INVENTARI PER CODI DE CLASSIFICACIÓ

179  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Codi

101.01.01.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL TITOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS

1 Les actes es van redactar l'any 1913, però tant sols es conserva una còpia i una certificació realitzades l'any 1925 i 1927 respectivament. - AM-1·1·1 - 1 - Id 3673

Actes de delimitació i amollonament del terme municipal d'Avinyonet. 1913/ / 1927/ /

18 - AM-1·2·1·10 - 18 - Id 3717

Expedient de inscripció de l'Ajuntament en el Registro de Entidades Locales 1986/ / 1987/ /

18 - AM-1·2·1·10 - 18 - Id 3718

Expedient de modificació de la inscripció de l'Ajuntament en el Registro de Entidades Locales, referent a la denominació de la capitalitat del municipi.

1988/ / 1992/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. 72/1989- AM-1·2·1·10 - 18 - Id 5140

Expedient de inscripció de l'Ajuntament en el Registre d'Entitats Locals 1989/ / 1989/ /

1 Extret de la sèrie Expedients. 63/1994- AM-1·1·2 - 1 - Id 5137

Expedient de requeriment per a l'oficialització de l'escut heràldic del municipi. 1994/ / 1994/ /

696 Expedient d'adopció de l'escut heràldic del municipi. 1996/ / 2004/ /

699 Expedient sobre la dualitat de noms Avinyonet - Les Cabòries 1999/ / 2005/ /

699 Expedient d'aprovació de la denominació oficial del municipi 2002/ / 2004/ /

829 Aprovació de la proposta de la toponimia oficial del municipi 2002/ / 2004/ /

815 Aprovació del conveni amb el Patronat Flor de Maig per a la realització del

projecte de mediació i assessorament sobre la dualitat de noms Avinyonet - Les Cabòries i aprovació de la proposta de mediació

2004/ / 2004/ /

Codi

101.01.02.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE GOVERN

172 - AM-2·1·3·2 - 172 - Id 4222

Bases i normes per les que haurà de regir-se l'Agrupació Col·lectivitzada d'Avinyonet del Penedès.

1937/ / 1937/ /

Codi

101.01.02.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal

168 - AM-1·2·5·3 - 168 - Id 4183

(2)

Codi

101.01.02.01.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Actes de sessions del Ple

1 - AM-1·2·1·1 - 1 - Id 3671

Llibre del Comú d'Avinyonet i Gunyoles 1811/ / 1860/ /

2 - AM-1·2·1·1 - 2 - Id 3677

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1850/ / 1858/ /

2 - AM-1·2·1·1 - 2 - Id 3678

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1859/ / 1875/ /

3 Hi ha un llibre que en el llom indica que són actes de sessions de l'Ajuntament de 1881 a 1900. En realitat aquest llibre inclou les actes de sessions de l'Ajuntament de 1881 a 1886, les actes de sesions de la Junta Municipal d'Ensenyament de 1884 a 1900, i l'Expedient de sol·licitud de concessió de subvenció a l'Estat per a la contrucció d'edifici destinat a escoles públiques i habitacions de professors de 1904. - AM-1·2·1·1 - 3 - Id 3679

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1876/ / 1886/ /

4 - AM-1·2·1·1 - 4 - Id 3682

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1887/ / 1900/ /

5 - AM-1·2·1·1 - 5 - Id 3683

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1901/ / 1911/ /

6 - AM-1·2·1·1 - 6 - Id 3684

Llibres d'actes de sessions de l'Ajuntament. 1911/ / 1931/ /

7 El llibre número 16 inclou les actes de sessions del Ple de l'Ajuntament de 1931 i les de la Comissió Municipal Permanent de 1930 a 1931. - AM-1·2·1·1 - 7 - Id 3685

Llibres d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1931/ / 1939/ /

8 - AM-1·2·1·1 - 8 - Id 3687

Llibres d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1939/ / 1952/ /

9 - AM-1·2·1·1 - 9 - Id 3688

Llibres d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1952/ / 1967/ /

10 - AM-1·2·1·1 - 10 - Id 3689

Llibres d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1967/ / 1986/ /

11 - AM-1·2·1·1 - 11 - Id 3690

Llibres d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1986/ / 1995/ /

735 Llibre d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament 1996/ / 1997/ /

735 Llibre d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament 1998/ / 2001/ /

736 Llibre d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament 2002/ / 2003/ /

831 Llibre d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament 2004/ / 2007/ /

(3)

Codi

101.01.02.01.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Expedients de sessions del Ple

14 - AM-1·2·1·2 - 14 - Id 3694

Extractes d'acords del Ple de l'Ajuntament. 1935/ / 1959/ /

14 - AM-1·2·1·2 - 14 - Id 3695

Minutes d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1952/ / 1963/ /

15 - AM-1·2·1·2 - 15 - Id 3696

Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1964/ / 1968/ /

15 - AM-1·2·1·2 - 15 - Id 3697

Expedients de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1975/ / 1979/ /

15 - AM-1·2·1·2 - 15 - Id 3698

Esborranys d'actes de sessions del Ple de l'Ajuntament. 1985/ / 1988/ /

16 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·2·1·2 - 16 - Id 5458

Expedients de propostes d'acord. 1988/ / 1992/ /

16 - AM-1·2·1·2 - 16 - Id 3699

(4)

Codi

101.01.02.01.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Ordenances i reglaments

454 - AM-1·2·1·4 - 454 - Id 4632

Reglament de Sanitat i Higiene. 1924/ / 1924/ /

152 Els expedients els trobareu amb el pressupost de l'exercici corresponent. - AM-1·2·1·3 - 152 - Id 4128

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1924/ / 1929/ /

172 - AM-1·2·1·3 - 172 - Id 4217

Concerts per a la liquidació dels drets de sacrifici de bestiar. 1925/ / 1937/ /

153 Els expedients els trobareu amb el pressupost de l'exercici corresponent. - AM-1·2·1·3 - 153 - Id 4131

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1930/ / 1937/ /

154 Els expedients els trobareu amb el pressupost de l'exercici corresponent. - AM-1·2·1·3 - 154 - Id 4135

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1938/ / 1947/ /

19 - AM-1·2·1·3 - 19 - Id 3814

Expedients d'aprovació de concerts fiscals per a la liquidació de la Contribució d'Usos i Consums, Impost de consums de luxe i drets municipals.

1943/ / 1957/ /

172 - AM-1·2·1·3 - 172 - Id 4218

Concerts per a la liquidació dels drets de sacrifici de bestiar i venda de carns. 1947/ / 1952/ /

155 Els expedients els trobareu amb el pressupost de l'exercici corresponent. - AM-1·2·1·3 - 155 - Id 4140

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1948/ / 1952/ /

19 Hi ha el text d'algunes ordenances de 1951 en unes carpetes verdes. L'últim expedient és de 1979 per a l'exercici de 1980. - AM-1·2·1·3 - 19 - Id 3724

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1953/ / 1980/ /

19 - AM-1·2·1·4 - 19 - Id 3721

Expedient d'aprovació de l'Ordenança de Sanitat Veterinària. 1967/ / 1967/ /

19 - AM-1·2·1·4 - 19 - Id 3722

Expedient d'aprovació les Ordenances de Policia i Bon Govern. 1967/ / 1970/ /

19 - AM-1·2·1·4 - 19 - Id 3809

Expedient d'aprovació de l'Ordenança del servei d'assistència benèfico - sanitària.

1969/ / 1973/ /

20 L'últim expedient és de 1993 per a l'exercici de 1994. - AM-1·2·1·3 - 20 - Id 3725

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1980/ / 1994/ /

19 Només hi ha el text original. - AM-1·2·1·4 - 19 - Id 3723

Reglament Orgànic Municipal. 1987/ / 1987/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 92/1993- AM-1·2·1·4 - 557 - Id 5168

Expedient de modificació del reglament d'abocament a la xarxa de claveguram de les aigües residuals.

1993/ / 1993/ /

21 L'últim expedient és de 1999 per a l'exercici de 2000. - AM-1·2·1·3 - 21 - Id 3726

Expedients d'aprovació de les Ordenances fiscals. 1995/ / 2000/ /

273 - AM-1·2·1·3 - 273 - Id 4298

Expedient d'aprovació del calendari fiscal i elements tributaris dels exercicis de 1999 a 2001.

