I per assolir aquests objectius, l activitat es divideix en quatre blocs:

16  Download (0)

Full text

(1)
(2)

L’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, de la Diputació de Tarragona, en el marc dels seus estatuts i de la seva línia estratègica, posa en marxa la primera edició de la TinetEs-cola. Aquesta activitat és un taller educatiu i lúdic adreçat als alum-nes de 4t i 5è de primària, que té com a principal objectiu mostrar com les noves tecnologies i Tinet els poden apropar al seu entorn. La TinetEscola persegueix:

· Donar a conèixer una breu referència a la història d’Internet i la seva implantació a Tarragona a través

de Tinet.

· Facilitar els conceptes bàsics sobre la Xarxa i la navegació.

· Practicar la navegació pel web de Tinet com un model de portal.

· Donar a conèixer tot un seguit de consells de seguretat i de bones pràctiques a Internet. I per assolir aquests objectius, l’activitat es divideix en quatre blocs:

· Una presentació visual i explicació de la cronologia d’Internet i de Tinet.

· Una explicació de termes bàsics del glossari del lèxic propi d’Internet.

· Unes pràctiques que van des de la introducció d’una URL i el des-cobriment de l’estructura d’un web, passant pels mecanismes de recerca als portals, l’ús de dreceres i de directoris de contingut i la metodologia de navegació, fins a arribar a conèixer un portal com Tinet.

· Un recorregut per les pràctiques que cal tenir en compte en l’ús del correu, les xarxes socials, els xats i les càmeres web, així com en la publicació de dades personals i de fotografies.

(3)

ActivitAt 1

comencem A nAvegAr pel portAl de tinet

Cerca la família tinetaire pel portal de Tinet. Caldrà que trobis els dife-rents apartats i que t’hi fixis bé. Marca-la amb el mateix color que té al web.

Una pista. Aquests són els apartats que et conduiran a la família tinetaire: Pàgina principal Serveis Turisme Guia ciutadana Noves tecnologies

(4)

ActivitAt 2

Fem turisme!

Escriu el nom de tres monuments o llocs d’interès per a visitar de Tarragona, Reus i Tortosa, cercant al web de Tinet.

Ara mira de trobar algun lloc per visitar a Cambrils.

Una pista. Fes servir la cerca que trobaràs a l’espai de la dreta. Consultant els apartats oportuns i navegant pel web, intenta esbrinar:

Quan es va construir l’amfiteatre romà?

Quantes persones podien assistir als espectacles de l’amfiteatre? Amb quina òpera es va inaugurar el Teatre Fortuny de Reus? Entre quines dues comarques es troba la vall de Cardó?

ActivitAt 3

sortim. QuAn i A on?

Escriu un acte que tingui lloc a Tarragona avui mateix.

Cerca una exposició que es pugui veure ara. Escriu-ne el títol i la po-blació on es pot visitar.

Escriu un acte previst per avui al teu municipi.

Cerca els actes que hi ha a l’agenda per aquest mes al teu municipi. Hi ha cap concert?

(5)

ActivitAt 4

Qui vA Fer Què

Cerca dos personatges músics.

Cerca dos personatges nascuts a la ciutat de Valls.

ActivitAt 5

Quin temps FA?

Quin temps fa ara? Digues l’estat del cel i la temperatura. Cerca el temps a la teva comarca.

Quines són les temperatures màximes i mínimes previstes per avui? Cerca la predicció del temps al teu municipi. Com estarà el cel dissabte i diumenge?

Quin temps fa ara? Digues l’estat del cel i la temperatura.

Cerca el temps a la teva comarca. Quines són les temperatures màximes i mínimes previstes per avui?

Cerca la predicció del temps al teu municipi. Com estarà el cel dissabte i diumenge?

Quina és la probabilitat de pluja per demà?

(6)

ActivitAt 6

Anem Al cinemA

Mirem la cartellera. Quina pel·lícula o pel·lícules es projecten a la sala 3 dels cinemes de Vila-seca?

Escriu el títol d’una estrena cinematogràfica d’aquesta setmana.

ActivitAt 7

QuinA FArmàciA està de guàrdiA?

