PDF superior Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

Implantació ERP SAP en empresa del sector alimentari

El propi programari del SAC, Vinkel Distribuïdors, recuperarà el codi de identificació del document ZDEV generant un registre en la aplicació de devolució en curs. La devolució serà confirmada per el departament de logística planificant la recollida i l’estat definitiu de la mercaderia, es a dir, si aquesta està en bon o mal estat. Així mateix, el propi departament de logística realitzarà un moviment de mercaderia de devolució a estoc, o bé per a la lliure utilització o bé per a la seva destrucció. El gestor del departament del SAC, completarà el circuit de devolució introduint un document en SAP (carregament /abonament) i tancant la devolució en curs amb el codi del document creat. Si es un carregament per part del client el moviment que s’espera, quedarà reflectit en aquest estat fins que el carregament es rebi i tingui un codi SAP del mateix registre.
Mostrar más

64 Lee mas

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Implantació ERP SAP R/3 a l'empresa Quimiwork

Aquest TFC consisteix en la implantació de el ERP SAP R/3 a una empresa dedicada a la producció de diferents productes químics, i que a l’actualitat disposa d’un programari de gestió obsolet i independent en cada departament, i que a falta d’actualització han decidit millorar de forma global, realitzant una implantació des de zero.

52 Lee mas

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Implantació de SAP a l'empresa BluTronics Technologies, SA

Com ja hem esmentat, les persones, la cultura de l'organització i l'impacte que la implantació d'un ERP genera sobre elles, són molt importants. Per això, la capacitat de gestió del canvi és un element clau a considerar, sent un procés evolutiu i no revolucionari en l'operació de l'empresa. Realitzar un correcta anàlisi dels requeriments dels usuaris i integrar des del primer moment del projecte, és prioritari per aconseguir bons resultats. Així també, s'han de definir les millores que s’obtindran i com impactaran en l'organització, i en cada un dels responsables dels processos, desenvolupant un adequat pla de comunicació que permeti "vendre" internament el projecte, facilitant el consens i compromís dels seus integrants.
Mostrar más

82 Lee mas

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

Implantació d'un ERP a una empresa tecnològica

• Crear un ambient idoni, multidisciplinari, receptiu al canvi i de reenginyeria de processos: L’equip format de treball ha d’estar d’acord i en disposició d’acceptar el nou sistema SAP S4/HANA, ja que constarà de noves tecnologies per al desenvolupament de les tasques que fan actualment. El negoci canviarà amb la incorporació del nou sistema, ja que redissenyarà els processos actuals cap a un model més eficient basat en millorar les pràctiques predeterminades i exposades per SAP S4/HANA.

58 Lee mas

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Axapta també permet connectar-se a proveïdors, clients, partners, etc. Pot intercanviar dades electròniques amb qualsevol sistema ERP reduint el temps, i els errors d’introducció de dades. Així, sense software ni hardware addicional, es pot intercanviar informació amb qualsevol altre sistema ERP de la seva infrastructura tecnològica, ja sigui de l’empresa matriu o subsidiària, així, el reporting financer es pot fer ràpidament. Amb un servidor Microsoft BizTalk, Axapta pot intercanviar documents amb qualsevol companyia, independentment del sistema que tingui.

63 Lee mas

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Implantació de SAP : Determinació de la plataforma tecnològica

Per tal d’homogeneïtzar i simplificar la infraestructura de sistemes, a mes d’aconseguir una millor integració i monitorització dels processos de l’empresa, s’instal·larà també un Solution Manager (SOLMAN), que es capaç de monitoritzar els diferents servidors ERP, EP i el propi SolMan, alhora que ajuda al manteniment amb la distribució o aplicació de Support Packages entre d’altres tasques.

61 Lee mas

Estudi i gestió de la implantació d'un ERP OpenSource a una PIME del sector de les telecomunicacions

Estudi i gestió de la implantació d'un ERP OpenSource a una PIME del sector de les telecomunicacions

Per altra banda, els sistemes ERP OpenSource o de codi lliure, estudi dels quals ens centrarem en aquest projecte per definició de l'abast, són una alternativa pel que fa als ERP propietaris. Diversos projectes de gran magnitud de programari lliure són desenvolupats per grans companyies, que a més de treballar per a millorar-ne constantment el codi, hi donen garantia de continuïtat. La diferència d'aquestes empreses amb les de programari propietari més "tradicional" és la seva filosofia oberta i el seu model de negoci orientat al servei i no a la venda de llicències. Les empreses que desenvolupen aquest tipus de sistemes solen tenir una comunitat de socis que ofereixen serveis d'implantació, configuració, parametrització i formació d'usuaris en les seves aplicacions ERP. Usant sistemes de codi obert no s'està lligat a l'empresa desenvolupadora, ja que, en disposar del codi font, es pot triar una altra empresa que doni el suport tècnic del sistema.
Mostrar más