1998/ / 2000/ /

685 Expedient d'aprovació de les Ordenances fiscals 2001/ / 2001/ /

685 Expedient d'aprovació de les Ordenances fiscals 2002/ / 2002/ /

791 Expedient d'aprovació de les Ordenances fiscals 2003/ / 2004/ /

891 Expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals 2004/ / 2006/ /

965 Expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals 2007/ / 2007/ /

(5)

965 Expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals 2008/ / 2008/ /

1013 Expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2009 2008/ / 2008/ /

1013 Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2010 2009/ / 2009/ /

980 Expedient d'aprovació de les Ordenances Fiscals 2010/ / 2010/ /

1013 Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2011 2010/ / 2010/ /

Codi

101.01.02.01.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Constitució de l'Ajuntament

554 - AM-1·2·1·6 - 554 - Id 3701

Expedients de constitució de l'Ajuntament. 1936/ / 1939/ /

554 - AM-1·2·1·6 - 554 - Id 3702

Expedients de constitució de l'Ajuntament. 1958/ / 1967/ /

18 - AM-1·2·1·6 - 18 - Id 3703

Expedients de constitució de l'Ajuntament. 1979/ / 1995/ /

18 Els trobareu dins l'expedient de constitució de l'Ajuntament de l'any corresponent. - AM-1·2·1·6 - 18 - Id 3704

Expedients per determinar l'organització i el funcionament de l'Ajuntament. 1983/ / 1995/ /

726 Expedients de constitució de l'Ajuntament 1999/ / 1999/ /

826 Expedients relatius a la constitució de l'Ajuntament (registre d'interessos, presa

de possessió, organització i funcionament, règim de sessions)

2003/ / 2006/ /

945 Expedients relatius a la constitució de l'Ajuntament (organització i

funcionament, règim de sessions, grups municipals)

(6)

Codi

101.01.02.01.05

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Càrrecs municipals

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3710

Nomenaments, renúncies i cessaments del càrrec d'Alcalde. 1925/ / 1972/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3707

Relacions de membres que composen l'Ajuntament. 1933/ / 1955/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 4815

Expedients de designació de compromisaris representants de l'Ajuntament per participar en les eleccions de Procuradors a Corts representants dels municipis de la província.

1958/ / 1971/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3712

Delegació de funcions i concessió de llicències de carácter temporal del càrrec d'Alcalde.

1960/ / 1976/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3711

Acta de presa de possessió del càrrec d'Alcalde de barri de Les Gunyoles. 1961/ / 1961/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3714

Expedients de designació de compromisaris representants de l'Ajuntament per participar en les eleccions de Diputats provincials.

1961/ / 1967/ /

554 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 4816

Expedients de designació de compromisaris representants de l'Ajuntament per participar en l'elecció de Conseller Nacional del Movimiento.

1967/ / 1970/ /

537 - AM-1·2·1·5 - 537 - Id 5057

Credencial del càrrec d'Alcalde de barri de Can Mitjans. 1975/ / 1975/ /

18 - AM-1·2·1·5 - 18 - Id 3706

Relacions de membres que composen l'Ajuntament. 1979/ / 1983/ /

18 - AM-1·2·1·5 - 18 - Id 3708

Credencials de nous regidors per renúncia dels anteriors. 1979/ / 1990/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. 32/1988- AM-1·2·1·5 - 18 - Id 5142

Expedient de renúncia d'atribucions de regidors. 1988/ / 1988/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. - AM-1·2·1·5 - 18 - Id 5143

Expedients de renúncia i nomenament de regidors. 1989/ / 1990/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. 47/1991- AM-1·2·1·5 - 18 - Id 5147

Expedient de nomenament de representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de Caixa Penedès.

1991/ / 1991/ /

18 - AM-1·2·1·8 - 18 - Id 3719

Llibres registre d'interessos dels membres de la Corporació. (béns patrimonials i causes incompatibilitat)

1991/ / 1991/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. 1/1992- AM-1·2·1·5 - 18 - Id 5148

Expedient per a l'elecció de representants de les corporacions municipals a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

1991/ / 1992/ /

18 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·2·1·5 - 18 - Id 5146

Expedients per al nomenament de Jutge de Pau titular i substitut. 1991/ / 2000/ /

554 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 5149

Expedients per a la determinació i liquidació de les indemnitzacions dels membres de la Corporació.

1992/ / 2000/ /

18 - AM-1·2·1·8 - 18 - Id 3720

Declaracions dels membres de la Corporació sobre béns patrimonials i causes d'incompatibilitat.

1995/ / 1995/ /

726 Expedients de nomenament de membres a les comissions, representacions,

delegacions per absència

1999/ / 2000/ /

726 Expedient d'acceptació de la renúncia del regidor Pere Gabern Ràfols i

reorganització del cartipàs

(7)

945 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3709

Nomenaments, renúncies, delegacions, cessaments i pressa de possessió de regidors.

2008/ / 2010/ /

970 - AM-1·2·1·5 - 554 - Id 3709

Delegació de competències d'Alcaldia 2009/ / 2009/ / Codi

101.01.02.01.06

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Ple de l'Ajuntament/Consell Municipal Mocions

555 - AM-1·2·1·7 - 555 - Id 3715

Proposta de moció a favor de la creació de la Mancomunitat Catalana. 1913/ / 1913/ /

555 - AM-1·2·1·7 - 555 - Id 3716

Moció a favor de l'aprovació del Projecte d'Estatut (Estatut de Sau). 1979/ / 1979/ /

555 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·2·1·7 - 555 - Id 5150

Expedients d'aprovació de mocions d'adhesió i suport a campanyes cíviques i institucionals.

1991/ / 2000/ /

701 Expedients d'aprovació de mocions d'adhesió i suport a campanyes cíviques i

institucionals

2000/ / 2003/ /

826 Expedients d'aprovació de mocions d'adhesió i suport a campanyes cíviques i

institucionals

2004/ / 2006/ /

1070 Adhesió a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a "Capital europea de

la cultura 2016"

2009/ / 2009/ /

945 Expedients d'aprovació de mocions d'adhesió i suport a campanyes cíviques i

institucionals

2009/ / 2010/ /

Codi

101.01.02.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent

18 El trobareu dins l'expedient de constitució de l'Ajuntament de l'any corresponent. - AM-1·2·1·6 - 18 - Id 3705

Expedient de constitució de la Comissió de Govern. 1987/ / 1987/ / Codi

101.01.02.02.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent

Actes de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal

Permanent

12 - AM-1·2·2·1 - 12 - Id 3693

Llibres d'actes de sessions de la Comissió Municipal Permanent. 1924/ / 1930/ /

7 Les trobareu en el llibre número 16. - AM-1·2·2·1 - 7 - Id 3686

Llibres d'actes de sessions de la Comissió Municipal Permanent. 1930/ / 1931/ /

13 - AM-1·2·2·1 - 13 - Id 3691

Llibres d'actes de sessions de la Comissió de Govern. 1987/ / 1995/ /

736 Llibre d'actes de sessions de la Comissió de Govern 1996/ / 1998/ /

737 Llibre d'actes de sessions de la Comissió de Govern 1999/ / 2003/ /

832 Llibre d'actes de sessions de la Comissió de Govern 2004/ / 2007/ /

(8)

Codi

101.01.02.02.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent

Expedients de sessions de la Comissió de Govern/Comissió Municipal Permanent

17 - AM-1·2·2·2 - 17 - Id 3700

Expedients de sessions de la Comissió de Govern. 1987/ / 1995/ / Codi

101.01.02.05.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Organitzacions supramunicipals Mancomunitats

1 - AM-1·2·5·1 - 1 - Id 3808

Expedient d'aprovació dels estatuts de la Mancomunitat comarcal de Vilafranca del Penedès.

1967/ / 1967/ /

1 - AM-1·2·5·1 - 1 - Id 4174

Expedient d'adhesió a la Mancomunitat comarcal de serveis comuns de l'Alt Penedès.