(7)
(8)
(9)
(10)

Alguns consells de seguretAt

nAvegAr

• Utilitzem les pàgines web per trobar la informació que ens interessa. • Fem ús de les pàgines web per jugar.

• Accedim a pàgines web en les quals cerquem el que volem.

1. No escriurem les nostres dades a les pàgines web. Aquestes dades podrien ser mal utilitzades i anar a parar a persones que no en fessin un bon ús.

2. Tot el que fas per Internet pot ser detectat i trobat.

3. Hi ha continguts a Internet que no són per a tu, de la mateixa manera que existeixen pel·lícules que no has de veure.

4. No has de creure’t tot el que posa a les pàgines web.

XAteJAr

• El xat és la utilització d’Internet per comunicar-nos amb altres en directe. Tenint converses en temps real, tal com ho faríem amb un telèfon, però escrivint-nos amb el teclat.

• Emprem el xat per comunicar-nos amb amics o familiars que estan con-nectats al mateix temps que nosaltres i es troben llunyans.

1. En un xat podries comunicar-te amb persones que no coneixes. No has de fer-ho. Aquestes persones podrien ser delinqüents.

2. No donis mai les teves dades a persones amb qui xateges.

3. Si tens cap dubte sobre alguna cosa que t’hagi passat en una conversa de xat o no entens alguna cosa, comenta-ho als teus pares o mestres. 4. Explica als teus pares quines són les teves amistats de xat i com les has fet.

5. No acceptis cap invitació per veure’t amb algú d’un xat. 6. No acceptis ni enviïs fitxers des dels programes de xat.

(11)

càmerA WeB

• La càmera web, o webcam en anglès, és un aparell que serveix per esta-blir comunicacions amb altres persones compartint la teva imatge. • Serveix per a coses com fer reunions de feina o entrevistes, cursos o demostracions on tothom es pot veure, tot i trobar-se a distància. • La majoria de programes de xat permeten emprar aquest aparell. 1. Desconnecta, tapa o gira la webcam si no n’estàs fent ús. Hi ha un tipus de virus que deixa la webcam funcionant mentre tu no la fas servir i et poden espiar.

2. No has de mostrar mai la teva imatge a desconeguts. 3. Els pares han d’estar a prop mentre la utilitzes.

correu electrÒnic o e-mAil

• El correu electrònic, o e-mail en anglès, serveix per enviar i per rebre missatges o fitxers amb els nostres coneguts.

• A diferència del xat, no és una comunicació en directe sinó que es tracta d’un servei en què un envia el correu i l’altre el rep quan mira la seva bústia.

1. No donis la teva adreça de correu a persones que no coneixes. 2. No obris correus que no saps de qui són.

3. Està prohibit i és un delicte fer ús del correu d’una altra persona, ja sigui per espiar els seus correus o enviar-ne com si fossis ella.

4. Mai et poden demanar per mitjà del correu les teves dades personals teves. Vigila, perquè hi ha molts delictes que comencen així.

(12)

Blocs i XArXes sociAls

(FAceBooK, tWitter, tuenti...)

• Un bloc et dóna la possibilitat de publicar informacions, fotos i vídeos a Internet perquè tothom ho pugui veure.

• En un bloc els teus visitants poden comentar els articles que escrius. • Una xarxa social et connecta amb tots els teus contactes i també amb els contactes del teus contactes.

• Una xarxa social serveix per mantenir informat a tothom del que escrius o publiques (aquí també hi entren les fotos o vídeos que hi poses). • Les xarxes socials més usuals són Facebook i Twitter.

1. Fins als 14 anys no pots registrar-te a una xarxa social.

2. No posis mai al teu registre les dades de l’adreça on vius o el telèfon. 3. No posis mai informacions lletges o dolentes sobre ningú. No facis el que no t’agradaria que et fessin a tu.

4. Aprèn a treure informacions i també a esborrar-te de la xarxa.

5. Està prohibit que pugis imatges o vídeos de persones que no t’hagin donat el seu permís perquè ho facis.

6. En els webs de les xarxes socials també s’hi pot xatejar. Has de tenir present els consells de seguretat que t’hem explicat anteriorment sobre el xat.

