• No se han encontrado resultados

Día do libro na Facultade de formación do Profesorado (Lugo) abril 2016

In document 2015 -2016 (página 23-30)

8.Extensión da biblioteca

2. Día do libro na Facultade de formación do Profesorado (Lugo) abril 2016

O día 21 de abril celebramos a nosa particular festa do “Día do Libro” e a conmemoración do IV centenario da morte de Cervantes.

24 Por iniciativa da Biblioteca da Facultade de Formación do Profesorado (Lugo) e a colaboración do profesorado de Educación Artística e Ética da Facultade: Vicente, Salvador e Bea organizamos unha actividade interactiva para conmemorar o “Día do Libro 2016 “ Denominámola,

“Un libro por unha idea”

Os colaboradores

Consistiu en que a biblioteca aportou unha colección de 250 monografías descartadas do seu fondo bibliográfico que se puxeron a dispor de quen desexase participar nun pequeno obradoiro creativo …

Facendo qué?

A tenda de libros

25 Os participantes podían seleccionar e levar en propiedade un libro a cambio de reinventar un texto e/ou ilustración de “El Quijote” realizando unha creación propia. Coas creacións de mais de 100 participantes puidemos construír un mural coas diferentes interpretacións do texto cervantino.

Os estudantes traballando

Os nosos obxectivos eran: dar unha saída más persoal á colección descartada. Darlle ao libro o valor merecido e por extensión promover a lectura, pero tamén, potenciar entre os estudantes a creatividade, a imaxinación, a capacidade de interpretar, transformar … cómo? escribindo, tachando, cortando, pegando … chegar a unha creación orixinal, A sua idea

O pegada de ideas

26 3. Exposición bibliográfica da obra de John Dewey . Setembro 2016

O día 8 de setembro as 20 h. inaugurouse na Sala de Graos e de Investigación da Facultade de Formación do Profesorado (Lugo) a exposición bibliográfica en honor a John Dewey, filosofo, psicólogo e pedagogo americano considerado unha das figuras mais representativa da pedagoxía progresista. A súa obra mais emblemática e máximo expoñente da defensa do ensino centrado no neno foi: Democracy an Education. A introduction to the Philosophy of education , Dewey significou un dos máximos mentores da escola nova e progresiva.

Esta exposición veu ligada ao “VIII Encontró Ibérico de Historia da Educación” que se celebrou na cidade de Lugo entre o 8 e 10 de setembro , encontro científico da Sociedade Española de Historia da Educación e organizado polo Profesor da USC Eugenio Otero Urtaza como Presidente do Comité Organizador e cuxo tema a debate foi a “Historia da Educación hoxe: retos, interrogantes, respostas”

Os fondos que compoñen esta exposición proveñen de diversas bibliotecas da Universidade de Santiago, fondos da Facultade de Ciencias da educación, Facultade de Filosofía, Historia, Biblioteca Concepción Arenal e Facultade de Formación do Profesorado (Lugo)

A exposición foi montada polo persoal da biblioteca da Facultade de Formación do Profesorado seguindo o esquema achegado polo profesor da USC Antón Costa Rico, promotor desta iniciativa.

Obras de Dewey traducidas ao español baixo os impulsos “republicanos”.

Democracia e Educación ( galego, portugués, francés). Edicións posteriores de textos de Dewey en español. Edición crítica e de referencia de textos de Dewey.

Estudos sobre Dewey

27

9.Conclusións

Esta memoria mais que ser representativa de dous anos de traballo e evolución da biblioteca, ven a significar o final dunha etapa que comeza no ano 1994, cunha filosofía e política definida sen afastarse das directrices marcadas pola Dirección da Biblioteca Universitaria.

Ata onde chegamos, foi froito do esforzo, dedicación e implicación de todo o persoal.

Podemos dicir que a biblioteca avanzou acadando os obxectivos que en cada momento se propuxo., ampliando espazos, mellorando a tecnoloxía e conseguindo unha colección física organizada e toda incorporada na base de datos da BUSC.

Unha biblioteca aberta non só a os seus usuarios propios, senon que prestou servizo a investigadores externos, locais , nacionais e doutros países.

Sempre se sentiu integrada na actividade académica e na vida da Facultade, e sempre foi recoñecida polos seus usuarios, profesorado, alumnado e egresados.

Pero non podemos dicir que está todo feito, unha biblioteca non termina nunca de estar reconstruíndose, nin avanzando cos tempos e as distintas necesidades.

Preguntariámonos que nos queda por facer?

En primeiro lugar axustar a colección en libre acceso as areas e materias que podan xurdir da modificación das titulacións, para ter un fondo vivo, de utilidade e ben situado nos estantes.

Revisar as bibliografías que figuran nos programas das materias. Non é posible construír o catálogo de bibliografías recomendadas porque case é imposible ligar un rexistro bibliográfico coas referencias que aparecen nalgún programa. Hai que ter en conta que estes documentos son públicos e deberían estar feitos de xeito normativo e o mais correcto posible.

Queda por rematar normalización da filiación persoal de todo o profesorado da Facultade e subscribir os identificadores, principalmente o Orcid.

28 Unha esixencia da Vicerreitoría de Investigación pero tamén para completar o catálogo de autoridades da BUSC e conseguir mellor visibilidades nas redes científicas.

Queda por mellorar a coordinación entre a formación en competencias en información que se lles oferta ó alumnado e os criterios que segue o profesorado.

Se non hai coordinación e se utilizan as mesmas directrices, só se consegue desconcerto no alumnado.

Os cursos de formación, non deben ser cuestión da colaboración dun profesor. É importante que se chegue a un compromiso por parte do centro incorporando esta transversalidade no Sistema de Calidade da Facultade, recollendo anualmente os resultados obtidos. Neste aspecto, é fundamental o diálogo e compromiso entre as coordinacións e a biblioteca.

Por último, queda que a biblioteca estea presente en algunha rede social. E a primeira debería ser Pinterest para poder estar ó tanto das novas adquisicións e ver moito mais que un rexistro bibliográfico. Acadase mais visibilidade.

Non son grandes empresas as que hai que acometer, trátase de pequenas melloras que repercutirían nun servizo de maior calidade.

Como final desta memoria, a última que de min depende, quero deixar constancia a miña gratitude a esta Facultade, que me sinto orgullosa de ter sido a directora da súa biblioteca e aínda que non foi sempre un camiño doado,as satisfaccións profesionais e mais as persoais compensaron sempre.

Carmen Varela Prado

Directora da biblioteca da Facultade de Formación do Profesorado (Lugo) Lugo a 08-novembro-2016

29

30 NOTAS DO INFORME DE RECONTO DE LIBROS DO ANO 2016.

In document 2015 -2016 (página 23-30)

Documento similar