1974/ / 1975/ /

1 - AM-1·2·5·1 - 1 - Id 4175

Documents de la constitució de la Mancomunitat intermunicipal de la comarca de l'Alt Penedès.

1980/ / 1980/ /

1 - AM-1·2·5·1 - 1 - Id 4177

Convocatòries i actes de sessions de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf.

1983/ / 1985/ /

1 - AM-1·2·5·1 - 1 - Id 4176

Expedient d'adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf. 1983/ / 1985/ /

734 Quota de participació a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf 1988/ / 2003/ /

611 Expedient de delegació en la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf de

les competències en matèria de sanejament i de control d'aigües residuals. Aprovació inicial del nou reglament d'abocaments

2001/ / 2001/ /

611 Convocatòries i actes de sessions de la Mancomunitat Intermunicipal

Penedès-Garraf

2001/ / 2001/ /

611 Expedient de delegació en la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf de

les tasques de vigilància, informació i formació en els establiments de restauració col.lectiva social del municipi

2001/ / 2001/ /

611 Convocatòries i actes de sessions de la Mancomunitat Intermunicipal

Penedès-Garraf

2002/ / 2002/ /

612 Convocatòries i actes de sessions de la Mancomunitat Intermunicipal

Penedès-Garraf

2004/ / 2004/ /

612 Esborrany del concurs per la contractació de serveis de la gestió del servei de

recollida, càrrega i transport de residus municipalsper part de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf

(9)

Codi

101.01.02.05.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Organitzacions supramunicipals Consell Comarcal

168 - AM-1·2·5·2 - 168 - Id 4182

Convocatòries i actes de sessions del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 1989/ / 1996/ /

615 Sol.licitud al Consell comarcal de la utilització de places vacants en el transport

escolar

2000/ / 2000/ /

615 Adhesió al Pla d'integració dels inmigrants no comunitaris de l'Alt Penedès en

col.laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya

2001/ / 2001/ /

615 Pla de serveis de transport públic col.lectiu pels anys 2002-2005. 2002/ / 2002/ /

731 Enquesta sobre Infrastructures i Equipaments locals 2004/ / 2004/ /

791 Aprovació e la Carta del Paisatge de l'Alt Penedès 2004/ / 2005/ /

791 Pacte per a la Salut a l'Alt Penedès 2005/ / 2005/ /

791 Conveni de col.laboració per a dur a terme d'un Taller d'Ocupacional de suport

als petits municipis

2005/ / 2005/ /

791 Enquesta d'indraestructures i equipaments locals 2006/ / 2006/ /

791 Pla Integral d'Acollida 2006/ / 2007/ /

Codi

101.01.02.05.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Organitzacions supramunicipals Organitzacions associatives d’ens locals

168 Extret de la sèrie Expedients. 44/1991- AM-1·2·5·3 - 168 - Id 5138

Expedient d'adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya. 1991/ / 1991/ / Codi

101.01.02.05.04

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ÒRGANS COL·LECTIUS DE

GOVERN Organitzacions supramunicipals Consorcis

556 Extret de la sèrie Expedients. 44/1997- AM-1·2·5·4 - 556 - Id 5153

Expedient d'aprovació de la constitució del consorci Localret i dels seus estatuts.

1997/ / 1997/ /

680 Expedient d'aprovació de la modificació dels estatuts del consorci Localret 2004/ / 2004/ /

(10)

Codi

101.01.03.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Resolucions i decrets

22 - AM-1·3·1 - 22 - Id 3727

Decrets d'Alcaldia. 1934/ / 1935/ /

24 - AM-1·3·2 - 24 - Id 3757

Ban sobre l'ús de l'idioma oficial en tots els serveis públics. 1940/ / 1940/ /

22 - AM-1·3·2 - 22 - Id 3729

Bans i edictes. 1951/ / 1965/ /

22 - AM-1·3·1 - 22 - Id 3728

Llibre de resolucions de l'Alcaldia. 1958/ / 1979/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. - AM-1·3·1 - 18 - Id 5141

Expedients de Decrets d'Alcadia: designació i retirada d'atribucions de regidors. 1988/ / 1990/ /

22 - AM-1·3·1 - 22 - Id 3730

Decrets d'Alcaldia. (esborranys) 1991/ / 1993/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. - AM-1·3·1 - 18 - Id 5144

Expedients de Decrets d'Alcadia: encàrrecs de treball i altres. 1991/ / 1999/ /

18 Extret de la sèrie Expedients. - AM-1·3·1 - 18 - Id 5145

Expedients de Decrets d'Alcadia: delegació temporal de les facultats d'Alcaldia. 1993/ / 2000/ /

726 Decrets d'aprovació de factures 2001/ / 2003/ /

921 Decret de l'alcaldia núm 55/2007 de delegació de funcions 2007/ / 2007/ / 1 1

921 Decret de l'Alcaldia núm 37/2007 d'aprovació de llicències 2007/ / 2007/ / 7 7

1007 Decrets d'aprovació de factures de menys de 300,51 € 2009/ / 2009/ /

1008 Decrets d'aprovació de factures de menys de 300,51 € 2010/ / 2010/ /

Codi

101.01.03.02.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Bans. Edictes. Avisos

558 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·3·7 - 558 - Id 5179

Expedients d'exposició pública d'edictes i notificacions d'organismes oficials. (OALGT, …)

1990/ / 1994/ /

731 Autenticació dels documents a publicar al BOP 2002/ / 2003/ /

(11)

Codi

101.01.03.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Convenis

557 Extret de la sèrie Expedients. 35/1988- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5344

Expedient d'adhesió al projecte de mecanització i gestió del Padró Municipal d'Habitants de la Diputació de Barcelona.

1988/ / 1988/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. Inlou la liquidació de les qüotes anuals. 85/1992- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5165

Expedient de formalització de conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la prestació del servei d'atenció primària de serveis socials.

1989/ / 1993/ /

601 Extret de la sèrie Expedients. 110/1990- AM-1·2·1·9 - 601 - Id 5159

Expedient de delegació en el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la sol·licitud de subvencions per arreglar els camins rurals de la comarca.

1990/ / 1990/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 49/1991- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5161

Expedient de delegació en l'OALGT de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió tributària i recaptatòria de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

1991/ / 1991/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 49/1992- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5162

Expedient de delegació en l'OALGT de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió tributària i recaptatòria dels tributs municipals i preus públics.

1992/ / 1992/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 36/1992- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5164

Expedient de delegació en l'OALGT de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió tributària i recaptatòria de l'Impost sobre Béns Immobles.

1992/ / 1992/ /

454 Extret de la sèrie Expedients. 85/1992- AM-1·2·1·9 - 454 - Id 5166

Expedient de formalització de conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la prestació del servei de recollida d'animals domèstics abandonats.

1992/ / 1993/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 31/1993- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5167

Expedient de delegació de funcions a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf en matèria de sanejament i aprovació del seu reglament d'abocament a la xarxa de claveguram de les aigües residuals.

1993/ / 1993/ /

564 Extrets de la sèrie Expedients. 55/1993- AM-2·1·4 - 564 - Id 5259

Expedients de cessió de terminal d'Ibertex de la Diputació de Barcelona. 1993/ / 1993/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 115/1993- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5169

Expedient de delegació en l'OALGT de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió tributària i recaptatòria de les qüotes de l'Entitat Urbanística Can Mitjans.

1993/ / 1994/ /

563 Extret de la sèrie Expedients. 47/1996- AM-2·1·4 - 563 - Id 5091

Convenis per a l'autorització d'utilització de terreny propietat de Jordi Vendrell com a abocador controlat de terres i runes situat al camí del Pont del Jepet.

1994/ / 2001/ /

456 Extret de la sèrie Expedients. 1/1995- AM-1·2·1·9 - 456 - Id 5171

Expedient de formalització de conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la participació i integració en el Programa d'elaboració dels Plans d'emergència locals.

1995/ / 1995/ /

716 Conveni signat entre l'Ajuntament en relació a l'urbanització de la Unitat

d'Actuació GUN-1

1995/ / 1995/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 30/1997- AM-1·3·4 - 556 - Id 5213

Expedient de formalització de conveni de col·laboració amb FECSA. 1995/ / 2001/ /

597 - AM-2·2·3·3 - 597 - Id 5522

Expedient de formalització de conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al finançament de les obres d'urbanització de l'Arboçar de Dalt (pavimentació i enllumenat).