(13)

@ (ArrovA)

Signe que forma part de les adreces de correu electrònic de manera que separa el nom de l’usuari dels noms de domini del servidor de correu (per exemple, info@panamacom.com). El seu ús a Internet s’origina en el seu freqüent ús com a abreviatura de la preposició anglesa “at” (a).

Antivirus

Programa que té com a objectiu prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics i guarir les ja produïdes. Perquè siguin realment efectius, atesa la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests pro-grames han d’actualitzar-se periòdicament (cada 5 o 10 dies preferible-ment). Alguns dels més famosos són Norton (www.norton.com), McAfee (www.mcafee.com) i Avast! (www.avast.com).

cercAdor

Els cercadors són aquells webs que estan dissenyats per ajudar a trobar altres llocs o pàgines web. Existeixen dos tipus de cercadors, els spiders (o aranyes), com Google i Webcrawler, i els directoris, com Yahoo.

contrAsenyA (pAssWord)

Conjunt de caràcters alfanumèrics que li permet a un usuari l’accés a un determinat recurs o la utilització d’un servei determinat. Cal destacar que la contrasenya no és visible a la pantalla en el moment de ser teclejada, amb el propòsit que només pugui ser coneguda per l’usuari.

(14)

correu electrÒnic (e-mAil)

El correu electrònic, o e-mail en anglès, és un dels serveis més usats a Internet, que permet l’intercanvi de missatges entre les persones connectades a la Xarxa de manera similar al correu tradicional. Utilitza el protocol de comunicació TCP/IP. Bàsicament, és un servei que ens permet enviar missatges a altres persones d’una forma ràpida, barata i còmoda. Gràcies a l’aparició d’aplicacions de correu electrònic per a PC i Mac, és possible intercanviar no només missatges personals, sinó també tota mena d’arxius, cosa que facilita el treball en grup a distància. És un dels mitjans de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

HArdWAre

Es denomina hardware, maquinari o suport físic el conjunt d’elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s’inclouen els dis-positius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tota classe i altres elements físics.

Hipervincle

Vincle existent en un document hipertext que apunta o enllaça a un que no cal que sigui també un altre document hipertext.

internet

Sistema que aglutina les xarxes de dades de tot món, unint-ne milers mit-jançant el protocol TCP/IP. El principal conjunt que existeix d’informació, persones, ordinadors i programari funcionant de forma cooperativa. La i majúscula la diferència d’una internet convencional, que simplement uneix diverses xarxes. Com que és única també se la coneix simplement com “la Xarxa”.

lloc WeB

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troben en un únic servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al qual poden accedir els usuaris per obtenir informació.

(15)

nAvegAdor

Aplicació per visualitzar tota mena d’informació i navegar pel ciberes-pai, comptant amb funcionalitats plenament multimèdia. Com a exem-ple de navegadors tenim Internet Explorer i Firefox. Aquests programes poden també actualitzar-se a les seves últimes versions de forma gratuïta.

pàginA WeB

Resultat en hipertext o hipermèdia que proporciona un navegador del WWW després d’obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d’un text curt fins a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades aquest terme és utilitzat incorrectament per designar el contingut global d’un lloc web, que en aquest cas hauria de designar-se així mateix “lloc web”.

virus

Programa que es duplica a si mateix en un sistema informàtic incorpo-rant-se a altres programes que són utilitzats per diversos sistemes. Aquest tipus de programes poden actuar de diverses maneres, com són: a) Sola-ment advertint l’usuari de la seva presència, sense causar dany aparent. b) Tractant de passar desapercebuts per causar el màxim dany possible. c) Ensenyorint-se de les funcions principals (infectant els arxius de sistema).

WeBcAm

Càmera web. Càmera de vídeo les imatges de la qual, bé en directe o bé en diferit, són difoses per Internet des d’un lloc web. 

XAt

Terme utilitzat per descriure la comunicació d’usuaris en temps real. Comunicació simultània entre dues o més persones a través d’Internet. Fins fa poc temps només era possible la conversa escrita, però els avenços tecnològics ja permeten que la conversa es faci mitjançant àudio i vídeo.

(16)

Figure

Updating...

References

Related subjects :