Info 21 : notícies de l'Agenda 21 de Barcelona. Núm. 070 (2007)

Texto completo

(1)

INFO 21

Notícies de l’Agenda 21 de Barcelona

Número 70, any 6. Octubre 2007

SUMARI

Aportacions al programa d’actuació municipal: tu què faries?Acció 21

- Presentació d’iniciatives sobre construcció sostenible

- Sessió de formació sobre Delibera web: la participació a distància a l’abast

- Urbaser inicia l’ús de biodiesel a la flota de vehicles de neteja

- Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

- Nova organització que ha presentat el seu Pla d’Acció

Iniciatives 21

- Iniciatives presentades a la convocatòria de Premis Acció 21 2007

- Voleu reduir els residus a la vostra entitat o empresa?

Secretaria Agenda 21 Centre de Recursos Barcelona Sostenible c. Nil Fabra, 20 Tel: 932 562 593 / 932 374 743 Fax: 932 370 894 agenda21@bcn.cat

http://www.bcn.cat/agenda21

- Conveni per a la primera instal·lació mixta eòlica-fotovoltaica en un edifici de vivendes

- Publicació sobre els espais litorals catalans de la Xarxa Natura 2000

- Voluntaris per un dia

Més recursos

- Ajuts de la Fundació Territori i Paisatge per a la realització de projectes de protecció del patrimoni natural i del paisatge

Us recomanem...

- Activitats organitzades pel Centre de Recursos Barcelona Sostenible

- Presentació de la guia “Un passeig didàctic pels boscos primaris”

- Butlletí El punt ambiental dedicat a comunicació ambiental

- Nou web de L'Espacio por un Comercio Justo

- Exposició del 9è Concurs de fotografia Memorial Vicens Bagan “La bicicleta, un transport a la ciutat”

Indicadors 21

- Indicador 1: superfície verda per habitant

APORTACIONS AL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL: TU QUÈ FARIES? El Programa d'actuació municipal (PAM) és l'instrument de planificació de l'activitat municipal durant els quatre anys de mandat. També preveu els recursos econòmics necessaris per dur a terme les accions programades.

Com ja s’ha anat anunciant, l’Ajuntament de Barcelona ha creat un web per facilitar als ciutadans informació sobre el PAM 2008-2011 i invitar a participar en el procés de debat i en l'elaboració del document. Convidem molt especialment els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat a participar en aquest procés i fer les aportacions que trobeu oportunes per tal de garantir la incorporació de la cultura de la sostenibilitat en la concepció i expressió del PAM 08-11.

Hem preparat una Guia de lectura que ordena les propostes del PAM segons els deu objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i facilita, per tant, la comparació dels dos documents. Així mateix, atès el caràcter força sintètic del PAM, hem

considerat oportú donar-vos a conèixer l'esborrany de desenvolupament de cada un dels objectius del PAM que competeixen l'Àrea de Medi Ambient. Podeu accedir a tots aquests documents des de l’apartat de novetats del portal de l’Agenda 21

http://www.bcn.cat/agenda21

(2)

ACCIÓ 21

Presentació d’iniciatives sobre construcció sostenible

Tres presentacions que es van complementar perfectament i un debat breu però intens sobre construcció sostenible van fer de l’esmorzar d’Acció 21 del passat 19 d’octubre un acte gratificant per als participants. La convocatòria va tenir molt d’èxit i el nou espai triat per a l’activitat, la sala del restaurant biològic Unicornius, es va omplir del tot. La primera intervenció va anar a càrrec de Jordi Martí, del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, que va presentar l’estructura i continguts de la versió renovada de l'Agenda de la Construcció Sostenible, un lloc web amb més de vuit anys d’història que proporciona coneixements, eines, exemples i informació per sostenibilitzar la construcció. Hi podeu accedir a http://www.csostenible.net

Seguidament, Adrià Gelabert, de lavola, va donar a conèixer el procés de construcció i les característiques de l’ecoedifici que l’empresa té a Manlleu. L’ecoedifici té un web propi:

http://www.ecoedifici.com/

Per acabar, Josep Barjuan, Director de Projectes i Obres de l'Agència de Promoció del Carmel i Entorns, i Francesc Puntos, Director de l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació de l'Agència, van explicar el Pla Estratègic de Sostenibilitat de l’Agència. El Pla incorpora el

desenvolupament sostenible de forma transversal en totes les actuacions que depenen directament o indirectament de l’Agència. Es pot consultar al web de l’Agenda 21 i a l’apartat Qui som? del web de la mateixa Agència: http://www.agenciacarmel.net