(12)

551 Extret de la sèrie Expedients. 43/1998- AM-1·2·1·9 - 551 - Id 5174

Expedient d'adhesió al Programa de Vigilància de la Qualitat sanitària de les aigües de Consum de les Xarxes Municipals de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf.

1998/ / 1998/ /

557 Extret de la sèrie Expedients. 48/1998- AM-1·2·1·9 - 557 - Id 5173

Expedient d'acceptació de la delegació de la competència per a l'expedició de certificacions acreditatives de la referència cadastral per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària.

1998/ / 1998/ /

563 Extret de la sèrie Expedients. 31/1998- AM-1·2·1·9 - 563 - Id 5172

Expedient de formalització de conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf per a la recollida selectiva de residus sòlids urbans (projecte residu mínim).

1998/ / 1998/ /

722 Conveni amb la Diputació de Barcelona en relació al Projecte de

Semaforització i condicionament de la travessera de Sant Sebastià dels Gorgs, a càrrec del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona

1998/ / 2004/ /

454 Extret de la sèrie Expedients. 3/2000- AM-2·2·3·3 - 454 - Id 5355

Expedient de formalització de conveni amb el Servei Català de Salut pel qual es fixen la contraprestació econòmica i el sistema de pagament de les prestacions assistencials. (despeses funcionament consultori)

1999/ / 2000/ /

551 Extret de la sèrie Expedients. 55/1999- AM-1·2·1·9 - 551 - Id 5175

Expedient de formalització de conveni amb la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Programa de control de la qualitat de les aigües de consum de les xarxes municipals.

1999/ / 2001/ /

551 Extret de la sèrie Expedients. 7/2000- AM-1·2·1·9 - 551 - Id 5353

Expedient de la concertació per a la prestació del servei de control de les aigües de les piscines d'ús públic amb el Servei de Laboratori de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès - Garraf.

2000/ / 2000/ /

681 Expedient de sol.licitud a la Diputació de Barcelona el programari "Control de

crèdits i tutela financera" a través d'Internet

2001/ / 2001/ /

701 Expedient del conveni amb l'Ajuntament de La Granada per a l'abastament

d'aigua al nucli de La Garrofa

2001/ / 2001/ /

701 Expedient del conveni amb lel Consell Cormarcal de l'Alt Penedès per a

l'establiment i gestió del Servei de teleassistència domiciliària

2001/ / 2001/ /

701 Expedient del conveni amb la Parròquia i la societat La Torre de Les Gunyoles

per a la cessió d'ús de la "Pista dels Ametllers"

2001/ / 2001/ /

701 Expedient del conveni amb el Consell comarcal de l'Alt Penedès per a la

prestació dels serveis socials d'atenció primària

2002/ / 2002/ /

701 Expedient de l'adhesió al conveni per dur el programa "L'Aventura de la vida" 2002/ / 2002/ /

701 Expedient del conveni en relació a les despeses de l'enterrament de la seva

mare

2002/ / 2002/ /

728 Expedient d'ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona

de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipal

2002/ / 2002/ /

701 Expedient de l'adhesió a la Xarxa local de serveis d'atenció domiciliària 2003/ / 2003/ /

(13)

701 Expedient del conveni amb la Colla de Diables de les Gunyoles de la Societat

La Torre

2003/ / 2003/ /

732 Pacte entre els ajuntament d'Avinyonet del Penedès i Sant Cugat Sesgarrigues

per la connexió en la xarxa de clavuegueram i als col.lectors en alta

2003/ / 2003/ /

815 Aprovació del conveni amb el Patronat Flor de Maig per a la realització del

projecte de mediació i assessorament sobre la dualitat de noms Avinyonet - Les Cabòries i aprovació de la proposta de mediació

2004/ / 2004/ /

826 Convenis (salut pública, piscina, arxiu, teatre, joventut, vigilància incendis,

ensenyament, gent gran)

2004/ / 2005/ /

892 Convenis (joventut, serveis socials, cultura, lleure, viligància incendis, esports,

alfabetització, teatre)

2006/ / 2007/ /

966 Convenis (sanitat, consum, serveis socials, vigilància forestal, esports, cultura,

joventut, lleure,)

2008/ / 2009/ /

1044 Conveni entre el Dpt. De Política Territorial i Obres Públiques, l'Institut Català

del Sòl i l'ajuntament per les obres d'urbanització d'un passeig per a vianants a l'Arboçar

2010/ / 2010/ /

1032 Convenis (sanitat, consum, serveis socials, vigilància forestal, esports, cultura,

joventut, lleure,)

2010/ / 2011/ /

1070 Expedient del conveni amb el Consell Cormarcal de l'Alt Penedès per la

prestació dels serveis de suport en matèria de joventut

2012/ / 2012/ /

1070 Conveni entre els ajuntament d'Avinyonet del Penedès i Sant Cugat

Sesgarrigues per l'ús de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues. Aprovació de bonificacions i requeriment de pagament

2012/ / 2012/ /

1070 Expedient del conveni amb l'Institut d'Estudis Penedesencs 2012/ / 2012/ /

1070 Expedient del conveni amb l'Associació d'agermanament d'Avinyonet del

Penedès

2012/ / 2012/ /

1070 Expedient del conveni amb el Consell Cormarcal de l'Alt Penedès per dur a

terme el programa Parlem-ne

(14)

Codi

101.01.03.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Expedients d'Alcaldia

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 4623

Notificacions d'accidents laborals. 1939/ / 1949/ /

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 4987

Expedient de denúncia per obres sense autorització en camí veïnal. 1946/ / 1946/ /

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 4652

Expedient de devolució de maleta perduda. 1954/ / 1954/ /

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 4744

Expedients de compareixences per objectes perduts. 1961/ / 1961/ /

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 3816

Expedients de la celebració d'exàmens per a l'obtenció de permisos de conduir de motocicletes de cilindrada no superior a 75 cc.

1961/ / 1962/ /

22 - AM-1·3·5 - 22 - Id 4745

Actes d'informació testifical. 1962/ / 1962/ /

169 - AM-1·3·5 - 169 - Id 4184

Paper de l'Estat per al pagament de multes de circulació. 1964/ / 1969/ /

537 - AM-1·3·5 - 537 - Id 5054

Expedient de tramitació davant Govern Civil de l'Agrupació de propietaris de Can Mitjans.

1972/ / 1972/ /

Codi

101.01.03.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL ALCALDIA Queixes i peticions

560 Extret de la sèrie Expedients. 58/2000- AM-1·3·5 - 560 - Id 5191

Expedient de la queixa davant el Col·legi d'Advocats de Barcelona. 2000/ / 2000/ /

680 Queixes i peticions de diversos veïns 2001/ / 2004/ /

822 Presentació de signatures per a la construcció d'un consultori mèdic a

Cantallops

2005/ / 2005/ /

Codi

101.01.04.00.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA

18 Extret de la sèrie Expedients. 94/1990- AM-1·2·1·10 - 18 - Id 5139

Expedient per a l'actualització del Cens d'Ens Locals de Catalunya i els seus ens depenents.

