAMPLE

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (VII)

de compra (VII)

5% 10% 11%

0 ,0 0 % 5 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 5 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 2 5 ,0 0 % 3 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

COR EIXAMPLE

Zones habituals de compra.

(42)

41

35% 25%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Homes Dones

10%

4%

60%

26%

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (VIII)

Hàbits de compra (VIII)

17% 27% 16%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

COR EIXAMPLE

Zones habituals de compra.

Altres zones

Alimentació

Altres zones No compren Ambdues (Base 1030) 2% 34% 24%

0 ,0 0 % 10 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

(43)

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (IX)

de compra (IX)

Zones habituals de compra.

205 154 80 69 542 309 156 144 144 22 122 90 77 17 41

51 125 95

50 26 49 140 33 107 90 65 47 495 233 242 54 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 TOTAL Residents Cor Eixample Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

+ de 45 anys

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

(44)

43

12% 8%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

Homes

Dones

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (X)

de compra (X)

4% 7% 9%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

Zones habituals de compra.

(Base 1030)

14%

14%

52%

20%

Altres zones No compren Ambdues (Base 1030) COR EIXAMPLE

COR EIXAMPLE

15% 3% 2%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 10 ,0 0 % 12 ,0 0 % 14 ,0 0 % 16 ,0 0 % 18 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

(45)

30% 22%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Homes

Dones

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (XI)

Hàbits de compra (XI)

15% 23% 14%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

Parament de la llar

(Roba, bateries cuina, paella, etc - Elements de decoració)

Zones habituals de compra.

(Base 1030)

14%

14%

52%

20%

Altres zones No compren Ambdues (Base 1030) COR EIXAMPLE

Altres zones

5% 28% 19%

0 ,0 0 % 10 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

(46)

45 206 137 85 83 533 292 172 135 13 12 11 4 8 46

69 121 77

116

78 92

279

58 221 163

109 60

473

241 226 1

2 1 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 TOTAL Residents Cor Eixample Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

+ de 45 anys

Compren a COR EIXAMPLE Ambdues Altres zones No compren

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (XII)

Hàbits de compra (XII)

Equipament personal

(Roba, Calçat, Perfumeria, Complements de vestir)

Zones habituals de compra.

(47)

12% 8%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

Homes

Domes

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (XIII)

Hàbits de compra (XIII)

5% 8% 7%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

Equipament personal

(Roba, Calçat, Perfumeria, Complements de vestir)

Zones habituals de compra.

(Base 1030)

1%

27%

52%

20%

Altres zones No compren Ambdues (Base 1030) COR EIXAMPLE

COR EIXAMPLE

13% 4% 3%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 10 ,0 0 % 12 ,0 0 % 14 ,0 0 % 16 ,0 0 % 18 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

(48)

47

1%

27%

52%

20%

28% 24%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Homes

Dones

6% 27% 19%

0 ,0 0 % 10 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Fora Barcelona Resta Barcelona Viu COR EIXAMPLE

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (XIV)

Hàbits de compra (XIV)

17% 22% 13%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

Equipament personal

(Roba, Calçat, Perfumeria, Complements de vestir)

Zones habituals de compra.

(49)

6.

6.

-

-

Hàbits de compra (XV)

Hàbits de compra (XV)

Zones habituals de compra.

200

122 82 86

549 78 301 181 144 28 7 21 18 10 5 9 14 45

78 118 69

113 69 78 254 49 205 141 107 471 248 224 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 TOTAL Residents Cor Eixample Altres Residenc.

Dones Homes 14 a 25 anys

26 a 44 anys

+ de 45 anys

Valors absoluts

(50)

49

11% 8%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

Homes

Dones

12% 5% 2%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 10 ,0 0 % 12 ,0 0 % 14 ,0 0 % 16 ,0 0 % 18 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

Fora Barcelona Resta Barcelona Viu COR EIXAMPLE

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (XVI)

de compra (XVI)

Oci

(Articles d’esport, Discos, Llibres, Viatges, Informàtica)

Zones habituals de compra.

(Base 1030)

3%

25%

53%

19%

Altres zones No compren Ambdues (Base 1030)

COR EIXAMPLE 4%

8% 7%

0 ,0 0 % 2 ,0 0 % 4 ,0 0 % 6 ,0 0 % 8 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 1 2 ,0 0 % 1 4 ,0 0 % 1 6 ,0 0 % 1 8 ,0 0 % 2 0 ,0 0 %

(51)

3%

25%

53%

19%

29%

24%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Homes

Dones

8% 27% 18%

0 ,0 0 % 10 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

Fora Barcelona Resta Barcelona Viu COR EIXAMPLE

6.

6.

-

-

Hàbits

Hàbits

de compra (XVII)

de compra (XVII)

18% 22% 13%

0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 2 0 ,0 0 % 3 0 ,0 0 % 4 0 ,0 0 % 5 0 ,0 0 % 6 0 ,0 0 %

+ de 45 anys 26 a 44 anys 14 a 25 anys

Oci

(Articles d’esport, Discos, Llibres, Viatges, Informàtica)

Zones habituals de compra.

(52)

51

1% 2% 3%

6% 6% 8%

14%

39% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altres

Botigues juntes Horaris Amabilitat - Em coneixen - Serietat M'agrada el barri Ofertes - Preus Productes - Assortit - Varietat Cap Proximitat -Comoditat

7.

7.