Després de les tres presentacions hi va haver un torn obert d’intervencions en què es va parlar de temes com els coneixements tècnics i la informació fidedigna necessaris per aplicar criteris de sostenibilitat en la construcció, els costos, la rellevància d’una gestió eficient - que sovint pot aportar millores més significatives que els elements constructius més sofisticats – o la importància de l’educació i la participació reals. Les presentacions es poden consultar en format pdf a

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/

Sessió de formació sobre Delibera web: la participació a distància a l’abast

La propera sessió de Formacció21 serà de caràcter pràctic i es dedicarà a conèixer Delibera web, una eina gratuïta que facilita i simplifica el treball participatiu i a distància. Els inscrits participaran en un debat online i aprendran a crear els seus propis fòrums Delibera

http://www.deliberaweb.com

La sessió anirà a càrrec de Llorenç Vallès, de Delibera – Serveis de Participació Interactiva.

(3)

Urbaser inicia l’ús de biodièsel a la flota de vehicles de neteja

El passat 27 de setembre, l’empresa Urbaser va inaugurar els sortidors de biodièsel per a la flota de vehicles de neteja que donen servei a

28 barris de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un total de 340 vehicles que usen biodièsel B20. L’empresa calcula que amb aquesta actuació durant l’ any

s’evitarà l’emissió de gairebé 1.000.000 de kg de CO2 a l’atmosfera.

Aquesta mesura forma part del Pla d’Acció 21 d’Urbaser. El Pla abasta el període 2005-2008 i contempla un total de 16 actuacions distribuïdes en tres àmbits: ambientalització dels parcs d’Urbaser, educació ciutadana i millora del medi ambient urbà.

L’acte inaugural va concloure amb la signatura d’un conveni d’entrada d’Urbaser com a soci de l’Associació Catalana de Biodièsel.

Més informació:

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm http://www.acbiodiesel.net/

Nous signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

EDIPORC (EDICIONES TÉCNICAS GANADERAS, SL) TARPUNA INICIATIVES SOSTENIBLES

La llista completa de signants es pot consultar al web de l’Agenda 21:

http://www.bcn.cat/agenda21/xarxadactors/signants.htm

Noves organitzacions que han presentat el seu Pla d’Acció

TARPUNA INICIATIVES SOSTENIBLES UBAEFITNESS, S.L.

Els Plans d’Acció presentats pels signants es poden consultar al web de l’Agenda 21:

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21/signants/plans.htm

INICIATIVES 21

Iniciatives presentades a la convocatòria de Premis Acció 21 2007

Ja podeu consultar al web de l’Acció 21 la llista d’entitats i actuacions que opten als premis Acció 21 en la seva cinquena convocatòria:

http://www.bcn.cat/agenda21/accio21

Enguany s’hi ha presentat vint-i-vuit projectes.

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 18 de desembre de 2007 a les 19.30 h al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

(4)

Voleu reduir els residus a la vostra entitat o empresa?

La secretaria tècnica de l’Agenda 21 de Barcelona proposa a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat la realització d’una auditoria dels residus. L’auditoria es planteja com un procés participatiu dins el si de la mateixa organització. La Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable presenta la proposta metodològica i ofereix recursos i assessorament permanent durant el procés. La participació és gratuïta. Totes les entitats i empreses interessades poden fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a la secretaria de l’Agenda 21, indicant el nom de l’entitat, la persona responsable i les dades de contacte. Si el nombre de demandes supera les 10, se’n farà una selecció. Les sol·licituds acceptades es donaran a conèixer a finals de novembre, i les ecoauditories es desenvoluparan durant el curs 2007-2008. Podeu sol·licitar més informació a la secretaria de l’Agenda 21 agenda21@bcn.cat

Conveni per a la primera instal·lació mixta eòlica-fotovoltaica en un edifici de vivendes

L’Agència d’Energia de Barcelona, la

Universitat Politècnica de Catalunya, Fecsa Endesa i Regesa han signat un conveni per a la construcció d'una instal·lació mixta eòlica-fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en un edifici del Districte 22@ (Sant Martí). El projecte és una alternativa a la instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua

calenta sanitària, compatible amb l'Ordenança Solar Tèrmica de Barcelona. L’edifici està destinat a habitatges per a joves.