(15)

Codi

101.01.04.01.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Estadístiques generals

554 - AM-1·4·1 - 554 - Id 3713

Estadístiques i qüestionaris generals del municipi. 1932/ / 1978/ /

554 - AM-1·4·1 - 554 - Id 3811

Estadística de turismes de servei públic. 1966/ / 1978/ /

554 - AM-1·4·1 - 554 - Id 3812

Dades del parc de vehicles. 1968/ / 1978/ /

554 - AM-1·4·1 - 554 - Id 3813

Cens industrial. Relació d'establiments industrials del municipi. 1977/ / 1978/ /

558 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·4·1 - 558 - Id 5180

(16)

Codi

101.01.04.03.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Expedients de Secretaria

553 - AM-1·4·3 - 553 - Id 5135

Llibre registre d'expedients de l'Ajuntament i comissions informatives. 1952/ / 1956/ /

22 - AM-1·4·3 - 22 - Id 4187

Expedient de la visita d'inspecció a l'Ajuntament. 1967/ / 1972/ /

553 - AM-1·4·3 - 553 - Id 5136

Llibres registre d'expedients de l'Ajuntament. 1987/ / 2000/ /

829 Expedients de Secretaria (fiscalitat, via pública, llicències, urbanisme) 2001/ / 2005/ /

921 Expedient sobre el tancament de camins públics per Germina Viti, SL 2005/ / 2005/ /

830 Expedients de Secretaria (fiscalitat, via pública, llicències, urbanisme) 2005/ / 2006/ /

827 Expedients de Secretaria (fiscalitat, via pública, llicències, urbanisme) 2006/ / 2006/ /

921 Indemnitzacions a regidors per assistències 2006/ / 2006/ /

921 Sol.licitud de diversos veïns perquè s'arregli l'escala d'accés a la carretera

Barcelona, 14

2006/ / 2006/ /

921 Sol.licitud d'informació de la urbanització del Pla parcial sud 4.2 "Carrer Pau

Casals"

2 2 2007/ / 2007/ /

921 Sol.licitud d'informació sobre els drets de la finca del carrer Racó, 7 2007/ / 2007/ / 3 3

921 Sol.licitud de badens 2007/ / 2007/ / 5 5

921 Sol.licitud de connexió a la xarxa d'aigua 2007/ / 2007/ / 6 6

921 Sol.licitud a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf perquè s'incorpori

el manteniment de dues fosses sèptiques dels nuclis de Can Fontanals i Clariana

9 9 2007/ / 2007/ /

921 Sol.licitud de canvi d'emplaçament d'un pal de l'enllumenat públic 2007/ / 2007/ / 10 10

921 Sol.licitud per canviar guals i vorada de les portes del magatzem 2007/ / 2007/ / 11 11

921 Sol.licitud per fer una bassa per reg agrícola 2007/ / 2007/ / 12 12

921 Enquesta TIC de Localret sobre Tecnologia, informació i comunicació 2007/ / 2007/ / 14 14

921 Sol.licita aclariments sobre les condicions del'aprovaciód'unes llicències d'obres 2007/ / 2007/ / 15 15

921 Delimitació de les parcel.les al carrer Pineda i Santa Anna a la urbanització Can

Mitjans

16 16 2007/ / 2007/ /

921 Tancament de 3 parcel.les de propietat municipal 2007/ / 2007/ / 18 18

921 Informació sobre la tramitació electrònica de documentació 2007/ / 2007/ / 20 20

926 Expedients de Secretaria (estadístiques, fiscalitat, vialitat, padró) 2008/ / 2008/ /

970 Enquesta TIC de Localret sobre Tecnologia, informació i comunicació 2009/ / 2009/ /

971 Enquesta d'infraestructures i equipaments locals (EIEL) del Consell Comarcal

de l'Alt Penedès)

(17)

Codi

101.01.04.04.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Memòries municipals

22 Dues memòries corresponents als exercicis 1923-24 i 1924-25, redactades l'any 1925. - AM-1·4·4 - 22 - Id 3674

Memòries municipals. 1923/ / 1925/ / 22 - AM-1·4·4 - 22 - Id 3675 Memòria municipal. 1932/ / 1932/ / 22 - AM-1·4·4 - 22 - Id 3676 Memòria municipal. 1949/ / 1949/ / 22 - AM-1·4·4 - 22 - Id 3817 Memòria municipal. 1964/ / 1966/ / 22 - AM-1·4·4 - 22 - Id 3818

Memòria sobre la problemàtica actual del municipi, en motiu de la visita del Governador Civil.

1965/ / 1966/ /

Codi

101.01.04.05.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Certificacions

23 - AM-1·4·5 - 23 - Id 3731

Llibre registre de certificacions expedides. 1954/ / 1959/ /

23 - AM-1·4·5 - 23 - Id 3819

Certificacions. 1964/ / 1969/ /

23 - AM-1·4·5 - 23 - Id 3732

Sol·licituds de / i certificacions. 1989/ / 1994/ /

559 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-1·4·5 - 559 - Id 5181

Expedients de sol·licitud de / i certificacions. (valors cadastrals, convivència, …) 1992/ / 1999/ / Codi

1.01.01.04.06

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

172 - AM-2·1·4 - 172 - Id 5093

Contracte de publicitat amb Caixa Penedès per a la instal·lació d'una marquesina a Les Cabòries.

1985/ / 1985/ /

Codi

101.01.04.06.00

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa

1 - AM-2·1·4 - 1 - Id 3672

Escriptura d'arrendament fet pels regidors d'Avinyonet a favor de Francesc Miquel de l'Hostal de Les Cabòries.

1752/ / 1752/ /

563 - AM-2·1·4 - 563 - Id 3738

Contracte d'arrendament de terreny com a abocador de brossa pels Ajuntaments d'Avinyonet i Sant Cugat Sesgarrigues.

1978/ / 1978/ /

172 Extret de la sèrie Expedients. 112/1990- AM-2·1·4 - 172 - Id 5237

Contracte administratiu de lloguer d'un pis per a mestre. 1990/ / 1993/ /

560 Extret de la sèrie Expedients. 58/1995- AM-1·4·6 - 560 - Id 5197

Expedient d'aprovació del plec de clàusules administratives generals. 1995/ / 1995/ /

560 Extret de la sèrie Expedients. 30/1998- AM-1·4·6 - 560 - Id 5198

Expedient de modificació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d'obres i instal·lacions.

(18)

Codi

101.01.04.06.01

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació d'obres

583 - AM-1·4·6·1 - 583 - Id 5007

Expedient de declaració d'urgència de les obres de construcció d'una pista poliesportiva per a la joventut i alumnes de les escoles de Les Cabòries (1a fase).

1960/ / 1960/ /

535 - AM-1·4·6·1 - 535 - Id 5016

Expedient de contractació de les obres de construcció d'una pista poliesportiva per a la joventut i alumnes de les escoles de Les Cabòries (2a fase).

1965/ / 1970/ /

505 - AM-1·4·6·1 - 505 - Id 5043

Expedient de declaració d'urgència de les obres d'aigua i clavegueram del municipi.

1967/ / 1967/ /

505 - AM-1·4·6·1 - 505 - Id 4880

Expedient de contració de les obres de clavegueram de Sant Sebastià dels Gorgs.

1971/ / 1971/ /

531 - AM-1·4·6·1 - 531 - Id 4970

Expedient de contractació de les obres del projecte reformat de modernització de l'enllumenat públic de Les Cabòries.

1977/ / 1980/ /

536 - AM-1·4·6·1 - 536 - Id 5033

Expedient de contractació de les obres de construcció d'un bany a la vivenda per a mestres situada a l'edifici de la Casa de la Vila.

1978/ / 1978/ /

513 - AM-1·4·6·1 - 513 - Id 4917

Expedients de contractació de les obres de captació, impulsió i distribució d'aigües a Avinyonet.

1978/ / 1981/ /

509 - AM-1·4·6·1 - 509 - Id 4897

Expedient de contractació de les obres de reconstrucció d'un tram de claveguera al carrer Porvenir de Les Cabòries.

1980/ / 1980/ /

536 - AM-1·4·6·1 - 536 - Id 5035

Expedient de contractació de les obres de construcció d'un altell (menjador i lavabos) a l'escola situada a l'edifici de la Casa de la Vila.

1980/ / 1980/ /

510 - AM-1·4·6·1 - 510 - Id 4901

Expedient de contractació de les obres de clavegueram i sanejament de Les Gunyoles. (1a i 2a fase)

1982/ / 1987/ /

536 - AM-1·4·6·1 - 536 - Id 5039

Expedient de contractació de les obres d'ampliació de l'edifici escolar d'E.G.B. 1983/ / 1984/ /

525 - AM-1·4·6·1 - 525 - Id 4951

Expedient de contractació de les obres de pavimentació dels carrers del nuclis de Cantallops, Les Cabòries i Sant Sebastià dels Gorgs.

1984/ / 1992/ /

535 - AM-1·4·6·1 - 535 - Id 5027

Expedient de contractació de les obres d'arranjament del camp de futbol de L'Arboçar.