116 Lee mas

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

Implantació SAP ByD en una PIME de roba esportiva

És una de les solucions ERP de SAP més accessibles per a tot tipus d'empreses, ja que integra els processos bàsics per gestionar un negoci. Encara que principalment dissenyat per a Pimes, SAP Business One s'adapta al creixement de l'empresa i pot ampliar-se segons es vagi necessitant. La seva escalabilitat és un dels seus punt a favor que no tots els ERP del mercat, com Microsoft Dynamics o Oracle ERP, inclouen com una possibilitat. Per això, SAP Business One és una eina ERP que pot ajudar a empreses de ràpid creixement com Hoko, optimitzant els seus processos i el rendiment de les dades.
Mostrar más

51 Lee mas

Implementació ERP en empresa del sector químic

Implementació ERP en empresa del sector químic

L’elecció de l’ERP final és extremadament complicada de prendre en el cas de les dues opcions restants, SAP i ODOO. Ambdues plataformes disposen dels seus pros i contres, SAP per una banda és una eina sòlida, amb una gran capacitat de treball, evolució i adaptabilitat, mentre que si revisem els seus contres, podem trobar sobretot el seu cost de llicenciament i la necessitat de realitzar qualsevol evolutiu mitjançant peticions i estudis que poden trigar força. Per l’altra banda ODOO és una de les millors opcions Open Source que actualment disposa el mercat, la seva gran comunitat permet desenvolupar i evolucionar el producte davant la necessitat que pot generar qualsevol empresa i en tenir l’opció de contractar la integració de tot el producte la fan una opció molt plausible però cal analitzar també que la nostra empresa disposa d’un departament d’IT molt petit que no pot dedicar-se a realitzar modificacions al programari i aquesta és un dels grans avantatges que ofereix aquesta solució que no s’aprofitaria en el nostre cas.
Mostrar más

64 Lee mas

Anàlisi i implantació del ERP a l'empresa Casanova Gandía

Anàlisi i implantació del ERP a l'empresa Casanova Gandía

L’empresa Promociones y Arrendamientos Casanova Gandia S.L. és una empresa coneguda al sector del moble sota la marca Casanova Gandia. Actualment, l’empresa té una planta ubicada a la població de Moixent, província de València. En aquesta planta es fabriquen la majoria dels mobles que hi ha al mercat i es gestionen i es distribueixen totes les comandes. Un 90 % de les vendes es produeixen al territori espanyol i l’altre 10 %, com a exportació a diferent països, com ara Rússia, França o Anglaterra. Els nostres clients principals són botigues minoristes i l’enllaç s’hi produeix a través de representants que obtenen una comissió per cada venta.
Mostrar más

60 Lee mas

Migración de ERP Navision a SAP S/4 HANA

Migración de ERP Navision a SAP S/4 HANA

El actual ERP Navison financials, está implantado desde al año 2001 parametrizado con una solución verticalizada para empresas del sector de moda y calzado, desde entonces, y debido al crecimiento de la empresa, se ha ido adaptando el software a sus necesidades de forma desestructurada, mediante desarrollos a medida, llegando a un punto tan alto de parametrización, que la actualización a las últimas versiones se hace prácticamente imposible por costes y tiempo de adaptación. Este ERP está totalmente obsoleto y no soportado por el fabricante en cuanto a actualizaciones de versión, por lo que existe un problema grave que puede poner en riesgo a la organización, además de limitar su crecimiento en cuanto a tecnología y mejora de procesos.
Mostrar más

88 Lee mas

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Implantació del sistema SAP Business One en una empresa del sector de l'automòbil

Pel que fa al cas representat en aquest document, és el primer cop que desenvolupo un treball d’aquestes característiques. Havia vist i havia conegut el funcionament d’una empresa d’aquesta activitat, però mai fins a aquest moment m’he vist invers dintre d’un projecte d’aquestes característiques. Com a experiència laboral, solament disposo l’adquirida dintre del departament tècnic. Degut a aquesta tasca, vaig poder conèixer, d’una manera superficial, el funcionament dels altres departaments involucrats o que envolten la fabricació de cablejat elèctrics per a l’automòbil.
Mostrar más

65 Lee mas

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Implantació SAP ERP en el sector retail amb les BestPractices

Cal testejar tots els fluxes de negoci que realitza l'empresa per tal d'assegurar-se que es realitzen de forma correcta i no existeix problema en cap d'ells. En les BestPractices de sap existeix un 'Business Process Documentation' en que es detallen els passos que realitza un usuari en cada un dels escenaris. Aquesta documentació serà molt útil per realitzar els testos a mes d'estalviar gran quantitat de temps ja que no s'han d'elaborar.

55 Lee mas

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

Implantació de SAP ERP a una empresa de laboratoris

La integració de SAP s’aconsegueix a través de la parametrització de cada un dels mòduls i l’alimentació d’una base de dades que ho agrupa tot. SAP està compost d’una sèrie de mòduls funcionals que responen de forma complerta als processos operatius de les companyies. No és necessari activar tots els mòduls per a poder treballar amb el producte sinó que només cal activar aquells mòduls que siguin necessaris per a la companyia.