Més informació: http://www.barcelonaenergia.cat

Publicació sobre els espais litorals catalans de la Xarxa Natura 2000

El Centre Mediterrani EUCC ha editat un material informatiu sobre els tretze espais Natural 2000 del litoral català, des del cap de Creus al delta de l’Ebre. La publicació està disponible en paper al Centre de Recursos Barcelona Sostenible i en format electrònic a la web http://www.eucc.net/medcentre .

El Centre Mediterrani EUCC està fent un estudi sobre la percepció social d’aquests espais mitjançant una enquesta que també trobareu a la web. Us animem a participar-hi!

Voluntaris per un dia

Acciónatura promou accions de voluntariat ambiental des de fa 10 anys en els àmbits de boscos, rius, estepes, litoral, zones humides, canvi climàtic i també en la gestió interna de la mateixa organització. Recentment ha iniciat una campanya invitant a realitzar tasques de voluntariat de manera puntual. Les properes accions a Catalunya seran els dissabtes 10 de novembre a la ribera de la Tordera a Sant Celoni

(restauració d’un tram del riu i manteniment de plantacions anteriors) i el 24 de

(5)

MÉS RECURSOS

Ajuts de la Fundació Territori i Paisatge per a la realització de projectes de protecció del patrimoni natural i del paisatge

La Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts 2008 adreçada a projectes de conservació i d’educació ambiental vinculada al medi natural. La quantitat màxima dels ajuts serà de 15.000 euros excepte en el cas d’actuacions de custòdia, ordenació i restauració del territori, per als quals podrà ser superior. Poden presentar-s’hi entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i altres ens locals. Les sol·licituds es poden presentar fins el 16 de novembre de 2007.

Més informació i formularis de la convocatòria: http://obrasocial.caixacatalunya.cat

US RECOMANEM...

...les properes activitats organitzades pel Centre de Recursos Barcelona Sostenible:

- dijous 25 d’octubre, de 17 a 20h, recorregut de temàtica ambiental per les instal·lacions del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- dissabte 27 d’octubre, de 10.30 a 13.30h, itinerari en bicicleta per la Vila Olímpica a càrrec d’Eco-Union. Es tractaran temes d’arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de l’ecologia urbana.

Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia. Més informació:

http://www.bcn.cat/agenda21/crbs

...la presentació de la guia Un passeig didàctic pels boscos primaris, a càrrec d’Abacus cooperativa i Greenpeace. La guia s’adreça al professorat de primària, ESO i batxillerat i inclou un bloc informatiu i propostes d’activitats. L’acte de presentació tindrà lloc el dijous 30 d’octubre a les 18h a l’Espai cultural Balmes d'Abacus cooperativa (Balmes, 163).

...el tercer número del punt ambiental, el butlletí bimensual de l’Associació Catalana de Ciències Ambientals i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. El tema central d’aquest número és la comunicació ambiental. Podeu accedir-hi a l’adreça http://www.coamb.org/arxius/puntambiental_set_oct_2007.pdf

...el nou web de L'Espacio por un Comercio Justohttp://www.espaciocomerciojusto.org . Hi trobareu informació detallada sobre una visió global i transformadora del comerç just, des del productor al consumidor final. L’Espacio por un Comercio Justo ha estat creat per diverses entitats dedicades a promoure el Comerç Just, entre les quals es compta la Xarxa de Consum Solidari.

(6)

Indicador 1: Superfície verda per habitant

Dades 2005: 28.372.978 m2 verd/ 1.593.075 habitants = 17,81 m2/habitant

Gràfic d’evolució:

Paràmetre de càlcul:

Superfície de verd urbà* (m2) per habitant

* El verd inclou les categories de verd urbà i verd forestal segons la tipificació de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins (no inclou la superfície equivalent).

Font: Ajuntament de Barcelona. Institut municipal de Parcs i Jardins.

Fa referència a l'objectiu 1 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà.

Línies d'acció relacionades: 1.3, 1.4 i 1,5 (podeu consultar el text íntegre del Compromís Ciutadà a http://www.bcn.cat/agenda21 )

Podeu consultar l’informe complet dels indicadors de l’Agenda 21 de Barcelona de l’any 2006 a http://www.bcn.cat/agenda21/a21/indicadors.htm

Clau de colors de l’Info 21:

En vermell: organització signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

En blau i/o subratllat: text amb hipervincle

Secretaria Agenda 21

Centre de Recursos Barcelona Sostenible c. Nil Fabra, 20

Tel. 932 562 593 / 932 374 743 Fax: 932 370 894

agenda21@bcn.cat

Figure

Actualización...