1985/ / 1986/ /

512 - AM-1·4·6·1 - 512 - Id 4914

Expedient de contractació de les obres de construcció de col·lector lateral a la carretera CN-340 (Can Merlines).

1985/ / 1989/ /

511 - AM-1·4·6·1 - 511 - Id 4908

Expedient de contractació de les obres de sanejament de L'Arboçar. 1986/ / 1992/ /

515 Extret de la sèrie Expedients. 51/1989- AM-1·4·6·1 - 515 - Id 5194

Expedient de contractació de les obres de construcció de pou a Can Vendrell. 1989/ / 1989/ /

516 - AM-1·4·6·1 - 516 - Id 4932

Expedient de contractació de les obres de renovació de les xarxes d'abastament i distribució d'aigua potable a Avinyonet - 1a fase.

1990/ / 1994/ /

523 - AM-1·4·6·1 - 523 - Id 4941

(19)

536 Extret de la sèrie Expedients. 254/1992- AM-1·4·6·1 - 536 - Id 5195

Expedient de contractació de les obres d'escomesa trifàsica del comptador de l'Ajuntament.

1992/ / 1993/ /

509 Extret de la sèrie Expedients. 98/1992- AM-1·4·6·1 - 509 - Id 5569

Expedient sobre pèrdua de taló de TRACSA en motiu de les obres de construcció d'un tram de clavegueram a la CN-340.

1992/ / 1994/ /

589 - AM-1·4·6·1 - 589 - Id 5487

Expedient de contractació de les obres de renovació de les xarxes d'abastament i distribució d'aigua potable a Avinyonet - 2a fase.

1992/ / 1994/ /

529 - AM-1·4·6·1 - 529 - Id 4964

Expedient de contractació de les obres de pavimentació i acondicionament de vials a Les Gunyoles (1a fase).

1992/ / 1995/ /

523 - AM-1·4·6·1 - 523 - Id 4946

Expedient de contractació de les obres d'abastament d'aigua a L'Arboçar: equipament del pou i abastament d'aigua des del pou del camp de futbol.

1993/ / 1995/ /

560 Extret de la sèrie Expedients. 46/1994- AM-1·4·6·1 - 560 - Id 5196

Expedient d'aprovació del plec de condicions generals per a la contractació d'obres pel sistema de subhasta i adjudicació directa.

1994/ / 1994/ /

570 - AM-1·4·6·1 - 570 - Id 4249

Expedient de contractació de les obres del projecte d'ampliació i construcció de nínxols del cementiri de Les Gunyoles.

1994/ / 1994/ /

602 - AM-1·4·6·1 - 602 - Id 5543

Expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer de Sant Paladi de Les Gunyoles.

1994/ / 1995/ /

604 - AM-1·4·6·1 - 604 - Id 5551

Expedient de contractació de les obres d'enllumenat públic a la travessia CN-340 (1a fase): a Les Cabòries i Collblanch.

1994/ / 1996/ /

591 - AM-1·4·6·1 - 591 - Id 5500

Expedient de contractació de les obres de rehabilitació de la Casa Consistorial (1a fase - 1a etapa).

1994/ / 2001/ /

605 - AM-1·4·6·1 - 605 - Id 5554

Expedient de contractació de les obres complentàries - projecte reformat - d'enllumenat públic a la travessia CN-340 (1a fase): a Les Cabòries i Collblanch.

1995/ / 1996/ /

690 Expedient de contractació de les obres d'urbanització d'una part del carrer

Carme de Les Cabòries

1995/ / 1996/ /

715 Expedient de contractació de les obres del projecte d'urbanització de la Unitat

d'Actuació GUN-1

1995/ / 1996/ /

592 - AM-1·4·6·1 - 592 - Id 5503

Expedient de contractació de les obres de rehabilitació de la Casa Consistorial (1a fase - 2a etapa).

1995/ / 1997/ /

691 Expedient de contractació de les obres d'urbanització de la UA CAB-1, 2a fase 1996/ / 1997/ /

716 Expedient de contractació de les obres del projecte d'urbanització de la Unitat

d'Actuació GUN-1. Certificacions d'obra

1996/ / 1997/ /

693 Expedient de contractació de les obres d'urbanització dels carrers Torre

Romana, Sant Salvador, passatge i plaça de l'Església a les Gunyoles

1996/ / 1998/ /

595 - AM-1·4·6·1 - 595 - Id 5515

Expedient de contractació de les obres d'urbanització de l'Arboçar de Dalt (pavimentació i enllumenat).

1996/ / 1999/ /

593 - AM-1·4·6·1 - 593 - Id 5506

Expedient de contractació de les obres de rehabilitació de la Casa Consistorial (2a fase).

(20)

606 - AM-1·4·6·1 - 606 - Id 5557

Expedient de contractació de les obres d'enllumenat públic a la travessia CN-340 (2a fase): Cantallops i Collblanch.

1996/ / 2000/ /

602 - AM-1·4·6·1 - 602 - Id 5544

Expedient de contractació de les obres de pavimentació de la Plaça Maria Sabaté de Sant Sebastià dels Gorgs.

1998/ / 1998/ /

607 - AM-1·4·6·1 - 607 - Id 5561

Expedient de contractació de les obres d'enllumenat públic de Les Roques (1a fase).

1998/ / 1998/ /

598 - AM-1·4·6·1 - 598 - Id 5529

Expedient de contractació de les obres d'urbanització del sector Cap de Grill. 1998/ / 1999/ /

590 - AM-1·4·6·1 - 590 - Id 5492

Expedient de contractació de les obres de reforma i ampliació del cementiri de Sant Salvador de Les Gunyoles.

1998/ / 2000/ /

697 Expedient de contractació de les obres del projecte de Sanejament i enllumenat

de Can Fontanals

1998/ / 2000/ /

603 - AM-1·4·6·1 - 603 - Id 5547

Expedient de contractació de les obres d'instal·lació d'aigua a Sant Sebastià dels Gorgs.

1998/ / 2001/ /

714 Expedient de contractació de les obres de Pavimentació del camí d'accés al

barri de Can Massana, 2a fase

1998/ / 2003/ /

696 Expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer de Sant

Salvador de Les Gunyoles

1999/ / 1999/ /

723 Expedient de contractació de les obres d'Urbanització de la Garrofa 1999/ / 2003/ /

725 Expedient de contractació de les obres de la 3a fase de la Unitat d'Actuació

CAB-1

1999/ / 2003/ /

717 Inclou devolució aval

Expedient de contractació de les obres relatives al projecte Rehabilitació de Cal Candi. Certificacions d'obra

2000/ / 2005/ /

709 Expedient de contractació de l'execució de les obres "Construcció d'una pista

poliesportiva a l'Arboçar de Dalt"

2001/ / 2001/ /

720 Expedient de contractació de les obres de Pavimentació del camí d'accés al

barri de Cal Massana i Afermant i accés al carrer de la Grava

2001/ / 2002/ /

695 Expedient de contractació de les obres de pavimentació i enllumenat públic del

nucli de l'Arboçar de Les Roques, 1a fase

2001/ / 2004/ /

714 Expedient de contractació de les obres de Sanejament de Clariana i de

l'enllumenat públic de Clariana i La Grava

2001/ / 2004/ /

711 Expedient de contractació de les obres d'arranjament del camí de Les Cabòries

a Sant Sebastià dels Gorgs, en el tram des de Cal Batlle a Cal Fontanals

2002/ / 2002/ /

711 Expedient de contracte menor d'obres per a l'execució de l'actuació Neteja de

la riera de Sant Sebastià

2002/ / 2003/ /

712 Expedient de contractació de les obres de construcció d'una Pista

polisesportiva a Cantallops

2002/ / 2003/ /

798 Expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització Can Merlines

1a. Fase. CAB 3

(21)

799 Expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització Can Merlines

1a. Fase. CAB 3. Pliques

2002/ / 2003/ /

717 Expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat públic del

poble de Les Gunyoles. Certificacions d'obra

2002/ / 2004/ /

719 Expedient de contractació de les obres del projecte d'enllumenat públic del

poble de Les Gunyoles

2002/ / 2004/ /

796 Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i

enllumenat públic de l'Arboçar de les Roques. Fase 2. poble de Les Gunyoles. Certificacions d'obra