-

-

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (I)

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (I)

(53)

3% 1%

2% 2% 3%

4% 6%

9% 14%

18%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Altres

Manca servei al client No coneix les botigues Transport públic Horaris Manca varietat - Assortit Transi t - Soroll - Massa gent Parking No proximitat Preus cars - Poques ofertes Cap

7.

7.

-

-

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (II)

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (II)

(54)

53

40% 3%

25% 24% 17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No saben - No contesten

Altres Relacionat amb la

zona

Relacionat amb els establiments Res- Tot està bé

7.

7.

-

-

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (III)

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (III)

(Base 1030)

(55)

1,1% 0,9%

2,3% 2,8% 1,0%

1,7% 2,8%

5,1% 1,5%

4,8%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Altres Servei al client Horaris Les botigues (modernitat-accessos) Manquen llibreries Manquen botigues roba jove Manquen Supermercats Manquen botigues especialitzades Varietat -Qualitat - Novetats Preus - ofertes

7.

7.

-

-

Avantatges

Avantatges

,

,

inconvenients

inconvenients

i

i

aspectes

aspectes

millorables

millorables

(IV)

(IV)

Aspectes millorables a COR EIXAMPLE (en quant a establiments).

10,6 %

manquen botigues

6,3 %

(56)

55

1,9% 0,4%

1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 0,8%

4,7%

12,0%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% Oci - cultura

Seguretat Soroll Trànsit Transport Neteja Zona peatonal Zones verdes Aparcament

7.

7.

-

-

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (V)

Avantatges, inconvenients i aspectes millorables (V)

(Base 1030)

(57)

8.

8.

-

-

Valoració dels comerços i serveis.

Valoració dels comerços i serveis.

80% 20%

89% 11%

56% 44%

86% 14%

88% 12%

85% 15%

85% 15%

87% 13%

87% 13%

89% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Parking Preus Devolucions Horaris Proximitat Amabilitat i Cortesia Serietat Instal-lacions Productes - serveis Transport

Enquestes amb valoració No saben - no contesten

3,89

transport

3,87

productes

3,84

instalacions

3,83

serietat

3,81

cortesia

3,67

proximitat

3,52

horaris

3,46

devoluc

2,68

preus

1,77

park

3,44 Valoració mitjana

Valoració*

*

Valoració del 1 al 5

(58)

57

2%

5%

13%

0% 5% 10% 15%

Respostes No correctes

NS / NC Associació

de Comerços - Botigues

9.

9.

-

-

Coneixement de l’organització COR EIXAMPLE (I)

Coneixement de l’organització COR EIXAMPLE (I)

No 80%

20%

(Base 1030)

(Base 1030)

Com ho defineix

(Resposta espontània)

(59)

6,9% 2,1%

0,8% 0,9%

1,0% 2,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% No saben - No

contesten Altres Nadal (Llums

-tren) Revista

Fires Festes (Major, del

barri)

9.

9.

-

-

Coneixement de l’organització COR EIXAMPLE (II)

Coneixement de l’organització COR EIXAMPLE (II)

(60)

59

10.

10.

-

-

Conclusions (I)

Conclusions (I)

Afluència

.

9 L’afluència setmanal (de dilluns a dissabte) és de 437.800 persones.

9L’afluència per dies es molt homogènia de dilluns a divendres. Es manté entorn a les

80.000 persones. Destacar el descens del dissabte a menys de la meitat (35.000 persones).

9Els 7 carrers o accessos del Passeig de Gràcia, representen el 41% de la gent que

accedeix a peu a l’Eix COR EIXAMPLE.

9S’han de destacar las dues primeres hores del matí, per l’assistència al treball, encara que

(61)

10.

10.

-

-

Conclusions (II)

Conclusions (II)

Perfil dels visitants

.

9 El perfil tipus es home i dona de 26 a 44 anys, resident fora de l’Eix COR EIXAMPLE, de

classe mitjana i amb professions lligades a despatxos i també a serveis en general.

9Prop del 50% accedeix amb transport públic, la majoria fins al costat del Eix per entrar-hi

posteriorment “ a peu”.

9El motiu principal d’anar a l’Eix es el treball i gestions vàries (46%).

(62)

61

10.

10.

-

-

Conclusions (III)

Conclusions (III)

Valoració de COR EIXAMPLE.

9Un 20% del visitants coneixen el concepte “COR EIXAMPLE” i un 13% ho saben definir

correctament.

9Habitualment compren a la zona el 23%. Comparteixen amb altres zones el 26% i una

mica més de la meitat (51%) compren exclusivament en altres zones.

9Els compradors d’altres zones ho fan bàsicament al Centre de la ciutat, fora de Barcelona

i a El Corte Inglés.

9En temporades de Rebaixes o Nadal, la fidelitat a la zona baixa un 8%, que passa a

compartir les compres amb altres zones.

9En conjunt la mitjana de valoració és de 3,4 en una escala de 1 a 5 (notable), sent

(63)

10.

10.

-

-

Conclusions (IV)

Conclusions (IV)

Valoració de COR EIXAMPLE.

9Els aspectes més valorats són: proximitat - comoditat

9En quant a inconvenients el més destacat és “cap” (no hi ha inconvenients). Tan sols el

tema de preus i poques ofertes apareixen amb esments de certa rellevància.

9En “alimentació” aconsegueix mantenir les compres del residents del Eix, no així en la

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...