30 Lee mas

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Per últim en una darrera fase, a dos anys vista des de la implantació del nou sistema ERP, un cop aconseguits els objectius plantejats en les etapes anteriors, quan l’empresa compti amb uns sistemes empresarials d’una certa maduresa seria interessant buscar noves estratègies de negoci basades en el client i en el descobriment de noves oportunitats potencials. Així doncs, creiem que en aquest sentit és necessari proporcionar a l’empresa d’un sistema CRM i de sistemes de presa de decisions i gestió del coneixement.
Mostrar más

73 Lee mas

El sistema ERP - SAP y su impacto en la Gestión Empresarial

El sistema ERP - SAP y su impacto en la Gestión Empresarial

En la actualidad las empresas formales, especialmente las denominadas de tamaño mediano - grande (de acuerdo a su capital), vienen demandando cada vez más sistemas que les permita el manejo eficaz y eficiente de sus procesos tanto financieros como logísticos; para ello, el mercado informático ha transitado desde la elaboración de software desarrollados de manera independiente para cada uno de los sectores de la empresa, o hacia la elaboración de los llamados sistemas ERP (Enterprise Resources Planning) los cuales con el tiempo han sido evaluados, presentando varios de ellos falencias como imperfección de información entre sus diversos componentes, inestabilidad en el programa y procesos que generan, haciendo que luego de cierto tiempo tengan que volver a evaluar un sistema con el cual trabajen de la forma que necesitan y que les permita contar con un respaldo de que lo hacen bien.
Mostrar más

125 Lee mas

Diseño de un mercado de datos del área comercial para la Empresa válvulas Urrea S A  de C V

Diseño de un mercado de datos del área comercial para la Empresa válvulas Urrea S A de C V

Actualmente toda la información de la empresa se actualiza en línea sin embargo, todos estos datos no son directamente utilizables por los ejecutivos de la dirección porque aunque el sistema cuenta con reportes predefinidos, el sistema no cuenta con las herramientas de consolidación de información y análisis a la medida de los usuarios, sino que deben extraerse manualmente los datos del sistema R/3 de SAP para crear reportes en Excel de modo que los ejecutivos puedan llevar a cabo su función de planeación estratégica.

63 Lee mas

Implantación del sistema ERP SAP R/3

Implantación del sistema ERP SAP R/3

“Broadband Communications” ha decidido tomar un nuevo rumbo en su negocio con la entrada de la nueva solución ERP SAP R/3. Entre los cambios más destacados se encuentra crear desde cero un nuevo sistema de información mediante el cual poder gestionar de forma más eficiente toda la información que se genere. Es evidente la dependencia e importancia que adquiere para “Broadband Communications” el correcto funcionamiento de su tecnología. Estos cambios suponen una fuerte inversión y también se pretende establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar su correcto y normal funcionamiento. “Broadband Communications” ha decidido crear un Plan de Contingencias que le permita continuar con su negocio en caso de producirse alguna incidencia, tanto externa como interna, que de otra forma causaría paradas, pérdidas de rentabilidad y posible pérdida de clientes. Los nuevos retos planteados por “Broadband Communications” requieren un funcionamiento eficaz y permanente del negocio.
Mostrar más

72 Lee mas

El impacto de la implantación del ERP SAP Business One, utilizando la metodología ASAP en la  empresa Noblecorp S.A.C.

El impacto de la implantación del ERP SAP Business One, utilizando la metodología ASAP en la empresa Noblecorp S.A.C.

Las siglas SAP (System, Applications and Products) identifican a una compañía de sistemas informáticos con sede en Alemania, que se introdujo en el mercado de los sistemas de información con un producto denominado SAP R/2, antecesor al SAP R/3. SAP AG con sede en Walldorf, Alemania, con oficinas en más de 130 países, es el líder mundial de software empresarial y servicios relacionados con el software. Fue fundada en 1972 en Alemania por cinco ingenieros de la IBM que tenían una visión del potencial de negocio de la tecnología. Es así que SAP no sólo transformaría el mundo de la tecnología de la información, sino que también alteró para siempre la forma de hacer negocios (SAP, 2016) Hoy en día después de 41 años, SAP tiene aproximadamente 238 mil clientes totales, de los cuales 80 mil son empresas medianas y pequeñas. Las aplicaciones y/o paquetes empresariales de SAP ayudan a que las empresas de todos los tamaños y sectores funcionen mejor, alcanzando nuevos niveles de eficiencia, ya que integra todos los procesos de negocio de las mismas, operando de forma rentable y creciendo de forma sostenida (Flores-Chamba, 2014)
Mostrar más

209 Lee mas

Implantació d'OpenERP en una empresa

Implantació d'OpenERP en una empresa

Actualment l’empresa no disposa del maquinari necessari per a una implantació física, tal com un servidor on allotjar OpenERP i la base de dades necessària. Els equips que es poden usar per a aquest tipus d’implementació, són simples terminals que no necessiten tenir uns recursos elevats per a poder accedir a l’aplicació, ja que és el proveïdor l’encarregat d’actualitzar el maquinari per a poder oferir el servei.

105 Lee mas

Show all 10000 documents...