2005/ / 2006/ /

795 Expedient de contractació de les obres del projecte de pavimentació i

enllumenat públic de l'Arboçar de les Roques. Fase 2. poble de Les Gunyoles

2005/ / 2007/ /

801 Expedient de l'adjudicació de les obres Projecte de modificació del

clavegueram del carrer Sant Salvador

2006/ / 2006/ /

852 Expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització del sector

SUD 3.4 La Grava - 1. Pliques

2006/ / 2006/ /

853 Expedient de contractació de les obres del Projecte d'urbanització del sector

SUD 3.4 La Grava - 1. Certificacions d'obra

2006/ / 2007/ /

1017 Contractació d'obres per al Projecte de renovació dels serveis urbans

(clvegueram, aigua potble, enllumenat públic) dels carrers Cabòries, Pere Ràfols, Progrés i avinguda Olesa. PUOSC 2006 i XMBQ 2007

2007/ / 2009/ /

925 Expedient de contractació de les obres "Construcció de nova escomesa a

col.lector en alta per a connectar a Can Palari"

2008/ / 2009/ /

967 Expedient de contractació de les obres relatives a l'actuació Pavimentació

accés camí de Clariana a La Grava

2008/ / 2009/ /

984 Expedient de contractació de l'obra Local municipal d'Avinyó Nou F1. Pliques

presentades

2009/ / 2009/ /

1018 Expedient de contractació de les obres per al Projecte tècnic de Contrucció d'un

magatzem municipal dins el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL). Documents justificatius aportats per l'empresa

2009/ / 2009/ /

1019 Expedient de contractació d'obres del Projecte de Contrucció d'un magatzem

municipal. Pliques presentades

2009/ / 2009/ /

1022 Expedient de contractació de les obres per al Projecte tècnic de Contrucció d'un

magatzem municipal dins el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL). Certificacions d'obra

2009/ / 2009/ /

1022 Expedient de contractació de les obres per al Projecte tècnic de Contrucció d'un

magatzem municipal dins el Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL)

2009/ / 2009/ /

981 Expedient de contractació de l'obra Local municipal d'Avinyó Nou F1 2009/ / 2010/ /

(22)

Codi

101.01.04.06.02

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de gestió de serveis públics

172 - AM-2·1·4 - 172 - Id 4216

Expedients del concurs per a l'arrendament dels drets de l'escorxador. 1922/ / 1924/ /

172 - AM-2·1·4 - 172 - Id 4215

Expedients del concurs per a l'arrendament de les letrines - pou negre - de les Escoles Nacionals.

1923/ / 1936/ /

152 - AM-1·4·6·2 - 152 - Id 3734

Expedient de contractació del subministrament d'energia elèctrica pels serveis de llum, força i calor per als veïns i el servei d'enllumenat elèctric de les vies públiques i dependències municipals.

1927/ / 1927/ /

556 - AM-1·4·6·2 - 556 - Id 4186

Pòlisses d'abonament al servei telefònic. 1927/ / 1998/ /

280 - AM-1·4·6·2 - 280 - Id 4138

Expedient d'exempció de concurs de la contractació per a l'execució de la formació del nou Amillarament.

1944/ / 1944/ /

454 - AM-1·4·6·2 - 454 - Id 4624

Expedient de municipalització amb caràcter de monopoli del servei de pompes funebres i conducció de cadàvers i subrogació amb caràcter d'exclusiva a favor de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona.

1946/ / 1948/ /

152 - AM-1·4·6·2 - 152 - Id 3735

Expedient de contractació del subministrament d'energia elèctrica pels serveis de llum, força i calor per als veïns i el servei d'enllumenat elèctric de les vies públiques i dependències municipals.

1947/ / 1947/ /

454 - AM-1·4·6·2 - 454 - Id 4626

Expedients d'aprovació de noves tarifes del servei de pompes funebres i conducció de cadàvers.

1949/ / 1958/ /

556 - AM-1·4·6·2 - 556 - Id 3741

Expedient de concessió de retribució fixa a l'encarregada de la subcentral telefònica.

1950/ / 1950/ /

169 - AM-1·4·6·2 - 169 - Id 3736

Escriptura d'atorgament de poder 1958/ / 1958/ /

556 - AM-1·4·6·2 - 556 - Id 5083

Pòlisses d'abonament per al subministrament d'energia elèctrica. 1960/ / 1995/ /

22 - AM-1·4·6·2 - 22 - Id 3820

Pòlisses d'assegurança contra incendis. 1962/ / 1965/ /

454 - AM-1·4·6·2 - 454 - Id 3821

Expedient d'adjudicació directe del servei de pompes funebres i conducció de cadàvers.

1963/ / 1964/ /

169 - AM-1·4·6·2 - 169 - Id 4189

Expedient de rescisió de contracte i nou atorgament de poder pel servei de representant de l'Ajuntament a Barcelona.

1964/ / 1964/ /

169 - AM-1·4·6·2 - 169 - Id 4188

Escriptura d'atorgament de poder a favor 1964/ / 1964/ /

24 - AM-1·4·6·2 - 24 - Id 3831

Contractes de prestació dels serveis d'arquitecte, aparellador i enginyer. 1964/ / 1970/ /

454 - AM-1·4·6·2 - 454 - Id 3822

Expedients de modificació de les tarifes del servei de pompes funebres i conducció de cadàvers.

1966/ / 1980/ /

22 - AM-1·4·6·2 - 22 - Id 3740

Pòlisses d'assegurança de fiança personal del recaptador d'arbitris municipals. 1968/ / 1974/ /

563 Inclou els contractes i sol·licituds d'augment del concessionari. - AM-1·4·6·2 - 563 - Id 3737

(23)

273 - AM-1·4·6·2 - 273 - Id 4295

Contracte d'encàrrec per a la cobrança de la recaptació municipal al Servei Territorial de Recaptació de la Generalitat.

1982/ / 1982/ /

564 - AM-1·4·6·2 - 564 - Id 5081

Contracte de manteniment i assistència tècnica d'equipament ofimàtic. 1985/ / 1985/ /

502 Extret de la sèrie Expedients. 2/1988- AM-1·4·6·2 - 502 - Id 5199

Expedient de contractació dels treballs per a la redacció de la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Avinyonet.

1988/ / 1988/ /

560 - AM-1·4·6·2 - 560 - Id 3773

Expedient de contractació per a la prestació del servei d'arquitecte municipal. 1988/ / 1988/ /

22 Inclou el contracte i sol·licituds d'augment de l'empresa contractada. - AM-1·4·6·2 - 22 - Id 5080

Contracte per la prestació del servei de neteja de les dependències municipals. 1988/ / 1996/ /

528 - AM-1·4·6·2 - 528 - Id 4961

Expedient de contractació dels treballs per a la redacció del projecte d'urbanització: pavimentació i acondicionament de vials a Les Cabòries, Les Gunyoles i L'Arboçar.

1990/ / 1990/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 59/1991- AM-1·4·6·2 - 556 - Id 5210

Expedient de contractació del subministrament i manteniment de centraleta telefònica.

1991/ / 1992/ /

563 Extret de la sèrie Expedients. Inclou la subrogació i les sol·licituds d'augment del concessionari. 20/1991- AM-1·4·6·2 - 563 - Id 5200

Expedient de contractació per a la prestació del servei de recollida domiciliària d'escombreries.

1991/ / 1998/ /

562 Extret de la sèrie Expedients. 2/1993- AM-1·4·6·2 - 562 - Id 5201

Expedient de contractació per a la prestació dels serveis d'assessorament en la redacció de la revista municipal.

1992/ / 1994/ /

451 Extret de la sèrie Expedients. 88/1993- AM-1·4·6·2 - 451 - Id 5203

Expedient de contració per a la prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic, enllumenat i lampisteria dels edificis municipals i xarxa d'abastament d'aigua potable.

1993/ / 1993/ /

502 Extret de la sèrie Expedients. 208/1993- AM-1·4·6·2 - 502 - Id 5204

Expedient de contractació dels treballs per a la redacció del text refòs de les Normes Subsidiàries de Planejament d'Avinyonet.

1993/ / 1993/ /

556 - AM-1·4·6·2 - 556 - Id 5082

Contracte de manteniment per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 1993/ / 1993/ /

734 Contractació dels treballs de revisió i actualització de les dades del cadastre

urbà

1993/ / 1993/ /

22 Extret de la sèrie Expedients. 96/1994- AM-1·4·6·2 - 22 - Id 5206

Expedient d'aprovació de la quota mensual d'assessoria 1993/ / 1994/ /

171 - AM-1·4·6·2 - 171 - Id 4202

Expedient de contractació dels serveis per a la confecció de l'inventari municipal.

1993/ / 1994/ /

560 Extret de la sèrie Expedients. 226/1993- AM-1·4·6·2 - 560 - Id 5205

Expedient de contractació dels treballs d'aixecament topogràfic del sector de L'Arboçar.

1993/ / 1994/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 81/1993- AM-1·4·6·2 - 564 - Id 5202

Expedient de contractació de manteniment de fotocopiadora. 1993/ / 1994/ /

560 Extret de la sèrie Expedients. 84/1994- AM-1·4·6·2 - 560 - Id 5193

Expedient de contractació de les tasques de reordenació de l'Arxiu municipal. 1994/ / 1994/ /

556 - AM-1·4·6·2 - 556 - Id 5084

Pòlissa de subministrament de gas envasat. 1995/ / 1995/ /

690 Expedient per a l'adjudicació de la direcció de l'obra del Projecte d'urbanització

de la UA CAB-1, 1a fase.

1995/ / 1995/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 63/1996- AM-1·4·6·2 - 556 - Id 5211

(24)

560 Extret de la sèrie Expedients. 45/1995- AM-1·4·6·2 - 560 - Id 5207

Expedient de contractació dels treballs d'aixecament topogràfic del sector Les Roques a L'Arboçar.

1995/ / 1996/ /

451 - AM-1·4·6·2 - 451 - Id 4599

Comunicats de treball 1995/ / 2000/ /

733 Contractació dels treballs de revisió i actualització de les dades del cadastre

urbà

1996/ / 1996/ /

734 Contractació dels serveis de manteniment de la xarxa d'enllumenat públici

xarxa d'abastament d'aigua

1996/ / 1996/ /

797 Expedient de contractació de serveis d'assistència tècnica i administrativa per a

la redacció i tramitació del Projecte de reparcel.lació de la Unitat d'actuació urbanística CAB 3 "Can Merlines"

1996/ / 1996/ /

684 Expedient de rescissió del contracte per la prestació del servei de neteja de les

dependències municipals

1996/ / 1997/ /

22 Extret de la sèrie Expedients. 38/1997- AM-1·4·6·2 - 22 - Id 5208

Expedient de contractació per la prestació del servei de neteja de les dependències municipals.

1997/ / 1997/ /

717 Expedient de contractació dels treballs per a la redacció del Projecte tècnic de

Rehabilitació de Cal Candi

1997/ / 1998/ /

833 Expedient del procediment de contractació de la concessió del servei de

recollida de residus sòlids urbans

1998/ / 2007/ /

563 Extret de la sèrie Expedients. 2/2000- AM-1·4·6·2 - 563 - Id 5209

Expedient d'aprovació de la regulació del cànon de la concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans.

2000/ / 2000/ /

960 - AM-3·2·2·2 - 575 - Id 5327

Expedients del procediment de contractació de gestió del servei públic d'abastament d'aigua al municipi

2000/ / 2008/ /

684 Expedient de contractació dels serveis d'un aquitecte tècnic 2001/ / 2001/ /

684 Acord amb Telefònica per a la implementació de la Facturació plana a empreses 2001/ / 2001/ /

700 Expedient de contractació dels treballs per a la redacció del Pla d'ordenació

urbanística municipal

2002/ / 2003/ /

892 Expedient de contractació dels treballs de redacció del Pla d'Ordenació

urbanística municipal

2002/ / 2005/ /

685 Contracte menor de serveis per a la prestació del servei de manteniment de

l'enllumenat públic del municipi

2003/ / 2003/ /

700 Expedient de contractació dels treballs per a la redacció del Projecte bàsic i

executiu pel Centre cívic i consultori mèdic a Sant Sebastià dels Gorgs

2003/ / 2003/ /

892 Expedient de contractació de serveis (guarda de camp, serveis tècnics

municipals, informàtica, pintura, neteja viària)

2004/ / 2006/ /

967 Expedient de contractació del Servei de Correus 2008/ / 2009/ /

(25)

Codi

101.01.04.06.03

Data: Inici - Final U I Observacions

Títol Exp.i. Exp.f.

ADMINISTRACIÓ GENERAL SECRETARIA Contractació administrativa Contractació de subministraments

564 - AM-2·1·2·2 - 564 - Id 4214

Contracte de compravenda de copiadora AGFA. 1972/ / 1972/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. - AM-1·4·6·3 - 556 - Id 5218

Expedients de subscripció als butlletins oficials. 1989/ / 1990/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 50/1992- AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5256

Expedient per a l'adquisició d'extintors. 1992/ / 1992/ /

564 Extrets de la sèrie Expedients. - AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5257

Expedients de sol·licitud de mobiliari d'oficina i urbà a Caixa Penedès. 1992/ / 1995/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 46/1993- AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5258

Expedient per a l'adquisició de vehicle municipal. 1993/ / 1994/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 37/1994- AM-1·4·6·3 - 556 - Id 5219

Expedient de contractació del subministrament de plaques per a llicències d'obres.

1994/ / 1994/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 81/1996- AM-1·4·6·3 - 556 - Id 5220

Expedient de contractació del subministrament de plaques de noms de carrers. 1996/ / 1996/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 108/1997- AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5263

Expedient per a l'adquisició de vehicle municipal. 1997/ / 1997/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 9/1997- AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5261

Expedient per a l'adquisició de maquinari informàtic. 1997/ / 1997/ /

564 Extrets de la sèrie Expedients. 7/1997- AM-1·4·6·3 - 564 - Id 5260

Expedient de contractació de subministrament de xarxa de protecció esportiva. 1997/ / 1997/ /

564 - AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5509

Expedient d'acceptació de cessió de mobiliari urbà (bancs de jardí) inclós en el Pla de Cooperació i Assistència Local PCAL - 1996-97.

1997/ / 1998/ /

598 - AM-2·1·2·2 - 598 - Id 5526

Expedient d'acceptació de cessió de mobiliari urbà (papereres i bancs de jardí) inclós en el Pla de Cooperació i Assistència Local PCAL - 1997-98.

1997/ / 1998/ /

556 Extret de la sèrie Expedients. 72/1998- AM-1·4·6·3 - 556 - Id 5221

Expedient de contractació del subministrament de mòduls i elements de senyalització viària.

1998/ / 1998/ /

564 Extret de la sèrie Expedients. 9/1998- AM-2·1·2·2 - 564 - Id 5262

Expedient de sol·licitud d'ordinador a l'OALGT. 1998/ / 1998/ /

684 Expedient d'adquisició d'una màquina fotocopiadora 2000/ / 2001/ /

684 Expedient de contractació d'equipament informàtic 2001/ / 2001/ /

685 Expedient de contractació dels treballs relatius a l'actuació Reposició

enllumenat i tanca del camp de fubol

2003/ / 2003/ /

892 Expedient d'adquisició d'una màquina multifunció per a les oficines municipals 2006/ / 2006/ /

967 Expedient de contractació dels treballs per a la climatització de les oficines

municipals

2008/ / 2008/ /

967 Expedient de contractació dels treballs d'adequació i equipament dels nous

espais dels serveis tècnics municipals

2008/ / 2008/ /

967 Expedient d'adquisició d'un ordinador i d'una impressora per a la llar d'infants 2008/ / 2008/ /

967 Expedient de contractació dels treballs per a l'ampliació de la calefacció del

consultori mèdic municipal

2009/ / 2009/ /

980 Expedient per a l'adquisició de mobiliari a la llar d'infants el Cargol 2010/ / 2010/ /

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :